Lettertypen die worden geïnstalleerd met 2007 Office en programma's van 2007 Office

Zie 837463 voor een Microsoft Office 2003-, een Microsoft Office XP- of een Microsoft Office 2000-versie van dit artikel.
Inleiding
Wanneer u 2007 Microsoft Office of een programma van 2007 Microsoft Office installeert, worden er ook lettertypen geïnstalleerd. In dit artikel worden de lettertypen beschreven die deel uitmaken van een installatie van 2007 Office.

Opmerking De gekozen installatieopties bepalen welke lettertypen er worden geïnstalleerd. Als u voor de standaardinstallatie van 2007 Office kiest, worden niet alle beschikbare lettertypen geïnstalleerd.
Meer informatie
De volgende tabel bevat de lettertypen die deel uitmaken van een installatie van Microsoft Office Professional Plus 2007.

Opmerking Als u een andere versie van 2007 Office installeert, zoals Microsoft Office Basic 2007, of alleen een afzonderlijk Office-programma, zoals Microsoft Word 2007, wordt er een subset van deze lettertypen geïnstalleerd.

BestandLettertypenaam
AGENCYB.TTF Agency FB Bold (TrueType)
AGENCYR.TTF Agency FB (TrueType)
ALGER.TTF Algerian (TrueType)
ANTQUAB.TTF Book Antiqua Bold (TrueType)
ANTQUABI.TTF Book Antiqua Bold Italic (TrueType)
ANTQUAI.TTF Book Antiqua Italic (TrueType)
ARIALN.TTF Arial Narrow (TrueType)
ARIALNB.TTF Arial Narrow Bold (TrueType)
ARIALNBI.TTF Arial Narrow Bold Italic (TrueType)
ARIALNI.TTF Arial Narrow Italic (TrueType)
ARIALUNI.TTF Arial Unicode MS (TrueType)
ARLRDBD.TTF Arial Rounded MT Bold (TrueType)
BASKVILL.TTF Baskerville Old Face (TrueType)
BAUHS93.TTF Bauhaus 93 (TrueType)
BELL.TTF Bell MT (TrueType)
BELLB.TTF Bell MT Bold (TrueType)
BELLI.TTF Bell MT Italic (TrueType)
BERNHC.TTF Bernard MT Condensed (TrueType)
BKANT.TTF Book Antiqua (TrueType)
BOD_B.TTF Bodoni MT Bold (TrueType)
BOD_BI.TTF Bodoni MT Bold Italic (TrueType)
BOD_BLAI.TTF Bodoni MT Black Italic (TrueType)
BOD_BLAR.TTF Bodoni MT Black (TrueType)
BOD_CB.TTF Bodoni MT Condensed Bold (TrueType)
BOD_CBI.TTF Bodoni MT Condensed Bold Italic (TrueType)
BOD_CI.TTF Bodoni MT Condensed Italic (TrueType)
BOD_CR.TTF Bodoni MT Condensed (TrueType)
BOD_I.TTF Bodoni MT Italic (TrueType)
BOD_PSTC.TTF Bodoni MT Poster Compressed (TrueType)
BOD_R.TTF Bodoni MT (TrueType)
BOOKOS.TTF Bookman Old Style (TrueType)
BOOKOSB.TTF Bookman Old Style Bold (TrueType)
BOOKOSBI.TTF Bookman Old Style Bold Italic (TrueType)
BOOKOSI.TTF Bookman Old Style Italic (TrueType)
BRADHITC.TTF Bradley Hand ITC
BRITANIC.TTF Britannic Bold (True Type)
BRLNSB.TTF Berlin Sans FB Bold (TrueType)
BRLNSDB.TTF Berlin Sans FB Demi Bold (TrueType)
BRLNSR.TTF Berlin Sans FB (TrueType)
BROADW.TTF Broadway (TrueType)
BRUSHSCI.TTF Brush Script MT Italic (TrueType)
BSSYM7.TTF Bookshelf Symbol 7 (TrueType)
CALIBRI.TTF Calibri (TrueType)
CALIBRIB.TTF Calibri Bold (TrueType)
CALIBRII.TTF Calibri Italic (TrueType)
CALIBRIZ.TTF Calibri Bold Italic (TrueType)
CALIFB.TTF Californian FB Bold (TrueType)
CALIFI.TTF Californian FB Italic (TrueType)
CALIFR.TTF Californian FB (TrueType)
CALIST.TTF Calisto MT (TrueType)
CALISTB.TTF Calisto MT Bold (TrueType)
CALISTBI.TTF Calisto MT Bold Italic (TrueType)
CALISTI.TTF Calisto MT Italic (TrueType)
CAMBRIA.TTC Cambria en Cambria Math (TrueType)
CAMBRIAB.TTF Cambria Bold (TrueType)
CAMBRIAI.TTF Cambria Italic (TrueType)
CAMBRIAZ.TTF Cambria Bold Italic (TrueType)
CANDARA.TTF Candara (TrueType)
CANDARAB.TTF Candara Bold (TrueType)
CANDARAI.TTF Candara Italic (TrueType)
CANDARAZ.TTF Candara Bold Italic (TrueType)
CASTELAR.TTF Castellar (TrueType)
CENSCBK.TTF Century Schoolbook (TrueType)
CENTAUR.TTF Centaur (TrueType)
CENTURY.TTF Century (TrueType)
CHILLER.TTF Chiller (TrueType)
COLONNA.TTF Colonna MT (TrueType)
CONSOLA.TTF Consolas (TrueType)
CONSOLAB.TTF Consolas Bold (TrueType)
CONSOLAI.TTF Consolas Italic (TrueType)
CONSOLAZ.TTF Consolas Bold Italic (TrueType)
CONSTAN.TTF Contantia (TrueType)
CONSTANB.TTF Contantia Bold (TrueType)
CONSTANI.TTF Contantia Italic (TrueType)
CONSTANZ.TTF Contantia Bold Italic (TrueType)
COOPBL.TTF Cooper Black (TrueType)
COPRGTB.TTF Copperplate Gothic Bold (TrueType)
COPRGTL.TTF Copperplate Gothic Light (TrueType)
CORBEL.TTF Corbel (TrueType)
CORBELB.TTF Corbel Bold (TrueType)
CORBELI.TTF Corbel Italic (TrueType)
CORBELZ.TTF Corbel Bold Italic (TrueType)
CURLZ___.TTF Curlz MT (TrueType)
ELEPHNT.TTF Elephant (TrueType)
ELEPHNTI.TTF Elephant Italic (TrueType)
ENGR.TTF Engravers (TrueType)
ERASBD.TTF Eras Bold ITC (TrueType)
ERASDEMI.TTF Eras Demi ITC (TrueType)
ERASLGHT.TTF Eras Light ITC (TrueType)
ERASMD.TTF Eras Medium ITC (TrueType)
FELIXTI.TTF Felix Titling (TrueType)
FORTE.TTF Forte (TrueType)
FRABK.TTF Franklin Gothic Book (TrueType)
FRABKIT.TTF Franklin Gothic Book Italic (TrueType)
FRADM.TTF Franklin Gothic Demi (TrueType)
FRADMCN.TTF Franklin Gothic Demi Cond (TrueType)
FRADMIT.TTF Franklin Gothic Demi Italic (TrueType)
FRAHV.TTF Franklin Gothic Heavy (TrueType)
FRAHVIT.TTF Franklin Gothic Heavy Italic (TrueType)
FRAMDCN.TTF Franklin Gothic Medium Cond (TrueType)
FREESCPT.TTF Freestyle Script (TrueType)
FRSCRIPT.TTF French Script MT (TrueType)
FTLTLT.TTF Footlight MT Light (TrueType)
GARA.TTF Garamond (TrueType)
GARABD.TTF Garamond Bold (TrueType)
GARAIT.TTF Garamond Italic (TrueType)
GIGI.TTF Gigi (TrueType)
GILBI___.TTF Gill Sans MT Bold Italic (TrueType)
GILB____.TTF Gill Sans MT Bold (TrueType)
GILC____.TTF Gill Sans MT Condensed (TrueType)
GILI____.TTF Gill Sans MT Italic (TrueType)
GILLUBCD.TTF Gill Sans Ultra Bold Condensed (TrueType)
GILSANUB.TTF Gill Sans Ultra Bold (TrueType)
GIL_____.TTF Gill Sans MT (TrueType)
GLECB.TTF Gloucester MT Extra Condensed (TrueType)
GLSNECB.TTF Gill Sans MT Ext Condensed Bold (TrueType)
GOTHIC.TTF Century Gothic (TrueType)
GOTHICB.TTF Century Gothic Bold (TrueType)
GOTHICBI.TTF Century Gothic Bold Italic (TrueType)
GOTHICI.TTF Century Gothic Italic (TrueType)
GOUDOS.TTF Goudy Old Style (TrueType)
GOUDOSB.TTF Goudy Old Style Bold (TrueType)
GOUDOSI.TTF Goudy Old Style Italic (TrueType)
GOUDYSTO.TTF Goudy Stout (TrueType)
HARLOWSI.TTF Harlow Solid Italic (TrueType)
HARNGTON.TTF Harrington (TrueType)
HATTEN.TTF Haettenschweiler (TrueType)
HTOWERT.TTF High Tower Text (TrueType)
HTOWERTI.TTF High Tower Text Italic (TrueType)
IMPRISHA.TTF Imprint MT Shadow (TrueType)
INFROMAN.TTF Informal Roman (TrueType)
ITCBLKAD.TTF Blackadder ITC (TrueType)
ITCEDSCR.TTF Edwardian Script ITC (TrueType)
ITCKRIST.TTF Kristen ITC (TrueType)
JOKERMAN.TTF Jokerman (TrueType)
JUICE___.TTF Juice ITC (TrueType)
KUNSTLER.TTF Kunstler Script (TrueType)
LATINWD.TTF Wide Latin (TrueType)
LBRITE.TTF Lucida Bright (TrueType)
LBRITED.TTF Lucida Bright Demibold (TrueType)
LBRITEDI.TTF Lucida Bright Demibold Italic (TrueType)
LBRITEI.TTF Lucida Bright Italic (TrueType)
LCALLIG.TTF Lucida Calligraphy Italic (TrueType)
LFAX.TTF Lucida Fax Regular (TrueType)
LFAXD.TTF Lucida Fax Demibold (TrueType)
LFAXDI.TTF Lucida Fax Demibold Italic (TrueType)
LFAXI.TTF Lucida Fax Italic (TrueType)
LHANDW.TTF Lucida Handwriting Italic (TrueType)
LSANS.TTF Lucida Sans Regular (TrueType)
LSANSD.TTF Lucida Sans Demibold Roman (TrueType)
LSANSDI.TTF Lucida Sans Demibold Italic (TrueType)
LSANSI.TTF Lucida Sans Italic (TrueType)
LTYPE.TTF Lucida Sans Typewriter Regular (TrueType)
LTYPEB.TTF Lucida Sans Typewriter Bold (TrueType)
LTYPEBO.TTF Lucida Sans Typewriter Bold Oblique (TrueType)
LTYPEO.TTF Lucida Sans Typewriter Oblique (TrueType)
MAGNETOB.TTF Magneto Bold (TrueType)
MAIAN.TTF Maiandra GD (TrueType)
MATURASC.TTF Matura MT Script Capitals (TrueType)
MISTRAL.TTF Mistral (TrueType)
MOD20.TTF Modern No. 20 (TrueType)
MSMINCHO.TTF MS Mincho (TrueType)
MTCORSVA.TTF Monotype Corsiva (TrueType)
MTEXTRA.TTF MT Extra (TrueType)
NIAGENG.TTF Niagara Engraved (TrueType)
NIAGSOL.TTF Niagara Solid (TrueType)
OCRAEXT.TTF OCR A Extended (TrueType)
OLDENGL.TTF Old English Text MT (TrueType)
ONYX.TTF Onyx (TrueType)
OUTLOOK.TTF MS Outlook (TrueType)
PALSCRI.TTF Palace Script MT (TrueType)
PAPYRUS.TTF Papyrus (TrueType)
PARCHM.TTF Parchment (TrueType)
PERBI___.TTF Perpetua Bold Italic (TrueType)
PERB____.TTF Perpetua Bold (TrueType)
PERI____.TTF Perpetua Italic (TrueType)
PERTIBD.TTF Perpetua Titling MT Bold (TrueType)
PERTILI.TTF Perpetua Titling MT Light (TrueType)
PER_____.TTF Perpetua (TrueType)
PLAYBILL.TTF Playbill (TrueType)
POORICH.TTF Poor Richard (TrueType)
PRISTINA.TTF Pristina (TrueType)
RAGE.TTF Rage Italic (TrueType)
RAVIE.TTF Ravie (TrueType)
REFSAN.TTF MS Reference Sans Serif (TrueType)
REFSPCL.TTF MS Reference Specialty (TrueType)
ROCCB___.TTF Rockwell Condensed (TrueType)
ROCC____.TTF Rockwell Condensed Bold (TrueType)
ROCK.TTF Rockwell (TrueType)
ROCKB.TTF Rockwell Bold (TrueType)
ROCKBI.TTF Rockwell Bold Italic (TrueType)
ROCKEB.TTF Rockwell Extra Bold (TrueType)
ROCKI.TTF Rockwell Italic (TrueType)
SCHLBKB.TTF Century Schoolbook Bold (TrueType)
SCHLBKBI.TTF Century Schoolbook Bold Italic (TrueType)
SCHLBKI.TTF Century Schoolbook Italic (TrueType)
SCRIPTBL.TTF Script MT Bold (TrueType)
SEGOEUI.TTF Segoe UI (TrueType)
SEGOEUIB.TTF Segoe UI Bold (TrueType)
SEGOEUII.TTF Segoe UI Italic (TrueType)
SEGOEUIZ.TTF Segoe UI Bold Italic (TrueType)
SHOWG.TTF Showcard Gothic (TrueType)
SNAP____.TTF Snap ITC (TrueType)
STENCIL.TTF Stencil (TrueType)
TCBI____.TTF Tw Cen MT Bold Italic (TrueType)
TCB_____.TTF Tw Cen MT Bold (TrueType)
TCCB____.TTF Tw Cen MT Condensed Bold (TrueType)
TCCEB.TTF Tw Cen MT Condensed Extra Bold (TrueType)
TCCM____.TTF Tw Cen MT Condensed (TrueType)
TCMI____.TTF Tw Cen MT Italic (TrueType)
TCM_____.TTF Tw Cen MT (TrueType)
TEMPSITC.TTF Tempus Sans ITC (TrueType)
VINERITC.TTF Viner Hand ITC (TrueType)
VIVALDII.TTF Vivaldi Italic (TrueType)
VLADIMIR.TTF Vladimir Script (TrueType)
WINGDNG2.TTF Wingdings 2 (TrueType)
WINGDNG3.TTF Wingdings 3 (TrueType)
Ga naar de volgende website van Microsoft als u op zoek bent naar gratis lettertypen, shareware-lettertypen of commerciële lettertypen: Deze website bevat koppelingen naar nieuwsberichten en tijdschriften over typografie. De website bevat ook een bijgewerkte database van meer dan 600 websites die op een of andere manier te maken hebben met lettertypen en typografie.
OFF2007 Office2007
Eigenschappen

Artikel-id: 924623 - Laatst bijgewerkt: 02/22/2008 14:53:00 - Revisie: 1.5

Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Basic 2007

  • kbhowto kbinfo kbfont kbsetup kbexpertisebeginner KB924623
Feedback