Als u met Windows Media Player 11 een mediabestand probeert af te spelen dat via DRM (Digital Rights Management) is beveiligd, lukt het afspelen mogelijk niet

Bèta-informatie
In dit artikel wordt een bètaversie van een Microsoft-product beschreven. De informatie in dit artikel wordt u in de huidige vorm aangeboden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor dit bètaproduct is geen officiële Microsoft-productondersteuning beschikbaar. Als u meer informatie wilt over ondersteuning voor een bètaversie, raadpleegt u de meegeleverde documentatie bij de bètaproductbestanden. U kunt ook de website bezoeken waarvan u de versie hebt gedownload.
Symptomen
Als u probeert met Microsoft Windows Media Player 11 een met DRM (Digital Rights Management) beveiligd mediabestand af te spelen, lukt het niet om het mediabestand af te spelen. Het is ook mogelijk dat u geen nieuwe licentie voor de media-inhoud kunt krijgen. Bovendien kan een van de volgende foutberichten worden weergegeven:
Foutbericht 1
De licenties voor uw mediabestanden zijn beschadigd. (Foutcode 0xC00D2754)
Foutbericht 2
Windows Media Player 11 kan de bestanden niet afspelen omdat de bijbehorende licentie beschadigd of ongeldig is. (Foutcode 0xC00D11D6)
Foutbericht 3
The license to play the packaged media is invalid
Foutbericht 4
C00D277F - Beveiligingsfout bij de licentieopslag. Zet de licenties terug met een eerdere back-up en probeer het opnieuw.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor omdat de DRM-opslagruimte op de computer niet geldig of beschadigd is. Dit probleem kan om een van de volgende redenen optreden:
 • De processor van de computer is gewijzigd.
 • Het moederbord van de computer is gewijzigd.
 • Er is een wijziging opgetreden in een BIOS-instelling (Basic Input/Output System) die van invloed is op de computerhardware. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat hyperthreading is uitgeschakeld.
 • De vaste schijf waarop de media-inhoud oorspronkelijk was gedownload, is verplaatst van de ene naar de andere computer.
 • Een toepassing zoals het hulpprogramma RegClean heeft DRM-instellingen zodanig aangepast dat er sprake is van beschadiging.
 • Microsoft Windows is opnieuw geïnstalleerd op de computer.
Opmerking DRM-systemen zoals Microsoft Windows Product Activation onderhouden een interne hardware-id. Deze id is gebaseerd op de hardwareconfiguratie zoals die bestond ten tijde van de installatie van Windows of van Windows Media Player 11. Als u de computerprocessor of andere apparatuur wijzigt, komt de hardware-id in het DRM-systeem niet overeen met de nieuwe computerconfiguratie. In een dergelijk geval wordt met DRM vastgesteld dat een gebruiker heeft geprobeerd beveiligde inhoud naar een andere computer te verplaatsen. Dit probleem kan ook optreden als met DRM beveiligde opslagruimte in het Windows-register is gewijzigd.
Oplossing
Dit probleem kan worden verholpen door de DRM-opslagruimte op de computer te herstellen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Als Windows Media Player 11 actief is, sluit u Windows Media Player 11 af.
 2. Bepaal de locatie van de map DRM op de vaste schijf, en wijzig de naam van de map DRM in DRMbackup.

  Opmerking In Microsoft Windows XP is de standaardlocatie van deze map %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\DRM.
 3. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 4. Volg de instructies op deze website om het beveiligingsonderdeel van Windows Media Player 11 bij te werken. Via deze procedure kunt u nieuwe licenties voor media-inhoud verkrijgen. U kunt ook licenties voor aangeschafte inhoud herstellen, zodat u die inhoud kunt afspelen op een computer.
Opmerking Als u licenties wilt herstellen voor muziek die u bij externe leveranciers hebt aangeschaft, moet u contact opnemen de leverancier in kwestie. Als u cd's hebt gekopieerd naar beveiligde WMA-bestanden (Windows Media Audio), moet u deze cd's opnieuw kopiëren.
Meer informatie
891664Het WMDRM-systeem (Windows Media Digital Rights Management) functioneert mogelijk niet als uw computerhardware is aangepast
Egenskaper

Artikkel-ID: 925705 – Forrige gjennomgang: 10/23/2007 10:22:00 – Revisjon: 1.2

Microsoft Windows Media Player 11

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB925705
Tilbakemelding