Correctie: Foutbericht wanneer u een script uitvoert op een webpagina nadat u beveiligingsupdate MS06-042 hebt geïnstalleerd op een computer met Windows XP of Windows Server 2003: 'Toestemming geweigerd'

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een script uitvoert op een webpagina in Microsoft Internet Explorer 6, wordt het volgende scriptfoutbericht weergegeven:
Toestemming geweigerd
Dit probleem treedt op als het script de eigenschap window.closed opent nadat het browservenster is gesloten.

Dit probleem doet zich voor nadat u beveiligingsupdate MS06-042 hebt geïnstalleerd op een Microsoft Windows XP- of Microsoft Windows Server 2003-computer.
Oplossing

Informatie over de beveiligingsupdate

U kunt dit probleem oplossen door de meest recente cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer te installeren. U kunt de meest recente updates installeren vanaf de volgende website van Microsoft: Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer technische informatie over de meest recente cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer: Opmerking Deze hotfix is voor het eerst opgenomen in 928090 (MS07-016). Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
928090 MS07-016: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer

Informatie over servicepacks

Windows Server 2003

U lost dit probleem op door het meest recente servicepack voor Windows Server 2003 te installeren. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
889100 Het nieuwste servicepack voor Windows Server 2003 ophalen

926046 Informatie over hotfixes

Windows XP

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.
Speciale vereisten
U kunt deze hotfix alleen installeren als Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 2 (SP2) en Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) op de computer zijn geïnstalleerd.
Computer opnieuw opstarten
Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.
Vervanging van hotfixes
Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.
Bestandsgegevens
De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Microsoft Windows XP, x86-versies
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mshtml.dll6.0.2900.30093,060,73605-Oct-200612:12x86
Workaround
Op een Windows Server 2003-computer kunt u dit probleem omzeilen door een uitzonderingshandler-blok zoals try-catch te implementeren voor het geval uw script de eigenschap window.closed opent. Indien er een uitzondering optreedt en het venster wordt gesloten, kan Internet Explorer de uitzondering verwerken.

U kunt bijvoorbeeld code gebruiken zoals in het volgende codevoorbeeld.
<html><head><script language="JavaScript">window.onerror = showError;function showError(msg,url,line){  var errorString = "eClient heeft de volgende fout gedetecteerd in regel "+ line +    ":\n\n\t" + msg + "\n\nURL:\t" + url + "\nBrowser:\t"    + navigator.appName + " " + navigator.appName    + " " + navigator.appVersion;  alert(errorString);  return true;}var nw = null;function openWindow(){  nw = window.open("about:blank", "blank",    'resizable=1,scrollbars=1,height=300,width=500');}function closeWindow(){  nw.close();}function closeWindow_again(){  var winIsOpen = true;  try     if(nw != null && !nw.closed)    {      winIsOpen = true;      nw.close();    }  }  catch(e)  {    winIsOpen = false;  }  if (winIsOpen)    return true;  else    return false;} </script></head><body onload = "openWindow();"><a href="about:blank" onClick="closeWindow();closeWindow_again()">Sluit het subvenster. Deze handeling veroorzaakt een JavaScript-fout.</a></body></html>
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Windows Server 2003 Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Meer informatie
Voor meer informatie over beveiligingsupdate MS06-042 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
918899 MS06-042: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer
Voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Eigenschappen

Artikel-id: 926046 - Laatst bijgewerkt: 12/09/2015 07:28:41 - Revisie: 6.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbsecurity kbhotfixserver kbqfe kbPubTypeKC KB926046
Feedback