Ondersteuning voor IME (Input Method Editor) toevoegen aan Windows PE 2.0

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:926181
INLEIDING
Windows Vista bevat Windows Preinstallation Environment (Windows PE) versie 2.0. IME (Input Method Editor) kunt u dubbel-byte-tekens in bepaalde talen typen. U kunt bijvoorbeeld een IME dergelijke tekens typt in het Japans. Standaard biedt Windows PE versie 2.0 geen ondersteuning voor IME. Dit artikel beschreven stappen om deze ondersteuning toevoegen aan Windows PE.

IME-ondersteuning in Windows Vista inschakelen, moet u de OEM Preinstallation Kit (OPK) of de Windows Automated Installation Kit (AIK) installeren op dezelfde taalversie van Windows Vista als de IME die u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor Japanse IME-ondersteuning, moet u installeren de OPK of Windows AIK op een Japanse versie van Windows Vista.
Meer informatie
Ondersteuning voor IME toevoegen in Windows Vista, de volgende stappen uit:
 1. Een van de volgende scripts in een tekstbestand plakken. Sla het tekstbestand met de naam die hier.

  OpmerkingU kunt deze scripts niet uitvoeren in Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP of eerdere versies van Windows.
  • Plak dit script in een nieuw bestand met de naam van ondersteuning voor traditioneel Chinese IME toevoegen.
   echo Preparing IME folder for WinPE.setlocalset WinPEWinDir=<Path to Windows Directory of your WinPE image (i.e. C:\myWinPE\Windows)>set IMEBinSrc=%windir%md %WinPEWinDir%\IMEmd %WinPEWinDir%\IME\IMETC10md %WinPEWinDir%\IME\IMETC10\DICTSmd %WinPEWinDir%\IME\IMETC10\HELPmd %WinPEWinDir%\System32\IMEmd %WinPEWinDir%\System32\IME\IMETC10md %WinPEWinDir%\System32\IME\sharedrem SYSTEM32 folder (Cicero)%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\CTFMON.EXE %WinPEWinDir%\System32\CTFMON.EXE /y /d%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\MSUTB.DLL  %WinPEWinDir%\System32\MSUTB.DLL /y /d%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\MsCtfMonitor.DLL  %WinPEWinDir%\System32\MsCtfMonitor.DLL /y /d%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\PINTLGNT.IME %WinPEWinDir%\System32 /y /d%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\IME\IMETC10 %WinPEWinDir%\IME\IMETC10 /s /y /drem IMETC10 folder%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\IME\IMETC10 %WinPEWinDir%\System32\IME\IMETC10 /s /y /drem shared folder%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\IME\shared %WinPEWinDir%\System32\IME\shared /s /y /drem Creating some batch files...@echo @echo off                          > %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\MSUTB.DLL          >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\MsCtfMonitor.DLL      >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@for %%i in (IMEAPIS.DLL imecfm.dll IMEPADSM.DLL IMETIP.DLL imever.dll MSCAND20.DLL) do @echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\shared\%%i >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@for %%i in (ImTCCfg.DLL ImTCCore.dll IMTCTIP.dll imtcui.DLL) do @echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\IMETC10\%%i >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\CTF" /v "StartOnNoTaskEng" /t REG_DWORD /d 1 ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{531FDEBF-9B4C-4A43-A2AA-960E8FCDC732}                                            ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{531FDEBF-9B4C-4A43-A2AA-960E8FCDC732}\LanguageProfile                                    ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{531FDEBF-9B4C-4A43-A2AA-960E8FCDC732}\LanguageProfile\0x00000404                               ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{531FDEBF-9B4C-4A43-A2AA-960E8FCDC732}\LanguageProfile\0x00000404\{B2F9C502-1742-11D4-9790-0080C882687E}           ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{531FDEBF-9B4C-4A43-A2AA-960E8FCDC732}\LanguageProfile\0x00000404\{B2F9C502-1742-11D4-9790-0080C882687E} /v "Enable" /t REG_DWORD /d 1                                                   ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem                                                      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000404                                                 ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000404\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}                             ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000404\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000                         ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000404\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "CLSID" /d "{531FDEBF-9B4C-4A43-A2AA-960E8FCDC732}" ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000404\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "Profile" /d "{B2F9C502-1742-11D4-9790-0080C882687E}" ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000404\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "KeyboardLayout" /t REG_DWORD /d 0      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\Language /v "00000000" /d "00000404"      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\HiddenDummyLayouts /v "00000404" /d "00000404"      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000404\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "Default" /d "{531FDEBF-9B4C-4A43-A2AA-960E8FCDC732}" /f     ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000404\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "Profile" /d "{B2F9C502-1742-11D4-9790-0080C882687E}" /f     ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000404\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "KeyboardLayout" /t REG_DWORD /d "04040404" /f          ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo start CTFMON.EXE >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@if not exist %WinPEWinDir%\System32\startnet.org copy %WinPEWinDir%\System32\startnet.cmd %WinPEWinDir%\System32\startnet.org@echo @echo off                > %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo echo Preparing WinPE ...        >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@type %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.org   >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo @echo.                 >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo Call %%WinDir%%\System32\IME\IMEReg.CMD >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMDendlocal
  • Ondersteuning voor een IME voor vereenvoudigd Chinees wilt toevoegen, plakt u dit script naar een nieuw bestand met de naam WinPEIMESC.txt.
   echo Preparing IME folder for WinPE.setlocalset WinPEWinDir=<Path to Windows Directory of your WinPE image (i.e. C:\myWinPE\Windows)>set IMEBinSrc=%windir%md %WinPEWinDir%\IMEmd %WinPEWinDir%\IME\IMESC5md %WinPEWinDir%\IME\IMESC5\DICTSmd %WinPEWinDir%\IME\IMESC5\HELPmd %WinPEWinDir%\System32\IMEmd %WinPEWinDir%\System32\IME\IMESC5md %WinPEWinDir%\System32\IME\sharedrem SYSTEM32 folder (Cicero)%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\CTFMON.EXE %WinPEWinDir%\System32\CTFMON.EXE /y /d%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\MSUTB.DLL  %WinPEWinDir%\System32\MSUTB.DLL /y /d%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\MsCtfMonitor.DLL  %WinPEWinDir%\System32\MsCtfMonitor.DLL /y /d%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\PINTLGNT.IME %WinPEWinDir%\System32 /y /d%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\IME\IMESC5 %WinPEWinDir%\IME\IMESC5 /s /y /drem IMESC5 folder%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\IME\IMESC5 %WinPEWinDir%\System32\IME\IMESC5 /s /y /drem shared folder%windir%\system32\xcopy %IMEBinSrc%\System32\IME\shared %WinPEWinDir%\System32\IME\shared /s /y /drem Creating some batch files...@echo @echo off                          > %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\MSUTB.DLL          >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\MsCtfMonitor.DLL      >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@for %%i in (IMEAPIS.DLL imecfm.dll IMEPADSM.DLL IMETIP.DLL imever.dll IMJKAPI.DLL MSCAND20.DLL) do @echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\shared\%%i >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@for %%i in (ImSCCfg.DLL ImSCCore.dll IMSCTIP.dll imscui.DLL PMIGRATE.dll) do @echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\IMESC5\%%i >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\CTF" /v "StartOnNoTaskEng" /t REG_DWORD /d 1 ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{81D4E9C9-1D3B-41BC-9E6C-4B40BF79E35E}                                            ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{81D4E9C9-1D3B-41BC-9E6C-4B40BF79E35E}\LanguageProfile                                    ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{81D4E9C9-1D3B-41BC-9E6C-4B40BF79E35E}\LanguageProfile\0x00000804                               ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{81D4E9C9-1D3B-41BC-9E6C-4B40BF79E35E}\LanguageProfile\0x00000804\{F3BA9077-6C7E-11D4-97FA-0080C882687E}           ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{81D4E9C9-1D3B-41BC-9E6C-4B40BF79E35E}\LanguageProfile\0x00000804\{F3BA9077-6C7E-11D4-97FA-0080C882687E} /v "Enable" /t REG_DWORD /d 1                                                   ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem                                                      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000804                                                 ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000804\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}                             ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000804\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000                         ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000804\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "CLSID" /d "{81D4E9C9-1D3B-41BC-9E6C-4B40BF79E35E}" ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000804\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "Profile" /d "{F3BA9077-6C7E-11D4-97FA-0080C882687E}" ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000804\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "KeyboardLayout" /t REG_DWORD /d 0      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\Language /v "00000000" /d "00000804"      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\HiddenDummyLayouts /v "00000804" /d "00000804"      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000804\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "Default" /d "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" /f     ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000804\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "Profile" /d "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" /f     ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000804\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "KeyboardLayout" /t REG_DWORD /d "00000804" /f          ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo start CTFMON.EXE >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@if not exist %WinPEWinDir%\System32\startnet.org copy %WinPEWinDir%\System32\startnet.cmd %WinPEWinDir%\System32\startnet.org@echo @echo off                > %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo echo Preparing WinPE ...        >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@type %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.org   >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo @echo.                 >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo Call %%WinDir%%\System32\IME\IMEReg.CMD >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMDendlocal
  • Ondersteuning voor een Japanse IME wilt toevoegen, plakt u dit script in een nieuw bestand met de naam WinPEIMEJP.txt.
   echo Preparing IME folder for WinPE.setlocalset WinPEWinDir=<Path to Windows Directory of your WinPE image (i.e. C:\myWinPE\Windows)>set IMEBinSrc=%windir%md %WinPEWinDir%\IMEmd %WinPEWinDir%\IME\IMEJP10md %WinPEWinDir%\IME\IMEJP10\DICTSmd %WinPEWinDir%\System32\IMEmd %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEJP10md %WinPEWinDir%\System32\IME\sharedrem SYSTEM32 folder (Cicero)copy /y %IMEBinSrc%\System32\CTFMON.EXE %WinPEWinDir%\System32\CTFMON.EXEcopy /y %IMEBinSrc%\System32\MSUTB.DLL  %WinPEWinDir%\System32\MSUTB.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\MsCtfMonitor.DLL  %WinPEWinDir%\System32\MsCtfMonitor.DLLrem DICTS foldercopy /y %IMEBinSrc%\IME\IMEJP10\DICTS\IMJPST.DIC %WinPEWinDir%\IME\IMEJP10\DICTS\IMJPST.DICcopy /y %IMEBinSrc%\IME\IMEJP10\DICTS\IMJPGN.GRM %WinPEWinDir%\IME\IMEJP10\DICTS\IMJPGN.GRMrem SYSTEM32 foldercopy /y %IMEBinSrc%\System32\IMJP10.IME %WinPEWinDir%\System32\IMJP10.IMEcopy /y %IMEBinSrc%\System32\IMJP10K.DLL %WinPEWinDir%\System32\IMJP10K.DLLrem IMEJP10 foldercopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\IMEJP10\IMJPAPI.DLL %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEJP10\IMJPAPI.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\IMEJP10\IMJPTIP.DLL %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEJP10\IMJPTIP.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\IMEJP10\IMJPMGR.EXE %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEJP10\IMJPMGR.EXErem shared foldercopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\shared\IMEAPIS.DLL  %WinPEWinDir%\System32\IME\shared\IMEAPIS.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\shared\IMETIP.DLL  %WinPEWinDir%\System32\IME\shared\IMETIP.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\shared\IMJKAPI.DLL  %WinPEWinDir%\System32\IME\shared\IMJKAPI.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\shared\MSCAND20.DLL %WinPEWinDir%\System32\IME\shared\MSCAND20.DLLrem Creating some batch files...@echo @echo off                          > %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\MSUTB.DLL          >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\MsCtfMonitor.DLL      >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IMJP10K.DLL         >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\shared\IMETIP.DLL    >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\shared\IMEAPIS.DLL   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\shared\IMJKAPI.DLL   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\shared\MSCAND20.DLL   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\IMEJP10\IMJPTIP.DLL   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\IMEJP10\IMJPAPI.DLL   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@rem @echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\CTF" /v "StartOnNoTaskEng" /t REG_DWORD /d 1 ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\IMEJP"            ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\IMEJP\10.0"          ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\IMEJP\10.0\directories"    ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\IMEJP\10.0\directories" /v "DictionaryPath" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\IME\IMEJP10\DICTS  ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\IMEJP\10.0\directories" /v "ModulePath"   /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\System32\IME\IMEJP10 ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{03B5835F-F03C-411B-9CE2-AA23E1171E36}                                            ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{03B5835F-F03C-411B-9CE2-AA23E1171E36}\LanguageProfile                                    ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{03B5835F-F03C-411B-9CE2-AA23E1171E36}\LanguageProfile\0x00000411                               ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{03B5835F-F03C-411B-9CE2-AA23E1171E36}\LanguageProfile\0x00000411\{A76C93D9-5523-4E90-AAFA-4DB112F9AC76}           ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{03B5835F-F03C-411B-9CE2-AA23E1171E36}\LanguageProfile\0x00000411\{A76C93D9-5523-4E90-AAFA-4DB112F9AC76} /v "Enable" /t REG_DWORD /d 1                                                   ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem                                                      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000411                                                 ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000411\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}                             ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000411\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000                         ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000411\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "CLSID" /d "{03B5835F-F03C-411B-9CE2-AA23E1171E36}" ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000411\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "Profile" /d "{A76C93D9-5523-4E90-AAFA-4DB112F9AC76}" ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000411\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "KeyboardLayout" /t REG_DWORD /d 0      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\Language /v "00000000" /d "00000411"      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\HiddenDummyLayouts /v "00000411" /d "00000411"      ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000411\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "Default" /d "{03B5835F-F03C-411B-9CE2-AA23E1171E36}" /f     ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000411\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "Profile" /d "{A76C93D9-5523-4E90-AAFA-4DB112F9AC76}" /f     ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000411\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "KeyboardLayout" /t REG_DWORD /d "04110411" /f          ^> nul >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo start CTFMON.EXE >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@if not exist %WinPEWinDir%\System32\startnet.org copy %WinPEWinDir%\System32\startnet.cmd %WinPEWinDir%\System32\startnet.org@echo @echo off                > %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo echo Preparing WinPE ...        >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@type %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.org   >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo @echo.                 >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo Call %%WinDir%%\System32\IME\IMEReg.CMD >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMDendlocal
  • Ondersteuning voor Koreaanse IME wilt toevoegen, plakt u dit script in een nieuw bestand met de naam WinPEIMEKR.txt.
   echo Preparing IME folder for WinPE.setlocalset WinPEWinDir=<Path to Windows Directory of your WinPE image (i.e. C:\myWinPE\Windows)>set IMEBinSrc=%windir%md %WinPEWinDir%\IMEmd %WinPEWinDir%\IME\IMEKR8md %WinPEWinDir%\IME\IMEKR8\DICTSmd %WinPEWinDir%\System32\IMEmd %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEKR8md %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEKR8\DICTSmd %WinPEWinDir%\System32\IME\sharedrem Fonts foldercopy /y %IMEBinSrc%\Fonts\gulim.ttc %WinPEWinDir%\Fonts\gulim.ttcrem SYSTEM32 folder (Cicero)copy /y %IMEBinSrc%\System32\CTFMON.EXE %WinPEWinDir%\System32\CTFMON.EXEcopy /y %IMEBinSrc%\System32\MSUTB.DLL  %WinPEWinDir%\System32\MSUTB.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\MsCtfMonitor.DLL  %WinPEWinDir%\System32\MsCtfMonitor.DLLrem DICTS foldercopy /y %IMEBinSrc%\IME\IMEKR8\DICTS\IMKRHJD.LEX %WinPEWinDir%\IME\IMEKR8\DICTS\IMKRHJD.LEXrem SYSTEM32 foldercopy /y %IMEBinSrc%\System32\IMKR80.IME %WinPEWinDir%\System32\IMKR80.IMErem IMEKR8 foldercopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\IMEKR8\IMKRAPI.DLL %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEKR8\IMKRAPI.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\IMEKR8\IMKRTIP.DLL %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEKR8\IMKRTIP.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\IMEKR8\DICTS\IMKRHJD.DLL %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEKR8\DICTS\IMKRHJD.DLLrem shared foldercopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\shared\IMEAPIS.DLL  %WinPEWinDir%\System32\IME\shared\IMEAPIS.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\shared\IMETIP.DLL  %WinPEWinDir%\System32\IME\shared\IMETIP.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\shared\IMJKAPI.DLL  %WinPEWinDir%\System32\IME\shared\IMJKAPI.DLLcopy /y %IMEBinSrc%\System32\IME\shared\MSCAND20.DLL %WinPEWinDir%\System32\IME\shared\MSCAND20.DLLrem Creating some batch files...@echo @echo off                          > %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\MSUTB.DLL          >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\MsCtfMonitor.DLL      >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\shared\IMETIP.DLL    >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\shared\IMEAPIS.DLL   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\shared\IMJKAPI.DLL   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\shared\MSCAND20.DLL   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\IMEKR8\IMKRTIP.DLL   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\IMEKR8\IMKRAPI.DLL   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REGSVR32 /S %%WinDir%%\System32\IME\IMEKR8\DICTS\IMKRHJD.DLL   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\CTF" /v "StartOnNoTaskEng" /t REG_DWORD /d 1 >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\IMEKR"            >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\IMEKR\8.0"          >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\IMEKR\8.0" /v "Dictionary" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\IME\IMEKR8\DICTS\IMKRHJD.LEX  >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\IMEKR\8.0\directories"    >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\IMEKR\8.0\directories" /v "DictionaryPath" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\IME\IMEKR8\DICTS  >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\IMEKR\8.0\directories" /v "ModulePath"   /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\System32\IME\IMEKR8 >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{A028AE76-01B1-46C2-99C4-ACD9858AE02F}                                            >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{A028AE76-01B1-46C2-99C4-ACD9858AE02F}\LanguageProfile                                    >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{A028AE76-01B1-46C2-99C4-ACD9858AE02F}\LanguageProfile\0x00000412                               >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{A028AE76-01B1-46C2-99C4-ACD9858AE02F}\LanguageProfile\0x00000412\{B5FE1F02-D5F2-4445-9C03-C568F23C99A1}           >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\TIP\{A028AE76-01B1-46C2-99C4-ACD9858AE02F}\LanguageProfile\0x00000412\{B5FE1F02-D5F2-4445-9C03-C568F23C99A1} /v "Enable" /t REG_DWORD /d 1                                                   >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder      >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem                                                      >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000412                                                 >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000412\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}                             >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000412\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000                         >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000412\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "CLSID" /d "{A028AE76-01B1-46C2-99C4-ACD9858AE02F}" >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000412\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "Profile" /d "{B5FE1F02-D5F2-4445-9C03-C568F23C99A1}" >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\AssemblyItem\0x00000412\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}\00000000 /v "KeyboardLayout" /t REG_DWORD /d 0      >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\SortOrder\Language /v "00000000" /d "00000412"      >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\HiddenDummyLayouts /v "00000412" /d "00000412"      >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000412\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "Default" /d "{A028AE76-01B1-46C2-99C4-ACD9858AE02F}" /f     >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000412\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "Profile" /d "{B5FE1F02-D5F2-4445-9C03-C568F23C99A1}" /f     >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo REG ADD HKCU\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000412\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31} /v "KeyboardLayout" /t REG_DWORD /d "04120412" /f          >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@echo start CTFMON.EXE >> %WinPEWinDir%\System32\IME\IMEReg.CMD@if not exist %WinPEWinDir%\System32\startnet.org copy %WinPEWinDir%\System32\startnet.cmd %WinPEWinDir%\System32\startnet.org@echo @echo off                > %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo echo Preparing WinPE ...        >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@type %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.org   >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo @echo.                 >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMD@echo Call %%WinDir%%\System32\IME\IMEReg.CMD >> %WinPEWinDir%\System32\STARTNET.CMDendlocal
 2. Open het bestand dat u hebt gemaakt in stap 1 in een teksteditor. Open het bestand bijvoorbeeld in Kladblok.
 3. Selecteer de volgende tekst en typC:\WinPE_x86\Windowsvervangen.
  <Path to Windows Directory of your WinPE image (i.e. C:\myWinPE\Windows)>
 4. Sla het bestand op en sluit Kladblok af.
 5. Naam van het bestand door de extensie .cmd. De naam van bijvoorbeeld WinPEIMETC.cmd.

  OpmerkingDeze stap maakt een batchbestand kopieert bestanden naar de map C:\WinPE_x86. Het batchbestand maakt ook een bestand Startnet.cmd in de map C:\MyWinPE\Windows\System32\IME.
 6. Installeer de OPK of Windows AIK.
 7. Start de opdrachtprompt van Windows PE's met een account die beheerdersreferenties heeft.

  OpmerkingZorg ervoor dat u start een versie van Windows PE de juiste taalpakketten geïnstalleerd heeft. Bijvoorbeeld voor Japanse IME ondersteuning moeten de Japanse taalpakketten zijn geïnstalleerd. Zie het bestand Winpe.chm voor meer informatie over het toevoegen en configureren van taalpakketten voor Windows PE.
 8. Typ de volgende opdrachten. Druk na elke regel op ENTER.

  OpmerkingAls u een vertaalde OPK of AIK gebruikt, hoeft u niet deze stap. De gelokaliseerde versie gebruikt standaard deze instellingen.
  Copype x 86 C:\WinPE_x86
  imagex/mountrw C:\WinPE_x86\winpe.wim 1 C:\WinPE_x86\mount
 9. Typ een van de volgende opdrachten in de taal die u wilt gebruiken. Druk na elke regel op ENTER.
  • Vereenvoudigd Chinees
   PEImg/Install = * zh-cn * C:\WinPE_x86\mount
   PEImg/lang zh-cn C:\WinPE_x86\mount =
  • Traditioneel Chinees
   PEImg/Install = * zh-tw * C:\WinPE_x86\mount
   PEImg/lang = C:\WinPE_x86\mount zh-tw
  • Japans
   PEImg/Install = * ja-jp * C:\WinPE_x86\mount
   PEImg/lang = ja-jp C:\WinPE_x86\mount
  • Koreaans
   PEImg/Install = * ko-kr * C:\WinPE_x86\mount
   PEImg/lang = ko-kr C:\WinPE_x86\mount
 10. Voer het batchbestand dat u in stap 5 hebt gemaakt.
 11. Typ de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt van Windows PE's. Druk na elke regel op ENTER.
  ImageX / unmount/C:\WinPE_x86\mount vastleggen
  ImageX/export C:\WinPE_x86\winpe.wim 1 C:\WinPE_x86\boot.wim
  /y C:\WinPE_x86\boot.wim C:\WinPE_x86\ISO\sources\boot.wim kopiëren
  Oscdimg - n-bC:\WinPE_x86\etfsboot.com C:\WinPE_x86\ISO C:\WinPE_JPN_IME.iso
 12. Sluit de opdrachtprompt van Windows PE's.

Bekende beperkingen

 • In Windows PE werkt IME-functionaliteit niet in opdrachtpromptvensters.
 • Ctfmon.exe moet worden uitgevoerd nadat alle IME vensters zijn gesloten.
 • Wanneer u een IME in Windows PE, zijn de extra Software toetsenbord, IME configuratie-Interface en ingesloten Software Development Process (EUPD) niet beschikbaar.
Referenties
Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over Windows PE en Windows PE-licentieverlening:Zie voor meer informatie het bestand WAIK.chm die is opgenomen in de Windows AIK. Of het bestand OPK.chm is opgenomen in de OPK.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Właściwości

Identyfikator artykułu: 926181 — ostatni przegląd: 09/23/2011 08:30:00 — zmiana: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbtshoot kbinfo kbmt KB926181 KbMtnl
Opinia