Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Computers waarop Windows XP is geïnstalleerd met een productcode van een volumelicentie, worden mogelijk aangemerkt als niet-authentiek

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Op computers met Microsoft Windows XP ontstaan mogelijk problemen met het Windows Genuine Advantage-validatieproces (WGA), of de versie van Windows XP wordt mogelijk aangemerkt als niet-authentiek. Dit probleem kan optreden als Windows XP op een computer is geïnstalleerd met een productcode van een volumelicentie, en als op een dergelijke computer is geprobeerd een validatieproces uit te voeren op het moment dat zich bij Microsoft gedurende korte tijd een serverprobleem voordeed. Dit probleem deed zich gedurende korte tijd voor op 2 oktober 2006 en 29 november 2006.
Oorzaak
Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een onjuist of beschadigd bestand Data.dat in de map %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data.

Opmerking De map %ALLUSERSPROFILE% is standaard de map C:\Documents and Settings\All Users. Deze locatie kan echter verschillen in uw installatie van Windows XP.
Oplossing
Als u het bestand Data.dat hebt ontvangen op 2 oktober 2006 of 29 november 2006, moet u dit bestand verwijderen van de Windows XP-clientcomputer. Het bestand Data.dat wordt bij de volgende verificatie bijgewerkt.

Stappen voor het bijwerken van het WGA-bestand Data.dat op één computer

Handmatige stappen voor het bijwerken van het WGA-bestand Data.dat op één computer

Ga als volgt te werk om het bestand Data.dat handmatig bij te werken:
 1. Gebruik een account met beheerdersrechten om u aan te melden op de computer waarop het probleem zich voordoet.
 2. Verwijder het bestand Data.dat uit de map %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data.
 3. Ga naar de volgende Microsoft-website om te controleren of de computer als authentiek wordt aangemerkt:
 4. Klik op Start en op Uitvoeren, typ wgatray.exe /b en klik op OK.

  Opmerking De opdracht wgatray.exe is misschien niet beschikbaar op uw computer. Deze opdracht is alleen beschikbaar op computers waarop de toepassing Windows Genuine Advantage Notifications is geïnstalleerd. Wanneer de opdracht wgatray.exe niet beschikbaar is, is er geen sprake van een fout. Ga verder met de volgende stap. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Windows Genuine Advantage Notifications:
  905474Beschrijving van de toepassing Windows Genuine Advantage Notifications
 5. Start de computer opnieuw op.

Automatische stappen voor het bijwerken van het WGA-bestand Data.dat op één computer

Ga als volgt te werk als u het bestand Data.dat automatisch wilt bijwerken:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Zodra hierom wordt gevraagd, klikt u op Uitvoeren om het hulpprogramma Microsoft Genuine Advantage Diagnostic uit te voeren.

  Opmerking Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen is het mogelijk dat u meerdere malen wordt gevraagd te bevestigen dat u het hulpprogramma wilt uitvoeren.
 3. Klik op Continue.
 4. Klik op Resolveop de tab Windows.
Als deze methode niet werkt, gebruikt u de instructies in de sectie 'Handmatige stappen voor het bijwerken van het WGA-bestand Data.dat op één computer'.

Stappen voor het automatisch bijwerken van het WGA-bestand Data.dat op meerdere computers

Het volgende voorbeeldscript is een eenvoudig CMD-script. Wanneer u dit script wilt uitvoeren op meerdere clientcomputers met Windows XP, gebruikt u Groepsbeleid, Microsoft Systems Management Server of andere hulpprogramma's die in uw computeromgeving beschikbaar zijn. Gebruik de beste methode voor uw computeromgeving om het script te distribueren. Wanneer u dit script op een afzonderlijke pc wilt uitvoeren, moet u het script als beheerder uitvoeren.

U maakt dit script door een nieuw TXT-bestand te maken en vervolgens de onderstaande scripttekst in het nieuwe bestand te plakken. Nadat u het bestand hebt gemaakt, geeft u het bestand een naam met .cmd als bestandsnaamextensie.
Scripttekst
@ECHO OFFIF EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat" (ECHO Deleting data.datattrib -R "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"DEL "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat")IF NOT EXIST %WINDIR%\system32\WGATray.exe (GOTO END)ECHO WGA Validation in progress. WGATray.exe /b:ENDECHO Done
vlk volume license key
Eigenschappen

Artikel-id: 926333 - Laatst bijgewerkt: 01/07/2008 19:34:41 - Revisie: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Genuine Advantage

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB926333
Feedback