Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Er treden problemen op bij het afspelen van geluids- of videobestanden in Windows Media

Symptomen
Wanneer u probeert een videobestand in Windows Media Player 11 af te spelen, wordt de video niet afgespeeld. De audio wordt echter wel afgespeeld.

Wanneer u een audio- of videobestand probeert af te spelen in Windows Media Player 11, kan bovendien een foutbericht van de volgende strekking worden weergegeven:
Windows Media Player kan het bestand niet afspelen omdat de vereiste videocodec niet op uw computer is geïnstalleerd.
Windows Media Player kan het bestand niet afspelen, branden, rippen of synchroniseren omdat een vereiste audiocodec niet op uw computer is geïnstalleerd.
Een codec is vereist voor het afspelen van dit bestand. U kunt nagaan of u deze codec van de website kunt downloaden door te klikken op Help op het Web.
Ongeldige bestandsindeling.
Oorzaak
Dit probleem treedt op wanneer een codec die vereist is voor het afspelen van het bestand, niet op de computer is geïnstalleerd.
Oplossing
Configureer Windows Media Player zodanig dat codecs automatisch worden gedownload om dit probleem op te lossen. Voer hiertoe in Windows Media Player 11 de volgende procedure uit:
 1. Open het menu Extra en klik op Opties.
 2. Open het tabblad Speler, schakel het selectievakje Codecs automatisch downloaden in en klik op OK.
 3. Probeer het bestand af te spelen. Als wordt gevraagd of u de codec wilt installeren, klikt u op Installeren.
Als u het bestand nog steeds niet correct kunt afspelen, voert u de stappen uit in de sectie 'Geavanceerde probleemoplosser'. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, vraagt u misschien beter iemand anders om hulp of neemt u contact op met de ondersteuningsservice. Op de volgende Microsoft-website vindt u informatie over de manier waarop u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice:

Geavanceerde probleemoplosser

De volgende stappen zijn bestemd voor ervaren computergebruikers.

Download en installeer de codec. Voer hiertoe in Windows Media Player 11 de volgende procedure uit:
 1. Controleer of de codec is geïnstalleerd op de computer waarop u het bestand wilt afspelen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik in het gedeelte Nu afspelen met de rechtermuisknop op het bestand dat u probeert af te spelen en klik op Eigenschappen.
  2. Open het tabblad Bestand, controleer de codecs die staan vermeld bij Audiocodec en Videocodec en klik op OK. Ga in de volgende gevallen verder met stap 2.
   • Er wordt geen audiocodec weergegeven.
   • Er wordt geen videocodec weergegeven.
  3. Klik op Info in het menu Help.
  4. Klik op de hyperlink Informatie voor technische ondersteuning.
  5. Als u een audiobestand wilt afspelen, controleert u of de audiocodec uit stap 1b wordt vermeld onder Audiocodecs. Als u een videobestand wilt afspelen, controleert u of de videocodec uit stap 1b wordt vermeld onder Videocodecs. Als de codec niet wordt vermeld, gaat u verder met stap 2.
  6. Probeer de codec nogmaals te installeren. Als u de codec nog steeds niet kunt installeren, gaat u verder met stap 2.
  7. Probeer het bestand af te spelen. Sla stap 2 en 3 over als u het bestand kunt afspelen.
 2. Installeer de codec. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Als er bij het afspelen van het bestand een foutbericht wordt weergegeven, klikt u op Help op het Web. Als er bij het afspelen van het bestand geen foutbericht wordt weergegeven, gaat u verder met stap 3.
  2. Klik op de koppeling naar de website Wmplugins op de Microsoft-website. Als deze koppeling niet wordt weergegeven, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
  3. Volg de aanwijzingen op de website om de codec voor het bestand te downloaden en te installeren. Als op de website niet automatisch een codec voor het bestand wordt gevonden en als geen van de volgende punten van toepassing zijn, gaat u verder met stap 3:
   • U hebt in stap 1b geen codec genoteerd.
   • U kunt de codec die u in stap 1b hebt genoteerd, niet vinden op de website.
  4. Probeer het bestand af te spelen. Sla stap 3 over als u het bestand kunt afspelen.
 3. Vraag de leverancier naar de codec.

  Voor informatie over contactgegevens van de leverancier klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
  65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

  60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

  60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
Opmerking Als u Windows Media Player gebruikt in een omgeving die wordt beheerd door een netwerkbeheerder, moet u wellicht contact opnemen met de netwerkbeheerder voor het downloaden en installeren van de codec.
Meer informatie
Ga voor meer informatie over codecs naar de volgende Microsoft-website:De informatie en de oplossing in dit document geven de standpunten van Microsoft Corporation weer aangaande de besproken onderwerpen ten tijde van deze publicatie. Deze oplossing is beschikbaar via Microsoft of derden. Microsoft beveelt geen specifieke derden of oplossingen van derden aan die in dit artikel worden beschreven. Er kunnen ook andere derden of oplossingen van derden zijn die niet in dit artikel ter sprake zijn gekomen. Omdat Microsoft moet reageren op veranderingen in de markt, mag deze informatie niet worden opgevat als een belofte van Microsoft. Microsoft kan de nauwkeurigheid van de informatie of van de oplossingen die door Microsoft of door vermelde derden worden aangedragen, niet garanderen of goedkeuren.

Microsoft biedt geen garanties en sluit alle beweringen, garanties en voorwaarden van de hand, of deze nu uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk zijn. Dat zijn onder andere (maar niet alleen) beweringen, garanties of voorwaarden betreffende eigendom, niet inbreuk maken, behoorlijke conditie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot enige service, oplossing, product of andere materialen of informatie. Microsoft stelt zich in geen geval aansprakelijk voor enige oplossing van een derde die in dit artikel wordt genoemd.
wmp11 wmp 11
Eigenschappen

Artikel-id: 926373 - Laatst bijgewerkt: 11/21/2007 09:08:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows Media Player 11

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbresolve KB926373
Feedback