Informatie over het gebruik van 2007 Office-pakketten en -programma's op een computer met een andere versie van Office

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Office 2010-versie van dit artikel: 2121447.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Office 2003-versie van dit artikel: 828956.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Office XP-versie van dit artikel: 290576.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Office 2000-versie van dit artikel: 218861.
Inleiding
Dit artikel bevat informatie over het gebruik van pakketten en programma's van Microsoft 2007 Office op een computer waarop een andere versie van Microsoft Office wordt uitgevoerd. Verder worden in dit artikel adviezen gegeven om te voorkomen dat verschillende versies van Office met elkaar in conflict komen.
Meer informatie
Het is mogelijk om verschillende versies van Microsoft Office op dezelfde computer te installeren en gebruiken. U kunt bijvoorbeeld zowel pakketten en programma's van Microsoft 2007 Office als Microsoft Office 2003 op dezelfde computer installeren en gebruiken. Dit wordt echter afgeraden.

Opmerking Microsoft biedt geen ondersteuning voor het uitvoeren van verschillende versies van Microsoft Office op computers met versies van Microsoft Windows waarin Terminal Services is ingeschakeld. Schakel Terminal Services uit als u verschillende versies van Office wilt uitvoeren.

Installatievolgorde

Opmerking Deze installatievolgorde is ook van toepassing op zelfstandige Microsoft Office-producten, zoals Microsoft Visio.

Als u meer dan één versie van Office op dezelfde computer wilt installeren en gebruiken, hanteert u deze installatievolgorde.
Office-versieInstallatievolgorde
Microsoft Office 2000Als eerste
Microsoft Office XPAls tweede
Office 2003Als derde
Pakketten en programma's van 2007 OfficeAls vierde
U moet de oudste versie van Office het eerst installeren. Als u bijvoorbeeld zowel Office 2003 als programma's van 2007 Office op dezelfde computer wilt gebruiken, installeert u eerst Office 2003. U moet deze volgorde gebruiken vanwege de manier waarop registersleutels, gedeelde programma's, bestandsnaamextensies en andere instellingen worden beheerd voor elke versie van de Office-pakketten en -programma's.

Belangrijk Als u een van de geïnstalleerde versies van Office verwijdert, moet u de overige versies van Office opnieuw in deze volgorde installeren, anders werkt niet elke versie correct.

In de rest van dit artikel wordt aangenomen dat u de Office-versies in deze volgorde hebt geïnstalleerd.

Locatie van de map Office Bin

Wanneer u 2007 Office-pakketten en -programma's installeert, kiest het installatieprogramma de map Files\Microsoft Office als de standaardmap. De Office Bin map bevindt zich echter in het pad Program Files\Microsoft Office\Office12. De Office Bin map is de map waarin de uitvoerbare bestanden van Office worden geïnstalleerd. Deze locatie zorgt voor een betere ervaring voor gebruikers die meerdere versies van Office op dezelfde computer willen gebruiken. Deze locatie is voor het eerst gebruikt in Office XP. In Office XP bevindt de Office Bin map zich in het pad Program Files\Microsoft Office\Office10. U kunt de naam van de map Office Bin niet wijzigen.

Office Werkbalk

De Office Werkbalk is niet beschikbaar in 2007 Office-pakketten en -programma's en in Office 2003. Als Office 2000 of Office XP echter al op dezelfde computer is geïnstalleerd, blijft de Office Werkbalk uit de eerdere versies van Office behouden.

Wanneer Office 2000 of Office XP is geïnstalleerd samen met pakketten en programma's van 2007 Office, kunt u de Office Werkbalk afzonderlijk starten. U kunt geen twee exemplaren van de Office Werkbalk starten. Elke versie van de Office Werkbalk kan een eigen set werkbalken en knoppen bevatten. Deze werkbalken en knoppen kunnen niet worden gedeeld door twee versies van de Office Werkbalk.

Snelkoppelingen in het menu Start

Bij het installeren van Office 2000 en Office XP krijgen de snelkoppelingen in het menu Start dezelfde namen als in het submenu Programma's in het menu Start. Snelkoppelingen van Office 2003 en 2007 Office-pakketten en -programma's worden samen met het versienummer toegevoegd aan de map Office in het vervolgmenu Programma's. U kunt verwarring voorkomen door het versienummer toe te voegen aan snelkoppelingen die verwijzen naar een eerder product. Wijzig bijvoorbeeld de naam van de snelkoppeling naar Microsoft Access in Microsoft Access 2000 voordat u pakketten en programma's van 2007 Office installeert.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
292584 In het installatieprogramma van Office XP worden de opdrachten in het menu Start van eerdere versies van Office overschreven
Als u de snelkoppelingen in het menu Start voor Office XP of Office 2000 handmatig verplaatst, worden de snelkoppelingen in de volgende gevallen opnieuw gemaakt in het vervolgmenu Programma's van het menu Start:
 • U installeert die versie van Office opnieuw.
 • U herstelt de snelkoppelingen.
Opmerking U kunt tijdens de installatie van Office 2003, Office XP of Office 2000 aangeven dat de snelkoppelingen op een andere locatie in het menu Start moeten worden geïnstalleerd. Hiervoor gebruikt u de Custom Installation Wizard in de Microsoft Office Resource Kit. In het geval van 2007 Office-pakketten en -programma's kunt u de Office Customization Tool gebruiken om een andere locatie op te geven voor de snelkoppelingen. Ga als volgt te werk om de Office Customization Tool te gebruiken:
 1. Start een opdrachtprompt.
 2. Ga naar de cd van 2007 Office.
 3. Voer de volgende opdracht uit:
  setup /admin
Voor meer informatie over de Office Customization Tool gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Microsoft Office Binder

De laatste versie van Microsoft Office waarin de Office Binder is opgenomen, is Office 2000. In Office 2002 en latere versies van Office is echter een hulpprogramma opgenomen waarmee u alle Office-bestanden kunt ophalen uit een Binder-bestand.

Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
281931 Foutbericht 'Aan dit bestand is geen programma gekoppeld om deze actie te kunnen uitvoeren' wanneer u een Binder-bestand opent
822622 Beschrijving van ondersteuning voor Office Binder bij producten van Office 2003 en Office XP

Verschillende versies van Outlook

Microsoft Office Outlook 2007 kan niet worden gecombineerd met een eerdere versie van Microsoft Outlook. Wanneer u Outlook 2007 installeert, worden Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 en Microsoft Outlook 2000 verwijderd. Het installatieprogramma van Outlook 2007 verwijdert deze versies van Outlook ook als u het selectievakje Deze programma's behouden hebt ingeschakeld in het dialoogvenster Vorige versies verwijderen. Versies van Microsoft Outlook ouder dan Outlook 2000 worden niet meer geselecteerd voor verwijderen. Als u versies van Outlook ouder dan Outlook 2000 echter niet verwijdert, zullen beide versies van Outlook instabiel zijn.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
924618 Oudere versies van Office worden verwijderd wanneer u 2007 Office Setup uitvoert

Verschillende versies van Word

Als op dezelfde computer twee versies van Microsoft Word zijn geïnstalleerd, duurt het starten van Word 2007 iets langer. De reden hiervoor is dat Word 2007 zichzelf eerst automatisch op de computer registreert.

U kunt deze registratie uitschakelen. Hierdoor kan Word 2007 sneller worden gestart. Dit wordt echter afgeraden omdat Word mogelijk niet goed werkt als het programma zichzelf niet automatisch kan registreren.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


Ga als volgt te werk om de automatische registratie van Word 2007 uit te schakelen:
 1. Sluit Word 2007 af.
 2. Start de Register-editor.
  • Klik in Windows Vista op Startknop Start, typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.

   Machtiging voor het beheer van de gebruikersaccount Als u naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
  • Klik in Windows XP op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Nadat u de in stap 3 is vermelde subsleutel hebt geselecteerd, wijst u Nieuw aan in het menu Bewerken en klikt u op DWORD-waarde.
 5. Typ NoReReg en druk op Enter.
 6. Klik met de rechtermuisknop op NoReReg en klik op Wijzigen.
 7. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 8. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de Register-editor te sluiten.

Office-bestanden in Microsoft Windows Explorer

Wanneer u op een Office-bestand in Windows Explorer dubbelklikt om het bestand te openen, zijn de volgende regels van toepassing.

Opmerking Deze regels gelden ook wanneer u in de map met laatstgebruikte documenten van Windows dubbelklikt op een Office-document.
 • Als een versie van het programma waarin het bestand werd gemaakt actief is, wordt het bestand in deze versie geopend.
 • Voor Office 2000 of Office XP geldt dat als er geen versie van het programma waarin het bestand werd gemaakt actief is, het bestand wordt geopend in de laatst geïnstalleerde versie van het programma.
 • Voor Microsoft Access en voor Microsoft Word geldt dat als er geen versie van het programma waarin het bestand werd gemaakt actief is, het bestand wordt geopend in de laatst gestarte versie van het programma.
 • Als u bestanden wilt koppelen aan de programma's die bij een bepaalde versie van Office horen, voert u Office Setup uit en klikt u op Office herstellen. Hierdoor worden de bestandskoppelingen voor die versie van Office geregistreerd.

  Opmerking U kunt deze methode niet gebruiken om bestandskoppelingen te registreren in Word of Access.

  Opmerking Als u een software-update installeert voor een versie van Office, herstel de update die versie van Office. Het is mogelijk dat u na installatie van een software-update bepaalde of alle Office-producten opnieuw moet installeren om de bestandskoppelingen te herstellen.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het herstellen van onderdelen van 2007 Office:
924611 Functies van Office 2007 installeren en repareren

Office OLE-objecten in andere programma's

Als u op een computer met meerdere versies van Office een Office-object invoegt in een ander programma, worden de recentste versies van die programma's gebruikt. Als u bijvoorbeeld een werkbladobject van Microsoft Excel invoegt in een Word-document, worden de laatste versies van Word en Excel gebruikt. Dit kan problemen veroorzaken als u het containerbestand deelt met gebruikers die niet werken met 2007 Office-programma's.

Gedeelde programma's

Als u de verschillende versies van Office hebt geïnstalleerd in de volgorde die is beschreven in de sectie Installatievolgorde, zult u doorgaans geen problemen ondervinden wanneer u gedeelde programma's als Vergelijkingseditor en Clipgalerie gebruikt. In het dialoogvenster Object kan meer dan één vermelding voor elk gedeeld programma worden weergegeven. Dit komt doordat er mogelijk verschillende versies van het gedeelde programma op de computer zijn geïnstalleerd.

Windows Installer-berichten in Word

Als er verschillende versies van Word op de computer zijn geïnstalleerd, is het mogelijk dat bij het starten van Microsoft Office Word 2007 ook Windows Installer wordt gestart en er een bericht wordt weergegeven dat de installatie van Word wordt voorbereid. Dit bericht verschijnt vóór het starten van Word.

Windows Installer wordt uitgevoerd wanneer de versie van Word die u start, niet de geregistreerde versie is.

Windows Installer-berichten in Access

Als er meerdere versies van Access op de computer zijn geïnstalleerd, is het mogelijk dat bij het starten van Microsoft Office Access 2003 of Microsoft Office Access 2007 ook Windows Installer wordt gestart en er een bericht wordt weergegeven dat de installatie of configuratie van Access wordt voorbereid. Deze berichten verschijnen vóór het starten van Access.

Als u Access 2003 start nadat u Access 2007 hebt gebruikt, voert Windows Installer een herstelbewerking uit waarbij Access 2003 opnieuw wordt geregistreerd. Hetzelfde gebeurt als u Access 2007 start nadat u een eerdere versie van Access hebt gebruikt. In Access 2000 en Access 2002 wordt geen herstelbewerking gestart wanneer u deze versie gebruikt nadat u eerst een latere versie hebt gebruikt. Als de versie van Access die u start dezelfde is als de versie van Access die u eerder hebt gebruikt, voert Windows Installer geen herstelbewerking uit.

Documentbilbliotheek van Windows SharePoint Services 3.0

Wanneer u in een documentbibliotheek van Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 een nieuw document wilt maken door te klikken op Nieuw document, werkt deze knop Nieuw document niet. U kunt geen nieuw document maken. Bovendien reageert Windows Internet Explorer niet meer wanneer u een bestaand document in een documentbibliotheek van Windows SharePoint Services 3.0 wilt uitchecken.

Dit probleem treedt op wanneer besturingselementen van Windows SharePoint Services voor ondersteuning van een 2007 Office-systeem zijn geïnstalleerd naast besturingselementen van Windows SharePoint Services voor ondersteuning van Office 2003. Deze situatie kan zich voordoen in een van de volgende situaties:
 • U installeert 2007 Microsoft Office system en vervolgens installeert u een of meer Microsoft Office 2003-programma's.
 • U installeert een 2007 Office-programma en vervolgens Office 2003.
 • U installeert Office 2003, u installeert een 2007 Office-programma en u herstelt de installatie van Office 2003.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over dit scenario:
929360 U kunt geen nieuw document maken of een bestaand document uitchecken in een documentbibliotheek van Windows SharePoint Services 3.0 als er meerdere versies van Office zijn geïnstalleerd
Eigenschappen

Artikel-id: 928091 - Laatst bijgewerkt: 09/12/2011 18:15:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091
Feedback