Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows Vista kan geen IP-adres ophalen van bepaalde routers of DHCP-servers

Bepaalde routers of DHCP-servers zijn niet compatibel met Windows Vista. Dit artikel helpt u bij het oplossen van dit probleem. Als u niet zeker weet of uw router compatibel is, kunt u de oplossing toch proberen.

Automatisch oplossen

Klik op 'Dit probleem oplossen' om dit probleem automatisch op te laten lossen. Klik op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de Fix it-wizard.


Notities
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische herstelbewerking werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt. 

Het probleem handmatig oplossen – de markering BROADCAST uitschakelen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
U kunt dit probleem zelf oplossen door de DHCP-markering BROADCAST in Windows Vista uit te schakelen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Startknop Start, typ regedit in het vak Zoekactie starten en klik op regedit in de lijst Programma's.

  Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd om een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 2. Zoek het volgende registerknooppunt:
  HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > WindowsNT > CurrentVersion > NetworkCards > <getal>
 3. Bekijk elk nummer dat onder het knooppunt NetworkCards wordt weergegeven om de GUID van de netwerkadapter te vinden. Aan de rechterkant wordt bij Description de netwerkadapter weergegeven en bij ServiceName de bijbehorende GUID. Onthoud deze GUID.
 4. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{<GUID van netwerkadapter>}
  Klik in dit registerpad op de subsleutel <GUID van netwerkadapter> die overeenkomt met de netwerkadapter die op het netwerk is aangesloten.
  OpmerkingGUID van netwerkadapter is een tijdelijke aanduiding voor de netwerkadapter-GUID in dit artikel.  Raadpleeg stap 2 en 3 om de bijbehorende GUID te vinden.
 5. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD (32-bits)-waarde.
 6. Typ DhcpConnEnableBcastFlagToggle in het vak Nieuwe waarde nr. 1 en druk op Enter.
 7. Klik met de rechtermuisknop op DhcpConnEnableBcastFlagToggle en klik op Wijzigen.
 8. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 9. Sluit de Register-editor.
Als u deze registersleutel instelt op 1, wordt in Windows Vista eerst geprobeerd een IP-adres te verkrijgen met behulp van de markering BROADCAST in DHCP-opsporingspakketten. Als dat mislukt, wordt geprobeerd een IP-adres te verkrijgen zonder gebruik te maken van de markering BROADCAST in DHCP-opsporingspakketten.
Oorzaak
De markering BROADCAST in DHCP-opsporingspakketten is standaard ingeschakeld in Windows Vista (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 1). Windows Vista haalt daarom een IP-adres op met behulp van de markering BROADCAST in DHCP-opsporingspakketten. Als een router of DHCP-server de DHCP-opsporingspakketten niet kan verwerken, kan Windows Vista geen IP-adres ophalen. Met deze oplossing wordt de markering BROADCAST uitgeschakeld door DhcpConnEnableBcastFlagToggle op 0 in te stellen.

Dit probleem bestaat standaard niet in Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3 of Windows 7, omdat de markering BROADCAST is uitgeschakeld (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 0).
Meer informatie
Als u weet dat de router of de DHCP-server van een andere fabrikant dan Microsoft de DHCP-markering BROADCAST niet ondersteunt, kunt u de volgende waarden voor de volgende registervermelding configureren, in plaats van de registersleutel DhcpConnEnableBcastFlagToggle te gebruiken. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{<Network Adapter GUID>}


Naam: DhcpConnForceBroadcastFlag
Type: REG_DWORD
Gegevens: 0
Notities
 • Met de waarde 0 wordt registervermelding uitgeschakeld. U kunt met deze waarde voorkomen dat Windows Vista de DHCP-markering BROADCAST gebruikt. Nadat u de registervermelding hebt geconfigureerd, maakt Windows Vista geen gebruik meer van de DHCP-markering BROADCAST.
 • Dit probleem treedt niet op in Windows 7. DhcpConnEnableBcastFlagToggle is daarin standaard ingesteld op 1.
fixit fix it
Eigenschappen

Artikel-id: 928233 - Laatst bijgewerkt: 01/08/2014 18:57:00 - Revisie: 6.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbmsifixme kbfixme kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_routerissues kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB928233
Feedback
html>