Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De hoeveelheid systeemgeheugen die in het dialoogvenster Systeeminfo wordt vermeld, is kleiner dan verwacht als 4 GB RAM is geïnstalleerd

Symptomen
Als in een computer 4 GB RAM-geheugen is geïnstalleerd, is de hoeveelheid systeemgeheugen die wordt vermeld in het dialoogvenster Systeeminfo van Windows Vista kleiner dan verwacht.

In het dialoogvenster Systeeminfo wordt bijvoorbeeld gemeld dat er 3.120 MB systeemgeheugen beschikbaar is, terwijl er 4 GB (4.096 MB) is geïnstalleerd.

Opmerking U opent het dialoogvenster Systeeminfo als volgt:
 • Klik op Start, typ Systeem in het vak Zoeken en klik op Systeem onder Programma's.
 • Dubbelklik op Systeem in het Configuratiescherm.
 • Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computer en klik op Eigenschappen.
 • Klik op Meer details weergeven in het Introductiecentrum van Windows Vista.
Opmerking In Windows Vista Service Pack 1 (SP1) is een wijziging aangebracht in de manier waarop onderdelen van de gebruikersinterface de hoeveelheid geheugen (UI) melden. Sommige onderdelen van de gebruikersinterface van Windows Vista SP1 geven bijvoorbeeld een melding als er in totaal 4 GB of meer fysiek geheugen in de computer is geïnstalleerd.

Als u meer informatie wilt over de rapportage van geheugen in Windows Vista Service Pack 1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
946003 Windows Vista Service Pack 1 meldt 4 GB systeemgeheugen (RAM) op computers met 4 GB geheugen of meer
Oorzaak
Dit probleem wordt veroorzaakt door bepaalde hardware- en softwarefactoren.

In de gemiddelde computer hebben verschillende apparaten toegang tot toegewezen geheugen nodig. Dit wordt ook wel MMIO (Memory-Mapped I/O) genoemd. De MMIO-ruimte is alleen beschikbaar voor 32-bits besturingssystemen als de MMIO-ruimte zich binnen de eerste 4 GB van de adresruimte bevindt.

Als u bijvoorbeeld een videokaart hebt met 256 MB intern geheugen, moet dat geheugen zijn toegewezen binnen de eerste 4 GB van de adresruimte. Als er al 4 GB systeemgeheugen is geïnstalleerd, moet een gedeelte van die adresruimte worden gereserveerd door de toewijzing van grafisch geheugen. Bij toewijzing van grafisch geheugen wordt een gedeelte van het systeemgeheugen overschreven. Dit betekent dat de totale hoeveelheid systeemgeheugen die beschikbaar is voor het besturingssysteem, wordt beperkt.

De beperking van het beschikbare systeemgeheugen is afhankelijk van de apparaten die in de computer zijn geïnstalleerd. Ter voorkoming van mogelijke compatibiliteitsproblemen met stuurprogramma's, wordt het totale beschikbare geheugen in 32-bits versies van Windows Vista echter beperkt tot 3,12 GB. Zie de sectie 'Meer informatie' voor informatie over mogelijke compatibiliteitsproblemen met stuurprogramma's.

Als in een computer een groot aantal apparaten is geïnstalleerd, wordt het beschikbare geheugen mogelijk beperkt tot 3 GB of minder. Het maximale beschikbare geheugen in 32-bits versies van Windows Vista is gewoonlijk echter 3,12 GB.
Workaround
Op een Windows Vista-computer met 4 GB geheugen kan alleen de volledige 4 GB worden gebruikt als de computer aan de volgende vereisten voldoet:
 • De chipset moet een adresruimte van minimaal 8 GB ondersteunen. Dit geldt onder meer voor de volgende chipsets:
  • Intel 975X
  • Intel P965
  • Intel 955X op Socket 775
  • Chipsets die AMD-processors ondersteunen waarvoor socket F, socket 940, socket 939 of socket AM2 wordt gebruikt. Deze chipsets hebben omvatten elke willekeurige combinatie van AMD-socket en CPU waarbij de geheugencontroller zich in de CPU bevindt.
 • De CPU moet de x64-instructieset ondersteunen. De AMD64-CPU en de Intel EM64T-CPU ondersteunen deze instructieset.
 • Het BIOS moet hertoewijzing van geheugen ondersteunen. Hertoewijzing van geheugen maakt het mogelijk het systeemgeheugensegment dat eerder is overschreven door de PCI-configuratieruimte (Peripheral Component Interconnect), opnieuw toe te wijzen boven de adresregel van 4 GB. Deze functie moet worden ingeschakeld in de BIOS-configuratie op de computer. Raadpleeg de productdocumentatie bij uw computer voor instructies over het inschakelen van deze functie. Veel computers voor de consumentenmarkt bieden geen ondersteuning voor deze functie voor de hernieuwde toewijzing van geheugen. In de documentatie of in de BIOS-configuratieprogramma's voor deze functie wordt geen standaardterminologie gebruikt. Wellicht moet u daarom ook de beschrijving lezen van de verschillende beschikbare BIOS-configuratie-instellingen om na te gaan met welke instellingen u de functie voor het opnieuw toewijzen van geheugen kunt inschakelen.
 • Er moet een x64-versie (64-bits) van Windows Vista worden gebruikt.
Neem contact op met de computerleverancier om te bepalen of uw computer aan deze vereisten voldoet.

Opmerking Wanneer het fysieke RAM-geheugen dat in een computer is geïnstalleerd, gelijk is aan de adresruimte die door de chipset wordt ondersteund, is het systeemgeheugen dat beschikbaar is voor het besturingssysteem altijd kleiner dan het geïnstalleerde fysieke RAM-geheugen. Stel dat een computer een Intel 975X-chipset heeft die een adresruimte van 8 GB ondersteunt. Als u 8 GB aan RAM-geheugen installeert, wordt het systeemgeheugen dat beschikbaar is voor het besturingssysteem beperkt door de PCI-configuratievereisten. In dit scenario beperken PCI-configuratievereisten het geheugen dat beschikbaar is voor het besturingssysteem met een hoeveelheid tussen circa 200 MB en 1 GB. De exacte beperking is afhankelijk van de configuratie.
Meer informatie

Compatibiliteitsproblemen met stuurprogramma's die verband houden met de PAE-modus

Compatibliteitsproblemen van stuurprogramma's die verband houden met DEP (Data Execution Prevention), hebben gewoonlijk te maken met de PAE-modus (Physical Address Extension)

Opmerking PAE is alleen vereist op computers met processors die hardware-DEP ondersteunen.

DEP kan compatibiliteitsproblemen veroorzaken met stuurprogramma's die code genereren of die andere technieken gebruiken om in real-time uitvoerbare code te genereren. Een groot aantal stuurprogramma's waarin deze problemen zich voordeden, is inmiddels gecorrigeerd. Aangezien DEP altijd is ingeschakeld voor stuurprogramma's in 64-bits versies van Windows, traden in deze stuurprogramma's geregeld compatibiliteitsproblemen op. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat alle stuurprogramma's zijn bijgewerkt en dat compatibiliteitsproblemen in verband met de PAE-modus niet meer optreden. Wel is het zo dat deze technieken in slechts een beperkt aantal stuurprogramma's worden gebruikt. DEP veroorzaakt op zichzelf gewoonlijk geen compatibiliteitsproblemen in stuurprogramma's.

De belangrijkste compatibiliteitsproblemen met stuurprogramma's die kunnen optreden, doen zich voor wanneer u de PAE-modus uitvoert op een 32-bits computer. Door de PAE-modus kunnen processors meer dan 4 GB geheugen gebruiken. Het belangrijkste verschil tussen PAE-geheugenwisselschema's en niet-PAE-geheugenwisselschema's is het extra wisselniveau dat vereist is in de PAE-modus. Voor de PAE-modus zijn drie wisselniveaus vereist in plaats van twee.

Sommige stuurprogramma's worden mogelijk niet geladen als de PAE-modus is ingeschakeld omdat het apparaat niet geschikt is voor 64-bits adressering. Het kan ook zijn dat de stuurprogramma's zijn geschreven in de veronderstelling dat voor de PAE-modus meer dan 4 GB geheugen vereist is. Dergelijke stuurprogramma's zijn geschreven met de verwachting dat de stuurprogramma's altijd 64-bits adressen ontvangen in de PAE-modus en dat het adres niet kan worden geïnterpreteerd door het stuurprogramma of het apparaat.

Andere stuurprogramma's kunnen mogelijk wel in de PAE-modus worden geladen, maar zorgen voor systeeminstabiliteit doordat de PTE's (Page Table Entries) van het systeem rechtstreeks worden gewijzigd. Deze stuurprogramma's verwachten 32-bits PTE's, maar ontvangen in plaats daarvan 64-bits PTE's in de PAE-modus.

Bij het meest voorkomende PAE-compatibiliteitsprobleem voor stuurprogramma's is sprake van DMA-overdracht en registertoewijzing. In een groot aantal apparaten dat DMA ondersteunt, gewoonlijk 32-bits adapters, is 64-bits fysieke adressering niet mogelijk. Als deze apparaten in de 32-bits modus werken, kunnen ze de hele fysieke adresruimte adresseren. In de PAE-modus kunnen gegevens aanwezig zijn op een fysiek adres dat groter is dan 4 GB. In Microsoft Windows 2000 Server en latere versies van Windows zijn dubbele buffers voor de DMA-overdracht beschikbaar, zodat apparaten met deze beperkingen toch kunnen functioneren in de gegeven omstandigheden. In Windows 2000 Server en latere versies van Windows gebeurt dit met behulp van een 32-bits adres dat wordt aangegeven door een toewijzingsregister. Het apparaat kan de DMA-overdracht naar het 32-bits adres uitvoeren. De kernel kopieert het geheugen naar het 64-bits adres dat aan het stuurprogramma wordt verstrekt. Wanneer de PAE-modus is uitgeschakeld op de computer, is het voor stuurprogramma's voor 32-bits apparaten niet nodig om systeemgeheugen aan de bijbehorende toewijzingsregisters toe te wijzen. Dubbele buffers zijn dus niet vereist omdat alle apparaten en alle stuurprogramma's zich in de 32-bits adresruimte bevinden. Tests van stuurprogramma's voor 32-bits apparaten op computers met 64-bits processors laten zien dat in stuurprogramma's met DMA-functionaliteit die op de client zijn getest, gewoonlijk onbeperkte toewijzingsregisters worden verwacht.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 929605 - Laatst bijgewerkt: 09/25/2011 11:10:00 - Revisie: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbtshoot kbprb KB929605
Feedback