IPv6 of onderdelen ervan in Windows uitschakelen

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 929852
Belangrijk Internet Protocol versie 6 (IPv6) is een verplicht onderdeel van Windows Vista en latere versies van Windows. Uitschakelen van een onderdeel van IPv6 wordt niet aanbevolen. Sommige Windows-onderdelen werken niet als u dat doet. Ook worden opstarten van het systeem vertraagd voor 5 seconden als IPv6 is uitgeschakeld door onjuist, als de registerinstellingDisabledComponents instelt op 0xfffffffwaarde. De juiste waarde moet zijn: 0xff. Zie voor meer informatie de vraag "Wat zijn de aanbevelingen van Microsoft over het uitschakelen van IPv6?" IPv6 voor Microsoft Windows: veelgestelde vragen.
Automatisch uitschakelen en opnieuw inschakelen van IPv6- of onderdelen ervan
Klik op de knopdownloadenvoor de procedure die u wilt uitvoeren. Vervolgens klikt u opuitvoeren of openen in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard gemakkelijk herstellen.

IPv6 uitschakelen IPV4 voorang geven op IPv6 in het beleid voor voorvoegselsIPv6 op alle interfaces van de nontunnel uitschakelen IPv6 op alle tunnelinterfaces uitschakelen IPv6-interfaces van de nontunnel (behalve de loopback-) en IPv6-tunnelinterface uitschakelen

IPv6 opnieuw inschakelen IPv6 over IPv4 liever in het beleid voor voorvoegselIPv6 op alle interfaces van de nontunnel opnieuw in te schakelen IPv6 op alle tunnelinterfaces opnieuw inschakelen IPv6-interfaces nontunnel en IPv6-tunnel-interfaces opnieuw in te schakelen

Notities voor de wizard
 • Mogelijk is de wizard alleen in het Engels. De automatische oplossing werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer bent waarop het probleem zich voordoet, slaat u de eenvoudige oplossing op een flash-station of een CD op en voert u deze later uit op de computer waarop het probleem optreedt.
Meer informatie
Zie KB3014406 Als u nadat u IPv6 in Windows 7 SP1 of Windows Server 2008 R2 SP1 uitschakelt opstartvertraging.
Handmatig uitschakelen en opnieuw inschakelen van IPv6- of onderdelen ervan
IPv6 uitschakelen
U kunt IPv6 uitschakelen op de hostcomputer via de registerwaarde DisabledComponents . De registerwaarde DisabledComponents is van invloed op alle netwerkinterfaces op de host.

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er ernstige problemen optreden. Voordat u deze wijzigt, back-up van het register terugzetten voor het geval er zich problemen voordoen.

Om bepaalde onderdelen van de IPv6-uitschakelen, volg deze stappen:
 1. Klik op Start, type Regedit in de Zoekopdracht starten en klik op regedit.exe in het programma's lijst.
 2. In het beheer van gebruikersaccount dialoogvenster vak, klikt u op Doorgaan.
 3. In de Register-Editor, zoek en klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Dubbelklik op DisabledComponents wijzigen van de DisabledComponents post.

  Opmerking Als de DisabledComponents post niet beschikbaar is, moet u deze maken. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. In de Bewerken menu, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op DWORD (32-bits)-waarde.
  2. Type DisabledComponents, en druk vervolgens op Enter.
  3. Dubbelklik op DisabledComponents.
 5. Typ een van de volgende waarden in het veld Waardegegevens voor het configureren van het IPv6-protocol voor de beoogde staat en klik vervolgens op OK:
  1. Type 0 opnieuw inschakelen van alle IPv6-onderdelen (standaardinstelling voor Windows).
  2. Type 0xFF alle IPv6-onderdelen, met uitzondering van de IPv6-loopback-interface uitschakelen. Deze waarde ook liever met IPv4 via IPv6 door vermeldingen in de prefixbeleidstabel Windows geconfigureerd. Zie voor meer informatie Bron-en doeladressen.
  3. Type 0x20 aan IPv4 via IPv6 liever door vermeldingen in de prefixbeleidstabel wijzigen.
  4. Type 0x10 uitschakelen van IPv6 op alle nontunnel interfaces (LAN- en Point-to-Point Protocol [PPP] interfaces).
  5. Type 0x01 uitschakelen van IPv6 op alle tunnelinterfaces. Deze omvatten Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) en 6to4 Teredo.
  6. Type 0x11 alle IPv6-interfaces, met uitzondering van de IPv6-loopback-interface uitschakelen.
De registerwaarde DisabledComponents gebruiken om te controleren of IPv6 is uitgeschakeld. Hiertoe de volgende opdracht achter de opdrachtprompt van Windows worden uitgevoerd:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Wanneer u dit doet, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Fout: Het systeem kan de opgegeven registersleutel of waarde te vinden is.
Als u dit foutbericht ontvangt, is niet de registerwaarde DisabledComponents ingesteld. Als de waarde DisabledComponents is ingesteld, heeft deze voorrang op de instellingen in de eigenschappen van de verbinding.


IPv6 op een bepaalde netwerkadapter uitschakelen
U kunt dit doen door het loskoppelen van de adapter in het dialoogvenster Eigenschappen voor lokale netwerkverbinding :
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik op Netwerkcentrum.
 3. In de uw actieve netwerken weergeven gebied, klik op LAN-verbindingen klik vervolgens op Eigenschappen.
 4. Schakel het selectievakje Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6) op het tabblad netwerk en klik vervolgens op OK.

Opmerking Het selectievakje Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6) geldt voor de specifieke netwerkadapter en IPv6 wordt losgemaakt van de geselecteerde netwerkadapter. Om IPv6 op de host uit te schakelen, gebruik de registerwaarde DisabledComponents. De registerwaarde DisabledComponents heeft geen invloed op de status van het selectievakje. Dus zelfs als de registersleutel DisabledComponents is ingesteld op het uitschakelen van IPv6, kan het selectievakje op het tabblad toegang voor elke interface nog steeds worden gecontroleerd. Dit is normaal.


IPv6 over IPv4 liever in het beleid voor voorvoegsel
 1. De huidige gegevens van DisabledComponents vinden.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit is een 32-bits binaire waarde.
 3. Zoek de zesde bit van de gegevens en stel deze in op 0. Alle andere bits niet wijzigen. Bijvoorbeeld, als de huidige gegevens 11111111111111111111111111111111 is, de nieuwe gegevens moet worden 11111111111111111111111111011111.
 4. Wijzig de gegevens van binair naar hexadecimaal.
 5. De hexadecimale waarde instellen als de nieuwe gegevens voor DisabledComponents.


IPv6 op alle interfaces van de nontunnel opnieuw in te schakelen
 1. De huidige gegevens van DisabledComponents vinden.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit is een 32-bits binaire waarde.
 3. Zoek het vijfde bits van de gegevens en stel deze in op 0. Alle andere bits niet wijzigen. Bijvoorbeeld, als de brongegevens 11111111111111111111111111111111 is, de nieuwe gegevens moet worden 11111111111111111111111111101111.
 4. Wijzig de gegevens van binair naar hexadecimaal.
 5. De hexadecimale waarde instellen als de nieuwe gegevens voor DisabledComponents.


IPv6 op alle tunnelinterfaces opnieuw inschakelen
 1. De huidige gegevens van DisabledComponents vinden.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit is een 32-bits binaire waarde.
 3. Zoek de eerste bit van de gegevens en stel deze in op 0. Alle andere bits niet wijzigen. Bijvoorbeeld, als de brongegevens 11111111111111111111111111111111 is, de nieuwe gegevens moet worden 11111111111111111111111111111110.
 4. Wijzig de gegevens van binair naar hexadecimaal.
 5. De hexadecimale waarde instellen als de nieuwe gegevens voor DisabledComponents.


Alle IPv6-interfaces, met uitzondering van de IPv6-loopback-interface weer inschakelen
 1. De huidige gegevens van DisabledComponents vinden.
 2. Wijzig de gegevens in binaire gegevens. Dit is een 32-bits binaire waarde.
 3. De eerste van de gegevens en de vijfde bits van de gegevens te zoeken en stel ze beide op 0. Alle andere bits niet aanraakt. Als de huidige gegevens 11111111111111111111111111111111, moet de nieuwe gegevens 11111111111111111111111111101110zijn.
 4. Wijzig de gegevens van binair naar hexadecimaal.
 5. De hexadecimale waarde instellen als de nieuwe gegevens voor DisabledComponents.
Opmerkingen
 • Beheerders moeten een ADMX-bestand om de instellingen die u in stap 5 van een Groepsbeleid-instelling zichtbaar te maken.
 • U moet de computer voor deze wijzigingen worden pas van kracht opnieuw.
 • de waarde 0x0 of 0x20 wordt de Routing and Remote Access-service niet meer werken nadat u deze wijziging pas van kracht.

Over de 6to4-tunneling-protocol
Standaard de 6to4-tunneling-protocol is ingeschakeld in Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2008 als een interface is toegewezen een openbaar IPv4-adres (dat wil zeggen een IPv4-adres dat niet in de bereiken 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 of 192.168.0.0/16). 6to4 wijst automatisch een IPv6-adres voor de 6to4-tunneling-interface voor elke dergelijke adres dat is toegewezen en 6to4 wordt dynamisch registreren deze IPv6-adressen op de DNS-server toegewezen. Als dit gedrag niet gewenst is, raden we aan IPv6-tunnel-interfaces op de desbetreffende hosts uit te schakelen.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Właściwości

Identyfikator artykułu: 929852 — ostatni przegląd: 08/06/2016 23:21:00 — zmiana: 23.0

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 • kbnetwork kbregistry kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB929852 KbMtnl
Opinia