Er treden installatiefouten en compatibiliteitsproblemen op wanneer u probeert Windows Server 2003-beheerhulpmiddelen te installeren op een computer waarop Windows 7 of Windows Vista wordt uitgevoerd.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u probeert om Windows Server 2003 SP1 Administration Tools Pack (adminpak.msi) op een op Windows 7 gebaseerde computer te installeren, wordt het volgende waarschuwingsbericht weergegeven:
Dit programma heeft bekende compatibiliteitsproblemen
Controleer online of er oplossingen beschikbaar zijn op Microsoft-websites. Als er oplossingen worden gevonden, wordt de website met de stappen die u kunt uitvoeren door Windows automatisch weergegeven.
De naam van het berichtvenster dat wordt weergegeven, luidt Assistent voor programmacompatibiliteit.

Het berichtvenster bevat de volgende knoppen:
  • Online naar oplossingen zoeken
  • Programma uitvoeren
  • Annuleren
Als u klikt op Online naar oplossingen zoeken, wordt er een tweede waarschuwingsbericht weergegeven:
Er zijn geen oplossingen voor Windows 2003 Administration Tools gevonden. U krijgt een melding als er oplossingen beschikbaar zijn. Neem contact op met Microsoft voor meer informatie over dit onderwerp.
Op computers die op Windows Vista zijn gebaseerd, lijkt het alsof de installatie van Windows Server 2003 SP1 Administration Tools Pack wordt voltooid en er wordt geen waarschuwingsbericht weergegeven.
Oorzaak
Windows Server 2003 Administration Tools Pack kan uitsluitend worden geïnstalleerd en worden gebruikt op computers waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerd.

Windows Server 2003 Administration Tools Pack wordt niet correct geïnstalleerd op computers die op Windows 7 zijn gebaseerd. Daarnaast zijn de hulpmiddelen die zijn opgenomen in Windows Server 2003 Administration Tools Pack niet getest op computers waarop Windows Vista of Windows 7 wordt uitgevoerd. Er wordt daarom geen ondersteuning geboden voor dergelijke installaties.
Oplossing
Als u dit probleem wilt oplossen, moet u het Microsoft Remote Server Administrative Tools-pakket (RSAT) installeren dat compatibel is met uw besturingssysteem.
BesturingssysteemInstallatiestappen
Windows VistaInstalleer Microsoft Remote Server Administration Tools voor Windows Vista vanaf http://www.microsoft.com/nl/nl/default.aspx.
Windows Server 2008Klik om het selectievakje Remote Server Administration Tools in het knooppunt Voorzieningen van Serverbeheer in te schakelen.
Windows 7Installeer Remote Server Administration Tools voor Windows 7.
Remote Server Administration Tools voor Windows 7 Release Candidate kan worden gedownload vanaf http://www.microsoft.com/nl/nl/default.aspx.
Opmerking De bètaversie (of welke eerdere niet-RTM-versie dan ook) van RSAT moet worden verwijderd voordat u de RTM-versie van RSAT installeert.
Windows Server 2008 R2Klik om het selectievakje Remote Server Administration Tools in het knooppunt Voorzieningen van Serverbeheer in te schakelen.
Als de RSAT-versie van Administration Tools Pack ontbreekt of als functionaliteit die in een eerdere versie aanwezig is, ontbreekt, moet u het hulpmiddel installeren onder een ondersteunde besturingssysteemversie of u moet de externe computer beheren via de functie Extern bureaublad/Terminal Service.

U moet niet proberen om een eerdere versie van Administration Tools Pack te kopiëren, te installeren of uit te voeren op een computer waarop een niet-ondersteund besturingssysteem wordt uitgevoerd. U moet bijvoorbeeld niet proberen om Windows Server 2003 Administration Tools Pack te kopiëren of te installeren op een computer die op Windows 7 is gebaseerd. U moet eveneens niet proberen om Windows 7 Administration Tools Pack te installeren of te kopiëren op een op Windows XP of Windows Vista gebaseerde computer.
Eigenschappen

Artikel-id: 930056 - Laatst bijgewerkt: 08/25/2009 15:12:14 - Revisie: 6.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

  • kbexpertiseinter kberrmsg kbsnapin kbsysadmin kbadmin kbtshoot kbprb KB930056
Feedback