Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Moveuser.exe is niet compatibel met Windows Vista en vervangen door nieuwe Win32_UserProfile WMI-functie

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:930955
Samenvatting
De Windows Resource Kit-hulpprogramma Moveuser.exe is niet compatibel met Windows Vista. In eerdere versies van Windows gebruikt Moveuser.exe een bestaande lokale account gebruikersprofiel toewijzen aan een nieuw domeinprofiel wanneer een computer in een werkgroep deel van een domein uitmaakt. Het hulpprogramma kan ook ook een bestaand domein accountprofiel toewijzen aan een ander profiel voor de nieuwe domein-account gebruikt. U kunt het hulpprogramma Moveuser.exe echter niet gebruiken deze taken uitvoeren op een computer met Windows Vista.
Oplossing

Informatie over het servicepack

Verkrijgen om dit probleem oplossen door het meest recente servicepack voor Windows Vista. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
935791Het meest recente servicepack voor Windows Vista ophalen

Updates voor hotfixes en beveiligingsupdates die opgenomen en voor Windows Server 2008 SP2 voor Windows Vista Service zijn

Ga naar de volgende Microsoft TechNet-website voor meer informatie over hotfixes en beveiligingsupdates die opgenomen in Windows Vista SP2 zijn en Windows Server 2008:-Opmerking:De lijst met hotfixes en beveiligingsupdates is momenteel alleen beschikbaar in Engels.

Gegevens bijwerken

Nadat u de update die wordt beschreven in dit artikel, wordt de gebruiker profiel Windows Management Instrumentation (WMI) provider (Win32_UserProfile) toegevoegd in Windows Vista. Deze gebruiker profiel WMI provider vervangt Moveuser.exe in Windows Vista. De nieuwe gebruiker profiel WMI-provider kan gebruikt een bestaand profiel lokale account toewijzen aan een nieuw gebaseerde domeinaccount. Het kan ook een bestaand domein gebaseerde accountprofiel toewijzen aan een nieuw domein gebaseerde accountprofiel gebruikt.De volgende bestanden zijn gedownload van MicrosoftDownload Center:

Windows Vista, 32-bits versies
DownloadenHet pakket Windows6.0-KB930955-x86.msu nu downloaden.

Windows Vista, 64-bits versies
DownloadenHet pakket Windows6.0-KB930955-x64.msu nu downloaden.Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen. Microsoft gebruikt de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand voorkomen.

Vereisten

Deze update wilt toepassen, moet u Windows Vista is geïnstalleerd.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze update toepast.

Informatie over vervanging

Deze update vervangt geen andere updates.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt u deTijdzonetabblad in het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows Vista, 32-bits versies
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Profprov.dll6.0.6000.2051532.76816 Januari 200703: 35x 86
Profsvc.dll6.0.6000.20515163,84016 Januari 200703: 35x 86
Userprofilewmiprovider.MOFNiet van toepassing10,70216 Januari 200700: 02Niet van toepassing
X86_microsoft-windows-profsvc.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_24c745098e822984.manifestNiet van toepassing69116 Januari 200717: 13Niet van toepassing
X86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_fa4ee34c4ea7bad8.manifestNiet van toepassing49,15216 Januari 200717: 14Niet van toepassing
Windows Vista, 64-bits versies
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Amd64_microsoft-windows-profsvc.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_80e5e08d46df9aba.manifestNiet van toepassing69516 Januari 200717: 13Niet van toepassing
Amd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_566d7ed007052c0e.manifestNiet van toepassing49,15216 Januari 200717: 19Niet van toepassing
Profprov.dll6.0.6000.2051549,15216 Januari 200704: 42x 64
Profsvc.dll6.0.6000.20515180,22416 Januari 200704: 42x 64
Userprofilewmiprovider.MOFNiet van toepassing10,70216 Januari 200700: 02Niet van toepassing
Meer informatie

Informatie over de WMI gebruiker profiel

 • Het gebruikersprofiel bron kan niet privé.
 • De Mapomleiding op een lokaal volume of een server moet worden uitgeschakeld.
 • Toegang tot de volgende instellingen blijven niet behouden:
  • Gecodeerde bestanden
  • Certificaten
  • Afbeelding van de gebruikersaccount
 • Codering van bestanden uitschakelen voordat u een profiel aan een ander profiel met nieuwe account toewijzen.
 • Opgeslagen wachtwoorden worden niet toegewezen uit het lokale profiel op het domeinprofiel. Daarom is de gebruiker gevraagd om deze wachtwoorden de eerste keer dat ze toegang tot het bijbehorende programma opnieuw. De gebruiker wordt bijvoorbeeld gevraagd om het wachtwoord opnieuw Windows Live Messenger voor de eerste keer dat ze het programma start nadat het profiel is verplaatst.
 • De gebruiker profiel WMI-provider is net als andere WMI-interfaces geïmplementeerd via WMI-hulpprogramma's, scripts of toepassingen die gebruikmaken van WMI-COM-interface. Zie het onderwerp 'Over WMI' op de volgende MSDN-website voor meer informatie over WMI:
 • Meer specifiek over de functies die de gebruiker profiel WMI-provider ondersteunt, gebruiken een opslagplaats surfen verkennen klasse in de naamruimte \root\CIMV2.

Voorbeelden van Visual Basic-script

 • In het volgende scriptvoorbeeld van Microsoft Visual Basic haalt een gebruikersobject profiel via de gebruikersnaam en het domein en verwijdert het object gebruiker profiel.
  strComputer ="." Set objAccount = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" _              & strComputer &"\root\cimv2:Win32_UserAccount." _              &"Domain='contoso',Name='fabrikam'")   Set objUserProfile = GetObject("winmgmts:{impersonationlevel=impersonate}!\\" _                & strComputer &"\root\cimv2:Win32_UserProfile." _                &"SID='" & objAccount.SID &"'") objUserProfile.Delete_
 • RoamingPreferenceis de enige eigenschap kunt instellen door een gebruiker die beheerdersreferenties heeft. Het volgende voorbeeld in Visual Basic script opgehaald en wordt informatie weergegeven over alle profielen op de lokale computer.
  • Visual Basic script uitvoeren op een externe computer, de waarde van de variabele strComputer de naam of het IP-adres van de externe computer. De tijdelijke aanduiding NaamExterneComputer gebruikt om in het volgende voorbeeld wordt de variabele ingesteld:

   strComputer ="NaamExterneComputer".
  • Wanneer u dit script uitvoeren via Wscript.exe, wordt voor elk profiel een reeks berichtvensters weergegeven. U ontvangt een berichtvak voor elk profiel. U moet klikkenOKelk bericht sluiten.
  • Deze berichtvakken voorkomen, moet u het script uitvoeren met Cscript.exe in plaats van Wscript.exe. Als u Cscript.exe, wordt de informatie bij de opdrachtprompt in plaats van als berichtvensters weergegeven. Typ het volgende script wordt uitgevoerd met Cscript.exe,cscript.exescript_namebij de opdrachtprompt en druk opINVOEREN.
strComputer ="."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer &"\root\cimv2")Set colProfiles = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserProfile")For Each objProfile in colProfiles  Set objSID = objWMIService.Get("Win32_SID.SID='" & objProfile.SID &"'")  Wscript.Echo"======================================================"& VBNewLine _    &"Sid:" & objProfile.Sid & VBNewLine _    &"User Name:" & objSID.AccountName & VBNewLine _    &"User Domain:" & objSID.ReferencedDomainName & VBNewLine _    &"LocalPath:" & objProfile.LocalPath & VBNewLine _    &"Loaded:" & objProfile.Loaded & VBNewLine _    &"RefCount:" & objProfile.RefCount & VBNewLine _    &"RoamingConfigured:" & objProfile.RoamingConfigured & VBNewLine _    &"RoamingPath:" & objProfile.RoamingPath & VBNewLine _    &"RoamingPreference:" & objProfile.RoamingPreference & VBNewLine _    &"Status:" & objProfile.Status & VBNewLine _    &"LastUseTime:" & objProfile.LastUseTime & VBNewLine _    &"LastDownloadTime:" & objProfile.LastDownloadTime & VBNewLine _    &"LastUploadTime:" & objProfile.LastUploadTime & VBNewLine Next
Voor meer informatie over de termen die worden gebruikt om softwareupdates te beschrijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 930955 - Laatst bijgewerkt: 09/26/2011 19:52:00 - Revisie: 3.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

 • kbvistasp1fix atdownload kbbug kbfix kbqfe kbmt KB930955 KbMtnl
Feedback
.windows-ppe.net/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=cd093db7-2a07-46e7-b39d-f290e6971098%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=50476aa6-ac23-4915-8747-769a72851628&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=6063df63-6390-46ac-a691-294053134a51">