Cumulatieve update van februari 2007 voor de tijdzonedefinities voor Microsoft Windows-besturingssystemen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Belangrijk Deze update vervangt update 928388 die is uitgebracht in november 2006. Deze update bevat tevens extra tijdzonewijzigingen die van kracht zijn geworden na update 928388. Klanten die update 928388 al hebben toegepast, kunnen overwegen of een van de zes specifieke tijdzonewijzigingen die in update 931836 zijn verwerkt, het onmiddellijk implementeren van deze update rechtvaardigen. Als een systeem niet direct is getroffen, kunt u de implementatie van de update plannen voor de volgende gelegenheid. We raden alle klanten aan om zich te baseren op de meest recente cumulatieve update voor tijdzonedefinities voor Windows zodat de tijdzonedatabases op alle systemen consistent zijn.

Belangrijk Voordat u de in dit artikel beschreven update toepast, moet u op de hoogte zijn van potentiële problemen met Microsoft Office Outlook. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over deze problemen:
931667Beschrijving van de zomertijdwijzigingen in 2007 met de Time Zone Data Update Tool voor Microsoft Office Outlook

Belangrijk Als u Microsoft Exchange Server in een IT-omgeving uitvoert, moet u extra maatregelen nemen om de juiste werking van Exchange Server te garanderen. Voor meer informatie over de Exchange DST-update klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
926666Update voor zomertijdwijzigingen in 2007 voor Exchange 2003
Inleiding
Met ingang van voorjaar 2007 zullen de begin- en einddatums van de zomertijd (DST) in de Verenigde Staten worden gewijzigd om te voldoen aan de Energy Policy Act van 2005. Zomertijd in de Verenigde Staten begint drie weken eerder, op de tweede zondag in maart om 02:00 uur 's nachts. De zomertijd eindigt een week later, op de eerste zondag in november om 02:00 uur 's nachts.

Met de update die in dit artikel wordt beschreven, wordt de tijdzonegegevens gewijzigd overeenkomstig de zomertijdwijziging voor de Verenigde Staten. Deze update bevat ook andere wijzigingen met betrekking tot zomertijd, tijdzones en instellingen. Sommige van deze wijzigingen zullen plaatsvinden in 2007. Andere wijzigingen hebben zich voorgedaan na de oorspronkelijke release van de producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. De update die in dit artikel wordt beschreven, is een cumulatief updatepakket dat alle wijzigingen bevat die eerder zijn uitgebracht in Microsoft Knowledge Base-artikel 928388 en 929120. In deze update worden tevens enkele aanvullende wijzigingen beschreven sinds de meest recente cumulatieve update in Microsoft Knowledge Base-artikel 928388.

Voor meer informatie over de invloed van wijzigingen in de zomertijd op andere Microsoft-producten, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Voor meer informatie over de invloed van wijzigingen in de zomertijd op andere Microsoft-producten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
914387Zomertijd configureren voor de Verenigde Staten in 2007
Oplossing

Informatie over updatepakket

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket Update voor Windows Server 2003 nu downloaden.

DownloadenHet pakket Update voor Windows Server 2003 voor Itanium-systemen nu downloaden.

DownloadenHet pakket Update voor Windows Server 2003 x64 Edition nu downloaden.

DownloadenHet pakket Update voor Windows XP nu downloaden.

DownloadenHet pakket Update voor Windows XP x64 Edition nu downloaden.

Releasedatum: 7 februari 2007

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Voorwaarden

Als u deze update wilt installeren op een computer met Microsoft Windows XP, moet Windows XP Service Pack 2 zijn geïnstalleerd.

Computer opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze update hebt geïnstalleerd.

Het cumulatieve updatepakket verwijderen

Updates voor tijdzonedefinities voor Windows XP en Windows Server 2003 bevatten aangepaste logica. Deze aangepaste logica zorgt voor een correcte installatie van updates voor tijdzonedefinities en de juiste status van de Windows-tijdzonedatabase. Deze aangepaste logica zorgt er ook voor dat wanneer u de update verwijdert, de tijdzonedatabase weer gebruikmaakt van de zomertijdregels die in 2006 in alle tijdzones van kracht zijn.

U kunt alleen de laatste versie van de cumulatieve update verwijderen. Wanneer u deze versie van de cumulatieve update verwijdert, keert de tijdzonedatabase terug naar de status waarin deze verkeerde voordat de eerste update werd geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld in december 2006 update 928388 installeert en vervolgens in februari 2007 cumulatieve update 931836 installeert, kunt u alleen cumulatieve update 931836 verwijderen. Wanneer u cumulatieve update 931836 verwijdert, keert de tijdzonedatabase terug naar de status waarin deze vóór december verkeerde. Als u cumulatieve update 931836 installeert, kunt u bovendien update 928388 niet installeren onder Windows.

Informatie over vervanging van updates

Opmerking U kunt dit cumulatieve updatepakket ook installeren nadat u een van de volgende, eerder uitgebrachte updates hebt geïnstalleerd.

Deze update vervangt de volgende updates:
 • 928388Tijdzone-update van 2007 voor Microsoft Windows-besturingssystemen
 • 929120Windows Server 2003-computers en Windows XP-computers die op de tijdzone West-Australië zijn ingesteld, schakelen op 3 december 2006 niet over op zomertijd

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows Server 2003, x86-versies

BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformSP-vereisteServicestructuur
Tzchange.exe5.2.3790.64258.36802-feb-200709:02x86GeenRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.64258.36802-feb-200709:51x86GeenRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.287660.92806-feb-200709:17x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287660.92806-feb-200709:55x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401760.92806-feb-200712:37x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401760.92806-feb-200714:42x86SP2SP2QFE

Windows Server 2003, Itanium-versies

BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformSP-vereisteServicestructuur
Tzchange.exe5.2.3790.642124.41606-feb-200719:35IA-64GeenRTMGDR
Wtzchange.exe5.2.3790.64258.36806-feb-200719:35x86GeenRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.642124.41606-feb-200719:34IA-64GeenRTMQFE
Wtzchange.exe5.2.3790.64258.36806-feb-200719:34x86GeenRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.2876136.19206-feb-200719:35IA-64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660.92806-feb-200719:35x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.2876136.19206-feb-200719:35IA-64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660.92806-feb-200719:35x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.4017136.19206-feb-200720:01IA-64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760.92806-feb-200720:01x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.4017136.19206-feb-200719:35IA-64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760.92806-feb-200719:35x86SP2SP2QFE

Windows Server 2003 en Windows XP, x64-versies

BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformSP-vereisteServicestructuur
Tzchange.exe5.2.3790.287684.99206-feb-200719:34x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660.92806-feb-200719:34x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287684.99206-feb-200719:34x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660.92806-feb-200719:34x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401784.99206-feb-200720:02x64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760.92806-feb-200720:02x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401784.99206-feb-200719:33x64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760.92806-feb-200719:33x86SP2SP2QFE

Windows XP met Service Pack 2

BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformSP-vereisteServicestructuur
Tzchange.exe5.1.2600.307360.41629-jan-200708:58x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.1.2600.307360.41629-jan-200709:25x86SP2SP2QFE

Updates van de vorige cumulatieve Windows-update voor tijdzonedefinities

De volgende wijzigingen zijn aangebracht sinds de vorige cumulatieve Windows-update voor tijdzonedefinities. Dat was cumulatieve update 928388, bestemd voor Windows XP en Windows Server 2003:
 • Centraal Brazilië (standaardtijd) en E. South America (stnd. tijd)
  De wettelijke bekrachtiging van de zomertijdregelingen voor 2007 was niet op tijd ontvangen en kon niet worden opgenomen in eerdere cumulatieve updates voor tijdzonedefinities. Deze update stelt tevens de juiste tijd in op 00:00:00 voor beide tijdzones.
 • Iran (standaardtijd)
  De wettelijke bekrachtiging dat zomertijd niet meer wordt gebruikt was niet op tijd ontvangen en kon niet worden opgenomen in voorgaande cumulatieve updates voor tijdzonedefinities.
 • Namibië
  Juiste begin- en einddatums voor zomertijd uit voorgaande cumulatieve updates voor tijdzonedefinities.
 • Newfoundland (standaardtijd)
  Overname van de zomertijdregelingen voor 2007 in de V.S. en Canada werd wettelijk bekrachtigd na het definiëren van de voorgaande cumulatieve update voor tijdzonedefinities.
 • W. Australia (standaardtijd)
  De proefperiode voor zomertijd werd wettelijk bekrachtigd na het definiëren van de voorgaande cumulatieve update voor tijdzonedefinities.
Naam registersubsleutelWeergavenaamNaam zomertijdNaam standaardtijdBegin zomertijdEinde zomertijdWaarde van subsleutel TZI
Centraal Brazilië (standaardtijd) (GMT-04:00) ManausCentraal Brazilië (zomertijd)Centraal Brazilië (standaardtijd) Eerste zondag in november om 00:00:00 uurLaatste zondag in februari om 00:00:00 uurTZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
E. South America (stnd. tijd)(GMT-03:00) BrasiliaE. South America (zomertijd)E. South America (stnd. tijd)Eerste zondag in november om 00:00:00 uurLaatste zondag in februari om 00:00:00 uurTZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Iran (standaardtijd) (GMT+03:30) TeheranIran (zomertijd)Iran (standaardtijd) VerwijderdVerwijderdTZI=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Namibië (standaardtijd) (GMT+02:00) WindhoekNamibië (zomertijd)Namibië (standaardtijd) Eerste zondag in april om 02:00:00 uurEerste zondag in september om 02:00:00 uurTZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
3c,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00
,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Newfoundland (standaardtijd) (GMT-3:30) NewfoundlandNewfoundland (zomertijd)Newfoundland (standaardtijd) Tweede zondag in maart om 00:01:00Eerste zondag in november om 00:01:00TZI=d2,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
W. Australia (standaardtijd)(GMT+08:00) PerthW. Australia (zomertijd)W. Australia (standaardtijd)Laatste zondag in oktober om 02:00:00 uurLaatste zondag in maart om 03:00:00 uurTZI=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00
,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00
,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Cumulatieve zomertijd- en tijdzone-instellingen van februari 2007

De volgende tabel geeft een overzicht van alle tijdzonewijzigingen die deel uitmaken van deze update.
Naam registersubsleutelWeergavenaamNaam zomertijdNaam standaardtijdBegin zomertijdEinde zomertijdWaarde van subsleutel TZI
Alaska (standaardtijd)(GMT-09:00) AlaskaAlaska (zomertijd)Alaska (standaardtijd)Tweede zondag in maart om 02:00:00 uurEerste zondag in november om 02:00:00TZI=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Atlantic (standaardtijd)(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada) Atlantic (zomertijd) Atlantic (standaardtijd) Tweede zondag in maart om 02:00:00 uur Eerste zondag in november om 02:00:00 TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
AUS Eastern (standaardtijd)(GMT+10.00) Canberra, Melbourne, SydneyAUS Eastern (zomertijd)AUS Eastern (standaardtijd)OngewijzigdLaatste zondag in maart om 03:00:00 uurTZI=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00
,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Azerbeidzjan (standaardtijd)(GMT+08:00) BakoeAzerbeidzjan (zomertijd)Azerbeidzjan (standaardtijd)Laatste zondag in maart om 04:00:00 uurLaatste zondag in oktober om 05:00:00 uurTZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,05
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00
Kaukasus (standaardtijd)(GMT+04:00) ErevanKaukasus (zomertijd)Kaukasus (standaardtijd)Laatste zondag in maart om 02:00:00 uurLaatste zondag in oktober om 03:00:00 uurTZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Cen. Australia (standaardtijd) (GMT+09.30) AdelaideCen. Australia (zomertijd)Cen. Australia (standaardtijd)OngewijzigdLaatste zondag in maart om 03:00:00 uurTZI=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Centraal Brazilië (standaardtijd) (GMT-04:00) ManausCentraal Brazilië (zomertijd)Centraal Brazilië (standaardtijd) Eerste zondag in november om 00:00:00 uurLaatste zondag in februari om 00:00:00 uurTZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00
,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Central (standaardtijd)(GMT-06:00) Central Time (V.S. en Canada)Central (zomertijd)Central (standaardtijd)Tweede zondag in maart om 02:00:00 uurEerste zondag in november om 02:00:00 uurTZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Central Standard Time (Mexico) (GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, MonterreyCentral Daylight Time (Mexico)Central Standard Time (Mexico) Eerste zondag in april om 02:00:00 uurLaatste zondag in oktober om 02:00:00 uurTZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Oost-Europa (standaardtijd) (GMT+02:00) MinskOost-Europa (zomertijd)Oost-Europa (standaardtijd)Laatste zondag in maart om 02:00:00 uurLaatste zondag in oktober om 03:00:00 uurTZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00
,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
E. South America (stnd. tijd)(GMT-03:00) BrasiliaE. South America (zomertijd)E. South America (stnd. tijd)Eerste zondag in november om 00:00:00 uurLaatste zondag in februari om 00:00:00 uurTZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00
,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Eastern (standaardtijd)(GMT-05:00) Eastern Time (V.S. en Canada)Eastern (zomertijd)Eastern (standaardtijd)Tweede zondag in maart om 02:00:00 uurEerste zondag in november om 02:00:00 uurTZI=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Egypte (standaardtijd) (GMT+02:00) CaïroEgypte (zomertijd)Egypte (standaardtijd)Laatste donderdag in april om 23:59:59,999 uurLaatste donderdag in september om 23:59:59,999 uurTZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17
,00,3b,00,3b,00,00,00,00,00,04,00,04
,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,00,00
Georgië (standaardtijd) (GMT+03:00) TbilisiGeorgië (zomertijd)Georgië (standaardtijd) VerwijderdVerwijderdTZI=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Greenwich (standaardtijd) (GMT) Casablanca, Monrovia, ReykjavikGreenwich (zomertijd)Greenwich (standaardtijd)Niet van toepassingNiet van toepassingTZI=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
GTB (standaardtijd) (GMT+02:00) Athene, Boekarest, Istanboel GTB (zomertijd) GTB (standaardtijd) Laatste zondag in maart om 03:00:00 uur Laatste zondag in oktober om 04:00:00 uurTZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Iran (standaardtijd) (GMT+03:30) TeheranIran (zomertijd)Iran (standaardtijd) VerwijderdVerwijderdTZI=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Israël (standaardtijd) (GMT+02:00) JeruzalemJeruzalem (zomertijd)Jeruzalem (standaardtijd)30 maart 2007 om 02:00:00 uur16 september 2007 om 02:00:00 uurTZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
Jordanië (standaardtijd)(GMT+2:00) AmmanJordanië (zomertijd)Jordanië (standaardtijd)Laatste donderdag in maart om 00:00:00 uurLaatste vrijdag in september om 01:00:00 uurTZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,05,00,05,00,01,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00
Midden-Oosten (standaardtijd)(GMT+02:00) BeiroetMidden-Oosten (zomertijd)Midden-Oosten (standaardtijd)Laatste zondag in maart om 00:00:00 uurLaatste zaterdag in oktober om 23:59:59,999 uurTZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00
,3b,00,e7,03,00,00,03,00,00,00,05
,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Montevideo (standaardtijd)(GMT-03:00) MontevideoMontevideo (zomertijd)Montevideo (standaardtijd)Eerste zondag in oktober om 02:00:00 uurTweede zondag in maart om 02:00:00 uurTZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00
,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Mountain (standaardtijd)(GMT-07:00) Mountain Time (V.S. en Canada)Mountain (zomertijd)Mountain (standaardtijd)Tweede zondag in maart om 02:00:00 uurEerste zondag in november om 02:00:00 uurTZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Mountain Standard Time (Mexico) (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, MazatlanMountain Daylight Time (Mexico)Mountain Standard Time (Mexico) Eerste zondag in april om 02:00:00 uurLaatste zondag in oktober om 02:00:00 uurTZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
Myanmar (standaardtijd) (GMT+06:30) Yangon (Rangoon)Myanmar (zomertijd)Myanmar (standaardtijd)Niet van toepassingNiet van toepassingTZI=hex:7a,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Namibië (standaardtijd) (GMT+02:00) WindhoekNamibië (zomertijd)Namibië (standaardtijd) Eerste zondag in april om 02:00:00 uurEerste zondag in september om 02:00:00 uurTZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
3c,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Nieuw-Zeeland (standaardtijd) (GMT+12:00) Auckland, WellingtonNieuw-Zeeland (zomertijd)Nieuw-Zeeland (standaardtijd)Eerste zondag in oktober om 02:00:00 uurDerde zondag in maart om 03:00:00 uurTZI=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00
Newfoundland (standaardtijd) (GMT-3:30) NewfoundlandNewfoundland (zomertijd)Newfoundland (standaardtijd) Tweede zondag in maart om 00:01:00Eerste zondag in november om 00:01:00TZI=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00
,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00
,01,00,00,00,00,00
Pacific SA (standaardtijd) (GMT-04:00) SantiagoPacific SA (zomertijd)Pacific SA (standaardtijd)Tweede zaterdag in oktober om 23:59:59,999 uurTweede zaterdag in maart om 23:59:59,999 uurTZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17
,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06
,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Pacific (standaardtijd)(GMT-08:00) Pacific Time (V.S. en Canada)Pacific (zomertijd)Pacific (standaardtijd)Tweede zondag in maart om 02:00:00 uurEerste zondag in november om 02:00:00 uurTZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
Pacific (standaardtijd, Mexico) (GMT-08:00) Tijuana, Baja CaliforniaPacific (zomertijd, Mexico)Pacific (standaardtijd, Mexico)Eerste zondag in april om 02:00:00 uurLaatste zondag in oktober om 02:00:00 uurTZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
SA Pacific (standaardtijd) (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio BrancoSA Pacific (zomertijd)SA Pacific (standaardtijd)Niet van toepassingNiet van toepassingTZI=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00
Sri Lanka (standaardtijd) (GMT+05:30) Sri JayawardenepuraSri Lanka (zomertijd)Sri Lanka (standaardtijd)Niet van toepassingNiet van toepassingTZI=hex:b6,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Tasmanië (standaardtijd) (GMT+10.00) HobartTasmanië (zomertijd)Tasmanië (standaardtijd) OngewijzigdLaatste zondag in maart om 03:00:00 uurTZI=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
W. Australia (standaardtijd)(GMT+08:00) PerthW. Australia (zomertijd)W. Australia (standaardtijd)Laatste zondag in oktober om 02:00:00 uurLaatste zondag in maart om 03:00:00 uurTZI=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00
,02,00,00,00,00,00,00,00

Aanvullende registersleutels

Naast de wijzigingen die in de voorgaande tabel worden vermeld, voegt deze update registersleutels toe waarmee historische zomertijdgegevens voor bepaalde tijdzones worden opgeslagen. Deze sleutels zijn aanwezig in Windows Vista en zijn opgenomen om pariteit te behouden in de registerstructuur voor Windows-tijdzones.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Brazilian Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d5
"LastEntry"=dword:000007d6
"2005"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,02,00,04,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d4
"LastEntry"=dword:000007e7
"2004"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d5,07,0a,00,00,00,09,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d5,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d6,07,0a,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d6,07,03,00,00,00,1f,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d7,07,09,00,00,00,10,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d7,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d8,07,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d8,07,03,00,00,00,1c,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d9,07,09,00,00,00,1b,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d9,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,da,07,09,00,00,00,0c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,da,07,03,00,00,00,1a,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,db,07,0a,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,db,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,dc,07,09,00,00,00,17,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,dc,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,dd,07,09,00,00,00,08,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,dd,07,03,00,00,00,1d,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,de,07,09,00,00,00,1c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,de,07,03,00,00,00,1c,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,df,07,09,00,00,00,14,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,df,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e0,07,0a,00,00,00,09,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e0,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e1,07,09,00,00,00,18,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e1,07,03,00,00,00,1f,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2018"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e2,07,09,00,00,00,10,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e2,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2019"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e3,07,0a,00,00,00,06,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e3,07,03,00,00,00,1d,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2020"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e4,07,09,00,00,00,1b,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e4,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2021"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e5,07,09,00,00,00,0c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e5,07,03,00,00,00,1a,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2022"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e6,07,0a,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e6,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2023"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,00,00,\ 01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00
"2007"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,\ 01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d5
"LastEntry"=dword:000007d7
"2005"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d6,07,01,00,00,00,01,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,d6,07,0c,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Tijdzones in Mexico

In Windows XP en Windows Server 2003 zijn voor Mexico drie nieuwe tijdzones toegevoegd zodat de tijdzonedatabases in pariteit blijven met Vista. De nieuwe tijdzones zijn vereist omdat sommige tijdzones die Mexico eerst deelde met de V.S. en Canada, niet meer worden gedeeld. Dat komt door de nieuwe zomertijdregels die van kracht zijn in de V.S. en Canada. Wanneer deze update wordt geïnstalleerd op een computer die is ingesteld op Mexico (standaardtijd) of Mexico (standaardtijd 2), wordt de computer automatisch ingesteld op de nieuwe tijdzone die in de volgende tabel wordt vermeld. Dit geldt echter niet voor computers die op de tijdzone GMT-08:00 (Pacific, standaardtijd) zijn ingesteld. Deze computers moeten wanneer nodig handmatig op de nieuwe tijdzone Pacific (standaardtijd, Mexico) worden ingesteld.
Naam tijdzone 2006Weergavenaam 2006Naam tijdzone 2007Weergavenaam 2007
Mexico (standaardtijd)(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, MonterreyCentral Standard Time (Mexico) (GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey - Nieuw
Mexico (standaardtijd 2)(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, MazatlanMountain Standard Time (Mexico) (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - Nieuw
Niet van toepassingNiet van toepassingPacific (standaardtijd, Mexico)(GMT-08:00) Tijuana, Baja California
Meer informatie
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Technische revisies
Het revisienummer en de revisiedatums voor dit artikel kunnen duiden op kleine redactionele wijzigingen of structuurwijzigingen aan deze inhoud. De belangrijke technische wijzigingen aan deze inhoud worden in de volgende tabel beschreven.
DatumRevisies
8 februari 2007Oorspronkelijke versie
13 februari 2007De tabel in de sectie 'Tijdzones in Mexico' is bijgewerkt
17 februari 2007Nieuwe bestandslijst toegevoegd voor pakketten die zijn uitgebracht op 14 februari 2007
23 februari 2007In dit artikel zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2004 en Microsoft Windows Server 2003 Web Edition toegevoegd aan de sectie 'Van toepassing op'
 • Vermeldingen in tabel Newfoundland bijgewerkt
27 februari 2007Windows XP Tablet PC Edition toegevoegd aan sectie 'Van toepassing op'
28 februari 2007In dit artikel zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
 • Windows XP Home Edition SP2 en Windows XP Professional SP2 vervangen door Windows XP Home Edition en Windows XP Professional in de sectie 'Van toepassing op'
 • Vermeldingen in tabel Newfoundland bijgewerkt
5 maart 2007In dit artikel zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
 • Tabel met bestandsinformatie bijgewerkt van 'Windows 2000 Service Pack 5' naar 'Windows 2000 Service Pack 4'
 • Vermeldingen in tabel Newfoundland bijgewerkt
DST 2007 dst2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 931836 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:48:12 — zmiana: 14.6

Windows Fundamentals for Legacy PCs, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002

 • kbvistasp1fix kbwinxppresp3fix kbexpertiseinter atdownload kbinfo kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB931836
Opinia