Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Uw persoonlijke bestanden terugzetten na het uitvoeren van een aangepaste installatie van Windows Vista of Windows 7

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u persoonlijke bestanden kunt terugzetten nadat u een aangepaste installatie van Windows Vista of van Windows 7 hebt uitgevoerd.

In sommige scenario's kunt u geen upgrade uitvoeren vanuit een eerdere versie van Windows. Als u geen upgrade kunt uitvoeren, moet u mogelijk een aangepaste installatie uitvoeren. Wanneer u een aangepaste installatie uitvoert van Windows Vista of van Windows 7, wordt een map Windows.old gemaakt, die de bestanden van uw vorige systeem bevat. Mogelijk wilt u uw persoonlijke bestanden verplaatsen van de map Windows.old naar de aangepaste Windows-installatie.


Als u de persoonlijke bestanden automatisch wilt terugzetten, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u de persoonlijke bestanden liever zelf terugzet, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.
Opmerkingen
 • De map Windows.old, die de bestanden van uw vorige systeem bevat, moet op de computer aanwezig.
 • Wanneer u de automatische correctie uitvoert, worden er mogelijk foutberichten weergegeven bij de opdrachtprompt. U kunt deze foutberichten negeren.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Als uw vorige besturingssysteem Windows XP was
Als u persoonlijke bestanden wilt terugzetten vanuit de map Windows.old, moet u eerst de mappen met de betreffende bestanden zoeken. Verplaats de bestanden vervolgens naar de juiste mappen in de huidige Windows-installatie.

De persoonlijke bestanden zoeken

Nadat u Windows Vista of Windows 7 hebt geïnstalleerd, verplaatst u de persoonlijke bestanden van hun voormalige mappen naar de corresponderende nieuwe mappen.

Belangrijk Het is aan te raden geen bestanden of mappen te verwijderen totdat u hebt gecontroleerd of alle persoonlijke bestanden daadwerkelijk naar de huidige Windows-installatie zijn verplaatst.

De map Windows.old

Wanneer u Windows Vista of Windows 7 installeert, wordt de map Windows.old gemaakt. Deze map wordt gemaakt om de bestanden van de Windows XP-installatie in op te slaan. Als u de map Windows.old wilt zoeken in Windows Vista of in Windows 7, klikt u op Startknop Start, typt u station:\windows.old (bijvoorbeeld c:\windows.old) in het vak Zoekopdracht starten en klikt u vervolgens op Windows.old in de lijst Programma's.

Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
De map Windows.old bevat de volgende bestanden van de Windows XP-installatie:
 1. station:\Windows.old\Windows
 2. station:\Windows.old\Documents and Settings
 3. station:\Windows.old\Program Files

De map Documents and Settings

In de meeste programma's worden de persoonlijke bestanden van een gebruiker opgeslagen in de map Documents and Settings. Normaal gesproken zijn er geen persoonlijke bestanden aanwezig in de map Windows of Program Files.

De map 'Documents and Settings' bevat een map voor elke gebruiker die zich op de computer heeft aangemeld onder Windows XP. De volgende mappen worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map 'station:\Windows.old\Documents and Settings':
 • station:\Windows.old\Documents and Settings\Administrator

  Als u de Administrator-account niet gebruikte om u aan te melden bij Windows XP, bevat deze map mogelijk geen persoonlijke bestanden.
 • station:\Windows.old\Documents and Settings\All Users

  Als u gebruikmaakte van de functie Gedeelde bestanden in Windows XP, bevinden de gedeelde bestanden zich in de map All Users. Deze map bevat bijvoorbeeld opgenomen tv-programma's op computers met Windows Media Center Edition 2005. Open de mappen in de map All Users en zoek hierin de bestanden die u wilt behouden. Kopieer de bestanden vervolgens naar een nieuwe locatie buiten de mapstructuur van Windows.old.
 • station:\Windows.old\Documents and Settings\Gebruikersnaam

  De meeste persoonlijke bestanden bevinden zich in mappen met de naam voor iedere gebruiker die zich op de computer heeft aangemeld onder Windows XP.

Gebruikersmappen

De meeste persoonlijke bestanden bevinden zich op de volgende locatie:
station: \Windows.old\Documents and Settings\Gebruikersnaam
Deze map bevat de volgende drie mappen:
 • station:\Windows.old\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Cookies
 • station:\Windows.old\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Menu Start
 • station:\Windows.old\Documents and Settings\Gebruikersnaam\UserData
Deze drie mappen bevatten normaal gesproken geen belangrijke gebruikersgegevens. De volgende drie mappen bevinden zich eveneens in de map 'station:\Windows.old\Documents and Settings\Gebruikersnaam':
 • station:\Windows.old\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Bureaublad
 • station:\Windows.old\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Favorieten
 • station:\Windows.old\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Mijn documenten
Doorgaans bevatten deze drie mappen de meeste belangrijke persoonlijke bestanden van de Windows XP-installatie.

De persoonlijke bestanden terugzetten

Ga als volgt te werk om de persoonlijke bestanden van de Windows XP-installatie terug te zetten.

Stap 1: Opgenomen tv-programma's terugzetten

Standaard worden opgenomen tv-programma's door Windows Media Center 2005 opgeslagen in de map Tv-opnamen. Ga als volgt te werk om deze bestanden terug te zetten:
 1. Zoek de map Windows.old en open de volgende map:
  Documents and Settings\All Users\Documenten\Tv-opnamen
  Opmerking Het pad kan ook als volgt zijn:
  Documents and Settings\All Users\Gedeelde documenten\Tv-opnamen
 2. Klik met de rechtermuisknop op Tv-opnamen en klik op Knippen.
 3. Klik op Startknop Start en klik op de gebruikersnaam rechtsboven in het menu Start.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de map Video's of Mijn video's en klik vervolgens op Plakken.
De bestanden met de opgenomen tv-programma's worden verplaatst naar de map Video's.

Stap 2: Favorieten van Internet Explorer terugzetten

Als u de inhoud van de map Favorieten wilt verplaatsen van de Windows XP-installatie naar Windows Vista of Windows 7, voert u de volgende stappen uit:
 1. Zoek de map Windows.old en open de volgende map:
  Documents and Settings\Gebruikersnaam\Favorieten
 2. Druk op CTRL+A om alle items in de map Favorieten te selecteren. Druk vervolgens op CTRL+X om de items in de map Favorieten te verplaatsen naar het Klembord in Windows Vista.
 3. Klik op Startknop Start en klik op de gebruikersnaam rechtsboven in het menu Start.
 4. Klik met de rechtermuisknop op Favorieten en klik op Plakken.
De bestanden in de map Favorieten van Internet Explorer worden verplaatst naar de map Favorieten.

Stap 3: De map Bureaublad terugzetten

Als u nooit bestanden of gegevens hebt opgeslagen op het bureaublad van Windows XP, kunt u deze stap overslaan. U kunt de map Bureaublad in de map Windows.old openen om te controleren of zich op het bureaublad van Windows XP alleen snelkoppelingen en geen gegevensbestanden bevonden.

Voer de volgende stappen uit om de map Bureaublad van de Windows XP-installatie terug te zetten:
 1. Zoek de map Windows.old en open de volgende map:
  Documents and Settings\Gebruikersnaam
 2. Klik met de rechtermuisknop op Bureaublad en klik op Knippen.
 3. Sluit alle geopende vensters.
 4. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied op het bureaublad en klik vervolgens op Plakken.
De map Bureaublad van Windows XP wordt weergegeven als pictogram op uw huidige bureaublad.

Stap 4: De map Mijn documenten terugzetten

Doorgaans worden de meeste persoonlijke bestanden opgeslagen in de map Mijn documenten in Windows XP. Hoewel u deze map kunt verplaatsen naar elke willekeurige locatie in Windows, raden wij u aan om de map te verplaatsen naar de map Documenten. U kunt deze bestanden dan gemakkelijker vinden in de huidige Windows-versie.

Voer de volgende stappen om de map Mijn documenten te verplaatsen:
 1. Zoek de map Windows.old en open de volgende map:
  Documents and Settings\Gebruikersnaam
 2. Klik met de rechtermuisknop op Mijn documenten en klik op Knippen.
 3. Klik op Startknop Start en klik op Documenten.
 4. Klik met de rechtermuisknop op Documenten en klik op Plakken.
De map Mijn documenten wordt met de inhoud ervan gekopieerd naar de huidige map Documenten.

Mappen en bestanden van andere gebruikers terugzetten

Als ook andere gebruikers zich onder Windows XP op de computer hebben aangemeld, kunt u de gegevens van de andere gebruikers terugzetten door de stappen te volgen in de sectie Persoonlijke bestanden terugzetten. Wanneer u dit doet, is het raadzaam om u voor iedere XP-gebruiker van wie bestanden op de computer zijn opgeslagen apart aan te melden bij Windows Vista of Windows 7. Zo houdt u de gegevens van elke gebruiker gescheiden in de huidige Windows-installatie.

Andere mappen en bestanden terugzetten vanuit de map Windows.old

Nadat u alle persoonlijke mappen van de Windows XP-installatie hebt teruggezet, controleert u de map Windows.old om vast te stellen of er nog andere mappen met persoonlijke gegevens zijn.

Belangrijk Controleer of alle belangrijke gegevens zijn verplaatst voordat u de map Windows.old verwijdert.
Als uw vorige besturingssysteem Windows Vista was
Als u persoonlijke bestanden wilt terugzetten vanuit de map Windows.old, moet u eerst de mappen met de betreffende bestanden zoeken. Vervolgens verplaatst u de bestanden naar de juiste mappen in de huidige Windows-installatie.

De persoonlijke bestanden zoeken

Nadat u Windows Vista of Windows 7 hebt geïnstalleerd, verplaatst u de persoonlijke bestanden van hun voormalige mappen naar de corresponderende nieuwe mappen.

Belangrijk Het is aan te raden geen bestanden of mappen te verwijderen totdat u hebt gecontroleerd of alle persoonlijke bestanden daadwerkelijk naar de huidige Windows-installatie zijn verplaatst.

De map Windows.old

Wanneer u een aangepaste installatie van Windows Vista of Windows 7 uitvoert, wordt de map Windows.old gemaakt. Deze map wordt gemaakt om de bestanden van de vorige Windows XP- of Windows Vista-installatie in op te slaan.

Als u de map Windows.old wilt zoeken in Windows Vista of in Windows 7, klikt u op Startknop Start, typt u station:\windows.old (bijvoorbeeld c:\windows.old) in het vak Zoekopdracht starten en klikt u vervolgens op Windows.old.
Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
De map Windows.old bevat de volgende bestanden van de Windows Vista-installatie:
 1. station:\Windows.old\Windows
 2. station:\Windows.old\Users
 3. station:\Windows.old\Program Files

De map Users

In de meeste programma's worden de persoonlijke bestanden van een gebruiker opgeslagen in de map Users. Normaal gesproken zijn er geen persoonlijke bestanden aanwezig in de map Windows of Program Files.

De map Users bevat een map voor elke gebruiker die zich op de computer heeft aangemeld onder Windows Vista. De volgende mappen worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map station:\Windows.old\Users:
 • station:\Windows.old\Users\Openbaar

  Als u gebruikmaakte van de functie Gedeelde bestanden in Windows Vista, bevinden de gedeelde bestanden zich in de map Openbaar. Op computers met Windows Media Center bevat deze map bijvoorbeeld opgenomen tv-programma's. Open de mappen in de map Openbaar om na te gaan welke bestanden u wilt behouden. Kopieer de bestanden vervolgens naar een nieuwe locatie buiten de mapstructuur van Windows.old.
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam

  De meeste persoonlijke bestanden bevinden zich in mappen met de naam van iedere gebruiker die zich onder Windows Vista op de computer heeft aangemeld.
Mappen van afzonderlijke gebruikers
De meeste persoonlijke bestanden bevinden zich op de volgende locatie:
station: \Windows.old\Users\Gebruikersnaam
Deze map bevat de volgende mappen:
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam\Contactpersonen
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam\Bureaublad
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam\Documenten
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam\Downloads
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam\Favorieten
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam\Koppelingen
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam\Muziek
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam\Afbeeldingen
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam\Opgeslagen spellen
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam\Zoekopdrachten
 • station:\Windows.old\Users\Gebruikersnaam\Video's
Doorgaans bevatten deze mappen de meeste belangrijke persoonlijke bestanden van de Windows-installatie.

De persoonlijke bestanden terugzetten

Ga als volgt te werk om de persoonlijke bestanden van de vorige Windows-installatie terug te zetten in Windows Vista of Windows 7.

Stap 1: Opgenomen tv-programma's terugzetten

Standaard worden opgenomen tv-programma's door Windows Media opgeslagen in de map Tv-opnamen. Ga als volgt te werk om deze bestanden terug te zetten:
 1. Zoek de map Windows.old en open de volgende map:
  Users\Openbaar\Tv-opnamen
 2. Klik met de rechtermuisknop op Tv-opnamen en klik op Knippen.
 3. Klik op Startknop Start en klik op de gebruikersnaam rechtsboven in het menu Start.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de map Video's of Mijn video's en klik vervolgens op Plakken.
De bestanden met de tv-programma's worden verplaatst naar de map Video's.

Stap 2: Uw persoonlijke bestanden terugzetten

Ga als volgt te werk om de mappen met uw persoonlijke bestanden van de vorige installatie naar Windows Vista te verplaatsen:
 1. Zoek de map Windows.old en open de volgende map:
  Users\Gebruikersnaam
 2. Druk op Ctrl+A om alle items in de map te selecteren. Druk vervolgens op Ctrl+X om de items in de gebruikersmap te verplaatsen naar het Klembord in Windows Vista.
 3. Klik op Startknop Start en klik op de gebruikersnaam rechtsboven in het menu Start.
 4. Klik op Plakken.
De mappen met persoonlijke bestanden worden naar de Windows Vista-gebruikersaccount verplaatst.

Ga als volgt te werk om uw mappen met persoonlijke bestanden uit de vorige installatie naar Windows 7 te verplaatsen:
 1. Zoek de map Windows.old en open de volgende map:
  Users\Gebruikersnaam
 2. Klik met de rechtermuisknop op de map Documenten en klik op Naam wijzigen. Wijzig de naam van de map in Mijn documenten.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de map Muziek en klik op Naam wijzigen. Wijzig de naam van de map in Mijn muziek.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de map Afbeeldingen en klik op Naam wijzigen. Wijzig de naam van de map in Mijn afbeeldingen.
 5. Houd Ctrl ingedrukt en klik om alle mappen in de gebruikersmap te selecteren. Druk vervolgens op Ctrl+X om de items in de gebruikersmap te verplaatsen naar het Klembord in Windows 7
 6. Klik op Startknop Start en klik op de gebruikersnaam rechtsboven in het menu Start.
 7. Klik op Plakken.
De mappen met persoonlijke bestanden worden naar de Windows 7-gebruikersaccount verplaatst.

Mappen en bestanden van andere gebruikers terugzetten

Als ook andere gebruikers zich op de computer hebben aangemeld onder Windows Vista, kunt u de gegevens van de andere gebruikers terugzetten door de stappen te volgen in de sectie Persoonlijke bestanden terugzetten. Wanneer u dit doet, is het raadzaam om u voor iedere Windows Vista-gebruiker van wie bestanden op de computer zijn opgeslagen apart aan te melden bij Windows Vista of Windows 7. Zo houdt u de gegevens van elke gebruiker gescheiden in de huidige Windows-installatie.

Andere mappen en bestanden terugzetten vanuit de map Windows.old

Nadat u alle persoonlijke mappen van de Windows Vista-installatie hebt teruggezet, controleert u de map Windows.old om vast te stellen of er nog andere mappen met persoonlijke gegevens zijn.

Belangrijk Controleer of alle belangrijke gegevens zijn verplaatst voordat u de map Windows.old verwijdert.

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of kunt u ons een e-mail sturen.
repareren corrigeren oplossen
Egenskaper

Artikkel-ID: 932912 – Forrige gjennomgang: 09/25/2011 11:13:00 – Revisjon: 4.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB932912
Tilbakemelding