Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Bestanden niet worden gevonden wanneer u een computer met Windows Vista, hoewel de bestanden bestaan op de computer zoeken

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:932989

Ondersteuning voor Windows Vista zonder servicepacks geïnstalleerd beëindigd op 13 April 2010. Controleer of uitvoeren van Windows Vista met Service Pack 2 (SP2) blijven ontvangen beveiligingsupdates voor Windows. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie:Ondersteuning eindigt voor sommige versies van Windows

Samenvatting
Dit artikel beschrijft een probleem waarbij u bestanden niet gevonden wanneer u een computer met Windows Vista, hoewel de bestanden bestaan op de computer zoeken. Dit artikel bevat methoden die u kunt dit probleem oplossen wanneer u een locatie zoeken en zoeken van de index.

Klik voor hulp bij problemen in Windows Vista Windows Search automatisch opNu uitvoerenknop Services oplossen geautomatiseerd pagina en volg de stappen in deze wizard:
Symptomen
U ondervindt problemen bij het zoeken naar bestanden op een computer met Windows Vista. Bijvoorbeeld wanneer u bestanden met een zoekterm zoekt, vinden u niet de bestanden die u wilt zoeken. De items worden niet weergegeven in de zoekresultaten. Dit symptoom, hoewel de bestanden op de computer aanwezig.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden in de volgende scenario's.
 • Wanneer u een locatie zoeken, treden de symptomen in de sectie 'Symptomen' als een van de volgende voorwaarden voldaan wordt:
  • Het bestand is niet op de locatie die u zoekt
  • Het bestand bevindt zich in een systeemmap.
  • Het bestand is een verborgen bestand.
  • Het bestand niet in de eerste vijfduizend items die worden vermeld in de zoekresultaten
  • Het bestand bevat de zoekterm in een van de eigenschappen en niet in de bestandsnaam
 • Wanneer u de index zoeken, treden de symptomen in de sectie 'Symptomen' als een van de volgende voorwaarden voldaan wordt:
  • Het bestand is niet in een geïndexeerde locatie.
  • Het bestandstype van het bestand niet wordt geïndexeerd.
  • Het bestand heeft eigenschappen die voorkomen dat wordt geïndexeerd.
  • De indexeerfunctie is nog niet het bestand in de index ingevoegd.
  • De indexeerfunctie volger is het bestand.
  • Het bestand dat u zoekt naar overeen items in de zoekresultaten niet.
Windows Vista bevat nieuwe methoden voor sneller zoeken van bestanden inschakelen. Deze nieuwe methoden kunnen echter niet bekend en tot verwarring leiden voor gebruikers die niet bekend zijn met hen.
Oplossing
Gebruik dit probleem een of meer van de volgende methoden, afhankelijk van uw situatie.

Wanneer u een locatie zoeken

Deze sectie bevat methoden die u dit probleem oplossen kunt wanneer u de locatie van een bestand zoeken. Elke methode komt overeen met een item dat wordt vermeld in de sectie 'Oorzaak'.

Oorzaak 1: Het bestand is niet op de locatie die u zoekt

Controleer of het bestand dat u wilt zoeken binnen de werkingssfeer van de locatie die u zoekt. Bepalen van de locatie die u zoekt als volgt:
 1. OnderHebt u gevonden wat u zoekt?Klik onderaan in het venster met zoekresultatenGeavanceerd zoeken.
 2. In deGeavanceerd zoekengebied Opmerking de locatie die u zoekt.
De locatie die u zoekt moet bevatten van het bestand dat u zoekt.
Overal zoeken op de computer
Overal zoeken op de computer, klikt u opOveralin deLocatiehet vak en klik vervolgens op deInclusief niet-geïndexeerde, verborgen en systeembestanden (mogelijk langzaam)selectievakje.
Alleen geïndexeerde locaties zoeken
Alleen geïndexeerde locaties zoeken, klikt u opGeïndexeerde locatiesin deLocatievak.

Oorzaak 2: Het bestand bevindt zich in een systeemmap

Standaard wanneer u een bestand op uw computer wordt Windows Vista niet gezocht systeemmappen. Systeemmappen omvatten de map Program Files en Windows-map. Een systeemmap zoeken, een van de volgende methoden te gebruiken.
Methode 1

Zoeken in de systeemmap die het bestand bevat. Als u wilt zoeken deShell32.dllbestand, niet zoeken via deOveraloptie. Zoek in plaats daarvan deStation: Map \Windows en zoek vervolgens naar deShell32.dllbestand.
Methode 2

Klik opOrdenen, en klik vervolgens opMap- en zoekopties. In deMapoptieshet dialoogvenster, klikt u op deZoekentabblad en klik vervolgens onderNiet-geïndexeerde locaties zoeken, selecteer deSysteemmappen opnemenselectievakje.
Methode 3

In deGeavanceerd zoekengebied, selecteer deInclusief niet-geïndexeerde, verborgen en systeembestanden (mogelijk langzaam)selectievakje.

Oorzaak 3: Het bestand is een verborgen bestand

Verborgen bestanden weergeven in de zoekresultaten, een van de volgende methoden te gebruiken.
Methode 1

Klik opOrdenen, en klik vervolgens opMap- en zoekopties. In deMapoptieshet dialoogvenster, klikt u op deWeergavetabblad en klik vervolgens onderVerborgen bestanden en mappen, klik opVerborgen bestanden en mappen weergeven.
Methode 2

In deGeavanceerd zoekengebied, selecteer deInclusief niet-geïndexeerde, verborgen en systeembestanden (mogelijk langzaam)selectievakje.

Oorzaak 4: Het bestand niet in de eerste vijfduizend items die worden vermeld in de zoekresultaten

Als Windows Vista vindt meer dan vijfduizend zoekresultaten, wordt het volgende bericht:
Er zijn meer resultaten dan in deze weergave passen. Verfijn uw resultaten met het zoekvak of op alle results… zien
U kunt de zoekresultaten weergeven. Klik hiertoe op het bericht. Of u kunt het aantal items in de zoekresultaten weergegeven verminderen. Hiervoor meer zoektermen toe te voegen. Bijvoorbeeld als een zoekterm bestandstype toevoegen. Met meer geavanceerde methoden zoekresultaten filteren, gebruikt u de opties die beschikbaar zijn in deGeavanceerd zoekengebied.

Oorzaak 5: Het bestand bevat de zoekterm in een van de eigenschappen en niet in de bestandsnaam

Wanneer u typt een term in deZoekenin het Windows Vista zoekt altijd bestandsnamen. Als het bestand in de index, zoekt Windows Vista ook de bestandseigenschappen. Eigenschappen omvatten het bestandstype, de auteur, zoals woorden en zinnen in het bestand en de opmerkingen die zijn toegevoegd aan de foto's. Zoeken naar inhoud in een bestand als het bestand niet in de index, een van de volgende methoden te gebruiken.
Methode 1

Klik opOrdenen, en klik vervolgens opMap- en zoekopties. In deMapoptieshet dialoogvenster, klikt u op deZoekentabblad en klik vervolgens op deAltijd zoeken naar bestandsnamen en inhoud (mogelijk langzaam)selectievakje.
Methode 2

Als u een locatie die niet in de index onder zoekenHebt u gevonden wat u zoekt?Klik onderaan in het venster met zoekresultatenZoeken in inhoud.

Wanneer u de index zoeken

Deze sectie bevat methoden die u dit probleem oplossen kunt wanneer u de index voor een bestand zoeken. Elke methode komt overeen met een item dat wordt vermeld in de sectie 'Oorzaak'.

Oorzaak 1: Het bestand is niet in een geïndexeerde locatie

Als u opGeïndexeerde locatiesgeïndexeerde locaties wilt zoeken, moet de locatie van het item dat u wilt zoeken in de index. U kunt als volgt bepalen of bestanden en mappen die u wilt weergeven in de zoekresultaten zich in de index bevinden:
 1. Klik opStartKnop Start, klik opConfiguratiescherm, en klik vervolgens opSysteem en onderhoud.
 2. Klik opOpties voor indexeren. De mappen zijn geïndexeerd worden weergegeven onderOpgenomen locatiesin deOpties voor indexerenhet dialoogvenster.
 3. U kunt het pad van de mappen in de index opWijzigenen klik vervolgens opAlle locaties weergeven. OnderSamenvatting van geselecteerde locaties, klik op het item dat u wilt weergeven.
Een locatie toevoegen aan de index, gebruikt u een van de volgende procedures:
 • Gebruik de opties in deOpties voor indexerenhet dialoogvenster toevoegen, verwijderen of locaties uitsluiten uit de index.
 • In scenario's waarin u een locatie die niet in de index zoeken, wordt het volgende bericht:
  Zoekacties mogelijk traag in niet-geïndexeerde locaties:Locatie. Klik op toevoegen aan index…
  Klik op het bericht om de locatie aan de index toevoegen.
U kunt alleen locaties op de lokale computer toevoegen aan de index. Als u een computer op het netwerk waarop Windows Vista wordt uitgevoerd, worden de geïndexeerde locaties die zijn geconfigureerd op de externe computer met Windows Vista zoeken gebruikt.

U kunt een map op een computer op het netwerk met Windows Vista niet aan de index toevoegen. Voordat u de map aan de index toevoegen, moet u deMapnaamEigenschappenhet dialoogvenster de map offline beschikbaar maken op de externe computer.

Oorzaak 2: Het bestandstype van het bestand is niet geïndexeerd.

Bepaalde bestandstypen worden niet opgenomen in de index. De bestandstypen die zijn opgenomen in de index weergeven als volgt:
 1. Klik opStartKnop Start, klik opConfiguratiescherm, en klik vervolgens opSysteem en onderhoud.
 2. Klik opOpties voor indexeren, en klik vervolgens opGeavanceerde.

  Machtiging GebruikersaccountbeheerAls u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of klik opDoorgaan.
 3. Klik op deBestandstypentabblad en vervolgens de lijst met bestandstypen weergeven. Als het selectievakje is naast de bestandsnaam uitbreiding is geselecteerd, het bestandstype is opgenomen in de index. Als het selectievakje naast de extensie niet is geselecteerd, wordt het bestandstype niet opgenomen in de index.
OpmerkingU kunt ook configureren of u alleen de eigenschappen van specifieke bestandstypen index wilt maken of u indexeren wilt, de eigenschappen en de inhoud van specifieke bestandstypen. Klik op de index van de eigenschappen van een bestandstypeAlleen eigenschappen van index. Index van de eigenschappen en de inhoud van een specifiek bestandstype, klikt u opIndexeigenschappen en inhoud.

Oorzaak 3: Het bestand heeft eigenschappen die voorkomen dat wordt geïndexeerd

Bestanden hebben de eigenschappen die voorkomen dat bestanden worden geïndexeerd. Een bestand wordt niet toegevoegd aan de index als een van de volgende voorwaarden voldaan wordt:
 • DeIndex van dit bestand voor sneller zoekenhet selectievakje is niet ingeschakeld. (Dit selectievakje vinden, met de rechtermuisknop op het bestand, klikt u opEigenschappen, en klik vervolgens opGeavanceerde.)
 • Het bestand is met het kenmerk verborgen en het kenmerk systeem geconfigureerd. Zeer weinig bestanden gebruiken zowel deze kenmerken. Het bestand Desktop.ini is een voorbeeld van een bestand beide kenmerken gebruikt.
Deze bestanden vindt, een van de volgende methoden te gebruiken.
Methode 1

De eigenschappen of kenmerken die voorkomen dat het bestand wordt geïndexeerd verwijderen.
Methode 2

In deGeavanceerd zoekengebied, selecteer deInclusief niet-geïndexeerde, verborgen en systeembestanden (mogelijk langzaam)selectievakje.
Methode 3

Klik opOrdenen, en klik vervolgens opMap- en zoekopties. In deMapoptieshet dialoogvenster, klikt u op deZoekentabblad en klik vervolgens onderZoeken, selecteer deDe Index niet gebruiken bij het zoeken naar het bestandssysteem (mogelijk langzaam)selectievakje.

Oorzaak 4: De indexeerfunctie heeft niet nog het bestand in de index ingevoegd

Bestanden worden niet onmiddellijk in de index ingevoegd door de indexeerfunctie. Wanneer er geen gebruikersactiviteit is, gebruikt de indexeerfunctie bronnen verwerken reserve voor bestanden die nog niet zijn geïndexeerd. Open bijvoorbeeld hetOpties voor indexerenhet dialoogvenster en vervolgens gebruik geen muis of toetsenbord 45 seconden. In deOpties voor indexerenhet dialoogvenster ziet u de indexeerfunctie verhoogt de snelheid van indexeren items geïndexeerd. DeOpties voor indexerenhet dialoogvenster ziet ook of het indexeren is voltooid. In scenario's waarin u veel nieuwe bestanden aan de computer toevoegen, Controleer of indexeren is voltooid.

Oorzaak 5: De indexeerfunctie wordt het bestand volger

Als u vermoedt dat een probleem waarbij de indexeerfunctie niet bevat een bestand of bestanden moet bevatten, moet u de index opnieuw maken. Hebben wij voor u de index opnieuw maken, Ga naar de "Voor mij oplossen'sectie. Als u liever zelf de index opnieuw, Ga naar de "Probleem zelf oplossen'sectie.

Voor mij oplossen


De index automatisch opnieuw wilt maken, klikt u op deDit probleem oplossenkoppeling. Klik opUitvoerenin deBestand downloadendialoogvenster in en volg de stappen in de wizard.
OpmerkingDeze wizard mogelijk in het Engels automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

OpmerkingAls u niet op de computer waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan flash-station of een CD, zodat u kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem.

DankzijMVP Anand Khansevoor deze corrigeren.

Ga vervolgens naar de "Is het probleem opgelost?'sectie.Probleem zelf oplossen


De index opnieuw opbouwen als volgt:
 1. Klik opStartKnop Start, klik opConfiguratiescherm, en klik vervolgens opSysteem en onderhoud.
 2. Klik opOpties voor indexeren, en klik vervolgens opGeavanceerde.

  Machtiging GebruikersaccountbeheerAls u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of klik opDoorgaan.
 3. Klik opOpnieuw opbouwen. Wanneer u wordt gevraagd te bevestigen dat u de index opnieuw maken, klikt u opOK.
 4. Zodra het herstellen voltooid is, start u de computer opnieuw op.
De index opnieuw kan duren om te voltooien. Tijdens de bewerking opnieuw probeert de indexeerfunctie om alle items in de index opnieuw.

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is opgelost, kunt ucontact opnemen met ondersteuning.

Oorzaak 6: De items in de zoekresultaten niet overeenkomen met het bestand dat u zoekt

Wanneer u deZoekenin de index van de zoekactie omvat eigenschappen zoals auteur, artiest, codes en inhoud van het bestand. Gebruik deGeavanceerd zoekengebied opgeven wat u zoekt.

Zie Windows Vista Help voor meer informatie over het zoeken naar bestanden met behulp van geavanceerde query-syntaxis.
repareren corrigeren
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 932989 - Laatst bijgewerkt: 03/18/2011 08:42:00 - Revisie: 2.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbprb kbtshoot kbmt KB932989 KbMtnl
Feedback