Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Windows SharePoint Services 3.0 van 9 oktober 2007

Inleiding
Belangrijk Voor computers waarop Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 is geïnstalleerd, vervangt de beveiligingsupdate van 9 oktober 2007 het volgende hotfixpakket:
941422 Beschrijving van het hotfixpakket voor Windows SharePoint Services 3.0 van 24 augustus 2007
Op computers waarop wel Windows SharePoint Services 3.0 is geïnstalleerd, maar geen Microsoft Office SharePoint Server 2007, moet u beveiligingsupdate 934525 installeren. Op computers waarop SharePoint Server 2007 is geïnstalleerd, moet u beveiligingsupdate 934525 toepassen, evenals de beveiligingsupdate voor SharePoint Server 2007 van 9 oktober 2007.

Als u meer informatie wilt over de beveiligingsupdate voor SharePoint Server 2007 van 9 oktober 2007, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
937832 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor SharePoint Server 2007 van 9 oktober 2007

Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS07-059 uitgebracht. Het beveiligingsbulletin bevat alle relevante informatie over de beveiligingsupdate voor Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. De informatie bestaat onder andere uit bestandsmanifestgegevens en implementatieopties.

Als u het volledige beveiligingsbulletin wilt lezen, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Opmerking Als u op de host benoemde siteverzamelingen hebt geïmplementeerd in Windows SharePoint Services, mag u deze beveiligingsupdate nog niet toepassen. Zie de sectie 'Bekende problemen' voor meer informatie.

Informatie over de update

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Beveiligingsupdate voor Windows SharePoint Services 3.0

DownloadenHet pakket 934525 nu downloaden.

Beveiligingsupdate voor Windows SharePoint Services 3.0 x64 Edition

 Downloaden Het pakket 934525 nu downloaden.

Releasedatum: 10 oktober 2007

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Software-updates voor Windows SharePoint Services 3.0 implementeren

Het is raadzaam voor de meeste implementatiescenario's, variërend van zelfstandige serverimplementaties tot zeer grote serverfarms, uit te gaan van het proces en de procedures in het onderwerp 'Software-updates voor Windows SharePoint Services 3.0 implementeren'.

Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website: De volgende problemen worden met deze beveiligingsupdate opgelost:
 • 938663 Eenmalige timeropdrachten in Windows SharePoint Services 3.0 of in SharePoint Server 2007 worden ten minste één uur vertraagd wanneer de opdrachten worden gepland tijdens zomertijd
 • 935605 Problemen die optreden wanneer u de referencewriter van de VSS-service (Volume Shadow Copy) gebruikt in Windows SharePoint Services 3.0
 • 937038 Foutbericht wanneer u verbinding maakt met een site in een Windows SharePoint Services 3.0-siteverzameling: 'HTTP 500 - Interne serverfout'.
 • 941422 Beschrijving van het hotfixpakket voor Windows SharePoint Services 3.0 van 24 augustus 2007
 • 939809 Beschrijving van de update waarmee het probleem wordt opgelost in Windows SharePoint Services 3.0 waarbij de tijd voor items in de velden Datum en tijd één uur voor of achter loopt
Met deze beveiligingsupdate wordt ook het volgende probleem opgelost dat nog niet werd beschreven in een Microsoft Knowledge Base-artikel:
 • U kunt geen database maken nadat u Windows Internal Database Engine Service Pack 2 hebt geïnstalleerd.

Bekende problemen

 • Tijdens de laatste twee stappen van de configuratiewizard voor SharePoint-producten en -technologieën wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Service SPSearchServiceInstance is na de upgrade niet op deze server gestart. Start de service handmatig.
  De service SPSearchServiceInstance is echter wel gestart na het voltooien van de configuratiewizard voor SharePoint-producten en -technologieën. U kunt dit foutbericht en het foutbericht in het logboekbestand van de configuratiewizard voor SharePoint-producten en -technologieën dus gewoon negeren.
 • De invoegtoepassingssjabloon van Microsoft GroupBoard Workspace 2007 voor Windows SharePoint Services 3.0 heeft tot gevolg dat de configuratiewizard voor SharePoint-producten en -technologieën niet kan worden uitgevoerd tijdens een upgrade van build-naar-build.

  Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  941678 De configuratiewizard voor SharePoint-producten en -technologieën kan niet worden voltooid op een computer waarop ook GroupBoard Workspace 2007 is geïnstalleerd
 • Wanneer u een siteverzameling van Windows SharePoint Services 2.0 via een geleidelijke upgrade bijwerkt naar een siteverzameling van Windows SharePoint Services 3.0, kan de server vastlopen. U moet de geleidelijke upgrade voltooien voordat u deze beveiligingsupdate toepast.
 • U gebruikt de stille modus om Windows SharePoint Services 3.0 te installeren. Als deze beveiligingsupdate wordt toegepast tijdens de installatie, wordt na het voltooien van het installatieprogramma onverwacht de configuratiewizard voor SharePoint-producten en -technologieën uitgevoerd.

  U kunt dit probleem oplossen door deze beveiligingsupdate uit te pakken naar een map op de computer. Kopieer de bestanden vervolgens naar de map Updates van de originele versie van het programma. De map kunt u nu gebruiken voor het installeren van de originele versie van het programma, die dan wordt bijgewerkt naar dit beveiligingsupdateniveau.
 • Nadat u deze update hebt geïnstalleerd op een computer met Microsoft Windows Small Business Server 2003, worden de websites niet opnieuw gestart binnen de time-outperiode. Hierdoor hebt u geen toegang tot de websites Back-up, Bedrijfswebsite, Microsoft Server ActiveSync, Controle, Outlook Web Access en Externe Internet-werkplek. U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
  • Open Beheer van Internet Information Services (IIS) en start de websites die zijn gestopt.
  • Start de computer opnieuw op.
 • Als u een antivirusprogramma uitvoert tijdens de installatie van deze beveiligingsupdate, kunnen er tijdens de installatie regelmatig terugkerende problemen optreden. U kunt deze problemen oplossen door het antivirusprogramma uit te schakelen wanneer u deze beveiligingsupdate gaat toepassen.
 • U maakt gebruik van op de host benoemde siteverzamelingen in Windows SharePoint Services 3.0. Als uw implementatie veel op de host benoemde siteverzamelingen bevat, kunnen er ernstige prestatieproblemen optreden tijdens het toepassen van deze beveiligingsupdate. Dit is bijvoorbeeld het geval als de implementatie meer dan 50 op de host benoemde siteverzamelingen bevat.

  Microsoft heeft hotfix 943594 uitgebracht om dit probleem te verhelpen.Voor meer informatie over de wijze waarop u hotfix 943594 kunt verkrijgen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  943594 Er doen zich prestatieproblemen voor na installatie van beveiligingsupdate 934525 (MS07-059) in een Windows SharePoint Server 3.0-omgeving met veel op de host benoemde siteverzamelingen
  Opmerking Als u niet werkt met op de host benoemde siteverzamelingen in Windows SharePoint Services 3.0, kunt u deze beveiligingsupdate zonder problemen toepassen.
 • Neem bijvoorbeeld het volgende scenario. U gebruikt een van de volgende methoden om de inrichting van de database van de zoekservice voor Windows SharePoint Services 3.0 te verwijderen:
  • Methode 1
   U voert de volgende opdracht uit vanaf de opdrachtregel:
   %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION STOP -F
  • Methode 2
   U gebruikt de pagina Centraal beheer om de service 'Windows SharePoint Help Search' te stoppen. Ga hiervoor als volgt te werk:
   1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Centraal beheer van SharePoint 3.0.
   2. Klik op Bewerkingen en vervolgens op Services op server onder Topologie en services.
   3. Klik op Stoppen om de service Windows SharePoint Help Search te stoppen.
  U voert een basisinstallatie van Windows SharePoint Services 3.0 uit, inclusief de niet-ingerichte database van de zoekservice en deze beveiligingsupdate. Als u de configuratiewizard voor SharePoint-producten en -technologieën uitvoert in dit scenario, kan de wizard niet worden voltooid.

  U kunt vaststellen of dit probleem aan de orde is door het laatste PSConfig-logboek te openen. Dit logboek bevindt zich op deze locatie:
  %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\Logs
  Als het logboek het volgende foutbericht bevat, hebt u te maken met dit probleem:
  Uitzondering: System.ArgumentException: Het object met de id SOME-RANDOM-GUID bestaat niet in het configuratiearchief. Het object is mogelijk door een andere bewerking verwijderd.
  op Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(Guid-id)
  op Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(SPPersistedObject obj)
  op Microsoft.SharePoint.Administration.SPPersistedObject.Delete()
  op Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.ProvisionDatabase()
  op Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.Provision()
  op Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstanceInConfigDB(Boolean provisionTheServiceInstanceToo, String serviceInstanceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  op Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstances(Boolean provisionTheServiceInstancesToo, String serviceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  op Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServices(Boolean provisionTheServicesToo)
  op Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.Run()
  op Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()
  Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:
  1. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
   • Verwijder de database van de zoekservice voor Windows SharePoint Services 3.0 uit het SQL-exemplaar van Windows SharePoint Services 3.0. De naam van de database begint met 'WSS_Search_' en eindigt met de servernaam.
   • Richt de database van de zoekservice voor Windows SharePoint Services 3.0 opnieuw in door een andere database dan de standaarddatabase voor Windows SharePoint Services 3.0 op te geven. U kunt dit op een van de volgende manieren doen:
    • Methode 1

     Voer vanaf de opdrachtregel een opdracht uit die er ongeveer als volgt uitziet:
     %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION START -DATABASENAME “DB-naam"
    • Methode 2
     1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Centraal beheer van SharePoint 3.0.
     2. Klik op Bewerkingen en vervolgens op Services op server onder Topologie en services.
     3. Controleer of de service Windows SharePoint Services Search is gestopt. Stop de service als deze nog actief is.
     4. Klik op Windows SharePoint Services Search onder Services.
     5. Typ onder Zoekdatabase een andere naam dan de standaardnaam en klik op OK.
     6. Klik op de pagina Services op server op Starten om de service Windows SharePoint Services Search te starten.
  2. Voer de volgende opdracht uit vanaf de opdrachtregel:
   %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\ PSConfigUI.exe
 • Deze beveiligingsupdate bevat hotfixes voor de volgende problemen. Als u echter na installatie van deze beveiligingsupdate een servicepack voor Windows SharePoint Services 3.0 installeert, gaan de volgende hotfixes verloren.
  • U wijzigt de naam van een siteverzameling van Windows SharePoint Services 3.0. Als u een nieuwe gebruiker toevoegt aan de siteverzameling, bevat het welkomst-e-mailbericht voor de nieuwe gebruiker de oude sitenaam.
  • U gebruikt het hulpprogramma Application Definition Designer voor het importeren van een databasemodel dat is opgenomen in het hulpprogramma Business Data Catalog Definition Editor (BDC) van de SDK (Software Development Kit) voor Microsoft Office SharePoint Server 2007. Nadat het databasemodel is geïmporteerd, is de verbindingsreeks voor de database leeg.
  • Wanneer u SPWriter.exe uitvoert, wordt het programma onverwacht afgesloten met een foutbericht in de module Oleaut32.dll. Dit probleem is opgelost met een hotfix die de functie GetTimeZoneMoveParameters() verplaatst naar het einde van het bestand Owssvr.dll.
  • U migreert gebruikersaccounts met het opdrachtregelprogramma Stsadmin.exe naar een nieuwe siteverzameling. Tijdens het verkennen van de nieuwe siteverzameling worden de fouten 6482, 6875 en 6482 vastgelegd in het toepassingslogboek. Dit probleem treedt op wanneer de SID van de gebruiker in Windows SharePoint Services 3.0 ongeldig is.
  • U gebruikt een aangepaste sjabloon in een siteverzameling van Windows SharePoint Services 3.0. Als u een nieuwe webpagina maakt, zijn niet alle standaardwebonderdelen beschikbaar wanneer u op Een webonderdeel toevoegen klikt.
  • Wanneer u deze beveiligingsupdate toepast, worden bepaalde services van derden onterecht gestopt. Als dit probleem zich voordoet nadat u deze beveiligingsupdate hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.
  • U maakt verbinding met een siteverzameling van Windows SharePoint Services 3.0. Als de pagina een kalenderwebonderdeel bevat dat is ingesteld op de kalenderweergave, wordt de pagina niet volledig geladen. Dit probleem kan optreden als u niet gemachtigd bent voor het lezen van de kalenderlijst.

Voorwaarden

Er zijn geen vereisten voor het toepassen van deze beveiligingsupdate.

Opstartinformatie

In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn de computer opnieuw op te starten. Ga in dat geval als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Voer de configuratiewizard voor SharePoint-producten en -technologieën uit.
 3. Controleer in de console voor Services of alle SharePoint-services worden uitgevoerd.
 4. Controleer in Beheer van Internet Information Services (IIS) of alle websites worden uitgevoerd.

Informatie over verwijderen

Nadat u deze beveiligingsupdate hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen.
wss3.0 wss30 wss3 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos windows sharepoint services 3.0 office security patch performance reliability update download 2007 fix x64 edition owa rww active synch
Egenskaper

Artikkel-ID: 934525 – Forrige gjennomgang: 01/31/2008 16:57:00 – Revisjon: 8.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbwss30postrtm KB934525
Tilbakemelding