Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen met Stop-foutberichten oplossen die worden weergegeven tijdens de installatie van Windows Vista

Belangrijk Dit artikel bevat informatie waarmee u beveiligingsinstellingen kunt verlagen of beveiligingsfuncties kunt uitschakelen op een computer. U kunt deze wijzigingen aanbrengen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van deze methode in uw configuratie. Als u deze methode implementeert, dient u extra stappen te nemen om de computer te beschermen.
Samenvatting
In dit artikel worden de Stop-foutberichten beschreven die kunnen worden weergegeven tijdens de installatie van Windows Vista. De mogelijke oorzaken van de Stop-berichten worden ook toegelicht. Daarnaast bevat het artikel stapsgewijze procedures voor het oplossen van de problemen.
Inleiding
In dit artikel worden verschillende Stop-foutberichten beschreven die kunnen worden weergegeven tijdens de installatie van Windows Vista. Ook komen de mogelijke oorzaken van de Stop-foutberichten aan de orde. Het artikel bevat tevens stappen voor het oplossen van de problemen.

Als er een Stop-foutbericht wordt weergegeven tijdens de installatie van Windows Vista, is het belangrijk zo veel mogelijk informatie over de fout te verzamelen en vast te leggen. De specifieke foutcode en parametergegevens kunnen helpen bij het vaststellen van de juiste stappen en informatiebronnen voor het oplossen van het probleem.
Meer informatie
Tijdens de installatie van Windows Vista kunnen de volgende Stop-foutberichten worden weergegeven.

Opmerking Als er sprake is van een Stop-foutbericht dat niet in dit artikel wordt vermeld, en u de computer wel kunt starten, voert u Microsoft System Diagnostics Tool (MSDT) uit om gegevens van het Stop-foutbericht te verzamelen.

Stop: 0x0000007B

Het foutbericht 'Stop: 0x0000007B' geeft aan dat Windows Vista of Windows Vista Setup geen toegang heeft tot de vaste schijf met de opstartbestanden van Windows Vista. Deze Stop-fout treedt meestal op wanneer Windows Vista geen compatibel stuurprogramma kan vinden voor de schijfcontroller. De Stop-fout kan zich bijvoorbeeld voordoen als Windows Vista geen compatibel stuurprogramma kan vinden voor een RAID-controller.

Dit foutbericht kan ook worden weergegeven als een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:
 • De vaste schijf is defect.
 • De bekabeling van de vaste schijf is defect of de kabels zijn niet goed aangesloten.
 • De computer is besmet met een opstartsectorvirus.
 • Het BIOS van de computer of de firmware van de schijfcontroller is niet compatibel met Windows Vista.
 • Een andere programma gebruikt de MBR (Master Boot Record).
Als dit Stop-foutbericht wordt weergegeven tijdens een schone installatie van Windows Vista, betekent dit meestal dat Windows Vista niet beschikt over een compatibel stuurprogramma voor de schijfcontroller. U kunt dit probleem oplossen door tijdens de installatie van Windows Vista een compatibel stuurprogramma aan te bieden. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Download op een andere computer of in een dual-bootconfiguratie een compatibel stuurprogramma voor de schijfcontroller.
 2. Kopieer het stuurprogramma naar een optische schijf of een verwisselbaar USB-station.

  Opmerking Als u een dual-bootconfiguratie gebruikt, kunt u het stuurprogramma ook opslaan op een lokale vaste schijf.
 3. Start Windows Vista Setup vanaf de dvd met Windows Vista.
 4. Wanneer u wordt gevraagd de schijf te selecteren waarop u Windows Vista wilt installeren, selecteert u de optie Stuurprogramma laden.
 5. Installeer Vista volgens de aanwijzingen op het scherm.
Als dit Stop-foutbericht wordt weergegeven tijdens een upgrade naar Windows Vista, is het probleem meestal ook dat Windows Vista niet beschikt over een compatibel stuurprogramma voor de schijfcontroller. In dit geval betekent het echter ook dat het stuurprogramma dat in het vorige besturingssysteem is gebruikt, niet compatibel is met Windows Vista. Het stuurprogramma kan dus niet opnieuw worden samengevoegd en gemigreerd voor gebruik in Windows Vista.

Ga als volgt te werk als dit Stop-foutbericht wordt weergegeven wanneer Windows Vista opnieuw wordt gestart tijdens Windows Vista Setup:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Herstel de vorige versie van het besturingssysteem.
 3. Neem contact op met de fabrikant van de schijfcontroller voor informatie over het probleem. Als er geen aanvullende informatie beschikbaar is, download en installeer dan de meest recente versie van het stuurprogramma.
 4. Probeer de upgrade naar Windows Vista nogmaals uit te voeren.

  Opmerking Als het probleem niet is opgelost, voert u een schone installatie van Windows Vista uit en gebruikt u de eerder beschreven optie Stuurprogramma laden.

Stop: 0x000000A5

Het foutbericht 'Stop: 0x000000A5' betekent meestal dat het BIOS van de computer niet compatibel is met de norm ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) die wordt ondersteund in Windows Vista. Deze fout kan echter ook optreden wanneer de computerhardware, de randapparatuur of de bijbehorende stuurprogramma's niet compatibel zijn met Windows Vista.

Ga als volgt te werk als dit foutbericht wordt weergegeven tijdens de installatie van Windows Vista:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Herstel de vorige versie van het besturingssysteem.
 3. Neem contact op met de fabrikant van de computer voor informatie over het downloaden en installeren van een BIOS-update.
 4. Koppel alle externe hardware los die op de computer is aangesloten. Verwijder of ontkoppel ook alle hardware die niet wordt ondersteund door de fabrikant van de computer.
 5. Probeer de upgrade naar Windows Vista nogmaals uit te voeren. Als daarbij het foutbericht 'Stop: 0x0000007B' wordt weergegeven, neemt u contact op met de computerfabrikant. Als u wel een upgrade naar Windows Vista kunt uitvoeren, werd het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door hardware of software die was geïnstalleerd in het vorige besturingssysteem.

Stop: 0x0000000A of Stop: 0x000000D1

Tijdens de installatie van Windows Vista kan een van de volgende Stop-foutberichten worden weergegeven:
STOP 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.

Als het foutbericht 'Stop: 0x0000000A' of 'Stop: 0x000000D1' wordt weergegeven tijdens een upgrade naar Windows Vista, voert u deze stappen uit:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Herstel de vorige versie van het besturingssysteem.
 3. Gebruik Windows Vista Upgrade Advisor om te controleren op bekende problemen.
 4. Koppel alle externe hardware los die op de computer is aangesloten. Verwijder of ontkoppel ook alle hardware die niet wordt ondersteund door de fabrikant van de computer. Verwijder bovendien alle onlangs geïnstalleerde hardware.
 5. Als een van deze foutberichten wordt weergegeven tijdens de eerste fase van de upgrade, voert u de volgende extra stappen uit:
  1. Ga naar de vorige versie van het besturingssysteem en werk eventueel geïnstalleerde antivirus- en antispywareprogramma's bij. Scan de computer vervolgens op problemen.

   Opmerking Als u problemen constateert, is het raadzaam een schone installatie van Windows Vista uit te voeren.
  2. Nadat u de computer in de vorige versie van het besturingssysteem hebt gecontroleerd op virussen en spyware, verwijdert u eventueel geïnstalleerde antivirus- en antispywaresoftware.
  3. Neem contact op met de fabrikant van de computer voor informatie over eventuele bekende compatibiliteitsproblemen met Windows Vista en hoe u een BIOS-update kunt downloaden en installeren.
 6. Probeer de upgrade naar Windows Vista nogmaals uit te voeren.
Als een van deze foutberichten wordt weergegeven tijdens Windows Vista Setup, en nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door stuurprogramma's in het vorige besturingssysteem die zijn gemigreerd naar Windows Vista. U kunt dit probleem oplossen aan de hand van een van de volgende methoden, afhankelijk van uw situatie.
Methode 1: Een upgrade uitvoeren van Microsoft Windows XP naar Windows Vista
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ Cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  cd \windows\inf
 3. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  Ren oem*.inf oem*.oud
 4. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  exit
 5. Koppel alle externe hardware los die op de computer is aangesloten. Verwijder of ontkoppel ook alle hardware die niet wordt ondersteund door de fabrikant van de computer. Verwijder bovendien alle onlangs geïnstalleerde hardware.
 6. Probeer de upgrade naar Windows Vista nogmaals uit te voeren.
Methode 2: Een upgrade uitvoeren naar een andere versie van Windows Vista
 1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en klik op Taakbeheer.
 2. Klik op Nieuwe taak (Uitvoeren) in het menu Bestand, typ Msinfo32 en klik op OK.
 3. Dubbelklik achtereenvolgens op Softwareomgeving en Ondertekende stuurprogramma's.
 4. Klik op INF-naam.
 5. Elk apparaat heeft een INF-naam die begint met 'oem'. Deze apparaten maken gebruik van stuurprogramma's die niet zijn opgenomen in Windows Vista.
 6. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en klik op Taakbeheer.
 7. Klik op Nieuwe taak (Uitvoeren) in het menu Bestand, typ Devmgmt.msc en klik op OK.

  OpmerkingToegangsbeheersmachtiging op				gebruikersniveau Als u naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 8. Klik in het menu Beeld op Verborgen apparaten weergeven.
 9. Klik met de rechtermuisknop op de apparaten uit stap 5, klik op Verwijderen, schakel het selectievakje De stuurprogramma's voor dit apparaat verwijderen in en klik op OK.

  Opmerking Schakel geen apparaten uit. Wanneer u dat doet, wordt het stuurprogramma voor dat apparaat gemigreerd tijdens de installatie van Windows Vista.
 10. Probeer de upgrade naar Windows Vista nogmaals uit te voeren.

Stop: 0x0000000A of Stop: 0x000000D1

Als het foutbericht 'Stop: 0x0000000A' of 'Stop: 0x000000D1' wordt weergegeven tijdens een schone installatie van Windows Vista, voert u de volgende stappen uit:
 1. Koppel alle externe hardware los die op de computer is aangesloten. Verwijder of ontkoppel ook alle hardware die niet wordt ondersteund door de fabrikant van de computer. Verwijder bovendien alle onlangs geïnstalleerde hardware.
 2. Neem contact op met de fabrikant van de computer voor informatie over eventuele bekende compatibiliteitsproblemen met Windows Vista en hoe u een BIOS-update kunt downloaden en installeren.
 3. Kijk op internet of er informatie beschikbaar is over vergelijkbare problemen. Raadpleeg ook de Microsoft Knowledge Base.
 4. Voer een diagnostische test van het geheugen uit.

Stop: 0x0000007E of Stop: 0x0000008E

Tijdens de installatie van Windows Vista wordt een van de volgende Stop-foutberichten weergegeven:
STOP 0x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
STOP 0x0000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Het foutbericht 'Stop: 0x0000007E' of 'Stop: 0x0000008E' betekent meestal dat een onderdeel dat wordt uitgevoerd in de kernel, zoals een stuurprogramma, een fout heeft veroorzaakt die niet kon worden afgehandeld door de ingebouwde foutenhandler van Windows.

Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.

Ga als volgt te werk om deze fouten op te lossen.
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Herstel de vorige versie van het besturingssysteem.
 3. Gebruik Windows Vista Upgrade Advisor om te controleren op bekende problemen.
 4. Koppel alle externe hardware los die op de computer is aangesloten. Verwijder of ontkoppel ook alle hardware die niet wordt ondersteund door de fabrikant van de computer. Verwijder bovendien alle onlangs geïnstalleerde hardware.
 5. Als een van deze foutberichten wordt weergegeven tijdens de eerste fase van de upgrade, voert u deze extra stappen uit:
  1. Ga naar de vorige versie van het besturingssysteem en werk eventueel geïnstalleerde antivirus- en antispywareprogramma's bij. Scan de computer vervolgens op problemen.

   Opmerking Als er problemen worden geconstateerd, is het raadzaam een schone installatie van Windows Vista uit te voeren.
  2. Nadat u de computer in de vorige versie van het besturingssysteem hebt gecontroleerd op virussen en spyware, verwijdert u eventueel geïnstalleerde antivirus- en antispywareprogramma's.
  3. Neem contact op met de fabrikant van de computer voor informatie over eventuele bekende compatibiliteitsproblemen met Windows Vista en hoe u een BIOS-update kunt downloaden en installeren.
 6. Probeer de upgrade naar Windows Vista nogmaals uit te voeren.
Als een van deze foutberichten wordt weergegeven tijdens Windows Vista Setup, en nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door stuurprogramma's in het vorige besturingssysteem die zijn gemigreerd naar Windows Vista. U kunt dit probleem oplossen door een van de volgende methoden te gebruiken, afhankelijk van uw situatie.
Methode 1: Een upgrade uitvoeren van Windows XP naar Windows Vista
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ Cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  cd \windows\inf
 3. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  Ren oem*.inf oem*.oud
 4. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  exit
 5. Koppel alle externe hardware los die op de computer is aangesloten. Verwijder of ontkoppel ook alle hardware die niet wordt ondersteund door de fabrikant van de computer. Verwijder bovendien alle onlangs geïnstalleerde hardware.
 6. Probeer de upgrade naar Windows Vista nogmaals uit te voeren.
Methode 2: Een upgrade uitvoeren naar een andere versie van Windows Vista
 1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en klik op Taakbeheer.
 2. Klik op Nieuwe taak (Uitvoeren) in het menu Bestand, typ Msinfo32 en klik op OK.
 3. Dubbelklik achtereenvolgens op Softwareomgeving en Ondertekende stuurprogramma's.
 4. Klik op INF-naam.
 5. Noteer de apparaat waarvan de INF-naam begint met 'oem'. Deze apparaten maken gebruik van stuurprogramma's die niet zijn opgenomen in Windows Vista.
 6. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en klik op Taakbeheer.
 7. Klik op Nieuwe taak (Uitvoeren) in het menu Bestand, typ Devmgmt.msc en klik op OK.

  OpmerkingToegangsbeheersmachtiging op				gebruikersniveau Als u naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 8. Klik in het menu Beeld op Verborgen apparaten weergeven.
 9. Klik met de rechtermuisknop op de apparaten uit stap 5, klik op Verwijderen, schakel het selectievakje De stuurprogramma's voor dit apparaat verwijderen in en klik op OK.

  Opmerking Schakel geen apparaten uit. Wanneer u een apparaat uitschakelt, wordt het stuurprogramma voor dat apparaat gemigreerd tijdens de installatie van Windows Vista.
 10. Probeer de upgrade naar Windows Vista nogmaals uit te voeren.

Stop: 0x00000024

Het foutbericht 'Stop: 0x00000024' wordt weergegeven als er tijdens het benaderen van een NTFS-partitie of een volume op de vaste schijf een onherstelbare fout optreedt in Windows Vista. Het foutbericht 'Stop: 0x00000024' wordt meestal weergegeven tijdens Windows Vista Setup als een of meer van de volgende situaties van toepassing is:
 • De structuur van het bestandssysteem of de partitie is beschadigd.
 • Er is een compatibiliteitsprobleem met een stuurprogramma. Dit probleem kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het bestandssysteemstuurprogramma voor een antivirusprogramma of voor een ander hulpprogramma.
Problemen met het foutbericht 'Stop: 0x00000024' tijdens een upgrade naar Windows Vista kunt u oplossen door een van de volgende methoden te gebruiken, afhankelijk van uw situatie.

Waarschuwing Het is raadzaam een volledige back-up te maken voordat u een van de volgende methoden gaat uitvoeren.
Methode 1: Het programma CHKDSK uitvoeren
Ga als volgt te werk om het programma CHKDSK (Chkdsk.exe) uit te voeren:
 1. Gebruik de dvd van Windows Vista om de computer op te starten in de Windows Herstelomgeving. Ga naar de volgende website van Microsoft voor meer informatie over het starten van de Windows Herstelomgeving:
 2. Open een opdrachtprompt in de Windows Herstelomgeving. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Selecteer in het scherm Windows installeren de gewenste optie voor Te installeren taal, Indeling voor tijd en valuta en Toetsenbord of invoermethode en klik op Volgende.
  2. Klik op Uw computer herstellen.
  3. Klik op de installatie van Windows Vista die u wilt herstellen en klik op Volgende.

   Opmerking Klik alleen op Stuurprogramma's laden als er een stuurprogramma nodig is voor toegang tot een vaste schijf.
  4. Klik op Opdrachtprompt.
 3. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  chkdsk station: /r
  Opmerking In deze opdracht staat station voor de vaste schijf waarop u Windows Vista wilt installeren.
 4. Als Chkdsk.exe op deze vaste schijf geen fouten vindt en herstelt, voert u Chkdsk.exe uit op eventuele andere NTFS-schijven in de computer. Ga als volgt te werk om te kijken welke partities er op de computer zijn geconfigureerd:
  1. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
   Diskpart
  2. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART en druk op Enter:
   List vol
   Bekijk de gegevens van de vaste schijf die worden weergegeven.
  3. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART en druk op Enter:
   exit
  4. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
   exit
Methode 2: Controleren op problemen met stuurprogramma's
Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.

Ga als volgt te werk als u een upgrade naar Windows Vista uitvoert:
 1. Installeer bijgewerkte stuurprogramma's voor de schijfcontroller(s).
 2. Verwijder antivirus-, antispyware- of back-upprogramma's die het bestandssysteem controleren op wijzigingen.
 3. Probeer de upgrade naar Windows Vista nogmaals uit te voeren.
Methode 3: Een schone installatie van Windows Vista uitvoeren
Als de upgrade naar Windows Vista nog steeds niet lukt, kunt u een schone installatie van Windows Vista uitvoeren. Plaats hiervoor de dvd van Windows Vista in het dvd-station en start de computer opnieuw op. Start desgevraagd de computer op met behulp van de Windows Vista-dvd.

Wanneer u een schone installatie van Windows Vista uitvoert, kunt u aangeven dat u Vista als test wilt installeren in de huidige, actieve Windows-partitie. Als de installatie lukt, zijn stuurprogramma's uit de vorige installatie waarschijnlijk de oorzaak van het probleem. Als u besluit Windows Vista als test te installeren in de huidige, actieve Windows-partitie, kunt u bestanden migreren uit de map Windows.old en vervolgens de bestaande installatie gebruiken. Programma's uit de vorige installatie van Windows moet u echter opnieuw installeren.

U kunt er ook voor kiezen Windows Vista te installeren nadat u de vaste schijf hebt gepartitioneerd en geformatteerd. Ga als volgt te werk om de vaste schijf opnieuw te partitioneren en vervolgens te formatteren.

Waarschuwing Het is raadzaam een volledige back-up te maken voordat u deze bewerkingen gaat uitvoeren. Met deze bewerkingen worden namelijk alle bestanden in alle partities verwijderd.
 1. Koppel eventuele externe schijven los.
 2. Gebruik de dvd van Windows Vista om de computer op te starten in de Windows Herstelomgeving. Ga naar de volgende website van Microsoft voor meer informatie over het starten van de Windows Herstelomgeving:
 3. Open een opdrachtprompt in de Windows Herstelomgeving. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Selecteer in het scherm Windows installeren de gewenste optie voor Te installeren taal, Indeling voor tijd en valuta en Toetsenbord of invoermethode en klik op Volgende.
  2. Klik op Uw computer herstellen.
  3. Klik op de installatie van Vista die u wilt herstellen en klik op Volgende.

   Opmerking Klik alleen op Stuurprogramma's laden als er een stuurprogramma nodig is voor toegang tot een vaste schijf.
  4. Klik op Opdrachtprompt.
 4. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  diskpart
 5. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART en druk op Enter:
  list disk
  Noteer de vaste schijven in de lijst.
 6. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART om de eerste vaste schijf te selecteren en druk op Enter:
  sel disk 0
 7. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART om de details van alle schijven te bekijken en druk op Enter:
  det disk
  Noteer de volumes op elke schijf.
 8. Herhaal stap 6 en 7 voor alle schijven in de lijst uit stap 5.
 9. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART en druk op Enter:
  exit
 10. Gebruik de opdracht dir om het volume met de bestaande Windows-installatie te controleren. Hiertoe voert u de volgende stappen uit voor alle volumes in de lijst uit stap 5 tot en met 8:
  1. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
   station
   Opmerking In deze opdracht vervangt u station door het volume dat u wilt controleren. Typ bijvoorbeeld C:.
  2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
   dir
 11. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  diskpart
 12. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART en druk op Enter:
  sel disk nummer
  Opmerking Vervang nummer in deze opdracht door het nummer van het volume dat u opnieuw wilt partitioneren.
 13. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART en druk op Enter:
  clean
 14. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART en druk op Enter:
  create partition primary
 15. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART en druk op Enter:
  active
 16. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART en druk op Enter:
  format
 17. Typ de volgende opdracht bij de prompt DISKPART en druk op Enter:
  exit
Referenties
Voor meer informatie over de Microsoft Support Diagnostic Tool klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
926079 Veelgestelde vragen over het diagnostische hulpprogramma van Microsoft Ondersteuning (MSDT)
Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met betrekking tot 'Stop 0x0000007'-fouten in Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
324103 Probleemoplossing voor foutberichten met 'Stop 0x0000007B' in Windows XP
Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met betrekking tot 'Stop 0x000000A5'-fouten tijdens de installatie van Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
314830 Foutbericht 'Stop 0x000000A5' tijdens de installatie van Windows XP
Voor meer informatie over 'Stop 0x0000000A'-fouten die optreden wanneer u Windows Vista installeert op een computer met meer dan 3 GB RAM-geheugen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
929777 Foutbericht wanneer u Windows Vista probeert te installeren op een computer met meer dan 3 GB RAM: 'STOP 0x0000000A'
Voor meer informatie over het foutbericht 'Stop 0x50' dat verschijnt tijdens de installatie van Windows, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
171003 Foutbericht 'Stop 0x50' tijdens het installeren van Windows
Voor meer informatie over het foutbericht 'Het systeem is hersteld van een ernstige fout' klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
316424 Foutbericht: Het systeem is hersteld van een ernstige fout
Voor meer informatie over fouten 'Stop 0x0000007F' klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
137539 Algemene oorzaken van STOP 0x0000007F-fouten
Voor meer informatie over problemen die optreden nadat u een stuurprogramma hebt geïnstalleerd of bijgewerkt in Windows Vista, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
927525 Nadat u een apparaat hebt geïnstalleerd of een stuurprogramma voor een apparaat hebt bijgewerkt, kan Windows Vista niet meer worden gestart
Voor meer informatie over problemen die kunnen optreden tijdens het starten van Windows Vista, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
925810 Een stopfout treedt op of de computer reageert niet meer wanneer u Windows Vista probeert te starten
Eigenschappen

Artikel-id: 935806 - Laatst bijgewerkt: 09/25/2011 11:21:00 - Revisie: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbexpertiseadvanced kbprb kbtshoot kbinfo KB935806
Feedback