Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het inschakelen van logboekregistratie in Windows Deployment Services (WDS) in Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2012

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 936625
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het wijzigen van het register. Zorg ervoor dat de back-up van het register voordat u aanbrengt wijzigingen. Zorg ervoor dat u hoe u het register kunt herstellen weet als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
INLEIDING
In dit artikel wordt beschreven hoe in Windows Deployment Services (WDS) in Microsoft Windows Server 2003 en Microsoft Windows Server 2008-logboekregistratie inschakelen. Bovendien is in dit artikel wordt beschreven hoe voor het verzamelen van gegevens in Windows Deployment Services.

U kunt deze informatie gebruiken voor het oplossen van problemen die in Windows Deployment Services optreden kunnen.
Meer informatie
Waarschuwing Er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt met behulp van de Register-Editor of met een andere methode. Wellicht moet u als gevolg van deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Wijzig het register op eigen risico.

Overzicht

Elk onderdeel van de Windows Deployment Services is een mechanisme dat u kunt inschakelen voor logboekregistratie en tracering. Vervolgens kunt u de resultaten voor het oplossen van problemen analyseren. Gebruik de informatie in de volgende secties om logboekregistratie en tracering voor onderdelen van Windows Deployment Services.

Algemene gezondheid voor Windows Deployment Services-server

Typ de volgende opdracht voor het genereren van gegevens van algemene gezondheid:
WDSUTIL /get-server /show:all /detailed
Deze opdracht wordt de algemene gezondheid gegevens moeten worden vastgelegd in het toepassingslogboek en in het systeemlogboek.

Onderdeel van de Windows Deployment Services-server

Typ de volgende opdracht voor het genereren van de van gezondheidsinformatie over het onderdeel Windows Deployment Services-server:
WDSUTIL /get-server /show:all /detailed
Deze opdracht wordt de Windows Deployment Services-gegevens moeten worden vastgelegd in het toepassingslogboek en in het systeemlogboek.

Traceerlogboeken

Windows Server 2012
Als u tracering doen wanneer Windows Server 2012, het volgende doen:
 1. Open Logboeken (eventvwr)
 2. Ga naar Logs\Applications voor Windows en Services Logs\Microsoft\Windows\Deployment Services Diagnostics
 3. Klik met de rechtermuisknop op het kanaal en kies Logboek inschakelen
Windows Server 2003, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2
U kunt traceren doen wanneer Windows Server 2003, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2, moet u tracering in het onderdeel Windows Deployment Services-server inschakelen. Stel hiervoor de volgende registervermelding:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSServer


Naam: EnableFileTracing
De waarde type: REG_DWORD
Waardegegevens: 1
Configureer vervolgens de onderdelen die u worden geregistreerd wilt door een of meer van de volgende registersleutels instellen op de waarde 0.
 • Windows Deployment Services dynamische stuurprogramma Provisioning Service (alleen voor Windows Server 2008 R2)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSDDPS\TraceDisabled
 • Windows Deployment Services-Multicasting
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSMC\TraceDisabled
 • Windows Deployment Services PXE
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSPXE\TraceDisabled
 • Windows Deployment Services TFTP
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSTFTP\TraceDisabled
 • Windows Deployment Services Imaging (alleen voor Windows Server 2008 R2)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSIMAGE\TraceDisabled
WDS-servers met Windows Server 2008 R2 ondersteunen ook de volgende extra tracering
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSTFTP\TraceFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSMC\TraceFlags

U kunt deze registersleutels instellen op de volgende waarden om te bepalen wat wordt opgenomen:
 • 7F0000: Deze waarde is inclusief pakket tracering en protocol traceren.
 • 3F0000: Deze waarde omvat pakket tracering niet.
 • 3E0000:Deze waarde omvat pakket tracering en protocol tracering niet. Standaard wordt deze waarde gebruikt.
Opmerking: Een tracering proces kan de prestaties beïnvloeden. Daarom is het raadzaam de traceringsfunctie uit te schakelen wanneer er geen een logbestand genereren.

Nadat u deze registervermelding hebt ingesteld, wordt de trace-informatie voor het onderdeel Windows Deployment Services-server geregistreerd in het volgende bestand:
%windir%\Tracing\wdsserver.log

Onderdelen van Windows Deployment Services-beheer

Typ de volgende opdracht voor het genereren van beheergegevens onderdeel gezondheid:
WDSUTIL /get-server /show:all /detailed
Deze opdracht wordt de Windows Deployment Services component gezondheid gegevens moeten worden vastgelegd in het toepassingslogboek en in het systeemlogboek.

Traceerlogboeken

Om traceringsinformatie te verkrijgen, moet u tracering in het onderdeel Windows Deployment Services-beheer en in het onderdeel Windows Deployment Services Microsoft Management Console (MMC) inschakelen. Hiertoe stelt u de volgende registervermeldingen:
Voor het onderdeel voor documentbeheer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSMGMT


Naam: EnableFileTracing
De waarde type: REG_DWORD
Waardegegevens: 1
Voor het onderdeel MMC
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSMMC


Naam: EnableFileTracing
De waarde type: REG_DWORD
Waardegegevens: 1
Nadat u deze registervermeldingen ingesteld, wordt de trace-informatie voor het onderdeel Windows Deployment Services-beheer geregistreerd in het volgende bestand:
%windir%\Tracing\wdsmgmt.log
Bovendien is trace-informatie voor het onderdeel Windows Deployment Services MMC vastgelegd in het volgende bestand:
%windir%\Tracing\wdsmmc.log
Opmerking: Hoewel het onderdeel Windows Deployment Services MMC en de component WDSUTIL dezelfde API-laag delen, wordt MMC soms verwerking en functionaliteit. Als er een fout optreedt, is het vaak handig zijn om WDSUTIL gebruiken om te proberen de fout te reproduceren. WDSUTIL kunt u bepalen of de fout bevindt zich in MMC of of de fout is een algemeen beheer-API mislukte. De component WDSUTIL bevat vaak meer gedetailleerde uitvoer van foutmeldingen als tracering niet is ingeschakeld. Indien van toepassing, gebruikt u de volgende opties om extra informatie te verkrijgen:
 • / gedetailleerde
 • / verbose
 • /Progress

Oudere onderdelen van Windows Deployment Services

Als u oudere beheerfuncties uitvoert, stelt u de volgende registervermelding u tracering inschakelt in het onderdeel RISetup:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\RISetup


Naam: EnableFileTracing
De waarde type: REG_DWORD
Waardegegevens: 1
Als u het traceerlogboek in de werking van de WDSCapture, de volgende stappen uit:
 1. Start het vastleggen van Windows PE-installatiekopie voor opstarten.
 2. Wanneer de Wizard vastleggen wordt gestart, drukt u op SHIFT + F10 te openen vanaf de opdrachtprompt.
 3. Traceren inschakelen in het onderdeel WDSCapture. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Start de Register-Editor.
  2. Stel de volgende registervermelding u tracering inschakelt in het onderdeel WDSCapture:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSCapture


   Naam: EnableFileTracing
   De waarde type: REG_DWORD
   Waardegegevens: 1
 4. Start een tweede exemplaar van het onderdeel WDSCapture. Vervolgens moet u het probleem reproduceren met behulp van het tweede exemplaar van WDSCapture.

  Opmerking: Sluit het oorspronkelijke exemplaar van de WDSCapture niet. Als u het oorspronkelijke exemplaar van de WDSCapture sluit, wordt Windows PE opnieuw is gestart. In plaats daarvan, drukt u op ALT + TAB om te schakelen tussen de exemplaren van de WDSCapture.
Het volgende logboekbestand voor tracering wordt gegenereerd:
X:\Windows\Tracing\WDSCapture.log

Onderdelen van Windows Deployment Services-client

Als u de logboekregistratie clientfunctionaliteit, moet u de volgende opdracht uitvoeren op de server WDS:
/Set-Server-/WDSClientLogging WDSUTIL / ingeschakeld: Ja
Voer de volgende opdracht op de server WDS wijzigen welke gebeurtenissen worden geregistreerd:
WDSUTIL /Set-Server /WDSClientLogging /LoggingLevel: {None|Errors|Warnings|Info}
Opmerking: Elke categorie bevat alle gebeurtenissen uit de vorige categorieën.

De definities van de beschikbare niveaus zijn:
 • Registratieniveau schakelt de functie voor logboekregistratie. Dit niveau van logboekregistratie wordt standaard gebruikt.
 • Het niveau voor het vastleggen van fouten worden alleen fouten.
 • Het logboekregistratieniveau waarschuwingen registreert waarschuwingen en fouten.
 • Het logboekregistratieniveau INFO registreert fouten, waarschuwingen en informatieve gebeurtenissen. Dit niveau van logboekregistratie is het hoogste logboekregistratieniveau.
Als u wilt weergeven in de gebeurtenislogboeken, volg deze stappen:
 1. Open Serverbeheer en klik op Diagnostische gegevens.
 2. Klik op Logboeken.
 3. Klik op Logboeken toepassingen en Services.
 4. Klik op Microsoft, klikt u op Windowsen klik op Services-implementatie-Diagnostics.
Dit logboek bevat alle fouten in de boomstructuur van gebeurtenislogboeken en het operationele logboek berichten bevat. Dit zijn de definities van de architectuur die voor een aantal fouten in deze logboeken worden vermeld:
 • De architectuur van 0 is de x 86-processorarchitectuur.
 • De architectuur van 6 is de architectuur van de IA-64-processor.
 • De architectuur van 9 is de x 64-processorarchitectuur.

Setup-logboeken van de clientcomputer

De locatie van de setup-Logboeken is afhankelijk van wanneer de fout optreedt.

Als de fout in Windows PE optreedt voordat de configuratiepagina van de schijf van de WDS client is voltooid, kunt u de logboekbestanden in de map X:\Windows\Panther vinden. Met Shift + F10 opent u een opdrachtprompt en vervolgens de map naar de locatie te wijzigen.

Als de fout in Windows PE optreedt na de voltooiing van de configuratiepagina van de schijf van de WDS client, vindt u de logboeken op de lokale schijf in de map $Windows.~BT\Sources\Panther . Het lokale schijfvolume is meestal station C. Met Shift + F10 opent u een opdrachtprompt en vervolgens de map naar de locatie te wijzigen.

Als de fout op de eerste keer opstarten optreedt nadat de installatiekopie wordt toegepast, vindt u de logboekbestanden in de map \Windows\Panther van de lokale schijf. Het lokale schijfvolume is meestal station C.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 936625 - Laatst bijgewerkt: 01/11/2015 11:12:00 - Revisie: 3.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

 • kbregistry kbhowto kbinfo kbmt KB936625 KbMtnl
Feedback