Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen die worden opgelost in de update van Microsoft Office Compatibility Pack voor Word, Excel en PowerPoint 2007-bestandsindelingen

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:936695
Samenvatting
Microsoft heeft een update voor Microsoft Office Compatibility Pack voor Word, Excel en PowerPoint 2007-bestandsindelingen. Dit artikel worden de volgende artikelen over de update:
 • De update corrigeert problemen
 • Of u eventuele wijzigingen in het register moet aanbrengen.
INLEIDING
De update van Microsoft Office Compatibility Pack voor Word, Excel en PowerPoint 2007-bestandsindelingen corrigeert de volgende algemene problemen:
 • Wanneer u een Microsoft Office Word 2007-document in Word 2003, verloren veel items in het document hun volledige functionaliteit nadat het document is opgeslagen. Voorbeelden van deze items in het document zijn vergelijkingen, Smart Art en grafieken. Wanneer u dit document in Word 2007 opent, kunnen deze items in het document kunnen worden ingeschakeld of gewijzigd.

  Nadat u deze update installeert, wordt de volledige functionaliteit van verschillende items in het document met Word 2003 behouden. Deze volledige functionaliteit blijven niet behouden in eerdere versies van Word.
 • Items met de nieuwe uitlijning functies in Word 2007 mogelijk niet juist geplaatst wanneer het document wordt geopend in eerdere versies van Word.

  Nadat u deze update installeert, wordt de indeling van artikelen nauwkeuriger in alle eerdere versies van Word converteren.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het gebruik van Microsoft Office Compatibility Pack voor Word, Excel en PowerPoint 2007-bestandsindelingen:
924074Eerdere versies van Excel, PowerPoint en Word gebruiken om te openen en opslaan vanuit een 2007 Office-programma's
Meer informatie

Het bijwerken van het Compatibility Pack

Methode 1: Download en installeer het bijgewerkte Compatibility Pack

Als u dat nog niet hebt gedaan, kunt u de oorspronkelijke compatibiliteitspakket installeren.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het installeren van Microsoft Office Compatibility Pack voor Word, Excel en PowerPoint 2007-bestandsindelingen:
923505Microsoft Office Compatibility Pack installeren, zodat u kunt eerdere versies van Excel, PowerPoint en Word openen en programma bestanden van Office 2007 opslaan 's

Methode 2: Als u het compatibiliteitspakket hebt geïnstalleerd vóór 19 juni 2007

In dit geval hebt u een oudere versie van het Compatibility Pack geïnstalleerd. Updates moet u de oudere versie van het Compatibility Pack installeren. Gebruik hiervoor een van de volgende methoden:
 • De update installeren via de website Microsoft Update. Hiertoe volgt, al naargelang de versie van Windows worden uitgevoerd.

  Windows Vista
  1. De volgende Microsoft Update-website:Microsoft Update scant de computer om te bepalen of Microsoft Windows en andere Microsoft-programma's up-to-date zijn.
  2. Als Windows of andere Microsoft-programma's op de computer up-to-date zijn of als er geen update Compatibility Pack is geïnstalleerd, wordt u gevraagd de nieuwste updates te installeren. Klik opInstalleren.

   Machtiging GebruikersaccountbeheerU kan gevraagd een beheerderswachtwoord of een bevestiging. Typ het wachtwoord of klikt u opDoorgaan.
  Windows XP
  1. De volgende Microsoft Update-website:
  2. Klik opExpress. Microsoft Update scant de computer om te bepalen of Windows en andere Microsoft-programma's up-to-date zijn.
  3. Als Windows of andere Microsoft-programma's op de computer up-to-date zijn of als er geen update Compatibility Pack is geïnstalleerd, wordt u gevraagd de nieuwste updates te installeren. Klik opUpdates installeren.
 • De update downloaden van de update voor 2007 Microsoft Office system installeren. Als u het compatibiliteitspakket installeren op andere computers of als u het compatibiliteitspakket installeren via een netwerk, kunt u de update voor het compatibiliteitspakket downloaden. Ga naar de volgende Microsoft-website om deze update te downloaden en installatie-instructies en implementatiestrategieën:Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  934393Beschrijving van de update voor 2007 Office system: 8 mei 2007
  OpmerkingToch aanbevolen u Ga naar de website Microsoft Update verkrijgen van aanvullende updates die beschikbaar voor alle Office-suites zijn.

Lijst met problemen die door de update worden opgelost

BelangrijkDeze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Zorg ervoor dat u deze zorgvuldig stappen. Reservekopie van het register voordat u het wijzigen voor extra bescherming. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over back-up en terugzetten van het register:
322756Back-up en terugzetten van het register in Windows
 • U kunt een document op een Oost-Aziatisch besturingssysteem niet converteren
  Een document formuliervelden worden niet openen of opslaan correct wanneer u het conversieprogramma op een computer met een Oost-Aziatisch besturingssysteem gebruikt.
 • Waarschuwing voor conversie
  Telkens wanneer u een eerdere versie van Word gebruikt een 2007 Office OpenXML-document opent foutbericht het volgende nadat het document is gewijzigd door het conversieprogramma:
  Omdat dit bestand is gemaakt in een nieuwere versie van Word, is deze geconverteerd naar een indeling die u met werken kunt.
  Nu kunt u dit bericht onderdrukken met behulp van deConversiebericht niet weergeven bij openen2007 Office-beleid instellen of door deNoShowCnvMsgregistersleutel. Het bericht onderdrukken, de waarde van deze registersleutel instellen1. Het bericht weergeven, de waarde van deze registersleutel2. Instellen van deNoShowCnvMsgRegister sleutel, als volgt:
  1. Klik opStart, klik opUitvoeren, typRegedit, en klik vervolgens opOK.
  2. Zoek en klik op de volgende sleutel in het register:
   HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/12.0/Word/Options
  3. Op deBewerkenin het menuNieuwe, en klik vervolgens opDWORD-waarde.
  4. TypeNoShowCnvMsg, en druk op ENTER.
  5. Op deBewerkenmenu, klik opWijzigen.
  6. Type1, en klik vervolgens opOK.
  7. Sluit Register-Editor.
 • Conversieprogramma voor Word tmp-bestanden, tijdelijke internetbestanden blijft
  Wanneer u een Word 2003-document in Word 2007-indeling opslaat, wordt een tijdelijk bestand achterblijft in de locatie voor tijdelijke internetbestanden. Nadat u het compatibiliteitspakket update installeert, worden deze tijdelijke bestanden verwijderd nadat het bestand is geconverteerd.
 • Kop verplaatsen omlaag in een document wanneer u een document van Word 2003 naar Word 2007 OpenXML-indeling opslaan
  Als u Word 2003 opent een Word 2007 OpenXML-document een kop bevat en u dat bestand opslaan in Word 2007 OpenXML-indeling, op de koptekst van het document aanzienlijk naar beneden.
 • Afbeelding van de linkermarge wordt verplaatst in de hoofdtekst
  Als u Word 2003 opent een Word 2007 OpenXML-document met een afbeelding in de marge wordt geplaatst en u dat bestand opslaan in Word 2007 OpenXML-indeling, wordt de afbeelding in de hoofdtekst van het document geplaatst.
 • Hoogte-breedteverhouding van het tekstvak verandert tijdens de conversie
  Als u Word 2003 een OpenXML van Word 2007-document opent dat een zwevend tekstvak bevat en u dat bestand opslaan in Word 2007 OpenXML-indeling, de verhouding van de wijzigingen in het tekstvak tijdens de conversie.
 • Foutbericht wanneer u een document bevat grafieken: Er is een fout opgetreden bij het openen van bestand
  Als u Word 2003 probeert te openen van een Word 2007 OpenXML-document dat veel grafieken bevat, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Er is een fout opgetreden bij het openen van het bestand.

  Ook wordt dit foutbericht als u een Word 2003-document met macro's en sneltoetsen om de macro's hebt en u het document opslaat in de bestandsindeling DOCX macro vrij. In dit scenario wijst sneltoetsen macro niet bestaat.
 • De rand van het tekstvak wordt afgekapt
  Als u Word 2003 gebruikt om een Word 2007 OpenXML document opent dat een tekstvak bevat dat een rand wordt gebruikt en u dat bestand opslaan in Word 2007 OpenXML-indeling, wordt het deel van de rand afgekapt.
 • Plaatsing van tekstvakken worden gewijzigd tijdens de conversie
  Als u Word 2003 opent een Word 2007 OpenXML-document een zwevend tekstvak bevat en u dat bestand opslaan in Word 2007 OpenXML-indeling, verandert de plaatsing van het tekstvak tijdens de conversie.
 • SmartArt-object wordt een afbeelding bij het opslaan van Word 2003 naar Word 2007 OpenXML-indeling
  Als u Word 2003 opent een Word 2007 OpenXML-document met eenSmartArtobject, waarna u het document opslaan in Word 2007 OpenXML-indeling, deSmartArtobject wordt een afbeelding wanneer u het document in Word 2007 opent.
 • Documenten zijn alleen zichtbaar in de conceptweergave in Word 2007 hebt geopend en vervolgens opslaan in Word 2003
  Als u Word 2003 een OpenXML van Word 2007-document openen en u het document in Word 2007 OpenXML-indeling opslaat, is het document lijkt beschadigd. Het document kan ontbrekende afbeeldingen of tekst of onjuist tekst kan bevatten. Als u het document vervolgens in Word 2007 openen, kunt u het document alleen weergeven in de conceptweergave.
 • Afbeelding wordt uitgelijnd op de onderste marge verplaatst omlaag nadat openen en opslaan van een document in Word 2003
  Als u Word 2003 opent een Word 2007 OpenXML-document dat een afbeelding wordt uitgelijnd op de onderste marge bevat en u het document in Word 2007 OpenXML-indeling opslaan, wordt de plaatsing van de afbeelding naar beneden op de pagina tijdens de conversie.
 • Documentinhoud afgekapt na een vergelijking met een opmerking
  Als u Word 2003 opent een Word 2007 OpenXML-document met een vergelijking met een opmerking toegepast en u dat bestand opslaan in Word 2007 OpenXML-indeling, wordt de inhoud van het document de vergelijking volgt ontbreekt mogelijk of afgekapt.
 • Sommige opmerkingen in een Word 2007-document ontbreken wanneer het document wordt weergegeven in Word 2003
  Als u Word 2003 opent een Word 2007 OpenXML-document bevat verschillende objecten die opmerkingen hebt, is het mogelijk dat sommige opmerkingen ontbreekt.
 • Lettertype in het document gewijzigd van Times New Roman, Arial
  Als u Word 2003 opent een Word 2007 OpenXML-document met een inhoudsopgave die is opgemaakt met het lettertype Times New Roman gebruikt en u dat bestand opslaan in Word 2007 OpenXML-indeling, verandert de tekst in het document het lettertype Arial.
 • Verschillende functies van Word 2007 blijven niet behouden nadat u het document in Word 2003 opent en het document in 2007 Open
  Het volgende scenario:
  • U maakt een Word 2007 OpenXML-document een of meer van de volgende objecten bevat:
   • SmartArt
   • OfficeArt 2.0
   • Vergelijkingen
   • Grafieken
  • U opent het document in Word 2003 en sla het document in Word 2007 OpenXML-indeling.
  • Open het document in Word 2007.
  In dit scenario worden de objecten in het document afbeeldingen in plaats van de overige objecten.Objecten die zijn opgemaakt met behulp van relatieve uitlijning, positie en grootte bovendien verliezen hun relatieve uitlijning.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 936695 - Laatst bijgewerkt: 03/18/2011 08:37:00 - Revisie: 2.0

Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbupdate kbformat kbexpertisebeginner atdownload kbinfo kbmt KB936695 KbMtnl
Feedback
s'><\/script>");