Detectie- en implementatierichtlijnen voor de beveiligingsupdate van 8 mei 2007

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft verstrekt deze instructies voor detectie en implementatie in het kader van haar voortdurende inspanningen om detectieprogramma's en aanbevelingen voor implementatie te bieden voor beveiligingsupdates voor alle updates die worden uitgebracht tijdens een MSRC-release-cyclus (Microsoft Security Response Center). Deze instructies bevatten aanbevelingen die zijn gebaseerd op de scenario's die zich kunnen voordoen in diverse omgevingen met Microsoft-besturingssystemen. Het gaat in deze instructies om het gebruik van hulpprogramma's zoals Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) en Enterprise Scan Tool (EST).
Inleiding
In dit artikel worden de richtlijnen beschreven voor de detectie en implementatie van de beveiligingsupdate van 8 mei 2007.
Meer informatie

Detectie en implementatie

Omgevingen waarin beveiligingsupdates worden gedetecteerd en geïmplementeerd met Windows Update, Microsoft Update en Office Update

Beveiligingsupdates die zijn uitgebracht op 8 mei 2007, zijn beschikbaar via de volgende websites. Uitzonderingen worden vermeld in de volgende lijst. De producten die door elke website worden ondersteund, worden ook vermeld.
 • Microsoft Windows Update
  • Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003
  • Microsoft Office XP en Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 en Exchange 2003
  • Internet Security en Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server 2005
   • Beveiligingsupdate 934233 (beveiligingsbulletin MS07-023)
    Microsoft Update biedt geen ondersteuning voor het onderdeel Excel 2000 van deze beveiligingsupdate.
   • Beveiligingsupdate 934232 (beveiligingsbulletin MS07-024)
    Microsoft Update biedt geen ondersteuning voor het onderdeel Word 2000 van deze beveiligingsupdate.
   • Beveiligingsupdate 934873 (beveiligingsbulletin MS07-025)
    Microsoft Update biedt geen ondersteuning voor het onderdeel voor Office 2000 van deze beveiligingsupdate.
 • Office Update
  • Office 2000, Office XP en Office 2003
 • Mactopia
  • Office 2001 voor Macintosh
  • Office X voor Macintosh
  • Office 2004 voor Macintosh
Opmerking Niet alle updates zijn beschikbaar op elke website die wordt vermeld.

Omgevingen die beveiligingsupdates detecteren met behulp van MBSA versie 1.2.1 of MBSA versie 2.0.1

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) versie 1.2.1 bevat een geïntegreerde versie van de Office Detection Tool (ODT). Als u MBSA 1.2.1 of MBSA versie 2.0.1 gebruikt om beveiligingsupdates te detecteren, kunt u alle beveiligingsupdates detecteren die zijn uitgebracht op 8 mei 2007. Uitzonderingen zijn opgenomen in de volgende lijst.

Opmerking Het ODT-gedeelte van MBSA 1.2.1 is beperkt tot lokale scans.

Opmerking MBSA 1.2.1 biedt geen ondersteuning voor Windows Vista, x64- of Itanium-versies van Windows.

Opmerking MBSA 2.0.1 wordt niet ondersteund door Windows Vista. MBSA 2.0.1 biedt echter wel ondersteuning voor externe scans van computers die werken met Windows Vista. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
931943 MBSA-ondersteuning (Microsoft Baseline Security Analyzer) voor Windows Vista
 • Beveiligingsupdate 934233 (beveiligingsbulletin MS07-023)
  MBSA 2.0.1 biedt geen ondersteuning voor het onderdeel Excel 2000 van deze beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdate 934232 (beveiligingsbulletin MS07-024)
  MBSA 2.0.1 biedt geen ondersteuning voor het onderdeel Word 2000 van deze beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdate 934873 (beveiligingsbulletin MS07-025)
  MBSA 2.0.1 biedt geen ondersteuning voor het onderdeel Office 2000 van deze beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdate 931832 (beveiligingsbulletin MS07-026)
  MBSA 1.2.1 biedt geen ondersteuning voor het onderdeel Exchange 2007 van deze beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdate 931906 (beveiligingsbulletin MS07-028)
  MBSA 1.2.1 biedt geen ondersteuning voor enig onderdeel van deze beveiligingsupdate. De Enterprise Scan Tool van 8 mei 2007 controleert of deze update moet worden geïnstalleerd.
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
894193 De Enterprise Scan Tool downloaden en gebruiken

Omgevingen waarin beveiligingsupdates worden gedetecteerd en geïmplementeerd met Software Update Services (SUS) of Windows Server Update Services (WSUS)

Als u SUS, WSUS 2.0 of WSUS 3.0 gebruikt om beveiligingsupdates te detecteren en te implementeren, kunt u de meeste beveiligingsupdates detecteren die zijn uitgebracht op 8 mei 2007. Uitzonderingen worden vermeld in de volgende lijst.
Opmerking SUS 1.0 SP1 biedt geen ondersteuning voor Windows Vista, x64- of Itanium-versies van Windows.
 • Beveiligingsupdate 934233 (beveiligingsbulletin MS07-023)
  SUS biedt geen ondersteuning voor enig onderdeel van deze beveiligingsupdate. WSUS biedt geen ondersteuning voor het onderdeel Excel 2000 van deze beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdate 934232 (beveiligingsbulletin MS07-024)
  SUS biedt geen ondersteuning voor enig onderdeel van deze beveiligingsupdate. WSUS biedt geen ondersteuning voor het onderdeel voor Word 2000 van deze beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdate 934873 (beveiligingsbulletin MS07-025)
  SUS biedt geen ondersteuning voor enig onderdeel van deze beveiligingsupdate. WSUS biedt geen ondersteuning voor het onderdeel voor Office 2000 van deze beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdate 931906 (beveiligingsbulletin MS07-028)
  SUS biedt geen ondersteuning voor enig onderdeel van deze beveiligingsupdate.

Omgevingen waarin beveiligingsupdates worden gedetecteerd en geïmplementeerd met SMS 2.0 in combinatie met de Security Update Inventory Tool (SUIT) of met SMS 2003 in combinatie met de Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Als u Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 gebruikt in combinatie met SUIT, SMS 2003 in combinatie met SUIT of SMS 2003 in combinatie met ITMU om beveiligingsupdates te detecteren en te implementeren, kunt u alle beveiligingsupdates detecteren en implementeren die zijn uitgebracht op 8 mei 2007. Uitzonderingen zijn opgenomen in de volgende lijst.
Opmerking SMS in combinatie met SUIT biedt geen ondersteuning voor Windows Vista, x64-edities van Windows en Windows Itanium-systemen.
 • Beveiligingsupdate 934233 (beveiligingsbulletin MS07-023)
  SMS ITMU biedt geen ondersteuning voor het onderdeel Excel 2000 van deze beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdate 934232 (beveiligingsbulletin MS07-024)
  SMS ITMU biedt geen ondersteuning voor het onderdeel Word 2000 van deze beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdate 934873 (beveiligingsbulletin MS07-025)
  SMS ITMU biedt geen ondersteuning voor het onderdeel Office 2000 van deze beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdate 931832 (beveiligingsbulletin MS07-026)
  SMS SUIT biedt geen ondersteuning voor het onderdeel Exchange 2007 van deze beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdate 931906 (beveiligingsbulletin MS07-028)
  SMS SUIT biedt ondersteuning voor deze update wanneer u ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool) gebruikt.

ESUIT kunt u installeren vanaf de volgende website van Microsoft:

Samenvatting van de instructies voor detectie en implementatie


In de volgende tabel worden de instructies voor detectie en implementatie van alle nieuwe beveiligingsupdates samengevat.
Beveiligingsupdate Bulletin Onderdeel Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 en de Office Detection Tool MBSA 2.0.1 SUS WSUS 2.0 en WSUS 3.0 Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool voor Microsoft Updates
Detecteren en implementeren Detecteren en implementeren Detecteren en implementeren Alleen detecteren Alleen detecteren Detecteren en implementeren Detecteren en implementeren Alleen detecteren Detecteren en implementeren Detecteren en implementeren
934233 MS07-023 Excel Ja Niet van toepassing Gedeeltelijk, zie de sectie MU Ja Gedeeltelijk, zie de sectie MBSA Niet van toepassing Gedeeltelijk, zie de sectie WSUS Niet van toepassing Ja Gedeeltelijk, zie de sectie SMS
934232 MS07-024 Word Ja Niet van toepassing Gedeeltelijk, zie de sectie MU Ja Gedeeltelijk, zie de sectie MBSA Niet van toepassing Gedeeltelijk, zie de sectie WSUS Niet van toepassing Ja Gedeeltelijk, zie de sectie SMS
934873 MS07-025 Office Ja Niet van toepassing Gedeeltelijk, zie de sectie MU Ja Gedeeltelijk, zie de sectie MBSA Niet van toepassing Gedeeltelijk, zie de sectie WSUS Niet van toepassing Ja Gedeeltelijk, zie de sectie SMS
931832 MS07-026 Exchange Niet van toepassing Niet van toepassing Ja Gedeeltelijk, zie de sectie MBSA Ja Niet van toepassing Ja Niet van toepassing Gedeeltelijk, zie de sectie SMS Ja
931768 MS07-027 Internet Explorer Niet van toepassing Ja Ja Ja Ja Ja Ja Niet van toepassing Ja Ja
931906 MS07-028 CAPICOM Niet van toepassing Niet van toepassing Ja Nee Ja Niet van toepassing Ja Ja Ja, met ESUIT Ja
935966 MS07-029 DNS Niet van toepassing Ja Ja Ja Ja Ja Ja Niet van toepassing Ja Ja

Opnieuw uitgebrachte beveiligingsupdates

Er zijn deze maand geen opnieuw uitgebrachte beveiligingsupdates.

Veelgestelde vragen

V1: Wat doet Microsoft om mij richtlijnen te geven voor de implementatie van deze updates?

A1: Microsoft moedigt systeembeheerders aan deel te nemen aan de maandelijkse technische webcast voor meer informatie over beveiligingsupdates. De webcast voor deze beveiligingsupdate gaat van start op 9 mei 2007 om 20:00 uur CET. Als u zich daarvoor wilt registreren, gaat u naar de volgende Microsoft-website: V2: Is de EST (Enterprise Scan Tool) cumulatief voor SMS, net als ESUIT cumulatief is voor SMS?

A2: Nee, de EST is niet cumulatief. Er zijn ook geen plannen om dat te veranderen.

V3: Mag ik MBSA gebruiken om vast te stellen of deze updates nodig zijn?

A3: Ja, u kunt MBSA 1.2.1 en MBSA 2.0.1 gebruiken voor het volledig detecteren van de volgende beveiligingsupdates die zijn uitgebracht op 8 mei 2007, tenzij anders vermeld.
Artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base Bulletin-id Onderdeel Opmerking over detectie
934233 MS07-023 Excel Zie de sectie 'MBSA'
934232 MS07-024 Word Zie de sectie 'MBSA'
934873 MS07-025 Office Zie de sectie 'MBSA'
931832 MS07-026 Exchange Zie de sectie 'MBSA'
931906 MS07-028 CAPICOM Zie de sectie 'MBSA'
Klik voor meer informatie over de programma's die tot nu toe niet worden gevonden door MBSA, op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
306460 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) retourneert opmerkingen voor bepaalde updates
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 is beschikbaar
Er is mogelijk een programma geïnstalleerd dat wordt vermeld in de sectie 'Software waarin het probleem optreedt' van een beveiligingsbulletin dat wordt vermeld in het bijbehorende artikel. In dat geval moet u wellicht handmatig vaststellen of de vereiste beveiligingsupdate moet worden geïnstalleerd. Ga voor meer informatie over MBSA naar de volgende Microsoft-website: V4: Voor welke beveiligingsupdates moet ik EST gebruiken in combinatie met MBSA 1.2.1 om vast te stellen welke systemen in mijn netwerk beveiligingsproblemen vertonen?

A4: Voor de volgende beveiligingsupdate is het vereist dat u EST gebruikt in combinatie met MBSA om vast te stellen welke systemen in het netwerk beveiligingsproblemen vertonen.
Artikelnummer in de Microsoft Knowledge BaseBulletin-idOnderdeel
931906MS07-028CAPICOM

V5: Kan ik SMS gebruiken om vast te stellen of er updates nodig zijn?

A5: Ja, SMS helpt bij de detectie en implementatie van deze beveiligingsupdates. SMS 2.0 en SMS 2003 in combinatie met SUIT maken gebruik van MBSA 1.2.1-technologie voor de detectie. Dat is de reden waarom SMS 2.0 en SMS 2003 in combinatie met SUIT vergelijkbare beperkingen kennen als MBSA 1.2.1. Ga voor meer informatie over SMS naar de volgende Microsoft-website: SUIT in combinatie met ESUIT is nodig voor de detectie van alle beveiligingsupdates onder Microsoft Windows en onder andere getroffen Microsoft-producten. Klik voor meer informatie over de beperkingen van SUIT op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
306460 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) retourneert opmerkingen voor bepaalde updates
SMS 2.0 en SMS 2003 maken in combinatie met SUIT ook gebruik van Microsoft Office Inventory Tool om de beveiligingsupdates te detecteren die vereist zijn voor Microsoft Office-toepassingen, zoals Microsoft Word.

SMS 2003-klanten kunnen ervoor kiezen beveiligingsupdates te detecteren en te implementeren met ITMU. ITMU gebruikt technologie van Microsoft Updates. Ga voor meer informatie over ITMU naar de volgende website:
Eigenschappen

Artikel-id: 936981 - Laatst bijgewerkt: 01/16/2015 09:51:55 - Revisie: 4.5

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X voor Mac Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbsecbulletin KB936981
Feedback