Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het verwijderen van een update voor .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 of Visual Studio .NET 2003 betekent dat de bestandsversie van het laatste servicepack wordt hersteld

Symptomen
Neem bijvoorbeeld het volgende scenario. U hebt een computer met Microsoft .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 of Visual Studio .NET 2003. U installeert verschillende updates voor .NET Framework of Visual Studio .NET. U verwijdert een update. In dit scenario wordt de bestandsversie van .NET Framework of Visual Studio .NET hersteld die is geïnstalleerd met het laatste servicepack.
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat updates voor .NET Framework 1.0, voor .NET Framework 1.1, voor Visual Studio .NET 2002 en voor Visual Studio .NET 2003 in eerste instantie waren bedoeld voor gebruik met Microsoft Windows Installer 2.0. De updates waren niet bestemd voor gebruik met Windows Installer 3.0. Windows Installer 3.0 wordt niet ondersteund door oudere besturingssystemen, zoals Microsoft Windows 95, Windows 98 en Windows Millennium Edition.

Windows Installer 2.0 heeft een beperking. Het programma heeft geen ingebouwde ondersteuning voor het verwijderen van een update. Om deze beperking weg te nemen, is er een aangepaste verwijderfunctie ingebouwd in de updates voor .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 en Visual Studio .NET 2003.

Deze functie werkt als volgt. Naast het payload-bestand (MSP) bevat de update een ‘anti-patch’. Als de juiste opdrachtregel voor de verwijderfunctie wordt doorgegeven aan het uitvoerbare wrapper-programma van de update, installeert de wrapper de anti-patch. De anti-patch is eigenlijk een tweede update met de laatst bekende juiste versie van de bestanden in het payload-bestand (MSP). Deze versie is de laatste basisversie, meestal afkomstig uit het meest recente servicepack (indien beschikbaar). Het verwijderen van een update voor .NET Framework 1.1, .NET Framework 1.0, Visual Studio .NET 2002 of Visual Studio .NET 2003 betekent dus dat niet altijd de bestandsversie wordt hersteld die is geïnstalleerd door de eerdere versie. Het is ook mogelijk dat de bestandsversie van .NET Framework wordt hersteld die is geïnstalleerd met het laatste servicepack.

Neem bijvoorbeeld het volgende scenario. U hebt twee updates voor .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3). De eerste update is de update die wordt vermeld in Microsoft Knowledge Base-artikel 886906. Deze update heeft bestandsversie 1.0.3705.6021. De tweede update is de update die wordt vermeld in Microsoft Knowledge Base-artikel 928367. Deze update heeft bestandsversie 1.0.3705.6060.

In de volgende tabel wordt dit scenario verder toegelicht.
StapHandelingHuidige bestandsversieNieuwe bestandsversie
1U installeert .NET Framework 1.0 SP3.Niet van toepassing1.0.3705.6018
2U installeert de eerste (oudere) update uit artikel 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3U installeert de tweede (nieuwere) update uit artikel 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4U verwijdert de tweede (recentere) update uit artikel 928367 via Software.1.0.3705.60601.0.3705.6018
Dit scenario laat zien dat na het verwijderen van de tweede update de bestandsversie van .NET Framework 1.0 niet de versie van de eerste update is, zoals was te verwachten. De versie van .NET Framework 1.0 die wordt hersteld is de basisversie. De basisversie is de bestandsversie van .NET Framework 1.0 SP3.
Oplossing
Microsoft heeft een speciaal hulpprogramma (Uninstall Cleanup Tool) uitgebracht om het probleem met het verwijderen van deze updates te verhelpen. Als u een update wilt verwijderen voor .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 of Visual Studio .NET 2003, is het raadzaam dit speciale hulpprogramma te gebruiken in plaats van de optie Software in het Configuratiescherm.U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:


DownloadenHet pakket met het speciale hulpprogramma nu downloaden.

Releasedatum: 2 november 2007

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

U gebruikt het hulpprogramma door de volgende opdracht te typen bij de opdrachtprompt, waarbij nummer het KB-nummer van de update is:
UninstallFxVSUpdate.exe KBnummer
De update wordt op de juiste manier verwijderd en de computer krijgt de juiste versie van het servicepack. Als u updates wilt verwijderen voor .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 of Visual Studio .NET 2003, is het raadzaam dit speciale hulpprogramma te gebruiken in plaats van de optie Software.

In de volgende tabel kunt u zien wat er gebeurt als het speciale hulpprogramma wordt gebruikt om de update te verwijderen:
StapHandelingHuidige bestandsversieNieuwe bestandsversie
1U installeert .NET Framework 1.0 SP3.Niet van toepassing1.0.3705.6018
2U installeert de eerste (oudere) update uit artikel 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3U installeert de tweede (nieuwere) update uit artikel 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4U verwijdert de tweede (recentere) update uit artikel 928367 met het speciale hulpprogramma.1.0.3705.60601.0.3705.6021
Dit scenario laat zien dat na het verwijderen van de tweede update met het speciale hulpprogramma, .NET Framework 1.0 zoals verwacht wordt teruggezet naar de bestandsversie van de eerste update.

Het speciale hulpprogramma kan ook worden gebruikt om een systeem terug te brengen in de juiste toestand, zelfs als u de optie Software al hebt gebruikt om een update te verwijderen. Typ hiertoe de volgende opdracht bij een opdrachtprompt:
UninstallFxVSUpdate.exe /cleanup
Als u extra opdrachtregelopties wilt zien voor het hulpprogramma, typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt:
UninstallFxVSUpdate.exe /?

Aanvullende opmerkingen

Dit hulpprogramma biedt geen ondersteuning voor alle mogelijke combinaties waarin meerdere updates zijn geïnstalleerd en verwijderd. Het hulpprogramma biedt geen ondersteuning in de volgende situaties:
 • Er is een update naast de overeenkomende gelokaliseerde update geïnstalleerd

  U hebt een update geïnstalleerd met een KB-nummer met 6 cijfers, zoals KB123456. Vervolgens installeert u ook een gelokaliseerde versie van dezelfde update. Het hulpprogramma kan in dit geval niet worden gebruikt om de eerste update te verwijderen.

  Opmerking Een gelokaliseerde versie wordt aangegeven met een achtervoegsel van 4 cijfers aan het eind van het KB-nummer. Bijvoorbeeld: KB1234561033

  Als u probeert met het hulpprogramma de eerste update te verwijderen met het KB-nummer met 6 cijfers, wordt de tweede update verwijderd met het KB-nummer met 10 cijfers.

  Opmerking U kunt het hulpprogramma wel gebruiken voor het verwijderen van de tweede update met het KB-nummer dat uit 10 cijfers bestaat.
 • Er is een niet-samengevoegde hotfix geïnstalleerd en vervolgens verwijderd

  Er is handmatig een niet-samengevoegde hotfix geïnstalleerd en vervolgens verwijderd voordat u een reguliere update installeert. Wanneer u in dit geval probeert de meest recente update te verwijderen met het hulpprogramma, wordt de niet-samengevoegde hotfix opnieuw geïnstalleerd. Wanneer dit probleem zich voordoet, kan er geen enkele andere update worden geïnstalleerd totdat de niet-samengevoegde hotfix handmatig wordt verwijderd via Software.

  Opmerking Een niet-samengevoegde hotfix is een hotfix of update die niet wordt opgenomen in een servicepack of productrelease. Dit type correctie is bedoeld om een specifiek probleem op te lossen dat een klant heeft met een product. Deze correctie is echter niet geschikt voor algemeen gebruik.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over niet-samengevoegde hotfixes:
  942380 Foutbericht wanneer u probeert een hotfix of update toe te passen: "Fout 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) kan niet worden geïnstalleerd omdat u een of meer hotfixes hebt geïnstalleerd. Verwijder deze en probeer het opnieuw."
security update uninstall remove .NET Framework 1.0 1.1 rollback uninstall MSI Windows Installer 2.0 2.x limitation anti-patch file version Service Pack SP baseline
Eigenschappen

Artikel-id: 938244 - Laatst bijgewerkt: 12/19/2007 01:15:29 - Revisie: 2.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

 • atdownload kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB938244
Feedback