Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Berichten blijven in het Postvak UIT staan wanneer u Windows Mail gebruikt op een computer met Windows Vista

Symptomen
Als u Windows Mail gebruikt op een computer met Windows Vista, blijven sommige berichten in het Postvak UIT staan. U kunt deze e-mailberichten niet verzenden of verwijderen. Elke keer dat u Windows Mail afsluit, wordt gemeld dat het Postvak UIT berichten bevat die wachten op verzending. Er kunnen ook berichten in mappen staan, zoals het Postvak IN of de map Verwijderde items, die u niet kunt verwijderen.

Dit artikel is bedoeld voor beginnende tot enigszins ervaren computergebruikers, tenzij anders aangegeven.
Oplossing
De eerste stap voor het oplossen van dit probleem is het downloaden en installeren van de volgende update voor Windows Vista. Nadat de update is toegepast, kunt u berichten verwijderen die in het Postvak UIT zijn blijven staan.

Opmerking Omdat de berichten definitief worden verwijderd, moet u ze opnieuw verzenden.

Als het probleem niet is opgelost nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u proberen het probleem op te lossen aan de hand van de methoden in de sectie 'Geavanceerde probleemoplossing'.

De update installeren

U kunt een update voor Vista downloaden en installeren waarmee u dit probleem mogelijk kunt oplossen. Er zijn twee downloadpakketten beschikbaar: een voor de 32-bits versie van Vista en een voor de 64-bits versie. Download het juiste pakket en installeer de update op uw computer. Als u niet weet welke versie van Vista u gebruikt, raadpleegt u de sectie 'Vaststellen welke versie van Vista u gebruikt'.

In de sectie 'Meer informatie' kunt u meer lezen over de technische details van de update. Deze informatie is echter niet vereist om de update te kunnen downloaden en installeren.

De update downloaden en installeren

Download de update voor uw versie van Vista. Installeer de update en controleer of het probleem is opgelost.

Opmerking Het is raadzaam de inhoud van de achtergebleven berichten op te slaan voordat u deze update installeert. U beschikt dan altijd over een reservekopie van de berichten. Als de berichten worden verwijderd tijdens de update, worden ze namelijk definitief verwijderd.Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Ga als volgt te werk om de update te downloaden en te installeren:
 1. Klik op de downloadkoppeling voor uw versie van Vista.

  Daarmee wordt het Microsoft Downloadcentrum geopend, waar u het downloadproces kunt starten. Volg de aanwijzingen op de website om de update te downloaden naar uw computer. Noteer tijdens het downloadproces de map waarin u de update hebt opgeslagen op uw computer. U moet het updatebestand namelijk uitvoeren om de update te installeren.

  U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

  Windows Vista, 32-bits versies

   Downloaden Het pakket 941090 nu downloaden.

  Windows Vista, 64-bits versies

   Downloaden Het pakket 941090 nu downloaden.
  Opmerking Als er problemen zijn met het downloaden van de update, raadpleegt u de sectie 'Volgende stappen'.
 2. Sluit Windows Mail af.
 3. Zoek het updatebestand dat u hebt gedownload.
 4. Dubbelklik op het bestand om het te installeren. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

  Opmerking Als er een bericht verschijnt dat deze update niet geschikt is voor uw computer, controleert u of u voor uw computer de juiste versie, 32-bits of 64-bits, hebt gedownload. Als u de juiste versie hebt, is de update al geïnstalleerd. Raadpleeg in dat geval de sectie 'Geavanceerde probleemoplossing' voor andere methoden die u kunnen helpen bij het oplossen van het probleem met Windows Mail.

  Als er andere problemen optreden tijdens het installeren van de update, raadpleegt u de sectie 'Volgende stappen'.
 5. Start Windows Mail en controleer of de berichten nog steeds in het Postvak UIT staan. Als dat het geval is, probeert u de berichten te verzenden of te verwijderen.
 6. Als u de berichten nog steeds niet kunt verzenden of verwijderen, start u de computer opnieuw op en controleert u of de berichten hierdoor worden verwijderd.
  • Als de berichten zijn verwijderd, is het probleem opgelost en bent u klaar.
  • Als de berichten niet zijn verwijderd, heeft de installatie van de update het probleem helaas niet opgelost. Probeer het probleem in dat geval op te lossen aan de hand van de methoden in de sectie 'Geavanceerde probleemoplossing'.

Vaststellen welke versie van Vista u gebruikt

Het is belangrijk te weten welke versie van Vista, 32-bits of 64-bits, u gebruikt. Alleen dan weet u namelijk welk downloadpakket u nodig hebt. Ga als volgt te werk om vast te stellen welke versie van Vista op de computer is geïnstalleerd.
 1. Klik op Startknop Start.
 2. Typ systeem in het vak Zoekopdracht starten.
 3. Klik op Systeeminformatie in de lijst Programma's.
 4. Kijk in de kolom Item bij Systeemtype welke versie van Vista op uw computer wordt uitgevoerd.
  • Als hier Op x86 gebaseerde pc wordt vermeld, gebruikt u de 32-bits versie.
  • Wordt hier Op x64 gebaseerde pc vermeld, dan gebruikt u de 64-bits versie.
Nadat u hebt vastgesteld welke versie van Vista u gebruikt, kunt u het juiste pakket voor uw versie downloaden.
Geavanceerde probleemoplossing
Deze methoden zijn bedoeld voor enigszins ervaren tot ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen, de website van Microsoft Customer Support Services te bezoeken of contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Lees de sectie 'Volgende stappen' voor meer informatie.

Belangrijk De volgende methoden bevatten stappen waarmee het bestand dat door Windows Mail wordt gebruikt, rechtstreeks wordt gekopieerd of verwijderd. Als u het bestand of de map per ongeluk wijzigt, kunnen alle berichtgegevens worden gewist. Het is daarom verstandig eerst een back-up van uw berichten te maken. Als er dan iets misgaat, kunt u altijd de herstelfunctie van Windows Mail gebruiken om de back-up te importeren. De stappen voor het maken van een back-up van uw berichten worden beschreven in methode 1.

Als het probleem niet is opgelost door het installeren van de update, begint u met de eerste methode. Als het probleem niet kan worden opgelost met methode 1, gaat u verder met methode 2.

Methode 1: Het berichtenarchief van Windows Mail opnieuw maken

Voer deze methode uit om het berichtenarchief van Windows Mail opnieuw samen te stellen. Wanneer u het berichtenarchief opnieuw samenstelt, worden alleen berichten geladen die geen fouten bevatten. Berichten met fouten worden verwijderd.

Ga als volgt te werk om het bestand met het berichtenarchief van Windows Mail te verwijderen en vervolgens opnieuw samen te stellen.

Stap 1: Het berichtenarchief zoeken

Zoek de map met het archief van uw persoonlijke berichten. Het archief bevindt zich meestal op deze locatie:
vaste schijf\Users\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail
Als het archief niet in deze map is opgeslagen, kunt u de locatie bepalen via Windows Mail. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Open in Windows Mail het menu Extra en klik op Opties.
 2. Klik in het dialoogvenster Opties op het tabblad Geavanceerd en klik op de knop Onderhoud.
 3. Klik in het dialoogvenster Onderhoud op de knop Archiefmap.
 4. Klik in het dialoogvenster Archieflocatie met de rechtermuisknop op Uw persoonlijke berichten worden in de volgende map opgeslagen en klik op Alles selecteren.
 5. Klik met de rechtermuisknop op Uw persoonlijke berichten worden in de volgende map opgeslagen en klik op Kopiëren.
 6. Klik op Annuleren of op Sluiten om alle dialoogvensters te sluiten.
 7. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop in het vak Zoekopdracht starten en klik op Plakken om de locatie van het archief te plakken in het vak Zoekopdracht starten.
 8. Druk op Enter. De map met het archief van uw persoonlijke berichten wordt geopend.

Stap 2: Een back-up maken van uw berichten (optioneel)

U kunt desgewenst een back-up maken van het berichtenarchief voordat u het archief opnieuw gaat samenstellen. Ga als volgt te werk om een back-up van het berichtenarchief te maken:
 1. Maak op de vaste schijf een nieuwe map voor de back-up.
 2. Kopieer de volledige inhoud van de map Windows Mail.
 3. Plak de inhoud in de map die u hiervoor op de vaste schijf hebt gemaakt.
 4. Ga terug naar de map die u in stap 1 hebt genoteerd.

Stap 3: Het berichtenarchief verwijderen en opnieuw maken

Verwijder het berichtenarchief en stel het archief vervolgens opnieuw samen.
 1. Ga naar de map met het berichtenarchief, klik met de rechtermuisknop op het bestand WindowsMail.MSMessageStore en klik op Verwijderen.

  Als u het bestand niet kunt verwijderen en het volgende foutbericht wordt weergegeven, start u Windows Vista in de veilige modus en probeert u vervolgens het bestand te verwijderen. Ga verder met stap 2 als het bestand kon worden verwijderd.
  De bewerking kan niet worden voltooid omdat het bestand in een ander programma is geopend. Sluit het bestand en probeer het opnieuw.
  1. Start de computer opnieuw op en druk tijdens het opstarten herhaaldelijk op F8. Het scherm Geavanceerde opstartopties wordt geopend.
  2. Gebruik de pijltoetsen om Veilige modus te selecteren en druk op Enter.
  3. Meld u met uw gebruikersaccount aan bij het systeem wanneer het scherm verschijnt waarin de gebruiker wordt geselecteerd.

   Opmerking De veilige modus wordt gebruikt voor diagnosedoeleinden. In deze modus wordt Windows Vista gestart met beperkte functionaliteit. Omdat in deze modus slechts de meest noodzakelijke stuurprogramma's worden geladen, wordt voor het beeldscherm de VGA-modus (640x480) gebruikt. In deze modus zien de pictogrammen en vensters er groter uit dan normaal.
  4. Ga naar de map Windows Mail (uit stap 1) en verwijder het bestand WindowsMail.MSMessageStore. Als het lukt het bestand te verwijderen, gaat u naar stap 4. Zie anders 'Methode 2: De Windows Mail-map opnieuw maken'.
 2. Open de map Backup en vervolgens de map New.
 3. Druk op Ctrl+A om alle bestanden in de map New te selecteren en druk op Delete.
 4. Sluit alle mappen.
 5. Start Windows Mail om de database met het berichtenarchief opnieuw te maken. Nadat u Windows Mail opnieuw hebt gestart, wordt het berichtenarchiefbestand hersteld.
 6. Controleer nu of de berichten zijn verwijderd. Als dat niet het geval is, probeert u de berichten te verzenden of te verwijderen.
  • Als de berichten zijn verwijderd, is het probleem opgelost en bent u klaar.
  • Als de berichten niet zijn verwijderd, heeft het opnieuw maken van het berichtenarchief het probleem helaas niet opgelost. Ga in dat geval verder met 'Methode 2: De Windows Mail-map opnieuw maken'.
 7. Als u de computer hebt opgestart in de veilige modus, start u de computer opnieuw op om de normale modus te gebruiken.

Methode 2: De Windows Mail-map opnieuw maken

Als u het probleem niet kunt oplossen door het berichtenarchief opnieuw te maken, voert u deze stappen uit om de map Windows Mail opnieuw samen te stellen.

Stap 1: De naam van de map Windows Mail wijzigen en een nieuwe map maken

 1. Sluit Windows Mail af.
 2. Zoek de map Windows Mail. Zie 'Stap 1: Het berichtenarchief zoeken' bij methode 1 voor informatie over het zoeken van deze map. De map bevindt zich meestal op deze locatie:
  vaste schijf\Users\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\
 3. Klik met de rechtermuisknop op de map Windows Mail en klik op Naam wijzigen.
 4. Voeg oud toe aan het einde van de mapnaam, zodat deze nu de naam Windows Mailoud heeft.

Stap 2: Een nieuwe map Windows Mail maken en de inhoud uit de oude map kopiëren

 1. Start Windows Mail, zodat er automatisch een nieuwe map Windows Mail wordt gemaakt en sluit Windows Mail weer af.
 2. Controleer of de nieuwe map Windows Mail is gemaakt. Zie 'Stap 1: Het berichtenarchief zoeken' bij methode 1 voor informatie over het zoeken van deze map. De map bevindt zich meestal op deze locatie:
  vaste schijf\Users\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\
  Opmerking Als de nieuwe map Windows Mail is gecomprimeerd, moet u de map decomprimeren. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de map Windows Mail en klik op Uitpakken.
 3. Open de map Windows Mailoud.
 4. Open de Lokale map en kopieer het bestand account{xxxxxxxxxxxxx}.oeaccount. De reeks xxxxxxxxxxxxx bestaat uit cijfers of letters.
 5. Plak het bestand in de Lokale map onder de nieuwe map Windows Mail (die in stap 1 van deze procedure is gemaakt).
 6. Als de volgende mappen aanwezig zijn in de map Windows Mailoud, kopieert en plakt u deze mappen naar de nieuwe map Windows Mail.
  • Briefpapier
  • Microsoft Community
 7. Sluit alle mappen.

Stap 3: Berichten importeren in Windows Mail

 1. Start Windows Mail.
 2. Importeer de berichten uit de oude map Windows Mail naar de nieuwe map. Daartoe gaat u als volgt te werk:
  1. Open het menu Bestand, wijs Importeren aan en klik op Bericht.
  2. Klik bij Programma selecteren op Microsoft Windows Mail 7 en klik op Volgende.
  3. Klik op Bladeren, selecteer de locatie van Windows Mailoud en klik op Volgende.
  4. Klik in het vak Selecteer de map op Alle mappen en klik op Volgende.
  5. Klik op Voltooien om de berichten te importeren in Geïmporteerde map.
 3. Verplaats de berichten die werden geïmporteerd in Geïmporteerde map naar de juiste map in Lokale map. Verplaats bijvoorbeeld berichten in de map Postvak IN onder de Geïmporteerde map naar de map Postvak IN onder de Lokale map.
 4. Controleer of de berichten nu zijn verwijderd. Als dat niet het geval is, probeert u de berichten te verzenden of te verwijderen.
Als dit nog steeds niet lukt, heeft het opnieuw samenstellen van de map Windows Mail het probleem niet opgelost. Raadpleeg de sectie 'Volgende stappen' voor andere manieren om het probleem op te lossen.
Volgende stappen
Als het niet is gelukt de update te downloaden of te installeren, of als de methoden voor geavanceerde probleemoplossing niet hebben geholpen, gaat u naar de website van Microsoft Customer Support Services om na te gaan of er nog andere oplossingen voor uw probleem zijn. Enkele voorbeelden van services die op de website van Microsoft Customer Support Services worden aangeboden: Als het probleem nog steeds niet is opgelost nadat u deze websites van Microsoft hebt geraadpleegd, of als u geen oplossing voor het probleem kunt vinden op de site van Microsoft Support Services, klikt u op de volgende koppeling om contact op te nemen met de ondersteuningsservice.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
Deze sectie bevat technische informatie over de Vista-update.

Releasedatum: 28 augustus 2007

Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Informatie over vervanging van updates

Door deze update worden geen andere updates vervangen.

Registerinformatie

Voor deze update hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows Vista, 32-bits versies
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Update.mumNiet van toepassing1,77603-aug-200720:15Niet van toepassing
X86_ab2677544a02eeb8ac2652b3dca3383f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b40f5a7f01c4031f.manifestNiet van toepassing70103-aug-200720:15Niet van toepassing
X86_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_56ef0f0741670c18.manifestNiet van toepassing71,28703-aug-200720:15Niet van toepassing
Msoe.dll6.0.6000.206531,614,33603-aug-200717:33x86
Msoeres.dll6.0.6000.206532,836,99202-aug-200723:52x86
Windows Vista, 64-bits versies
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Amd64_12d7cef0e2171e5ebaa6af3bbdea9e9a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_29c05c346038853c.manifestNiet van toepassing1,05003-aug-200720:15Niet van toepassing
Amd64_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b30daa8af9c47d4e.manifestNiet van toepassing71,37503-aug-200720:20Niet van toepassing
Update.mumNiet van toepassing2,00503-aug-200720:15Niet van toepassing
Msoe.dll6.0.6000.206532,078,72003-aug-200719:03x64
Msoeres.dll6.0.6000.206532,836,99203-aug-200700:04x64
Referenties
Ga voor meer informatie over Windows Mail naar de volgende websites van Microsoft:

Beschrijving van Windows Vista-functies: MailWindows Vista Help: Werken met Windows MailKlik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Egenskaper

Artikkel-ID: 941090 – Forrige gjennomgang: 10/11/2011 01:56:00 – Revisjon: 6.0

Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Mail, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Basic

 • kbvistasp1fix atdownload kbexpertisebeginner kbfix kbqfe KB941090
Tilbakemelding