Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De Detectiewizard loopt vast tijdens het detectieproces in Microsoft System Center Operations Manager

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 941409
Symptomen
Wanneer u de Wizard Discovery in Microsoft System Center Operations Manager uitvoert, reageert de wizard niet meer (loopt vast). Dit probleem treedt meestal op in de sectie 'Voortgang van detectie' van de wizard. Bovendien kan de volgende gebeurtenis worden vastgelegd in het logboek Operations Manager:


Gebeurtenistype: informatie
Bron: Health servicemodules
Categorie: geen
Gebeurtenis-ID: 11553
Datum: Datum
Tijd: Tijd
Gebruiker: n.v.t.
Computer: Management_server naam
Beschrijving:
Computer controle samenvatting gebeurtenis.
Controle successen - 2
Controle mislukkingen - 0
Verstreken tijd van de controle - 3 seconden

Oorzaak
Dit probleem kan optreden als Microsoft SQL Server Service Broker niet actief is op de beheerserver.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door SQL Server Service Broker in te schakelen. Ga hiervoor als volgt te werk op een tijdstip waarop de Server Management-services kunnen worden gestopt:
 1. Open op de beheerserver(s) de module Services.msc Microsoft Management Console (MMC), en stop voor System Center Operations Manager 2007 de services OpsMgr Health, OpsMgr SDK en OpsMgr Config. Stop voor System Center Operations Manager 2007 R2 en 2012 de services System Center Management Configuration, System Center Management en System Center Data Access.
 2. Start Microsoft SQL Server Management Studio op de databaseserver Operations Manager of op een computer waarop de SQL Server-hulpprogramma's zijn geïnstalleerd die verbinding kunnen maken met de databaseserver Operations Manager.
 3. Klik op Nieuwe query.
 4. Vouw in het navigatiedeelvenster Databases uit en klik vervolgens op OperationsManager.
 5. Typ de volgende opdracht in het detailvenster en klik vervolgens op Uitvoeren:
  SELECT is_broker_enabled FROM sys.databases waarbij naam = "OperationsManager"
 6. Controleer of de waarde die wordt weergegeven in het veld is_broker_enabled in de zoekresultaten wordt weergegeven. SQL Server Service Broker is uitgeschakeld als deze waarde 0 (nul) is.
 7. Typ de volgende opdracht in het detailvenster en klik vervolgens op Uitvoeren:
  ALTER DATABASE OperationsManager SET ENABLE_BROKER
  Controleer voor de succesvolle voltooiing van de TSQL opdracht. SQL Server Service Broker is nu ingeschakeld.
 8. Start de services OpsMgr SDK, OpsMgr Health en OpsMgr Config op de beheerserver(s) voor System Center Operations Manager 2007. Start de services System Center Data Access, System Center Management en System Center Management Configuration voor System Center Operations Manager 2007 R2 en 2012.
 9. Sluit alle geopende vensters en dialoogvensters.
 10. Test de detectiewizard in System Center Operations Manager 2007.
Meer informatie
System Center Operations Manager is afhankelijk van SQL Server Service Broker voor de uitvoering van alle taakbewerkingen. Als SQL Server Service Broker is uitgeschakeld, heeft dat invloed op alle taakbewerkingen. Het resulterende gedrag kan variëren afhankelijk van de taak die is gestart. Daarom is het belangrijk om de status van SQL Server Service Broker te controleren als onverwacht gedrag wordt gezien bij een taak in System Center Operations Manager.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 941409 - Laatst bijgewerkt: 07/07/2015 01:30:00 - Revisie: 2.0

Microsoft System Center Operations Manager 2007, Microsoft System Center 2012 Operations Manager, Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2, Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB941409 KbMtnl
Feedback
tyle="display:none;" onerror="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='true';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> t/javascript">var guid = ("xxxxxxxx-xxxx-4xxx-Rxxx-xxxxxxxxxxxx".replace(/x/g, function () { return Math.floor(Math.random() * 16).toString(16); })).replace("R", (8 | Math.floor(Math.random() * 3)).toString(16)); var m = document.createElement("meta"); m.content = guid; m.name = "ms.dqid"; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(m); ype='text/javascript' src='" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");