Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Overzicht van de wijzigingen in Windows Vista Service Pack 1 die van toepassing zijn op het doorzoeken van het bureaublad

Inleiding
Microsoft heeft een update voor Windows Vista uitgebracht die de volgende wijzigingen bevat:
 • De zoekfunctie voor het bureaublad is aangepast
 • Zoekprogramma's van andere leveranciers kunnen worden geïntegreerd in Windows
Deze update bevat een nieuw protocol voor het aanroepen van het programma dat standaard wordt gebruikt voor het doorzoeken van het bureaublad.

In dit artikel worden de updates van het platform en de gebruikersinterface beschreven die zijn opgenomen in Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
Meer informatie
Belangrijk De informatie in dit artikel is alleen van toepassing op installaties van Windows Vista SP1 of upgrades naar Windows Vista SP1.

Platformupdate

Het zoekprotocol is bedoeld als protocol voor het aanroepen van het programma dat standaard wordt gebruikt voor het doorzoeken van het bureaublad. Dit programma kan Windows Search Explorer zijn, maar ook een zoekprogramma van een andere leverancier.

Ga voor meer informatie over het zoekprotocol en de bijbehorende syntaxis naar de volgende website van Microsoft:Als u een toepassing schrijft die gebruik moet maken van een bepaald zoekprogramma voor het bureaublad of die u hierop wilt baseren, is het niet verstandig de toepassing uitsluitend te koppelen aan het zoekprotocol. Aangezien veel toepassingen op verschillende momenten eigenaar kunnen zijn van het zoekprotocol, kunt u nooit garanderen dat uw toepassing op enig moment eigenaar is van het zoekprotocol. Het is daarom beter een eigen zoekprotocol te gebruiken dat afhankelijk is van het gebruikte programma voor het doorzoeken van het bureaublad. Hetzelfde geldt voor zoekprogramma's die bedoeld zijn als platform voor toepassingen van derden. Ook hier is het verstandig ondersteuning in te bouwen voor zowel het ingebouwde zoekprotocol van Vista als voor een eigen zoekprotocol.

Opmerking Het zoekprotocol neemt niet de plaats in van het ingebouwde protocol 'search-ms'. Toepassingen kunnen dit protocol nog steeds gebruiken om Windows Search Explorer te starten of om op de achtergrond de indexeerfunctie van de Windows-zoekfunctie aan te roepen.

De koppeling tussen het programma dat standaard wordt gebruikt voor het doorzoeken van het bureaublad en het zoekprotocol kunt u instellen in het Configuratiescherm. Gebruik een van de volgende methoden om het programma te bekijken of te wijzigen dat aan het zoekprotocol is gekoppeld:

Het zoekprotocol koppelen aan een programma:
 1. Klik op Start en op Standaardprogramma's.
 2. Klik op Een bestandstype of protocol aan een programma koppelen.
 3. Selecteer het zoekprotocol en klik op Ander programma.
 4. Selecteer het programma dat u standaard wilt gebruiken voor verwerking van het zoekprotocol en klik op OK.
Het standaardprogramma voor het zoekprotocol instellen
 1. Klik op Start en op Standaardprogramma's.
 2. Klik op Uw standaardprogramma's instellen.
 3. Selecteer de toepassing die u als standaardprogramma wilt gebruiken en klik op Standaardwaarden voor dit programma selecteren.
 4. Selecteer het zoekprotocol en klik op Opslaan.

Updates van de gebruikersinterface

De onderdelen van de gebruikersinterface in de volgende tabel zijn bijgewerkt door Microsoft.
Onderdeel van gebruikersinterfaceWijziging
ConfiguratieschermIn het dialoogvenster Een bestandstype of protocol aan een programma koppelen wordt het zoekprotocol weergegeven onder Protocollen.
ConfiguratieschermIn het dialoogvenster Uw standaardprogramma's instellen wordt Windows Search Explorer weergegeven als een selecteerbaar programma.
ConfiguratieschermHet dialoogvenster Opties voor indexeren bevat een knop Pauze. Wanneer u op Pauze klikt, wordt nieuwe inhoud gedurende 15 minuten niet geïndexeerd.
Het menu StartDe optie Zoeken rechts in het menu Start is komen te vervallen.
Het menu StartDe optie Alle resultaten weergeven is gewijzigd in de optie Overal zoeken.
Het menu StartDe optie Overal zoeken geeft de zoekargumenten in het tekstvak via de syntaxis van het zoekprotocol door aan het standaardzoekprogramma. Ga voor meer informatie over het zoekprotocol en de bijbehorende syntaxis naar de volgende website van Microsoft:

Toegangspunten voor het zoekprotocol

Met deze update worden veel van de algemene toegangspunten voor zoeken in Windows Vista gekoppeld aan het nieuwe zoekprotocol. Het nieuwe zoekprotocol roept het standaardprogramma voor het doorzoeken van het bureaublad aan. Het betreft de volgende toegangspunten voor zoeken:
 • Wanneer u op de Windows-logotoets + F drukt, wordt het programma gestart dat aan het zoekprotocol is gekoppeld.
 • Wanneer u op Start klikt en vervolgens op F3 drukt, opent Windows Verkenner het programma dat aan het zoekprotocol is gekoppeld.
 • Wanneer u in Windows Verkenner op Ctrl + F drukt, wordt het programma gestart dat aan het zoekprotocol is gekoppeld.
 • In Windows Verkenner wordt de optie Overal zoeken direct na het starten van een zoekopdracht toegevoegd aan de werkbalk. Als u op deze optie klikt, wordt het programma gestart dat aan het zoekprotocol is gekoppeld.
 • U kunt niet meer in alle containers via de rechtermuisknop de optie Zoeken kiezen.
Eigenschappen

Artikel-id: 941946 - Laatst bijgewerkt: 04/15/2008 11:14:08 - Revisie: 1.3

Windows Vista Service Pack 1

 • kbinfo kbhowto KB941946
Feedback