Problemen die worden opgelost met 2007 Microsoft Office suites Service Pack 1 in Access 2007

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:942378
Samenvatting
Microsoft heeft een servicepack correcties voor Microsoft Office Access 2007 bevat uitgebracht.
INLEIDING
2007 Microsoft Office suites Service Pack 1 (SP1) biedt de recentste updates voor Access 2007. Dit servicepack bevat beveiligingsverbeteringen en verbeteringen in stabiliteit en prestaties. Sommige correcties in dit servicepack zijn eerder uitgebracht als afzonderlijke updates. Dit servicepack combineert deze eerder uitgebrachte correcties in één update.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de 2007 Microsoft Office SP1:
936982Beschrijving van 2007 Microsoft Office suites Service Pack 1

Downloadbare lijst met problemen die worden opgelost met het servicepack

Er is een Microsoft Office Excel-werkmap beschikbaar die een lijst met problemen in Access 2007 die worden opgelost met 2007 Microsoft Office SP1 bevat.

OpmerkingDe werkmap is in het Engels. De werkmap worden niet vertaald in andere talen.

Het volgende bestand is gedownload van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket Changes_all.xls voor Office Servers Service Pack 1 nu downloaden.

Releasedatum: 11 December 2007

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen. Microsoft gebruikt de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand voorkomen.

Problemen die worden opgelost met het servicepack

2007 Microsoft Office SP1 worden de Access 2007 problemen opgelost die worden beschreven in de volgende hotfixpakketten:
939185Beschrijving van het hotfixpakket voor Access 2007: 24 juni 2007
936519Beschrijving van het hotfixpakket voor Access 2007: 27 April 2007
935875Beschrijving van het hotfixpakket voor Access 2007: 11 April 2007
935521Beschrijving van het hotfixpakket voor Access 2007: 8 April 2007

Problemen die niet eerder in de Microsoft Knowledge Base-artikel

Dit servicepack worden ook de volgende problemen opgelost die niet eerder in de Microsoft Knowledge Base-artikel:
 • Subgegevensblad in plaats van de kolom bewerkingen als doel deNieuw veld toevoegenkolom in Access 2007

  Wanneer u klikt op deNieuw veld toevoegenkolom in het hoofdgegevensblad Access 2007 neemt de focus van het subgegevensblad. Dus het gegevenstype van de kolom onlangs gericht in het subgegevensblad wordt gewijzigd wanneer u een nieuwe kolom toevoegen aan het hoofdgegevensblad via deGegevenstypevervolgkeuzelijst.
 • Wanneer u Outlook-contactpersonen in Access 2007 importeren, onverwachte tekens weergegeven in deGeadresseerden voor Afdruk samenvoegenhet dialoogvenster

  Dit probleem treedt op wanneer de Outlook-contactpersonen Roemeense tekens bevatten.
 • 'Bestaande gegevens bijwerken' e-mailberichten die een veld Ja en Nee-veld kunnen niet worden verwerkt omdat een Engelse waarde update

  Als u een 'bestaande gegevens bijwerken' e-mail verzenden met eenJaveld en eenGeenveld, een systeem dat niet-Engelse taalinstellingen kan antwoorden op het bericht niet verwerken. Dit geldt als de gebruiker de waarde niet handmatig lokaliseren deJaveld of binnen deGeenveld.

  Bovendien de tekenreeks 'Ja' en 'Nee' tekenreeks niet gelokaliseerd wanneer u een verzameling HTML-formulier maken dat een Boole-veld bevat.
 • U ontvangt een security prompt en foutberichten wanneer u de Wizard Adresetiketten in Access 2007

  Wanneer u de Wizard Adresetiketten in Access 2007, wordt een beveiligingsprompt. Als u opOKop de beveiligingsprompt wordt een foutbericht weergegeven. Als u opJahet foutbericht wordt u terug naar de Wizard Adresetiketten. Wanneer u opnieuw de wizard is voltooid, wordt een ander foutbericht weergegeven.
 • Foutbericht bij het uitvoeren van een query met parameters in Access 2007: "Syntaxisfout in de Parameter-component"

  In Access 2007 wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u een query met parameters uitvoeren:
  Syntaxisfout in de Parameter-component
 • Access 2007 heeft meer dan 2.000 records retourneren uit een tabel met gebruikersgegevens die is gekoppeld van SharePoint

  Access 2007 retourneert alleen de eerste pagina met records uit een tabel met gebruikersgegevens. De eerste pagina met records bevat meer dan 2.000 records.

  OpmerkingDit probleem treedt ook op in Microsoft Office Access 2003 Service Pack 2 (SP2).
 • De pagina besturingselementen voor het tabblad transparant zijn transparant in Access 2007

  In Access 2007 zijn pagina besturingselementen voor transparante tabblad niet transparant. Dit probleem treedt op de Microsoft-besturingssystemen zoals Windows Vista of Windows XP heeft die thema's ingeschakeld en dat thema's standaard ingeschakeld.
 • Access 2007 duurt enkele minuten zelf herstellen

  U installeren Access 2007 en Access 2003 op dezelfde computer. Wanneer u Access 2007 uitgevoerd na het uitvoeren van Access 2003, duurt Access 2007 enkele minuten zichzelf te repareren.
 • U kunt nog steeds de AutoNummering-veldgegevens bijwerken na het uitvoeren van een bijwerkquery een AutoNummering-veld ingesteld op Null.

  Nadat u een bijwerkquery een AutoNummering-veld ingesteld op Null in Access 2007 uitvoeren en vervolgens het comprimeren van de database, kunt u nog steeds de AutoNummering-veldgegevens bijwerken. AutoNummering-velden bijwerken kan echter moet worden verwijderd. Dit probleem kan resulteren in verlies van gegevens. Nadat u de database comprimeert, wordt de tabel MSysCompactError gemaakt.
 • Wanneer u een formulier dat is gekoppeld aan een SharePoint-tabel in een alleen-lezen database in Access 2007 openen, kunt u gegevens toevoegen aan het formulier

  Wanneer u een formulier dat is gekoppeld aan een Microsoft Office SharePoint-tabel openen, kunt u gegevens toevoegen aan het formulier. Wanneer het formulier wordt gesloten, gaat de gegevens echter verloren. Dit probleem kunt u gegevens toevoegen aan een formulier in een alleen-lezen database in Access 2007. Het formulier is gekoppeld aan een SharePoint-tabel.
 • Een aangepaste snelmenubalk in een formulier kan niet worden herkend in Access 2007

  Wanneer u een aangepaste snelmenubalk in een formulier in Access 2007 opent, ontbreekt in het snelmenu. Daarnaast wordt een foutbericht dat aangeeft dat het snelmenu niet bestaat wanneer u de database opnieuw opent.
 • Op een computer met Windows Vista zijn velden die afhankelijk zijn van expressies tijdrovende leeg in Access 2007

  Velden die afhankelijk zijn van tijdrovende expressies zijn in Access 2007 leeg. Deze velden zijn leeg totdat u op het tekstvak of totdat u alles buiten van Access 2007 op als de volgende voorwaarden voldaan wordt:
  • De eigenschap Besturingselementbron van een tekstvak gebruikt de functie DLookup().
  • De query wordt aangeroepen door de functie DLookup() verwijst naar een besturingselement op een formulier.
 • Wanneer u sommige velden vanuit Excel naar Access 2007 plakt, worden tekstvelden gedetecteerd als memovelden

  Tekstvelden worden als memovelden gedetecteerd wanneer u sommige tekstvelden van Microsoft Office Excel naar Access 2007 plakken. Als Access 2007 kolommen minder dan 255 tekens detecteert zijn, wordt 'velden van het type' tekst gemaakt.
 • Er treedt een fout op wanneer u een datum selecteren met het besturingselement Datumkiezer en Bulgaarse landinstelling is ingeschakeld

  Dit probleem treedt ook in elke taalversie van Access 2007 de Bulgaarse landinstellingen ingeschakeld heeft.
 • Een geselecteerd item wordt pas zichtbaar wanneer u via programmacode het item in een lijst op een formulier in Access 2007 selecteren

  Wanneer u programmatisch een item in een lijst op een formulier selecteert, wordt het geselecteerde item wordt pas zichtbaar als deze niet zichtbaar voordat u in Access 2007 geselecteerd.
 • In Access 2007 werkt de gebeurtenis click voor een besturingselement niet wanneer het afbeeldingsbesturingselement binnen een besturingselement

  In Access 2007 werkt de gebeurtenis click voor een besturingselement niet wanneer het afbeeldingsbesturingselement binnen een tabbesturingselement.
 • U kunt de functie OpenRecordset niet gebruiken DAO databaseobjecten via ODBC (Open Database Connectivity)-verbindingen opent in Access 2007
 • Het gedrag van de actie AlleMacrosStoppen verwisseld met het gedrag van de actie MacroStoppen macro in Access 2007
 • De methode DoCmd.SelectObject retourneert een fout niet als het object niet bestaat

  U maakt een macro die de methode DoCmd.SelectObject gebruikt om een object in de database met de naam selecteren. Als u de naam van een object niet bestaat in de database opgeeft, wordt een foutbericht niet wordt. Bovendien gebeurt niets.
 • Access 2007 neemt meer tijd grote CSV-bestanden importeert dan in Access 2003

  Wanneer u een grote importeren.CSV-bestand, zoals een bestand dat groter is dan 30 megabytes (MB),, Access 2007 verschijnt reageert op het dialoogvenster importeren. Na enkele ogenblikken wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Bestandsdeling aantal vergrendelingen overschreden. Verhoog MaxLocksPerFile register invoeren
  Wanneer u klikt opOKhet foutbericht sluit, kunt u meestal het importproces te voltooien. Alle records zijn geïmporteerd.
 • Wanneer u Access 2007 importeert numerieke gegevens uit Excel het gegevenstype long integer, enkele nummers mogelijk onjuist

  Wanneer u gegevens uit een spread Excel-werkblad in Access 2007 importeert met behulp van het type lange integer, is onjuist nummer 1 toegevoegd aan enkele nummers.
 • In Access 2007, wordt de wijzigingsdatum voor alle objecten, behalve tabellen en query's nooit bijgewerkt

  In Access2007, de datum gewijzigd die wordt weergegeven in het navigatiedeelvenster voor alle objecten, behalve tabellen en query's nooit bijgewerkt.
 • U converteren een ACCDB-bestand niet naar Access 2002-2003-indeling met een gekoppelde CSV-bestand

  Er gebeurt niets wanneer u een ACCDB-bestand converteren naar een MDB-bestand. Verschijnt een foutbericht.
 • Foutbericht wanneer u de eigenschap ingeschakeld selectievakje wijzigen door een macro de actie WaardeInstellen in Access 2007 gebruikt: 'Access is niet een of meer expressies evalueren'

  Wanneer u de eigenschap ingeschakeld selectievakje op een formulier wijzigen door een macro de actie WaardeInstellen gebruikt, wordt het volgende bericht wanneer de sandbox is ingeschakeld:

  Access kan een of meer expressies geëvalueerd omdat 'Ingeschakeld' werd verwezen in een expressie. Alleen de functies en eigenschappen die worden beschouwd als veilige zijn toegestaan in expressies wanneer Access wordt uitgevoerd in de sandbox-modus.

  Zoeken naar "sandbox-modus' in Access Help voor meer informatie over de sandbox-modus.
 • Zwevende gebruikersinterface voor bijlagen en voor het opmaken van tekst niet correct wordt weergegeven in de runtime-modus van Access 2007

  Wanneer u een database in runtime-modus opent, wordt de zwevende UI voor besturingselementen voor bestandsbijlagen en opmaak ingeschakeld RTF-velden niet correct weergegeven.
 • Wanneer u de cellen waarnaar wordt verwezen in de Excel-gegevens via de ISAM bijwerken met behulp van code, de verkeerde cel gewijzigd

  Wanneer u cellen waarnaar wordt verwezen, werken de letterlijke celadres in plaats van de cel waarnaar wordt verwezen. Dit probleem treedt op wanneer u Excel-gegevens via de ISAM via programmering bijwerken.
 • Wanneer u meerdere items zijn geselecteerd in het navigatiedeelvenster, worden de verkeerde objecten in Access 2007 verwijderd als u de objecten verwijderen in het snelmenu

  Wanneer u meerdere objecten verwijderen via de optie verwijderen in het snelmenu, kunnen databaseobjecten die niet waren geselecteerd onjuist worden verwijderd.
 • De selectie van de lijst met Access 2007 werkt anders in eerdere versies van Access

  Bij het gebruik van code die de index van het item in een lijst wordt de selectie ingesteld.
 • Records in de sub-forms kunnen niet worden verwijderd in Access 2007

  Wanneer u een record in een worden ingesloten in een hoofdformulier verwijdert, wordt de rij meer weergegeven. Echter, de record werkelijk wordt niet verwijderd. Als u op F9 drukt nadat u een rij in het worden verwijderd, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Bewerking wordt niet ondersteund in transacties
 • Foutbericht wanneer u een samenvoegquery die uitvoert meer dan een Unie is op tabellen met complexe gegevens: 'Microsoft Office Access-database-engine kan het object niet vinden'

  Wanneer u een bijlageveld aan een tabel toevoegen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Microsoft Office Access-database-engine kan het object niet vinden.
  Controleer of het object bestaat en dat u de naam en het pad correct spelt.
  Dit probleem treedt op wanneer het veld heeft een samenvoegquery meer dan een Unie op tabellen met complexe gegevens heeft.
 • Wanneer u een nieuw veld van het gegevenstype ingesteld op een niet-tekst, zoals bijlage, in de gegevensbladweergave reageert Access 2007
 • Wanneer u naar het eigenschappenvenster terugkeert nadat u de eigenschap recordbron wijzigt, reageert Access 2007

  Dit probleem kan optreden nadat u opBuilderin het eigenschappenvenster te openen van de QBE

Details over fouthandtekening

Wanneer u een Access 2007-programma, wordt een foutbericht van de volgende strekking:

Microsoft Access is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak. Klik hier om te zien welke gegevens dit foutenrapport bevat.
Wanneer u de gegevens in het foutenrapport weergeeft, bevat het rapport een fouthandtekening van de volgende fouthandtekeningen.
ToepassingsnaamVersie van toepassingModulenaamModuleversieOffset
Msaccess.exe12.0.4518.1014Mso.dll12.0.4518.10140003d212
Msaccess.exe12.0.4518.1014StackHash_8e8d6.0.6000.16386000af1c9
Msaccess.exe12.0.4518.1014StackHash_98966.0.6000.16386000af1c9
Msaccess.exe12.0.4518.1014Msaccess.exe12.0.4518.101400167bdd
Ook zijn andere programmaversies, moduleversies en verschuivingen mogelijk. Deze problemen worden opgelost met 2007 Office Suite SP1.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 942378 - Laatst bijgewerkt: 03/19/2011 09:54:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Office Access 2007

 • kbgetsp kbexpertiseadvanced kbupdate kbfix kbtshoot kbprb kbmt KB942378 KbMtnl
Feedback