De HTTP-statuscode in IIS 7.0 IIS 7.5 en IIS 8.0

INLEIDING
Wanneer u probeert inhoud te openen op een server waarop IIS 7.0, 7.5 of 8.0 (Internet Information Services) wordt uitgevoerd met behulp van het HTTP-protocol, wordt door IIS een numerieke code geretourneerd die de status van de reactie aangeeft. De HTTP-statuscode wordt vastgelegd in het IIS-logboek. Daarnaast wordt de HTTP-statuscode mogelijk weergegeven in de clientbrowser.

De HTTP-statuscode geeft mogelijk aan of een aanvraag is geslaagd of mislukt. De HTTP-statuscode geef mogelijk ook de exacte reden van het mislukken van een aanvraag aan.

Thuisgebruikers Dit artikel is bedoeld voor gebruik door ondersteuningsmedewerkers en IT-professionals. Als u op zoek bent naar meer informatie over foutmeldingen van websites, gaat u naar de volgende Windows-website:
Meer informatie

Locaties van het logboekbestand

In IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 worden logboekbestanden standaard in de volgende map geplaatst:
inetpub\logs\Logfiles
. Deze map bevat afzonderlijke mappen voor elke www-site. Standaard worden de logboekbestanden dagelijks in de mappen gemaakt en krijgen de logboekbestanden een naam met de datum erin. Een logboekbestand kan bijvoorbeeld de volgende naam hebben:
exJJMMDD.log

De HTTP-statuscodes

In dit gedeelte worden de HTTP-statuscodes beschreven die in IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 worden gebruikt.

Opmerking In dit artikel worden niet alle mogelijke HTTP-statuscodes in de HTTP-specificatie vermeld. Dit artikel bevat alleen de HTTP-statuscodes die door IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 kunnen worden verzonden. Via een aangepast ISAPI-filter (Internet Server API) of een aangepaste HTTP-module kunnen bijvoorbeeld eigen HTTP-statuscodes worden ingesteld.

1xx - Informatie

Deze HTTP-statuscodes geven een voorlopig antwoord weer. Op de clientcomputer wordt minimaal één 1xx-reactie ontvangen voordat een gewone reactie wordt ontvangen.

IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 gebruiken de volgende informatieve HTTP-statuscodes:
 • 100 - Doorgaan.
 • 101 - Wisseling van protocol.

2xx - Geslaagd

Deze HTTP-statuscodes geven aan dat de aanvraag is geaccepteerd door de server.

IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 gebruiken de volgende HTTP-statuscodes voor geslaagde aanvragen:
 • 200 - OK. De clientaanvraag is geslaagd.
 • 201 - Gemaakt.
 • 202 - Geaccepteerd.
 • 203 - Niet-gemachtigde informatie.
 • 204 - Geen inhoud.
 • 205 - Inhoud opnieuw instellen.
 • 206 - Gedeeltelijke inhoud.

3xx - Omleiding

Deze HTTP-statuscodes geven aan dat er meer actie moet worden ondernomen door de clientbrowser voordat de aanvraag kan worden verwerkt. Er moet bijvoorbeeld een andere pagina op de server worden aangevraagd. Of de aanvraag moet worden herhaald met gebruik van een proxyserver.

IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 gebruiken de volgende HTTP-statuscodes voor omgeleide aanvragen:
 • 301 - Permanent verplaatst.
 • 302 - Object verplaatst.
 • 304 - Niet gewijzigd.
 • 307 - Tijdelijke omleiding.

4xx - Clientfout

Deze HTTP-statuscodes geven aan dat er een fout is opgetreden die door de clientbrowser is veroorzaakt. Er is bijvoorbeeld een pagina aangevraagd die niet bestaat. Of er zijn geen geldige verificatiegegevens verstrekt.

IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 gebruiken de volgende HTTP-statuscodes voor clientfouten:
 • 400 - Onjuiste aanvraag. De aanvraag kan niet worden geïnterpreteerd door de server omdat de syntaxis onjuist is. Het is niet zinvol de clientaanvraag ongewijzigd te herhalen.

  In IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 worden de volgende HTTP-statuscodes gebruikt om een specifiekere oorzaak van een 400-fout aan te geven:
  • 400.1 - Ongeldige header Destination.
  • 400.2 - Ongeldige header Depth.
  • 400.3 - Ongeldige header If.
  • 400.4 - Ongeldige header Overwrite.
  • 400.5 - Ongeldige header Translate.
  • 400.6 - Ongeldig aanvraagtekst.
  • 400.7 - Ongeldige inhoudslengte.
  • 400.8 - Ongeldige time-out.
  • 400.9 - Ongeldig lock-token.
 • 401 - Toegang geweigerd.

  In IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 worden verschillende HTTP-statuscodes gebruikt om een specifiekere oorzaak van een 401-fout aan te geven. De volgende specifieke HTTP-statuscodes worden weergegeven in de clientbrowser, maar niet vastgelegd in het IIS-logboek:
  • 401.1 - Aanmelden is mislukt.
  • 401.2 - Aanmelden is mislukt vanwege serverconfiguratie.
  • 401.3 - Geen toegang vanwege ACL op bron.
  • 401.4 - Autorisatie is mislukt vanwege filter.
  • 401.5 - Autorisatie is mislukt door ISAPI/CGI-toepassing.
 • 403 - Verboden.

  In IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 worden de volgende HTTP-statuscodes gebruikt om een specifiekere oorzaak van een 403-fout aan te geven:
  • 403.1 - Uitvoeringstoegang verboden.
  • 403.2 - Leestoegang verboden.
  • 403.3 - Schrijftoegang verboden.
  • 403.4 - SSL vereist.
  • 403.5 - SSL 128 vereist.
  • 403.6 - IP-adres geweigerd.
  • 403.7 - Clientcertificaat vereist.
  • 403.8 - Toegang tot site geweigerd.
  • 403,9 - Verboden: te veel clients proberen verbinding te maken met de webserver.
  • 403,10 - Verboden: webserver is geconfigureerd om uitvoeringstoegang te weigeren.
  • 403,11 - Verboden: wachtwoord is gewijzigd.
  • 403.12 - Toegang geweigerd door toewijzer.
  • 403.13 - Clientcertificaat ingetrokken.
  • 403.14 - Mapweergave geweigerd.
  • 403,15 - Verboden: clienttoegangslicenties hebben limieten op de webserver overschreden.
  • 403.16 - Clientcertificaat is niet vertrouwd of ongeldig.
  • 403.17 - Clientcertificaat is verlopen of nog niet geldig.
  • 403.18 - De aangevraagde URL kan niet worden uitgevoerd in de huidige groep van toepassingen.
  • 403.19 - Kan geen CGI-toepassingen uitvoeren voor de client in deze groep van toepassingen.
  • 403,20 - Verboden: aanmelden bij Passport is mislukt.
  • 403,21 - Verboden: toegang tot bron is geweigerd.
  • 403,22 - Verboden: oneindige diepte is geweigerd.
  • 403,502 - Verboden: te veel aanvragen vanaf dezelfde client-IP; dynamische IP-beperkingslimiet is bereikt.
 • 404 - Niet gevonden.

  In IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 worden de volgende HTTP-statuscodes gebruikt om een specifiekere oorzaak van een 404-fout aan te geven:
  • 404,0 - Niet gevonden.
  • 404.1 - Site niet gevonden.
  • 404.2 - ISAPI- of CGI-beperking.
  • 404.3 - MIME-typebeperking.
  • 404.4 - Geen handler geconfigureerd.
  • 404.5 - Geweigerd door aanvraagfilterinstelling.
  • 404.6 - Term geweigerd.
  • 404.7 - Bestandsextensie geweigerd.
  • 404.8 - Naamruimte verborgen.
  • 404.9 - Bestandskenmerk verborgen.
  • 404.10 - Aanvraagheader is te lang.
  • 404.11 - Aanvraag bevat dubbele escapereeks.
  • 404.12 - Aanvraag bevat hoge-bits tekens.
  • 404.13 - Lengte van inhoud is te groot.
  • 404.14 - Aanvraag-URL is te lang.
  • 404.15 - Queryreeks is te lang.
  • 404.16 - Er is een DAV-aanvraag verzonden naar de statische bestandshandler.
  • 404.17 - Dynamische inhoud is toegewezen aan de statische bestandshandler via een MIME-toewijzing met jokertekens.
  • 404.18 - Queryreeks is geweigerd.
  • 404.19 - Geweigerd door filterregel.
  • 404.20 - Te veel URL-segmenten
 • 405 - Methode is niet toegestaan.
 • 406 - Het MIME-type van de aangevraagde pagina wordt niet geaccepteerd op de clientbrowser.
 • 408 - Time-out bij aanvraag.
 • 412 - Voorwaarde is mislukt.

5xx - Serverfout

Deze HTTP-statuscodes geven aan dat de aanvraag op de server niet kan worden voltooid doordat er een fout is opgetreden.

IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 gebruiken de volgende HTTP-statuscodes voor serverfouten:
 • 500 - Interne serverfout.

  In IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 worden de volgende HTTP-statuscodes gebruikt om een specifiekere oorzaak van een 500-fout aan te geven:
  • 500.0 - Er is een module- of ISAPI-fout opgetreden.
  • 500.11 - Toepassing wordt afgesloten op de webserver.
  • 500.12 - Toepassing wordt opnieuw gestart op de webserver.
  • 500.13 - Webserver is overbezet.
  • 500.15 - Rechtstreekse aanvragen voor Global.asax zijn niet toegestaan.
  • 500.19 - Configuratiegegevens zijn ongeldig.
  • 500.21 - Module is niet herkend.
  • 500.22 - Een ASP.NET-httpModules-instelling is niet van toepassing in de geïntegreerde modus voor een beheerde pipeline.
  • 500.23 - Een ASP.NET-httpHandlers-instelling is niet van toepassing in de geïntegreerde modus voor een beheerde pipeline.
  • 500.24 - Een ASP.NET-Imitatie-instelling is niet van toepassing in de geïntegreerde modus voor een beheerde pipeline.
  • 500.50- Er is een herschrijffout opgetreden tijdens het afhandelen van een RQ_BEGIN_REQUEST-melding. Er is een uitvoeringsfout opgetreden vanwege de configuratie of een binnenkomende regel.
   Opmerking Hier worden de instellingen voor gedistribueerde regels voor zowel binnenkomende als uitgaande regels gelezen.
  • 500.51- Er is een herschrijffout opgetreden tijdens het afhandelen van een GL_PRE_BEGIN_REQUEST-melding. Er is een uitvoeringsfout opgetreden vanwege de algemene configuratie of een algemene regel.
   Opmerking Hier worden de instellingen voor algemene regels gelezen.
  • 500.52- Er is een herschrijffout opgetreden tijdens het afhandelen van een RQ_SEND_RESPONSE-melding. Er is een uitvoeringsfout opgetreden vanwege een uitgaande regel.
  • 500.53- Er is een herschrijffout opgetreden tijdens het afhandelen van een RQ_RELEASE_REQUEST_STATE-melding. Er is een uitvoeringsfout opgetreden vanwege een uitgaande regel. De regel is ingesteld op uitvoering voordat de uitvoercache van de gebruiker wordt bijgewerkt.
  • 500.100 - Interne ASP-fout.
 • 501 - Met de headerwaarden is een methode opgegeven die niet is geïmplementeerd.
 • 502 - De webserver heeft een ongeldig antwoord ontvangen terwijl deze fungeerde als gateway of proxy.

  In IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 worden de volgende HTTP-statuscodes gebruikt om een specifiekere oorzaak van een 502-fout aan te geven:
  • 502.1 - Time-out van CGI-toepassing.
  • 502.2 - Ongeldige gateway. Voortijdig afgesloten.
  • 502.3 - Ongeldige gateway: Verbindingsfout doorstuurserver (ARR).
  • 502.4 - Ongeldige gateway: Geen server (ARR).
 • 503 - Service niet beschikbaar.

  In IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 worden de volgende HTTP-statuscodes gebruikt om een specifiekere oorzaak van een 503-fout aan te geven:
  • 503.0 - Groep van toepassingen is niet beschikbaar.
  • 503.2 - De limiet voor gelijktijdige aanvragen is overschreden.
  • 503.3 - ASP.NET-wachtrij vol

Veelvoorkomende HTTP-statuscodes en oorzaken

In de volgende tabel worden de oorzaken van een aantal veelvoorkomende HTTP-statuscodes beschreven.
CodeBeschrijvingOpmerkingen
200OKDe aanvraag is verwerkt door IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0.
304Niet gewijzigd In de clientbrowser is een document aangevraagd dat al in de cache is opgeslagen en sindsdien niet is gewijzigd. In plaats van dat het document van de server wordt gedownload, wordt de documentkopie in de cache gebruikt.
400Ongeldig verzoek Het bestand Http.sys zorgt ervoor dat IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 de aanvraag niet kunnen verwerken vanwege een probleem in de aanvraag. Deze HTTP-statuscode betekent gewoonlijk dat de aanvraag tekens of reeksen bevat die niet geldig zijn of dat de aanvraag in strijd is met de beveiligingsinstellingen in het bestand Http.sys.
401.1Aanmelden misluktDe aanmeldingspoging is mislukt, waarschijnlijk doordat een gebruikersnaam of wachtwoord niet geldig is. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942044 Foutbericht wanneer u probeert een webtoepassing met IIS 7.0 als host uit te voeren: HTTP-fout 401.1 - Niet gevonden
401.2Aanmelden is mislukt vanwege serverconfiguratieDeze HTTP-statuscode duidt op een probleem met de verificatie-instellingen op de server. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942043 Foutbericht wanneer u probeert een webpagina met IIS 7.0 als host te bezoeken: HTTP-fout 401.2 - Niet toegestaan
401.3Geen toegang vanwege ACL op bronDeze HTTP-statuscode duidt op een probleem met de machtigingen voor het NTFS-bestandssysteem. Dit probleem kan ook optreden als de machtigingen correct zijn voor het bestand dat u probeert te openen. Deze fout treedt bijvoorbeeld op als de IUSR-account geen toegang heeft tot de map C:\Winnt\System32\Inetsrv. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942042 Foutbericht wanneer u een webpagina met een IIS 7.0-server als host bezoekt: HTTP-fout 401.3 - Niet toegestaan
401.4Verificatie mislukt vanwege filterDe verwerking van de aanvraag wordt verhinderd door een ISAPI-filter vanwege een verificatieprobleem. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942079 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 401.4 - Autorisatie is mislukt vanwege filter
401.5Autorisatie is mislukt door ISAPI/CGI-toepassingDe verwerking van de aanvraag wordt verhinderd door een ISAPI-toepassing of een CGI-toepassing (Common Gateway Interface) vanwege een verificatieprobleem. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942078 Foutbericht wanneer u een website met een computer met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 401.5 - Autorisatie is mislukt door ISAPI/CGI-toepassing
403.1Uitvoertoegang geweigerdEr is geen juist niveau van de uitvoermachtiging verleend. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942065 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.1 - Verboden
403.2Leestoegang verbodenEr is geen juist niveau van de leesmachtiging verleend. Controleer of u IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 hebt ingesteld op het verlenen van de leesmachtiging aan de map. Als u een standaarddocument gebruikt, controleert u ook of het standaarddocument bestaat. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942036 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.2 - Verboden
403.3Schrijftoegang verbodenEr is geen juist niveau van de schrijfmachtiging verleend. Controleer of de IIS 7.0-, IIS 7.5- en IIS 8.0-machtigingen en de NTFS-bestandssysteemmachtigingen zijn ingesteld op het verlenen van de schrijfmachtiging aan de map. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942035 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.3 - Verboden
403.4SSL requiredDe aanvraag is gemaakt via een onbeveiligd kanaal en de webtoepassing vereist een SSL-verbinding (Secure Sockets Layer). Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942070 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.4 - Verboden
403.5SSL 128 vereistDe server is ingesteld op het vereisen van een 128-bits SSL-verbinding. De aanvraag is echter niet verzonden via 128-bits codering. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942069 Foutbericht wanneer u probeert een webpagina met IIS 7.0 als host te bezoeken: HTTP-fout 403.5 - Verboden
403.6IP-adres geweigerdDe server is ingesteld op het weigeren van toegang tot het huidige IP-adres. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942068 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.6 - IP-adres geweigerd
403.7Clientcertificaat vereistDe server is ingesteld op het vereisen van een certificaat voor clientverificatie. In de clientbrowser is echter geen juist certificaat geïnstalleerd. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942067 Foutbericht wanneer u probeert een webtoepassing met een IIS 7.0-server als host uit te voeren: HTTP-fout 403.7 - Verboden
403.8Toegang tot site geweigerdDe server is ingesteld op het weigeren van aanvragen op basis van de DNS-naam (Domain Name System) van de clientcomputer. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
942066 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.8 - Verboden
403.12Toegang geweigerd voor toewijzingVoor de pagina die u wilt openen, is een clientcertificaat vereist. De gebruikers-id die aan het clientcertificaat is toegewezen, heeft echter geen toegang gekregen tot het bestand. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942064 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.12 - Clientcertificaat geweigerd
403.13Clientcertificaat ingetrokkenIn de clientbrowser wordt geprobeerd een clientcertificaat te gebruiken dat door de certificeringsinstantie is ingetrokken. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942063 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.13 - Verboden
403.14Mapweergave is geweigerdDe server is niet ingesteld op het weergeven van een overzicht van de mapinhoud, en er is geen standaarddocument ingesteld. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942062 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.14 - Verboden
403.16Clientcertificaat is niet vertrouwd of ongeldig.In de clientbrowser wordt geprobeerd een clientcertificaat te gebruiken dat niet wordt vertrouwd door de server met IIS 7.0, IIS 7.5 of IIS 8.0 of dat niet geldig is. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942061 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.16 - Verboden
403.17Clientcertificaat is verlopen of nog niet geldig.In de clientbrowser wordt geprobeerd een clientcertificaat te gebruiken dat is verlopen of nog niet geldig is. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942038 Foutbericht wanneer u probeert een webpagina met Internet Information Services 7.0 als host te bezoeken: HTTP-fout 403.17 - Verboden: het clientcertificaat is verlopen
403.18De aangevraagde URL kan niet worden uitgevoerd in de huidige groep van toepassingen.Er is een aangepaste foutpagina ingesteld en de aangepaste foutpagina bevindt zich in een andere groep van toepassingen dan de groep van toepassingen van de aangevraagde URL. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942037 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.18 - Verboden
403.19Kan geen CGI-toepassingen uitvoeren voor de clientbrowser in deze groep van toepassingen.De identiteit van de groep van toepassingen heeft niet het gebruikersrecht Token op procesniveau vervangen. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942048 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 403.19 - Verboden
404.0Niet gevonden.Het bestand dat u probeert te openen, is verplaatst of bestaat niet. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942041 Foutbericht wanneer u probeert een webpagina met IIS 7.0 als host te openen: HTTP-fout 404.0 - Niet gevonden
404.2ISAPI- of CGI-beperking.De aangevraagde ISAPI-bron of de aangevraagde CGI-bron wordt beperkt op de computer. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942040 Foutbericht wanneer u een webpagina met een computer met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 404.2 - Niet gevonden
404.3MIME-typebeperking. De huidige MIME-toewijzing voor het aangevraagde extensietype is niet geldig of niet ingesteld. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942032 Foutbericht wanneer gebruikers een website met een IIS 7.0-server als host bezoeken: HTTP-fout 404.3 - Niet gevonden
404.4Geen handler geconfigureerd. De bestandsnaamextensie van de aangevraagde URL beschikt niet over een handler die is ingesteld op het verwerken van de aanvraag op de webserver. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942052 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 404.4 - Niet gevonden
404.5Geweigerd door aanvraagfilterinstelling. De aangevraagde URL bevat een tekenreeks die wordt geblokkeerd door de server. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942053 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 404.5 - URL-reeks geweigerd
404.6Opdracht geweigerd. De aanvraag bevat een HTTP-term die niet is ingesteld of niet geldig is. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942046 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 404.6 - VERB_DENIED
404.7Bestandsextensie geweigerd. De aangevraagde bestandsnaamextensie is niet toegestaan. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942045 Foutbericht wanneer u probeert een webpagina met IIS 7.0 als host te bezoeken: HTTP-fout 404.7 - FILE_EXTENSION_DENIED
404.8Verborgen naamruimte. De aangevraagde URL is geweigerd omdat de map verborgen is. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942047 Foutbericht wanneer u probeert een webpagina met IIS 7.0 als host te bezoeken: HTTP-fout 404.8 - HIDDEN_NAMESPACE
404.9Bestandskenmerk verborgen. Het aangevraagde bestand is verborgen. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942049 Foutbericht wanneer u probeert een website met IIS 7.0 als host te bezoeken: HTTP-fout 404.9 - Bestandskenmerk verborgen
404.10Aanvraagheader is te lang. De aanvraag is geweigerd omdat de aanvraagheaders te lang zijn. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942077 Foutbericht wanneer u een website met een IIS 7.0-server als host bezoekt: HTTP-fout 404.10 - REQUEST_HEADER_TOO_LONG
404.11Aanvraag bevat dubbele escapereeks. De aanvraag bevat een dubbele escapereeks. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942076 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 404.11 - URL_DOUBLE_ESCAPED
404.12Aanvraag bevat tekens met veel bits. De aanvraag bevat hoge-bits tekens en de server is ingesteld op het niet toestaan van hoge-bits tekens. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942075 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 404.12 - URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS
404.13Lengte van inhoud is te groot. De aanvraag bevat een header Content-Length. De waarde van de header Content-Length is groter dan de limiet die is toegestaan voor de server. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942074 Foutbericht wanneer u een website met een IIS 7.0-server als host bezoekt: HTTP-fout 404.13 - CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE
404.14Aanvraag-URL is te lang. De aangevraagde URL overschrijdt de limiet die is toegestaan voor de server. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942073 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 404.14 - URL_TOO_LONG
404.15Queryreeks is te lang. De aanvraag bevat een queryreeks die langer is dan de limiet die is toegestaan voor de server. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942071 Foutbericht wanneer u een website met een server met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 404.15 - Niet gevonden
404.17Dynamische inhoud is toegewezen aan de statische bestandshandler. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
2019689 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 404.17 - Niet gevonden
405.0Methode niet toegestaan. De aanvraag is gedaan met een ongeldige HTTP-methode. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942051 Foutbericht wanneer een gebruiker een website met een IIS 7.0-server als host bezoekt: HTTP-fout 405.0 - Methode is niet toegestaan
406.0Ongeldig MIME-type. De aanvraag is gedaan met behulp van een header Accept die een ongeldige MIME-waarde bevat. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942050 Foutbericht wanneer u een website met een IIS 7.0-server als host bezoekt: HTTP-fout 406 - Niet geaccepteerd
412.0Hoofdvoorwaarde is mislukt. De aanvraag is gedaan met behulp van een aanvraagheader If-Match die een ongeldige waarde bevat. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942056 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 412 - Voorwaarde is mislukt
500Interne serverfout. Deze HTTP-statuscode kan door diverse serverproblemen worden veroorzaakt. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942031 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 500.0 - Interne serverfout
500.11Toepassing wordt afgesloten op de webserver. De aanvraag is niet verwerkt omdat de beoogde groep van toepassingen wordt afgesloten. Wacht tot het werkproces wordt afgesloten en probeer de aanvraag vervolgens opnieuw in te dienen. Als het probleem blijft optreden, kunnen er problemen zijn met de webtoepassing die verhinderen dat de webtoepassing correct wordt afgesloten.
500.12Toepassing wordt opnieuw gestart op de webserver. De aanvraag is niet verwerkt omdat de beoogde groep van toepassingen opnieuw wordt gestart. Deze HTTP-statuscode zou moeten verdwijnen wanneer u de pagina vernieuwt. Als de HTTP-statuscode opnieuw wordt weergegeven nadat u de pagina hebt vernieuwd, kan het probleem worden veroorzaakt door antivirussoftware waarmee het bestand Global.asa wordt gescand. Als het probleem blijft optreden, kunnen er problemen met de webtoepassing zijn die verhinderen dat de webtoepassing opnieuw wordt gestart.
500.13Webserver is overbezet. De aanvraag is niet verwerkt omdat er te veel nieuwe aanvragen op de server binnenkomen. Deze HTTP-statuscode betekent gewoonlijk dat het aantal binnenkomende gelijktijdige aanvragen groter is dan het aantal dat de IIS 7.0-, IIS 7.5- of IIS 8.0-webtoepassing kan verwerken. Dit probleem kan optreden door te laag ingestelde prestatie-instellingen, onvoldoende hardware of een knelpunt in de IIS 7.0-, IIS 7.5- of IIS 8.0-webtoepassing. Een algemene methode om het probleem op te lossen is een geheugendumpbestand te maken van de IIS 7.0-, IIS 7.5- of IIS 8.0-processen wanneer de fout optreedt en vervolgens fouten op te sporen in dit geheugendumpbestand.
500.15Rechtstreekse aanvragen voor Global.asax zijn niet toegestaan. Er is een rechtstreekse aanvraag gedaan voor het bestand Global.asa of het bestand Global.asax. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942030 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 500.15 - Rechtstreekse aanvragen voor global.asa zijn niet toegestaan
500.19Configuratiegegevens zijn ongeldig. Deze HTTP-statuscode wordt gegenereerd vanwege een probleem met het gekoppelde bestand Applicationhost.config of met het gekoppelde bestand Web.config. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942055 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 500.19 - Interne serverfout
500.100Interne ASP-fout. Er treedt een fout op tijdens de verwerking van een ASP-pagina (Active Server Pages). Schakel gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten in de webbrowser uit om meer informatie over de fout te verkrijgen. Daarnaast wordt in het IIS-logboek mogelijk een ASP-foutnummer weergegeven dat overeenkomt met de opgetreden fout. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie wilt over ASP-foutberichten en over de betekenis van ASP-foutberichten:
294271ASP-foutcodes
501.0Niet geïmplementeerd. Vanuit de clientbrowser wordt een HTTP-traceringsterm verzonden, maar de server is niet ingesteld op het verwerken van de HTTP-traceringsterm. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942058 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 501.0 - Niet geïmplementeerd
502.1Time-out voor CGI-toepassing. Vanuit een CGI-toepassing wordt binnen de ingestelde tijdslimiet geen geldige HTTP-reactie geretourneerd. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942059 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 502.1 - Ongeldige gateway
502.2Ongeldige gateway: voortijdig afgeslotenVanuit een CGI-toepassing wordt een HTTP-reactie geretourneerd die niet geldig is voor de server met IIS 7.0, IIS 7.5 of IIS 8.0. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om naar het artikel in de Microsoft Knowledge Base te gaan:
942057 Foutbericht wanneer u een website met IIS 7.0 als host bezoekt: HTTP-fout 502.2 - Ongeldige gateway
503.0Service niet beschikbaar. De aanvraag is verzonden naar een groep van toepassingen die momenteel is gestopt of uitgeschakeld. U kunt dit probleem oplossen door ervoor te zorgen dat de beoogde groep van toepassingen is gestart. Het gebeurtenislogboek bevat mogelijk informatie over waarom de groep van toepassingen is gestopt of uitgeschakeld.
503.2De limiet voor gelijktijdige aanvragen is overschreden. De eigenschap appConcurrentRequestLimit is ingesteld op een waarde die lager is dan het huidige aantal gelijktijdige aanvragen. Er worden niet meer gelijktijdige aanvragen in IIS 7.0, IIS 7.5 en IIS 8.0 toegestaan dan de waarde van de eigenschap appConcurrentRequestLimit.

HTTP-substatuscodes

Toegevoegd in IIS 8.0

SubcodeBeschrijving
400.10Ongeldige XFF-header
400.11Ongeldige aanvraag voor WebSocket

Toegevoegd in ARR 3.0.1916

SubcodeBeschrijving
400.601 Ongeldige clientaanvraag (ARR)
400.602 Ongeldige tijdnotatie (ARR)
400.603 Fout in parseringsbereik (ARR)
400.604 Client verdwenen (ARR)
400.605Maximum aantal doorgestuurde berichten (ARR)
400.606 Asynchrone concurrentiefout (ARR)
502.2 Kaartaanvraag mislukt (ARR)
502.3Asynchrone voltooiing van WinHTTP mislukt (ARR)
502.4 Geen server (ARR)
502.5 WebSocket mislukt (ARR)
502.6 Aanvraag doorsturen mislukt (ARR)
502.7 Aanvraag uitvoeren mislukt (ARR)
Referenties
Ga naar de volgende W3C-website (World Wide Web Consortium) voor meer informatie over HTTP-statuscodedefinities: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactgegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 943891 - Laatst bijgewerkt: 10/27/2015 14:25:00 - Revisie: 9.0

Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 7.5, Microsoft Internet Information Services 8.0

 • kbtshoot kbinfo KB943891
Feedback