Foutbericht bij het installeren van een update voor Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 of Visual Studio .NET 2002: 'De functie die u wilt gebruiken, bevindt zich op een netwerkbron die niet beschikbaar is'

Symptomen
Bij het installeren van een update voor Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Visual Studio .NET 2003 of Microsoft Visual Studio .NET 2002 wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
De functie die u wilt gebruiken, bevindt zich op een netwerkbron die niet beschikbaar is.
Klik op OK om het opnieuw te proberen of geef een alternatief pad op naar een map die het installatiepakket Bestandsnaam.msi bevat.
Oorzaak
Dit probleem kan zich om verschillende redenen voordoen, zoals:
 • Het juiste MSI-bestand voor het product is niet gevonden in de cache van Windows Installer.
  Bij het installeren van Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 of Visual Studio .NET 2002 wordt het bijbehorende MSI-bestand in de Windows Installer-cache opgeslagen. Dit MSI-bestand in de cache wordt gebruikt wanneer u probeert het product te herstellen of opnieuw te installeren, of wanneer u een update op het product uitvoert.

  In bepaalde situaties kan het MSI-bestand niet worden gevonden in de cache van Windows Installer. In dat geval wordt geprobeerd de bronlocatie te bepalen door na te gaan of het product is geïnstalleerd op de locatie die het laatst is gebruikt bij Setup. Als de bronlocatie niet kan worden bepaald, wordt de gebruiker gevraagd naar de installatiemedia.
 • Bestands-hashes komen niet overeen.
  Updates voor Visual Studio zijn gebaseerd op Windows Installer. In Windows Installer wordt aan de hand van het bestandsversienummer bepaald of een bestand op de computer een oudere versie is die moet worden vervangen door een nieuwer bestand dat deel uitmaakt van een update.

  Bepaalde bestanden, zoals tekstbestanden en bronbestanden, hebben geen versienummer. Voor de op Windows Installer gebaseerde update moet dus een andere methode worden gebruikt om te controleren op nieuwere bestanden. Bij deze methode wordt een hash gebruikt voor alle bestanden zonder versienummer. Voor bestanden zonder versienummer wordt de bestands-hash van het bestand op de computer vergeleken met de bestands-hash die is vastgelegd in de Windows Installer-database. Als er een verschil is tussen deze twee bestands-hashes, wordt geprobeerd het bestand op te halen vanaf de broninstallatiemedia.
  • Verschillen in bestands-hashes die worden veroorzaakt door wijzigingen in bestanden op de computer
   In bepaalde omstandigheden kan een gebruiker handmatig een bestand wijzigen dat tijdens Setup is geïnstalleerd. In deze situatie kunt u worden gevraagd de installatiemedia voor het product op te geven wanneer u probeert een update te installeren.

   Opmerking Er kunnen goede redenen zijn om handmatig een bestand te wijzigen dat tijdens Setup is geïnstalleerd. U wilt bijvoorbeeld een PID (productcode) aan het installatieproces toevoegen voor een rechtmatig exemplaar van Visual Studio voordat u het product op een netwerkshare in uw organisatie plaatst. U hoeft dan de PID niet door te geven aan gebruikers die het product moeten installeren. Deze wijziging wordt meestal aangebracht in een tekstbestand met de naam Setup.sdb. Wanneer u een dergelijke wijziging aanbrengt, komt de bestands-hash voor het bestand niet meer overeen met de bestands-hash in de database van Windows Installer.
  • Verschillen in bestands-hashes die optreden vanwege onjuiste hashes in het product
   De database van Windows Installer kan voor Visual Studio .NET 2002 en Visual Studio .NET 2003 hashes bevatten die niet overeenkomen met de hash voor het bestand dat door het product wordt geïnstalleerd.

   Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over dit probleem in Visual Studio .NET 2002:
   939401 Foutbericht bij het installeren van een update voor Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 of Visual Studio .NET 2002: 'De functie die u wilt gebruiken, bevindt zich op een netwerkbron die niet beschikbaar is'
   Opmerking Knowledge Base-artikel 939401 is niet van toepassing op Visual Studio 2005 of Visual Studio .NET 2003.
Workaround
U kunt dit probleem verhelpen door de productinstallatie-cd in het cd-rom-station van de computer te plaatsen. U kunt ook het pad opgeven van de beschikbare installatiemedia voor het product. De installatiemedia kunnen bijvoorbeeld beschikbaar zijn op de vaste schijf van de computer of in een gedeelde netwerkmap.

Als u een update wilt implementeren op een groot aantal computers waarop dit probleem zich voordoet, raden wij u aan de schakeloptie /addsource te gebruiken.

De schakeloptie /addsource gebruiken

Recente software-updates voor Microsoft Visual Studio .NET 2002, Microsoft Visual Studio .NET 2003 en Microsoft Visual Studio 2005 bieden ondersteuning voor de schakeloptie /addsource. Als tijdens het installeren van een update voor de aangegeven producten het foutbericht uit de sectie 'Symptomen' wordt weergegeven, gebruikt u de schakeloptie /addsource. Gebruik deze schakeloptie om de locatie op te geven waar Windows Installer moet zoeken naar de bestanden. Ga als volgt te werk om deze schakeloptie te gebruiken:

Stap 1: controleren of de software-update die u wilt installeren ondersteuning biedt voor de schakeloptie /addsource

Gebruik hiervoor een van de volgende opdrachtregelparameters om het dialoogvenster met de beschikbare schakelopties te openen:
 • /?
 • /help
Als er een update wordt geïnstalleerd die ondersteuning biedt voor /addsource, wordt deze schakeloptie weergegeven in het dialoogvenster.

Stap 2: de installatiemedia of een installatiekopie van Visual Studio kopiëren

Kopieer een van de volgende onderdelen naar een map die toegankelijk is vanaf alle computers waarop u de software-update wilt toepassen:
 • De installatiemedia van Visual Studio. Kopieer alle bestanden vanaf de installatiemedia.
 • Een eerder gemaakte installatiekopie voor het Visual Studio-product
Opmerkingen
 • Deze map bevindt zich meestal op een netwerkshare.
 • U moet controleren of het bestand Vs_setup.msi in de map staat waarin de installatiemediabestanden van Visual Studio zijn opgeslagen. Het bestand Vs_setup.msi hebt u nodig wanneer u later de schakeloptie /addsource gaat gebruiken.
 • Als u een afzonderlijk programma van Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition wilt bijwerken, zoals Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition, moet u het product mogelijk eerst uitpakken uit een IExpress-wrapper om te beschikken over het Windows Installer-pakket voor het product. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk als het exemplaar van Visual Basic 2005 Express Edition bestaat uit één bestand, zoals Ixpvb.exe.

  Gebruik de volgende opdracht om de inhoud van het bestand uit te pakken:
  naam van het uitvoerbare bestand van Visual Studio 2005 Express Edition Setup /C /T:"volledige pad van de map waarin u de inhoud van het bestand wilt uitpakken"
  Gebruik bijvoorbeeld deze opdracht om de inhoud van het bestand uit te pakken:
  ixpvb.exe /C /T:"c:\temp\vbbestanden\"

Stap 3: de schakeloptie /addsource gebruiken

Gebruik de schakeloptie /addsource tijdens het installeren van de software-update. Gebruik daarbij de volgende syntaxis voor de opdracht:
naam van het uitvoerbare bestand voor de update /addsource "pad van het Windows Installer-pakket voor het product"
Opmerking Vervang pad van het Windows Installer-pakket voor het product door het pad van het Windows Installer-pakket voor het product dat u in stap 2 naar een map hebt gekopieerd.

Als met de software-update verschillende versies van Visual Studio worden bijgewerkt, kunt u voor elke versie van Visual Studio een afzonderlijke bronlocatie opgeven. Hiervoor moet u de schakeloptie /addsource verschillende keren gebruiken, zoals hieronder:
naam van het uitvoerbare bestand voor de update /addsource "pad van het eerste Windows Installer-pakket voor het product" /addsource "pad van het tweede Windows Installer-pakket voor het product"
Opmerking U moet de schakeloptie /addsource één keer opgeven voor elke versie van Visual Studio die wordt geïnstalleerd op de computers waarop u de software-update wilt toepassen. U hoeft de schakeloptie /addsource maar één keer op te geven als u maar één versie van Visual Studio bijwerkt. U hoeft de schakeloptie zelfs maar één keer te gebruiken als de software-update updates voor verschillende versies van Visual Studio bevat.
addsource prompt source installation media vs_setup.msi msi
Eigenschappen

Artikel-id: 944298 - Laatst bijgewerkt: 03/03/2008 11:42:26 - Revisie: 2.1

Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1

 • kbprb kbtshoot kbexpertiseinter KB944298
Feedback