Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Dit artikel bevat een overzicht van de correcties die zijn opgenomen in Windows XP Service Pack 3.

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel vindt u een overzicht van de problemen die zijn verholpen in Windows XP Service Pack 3 (SP3). Servicepacks zijn cumulatief van opzet, wat betekent dat de problemen die in een servicepack zijn verholpen, ook in alle daaropvolgende servicepacks zijn gecorrigeerd. Windows XP SP3 bevat bijvoorbeeld alle correcties die ook zijn opgenomen in Windows XP Service Pack 2 (SP2).
Inleiding
Dit artikel bevat een lijst Microsoft Knowledge Base-artikelen (KB) waarin de correcties en updates worden beschreven die zijn toegevoegd in Windows XP Service Pack 3 (SP3). Dit artikel is met name bedoeld voor IT-professionals en helpdesks van bedrijven die ondersteuning bieden voor het computersysteem van een bedrijf en dit systeem tevens onderhouden.
Meer informatie
Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente servicepack voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389Het recentste servicepack voor Windows XP verkrijgen

Lijst met correcties

De volgende lijst met correcties bevat alleen de updates die zijn toegevoegd in Windows XP SP3. Klik voor informatie over de updates in eerdere servicepacks voor Windows XP op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
811113 Lijst met correcties die zijn opgenomen in Windows XP Service Pack 2
324720 Oplossingen die zijn opgenomen in Windows XP Service Pack 1 en Windows XP Service Pack 1a
Belangrijk Bepaalde Knowledge Base-artikelen in deze lijst zijn van toepassing op zowel Microsoft Internet Explorer als Windows Internet Explorer 7. Windows XP SP3 bevat echter alleen correcties voor Internet Explorer 6. Als u Internet Explorer 7 gebruikt, moet u de correcties voor Internet Explorer 7 afzonderlijk verkrijgen. U kunt de correcties voor Internet Explorer 7 verkrijgen via Windows Update, via het Microsoft Downloadcentrum of door de hotfix aan te vragen. Bekijk het relevante Knowledge Base-artikel voor informatie over het verkrijgen van specifieke correcties voor Internet Explorer 7.

Klik voor meer informatie over de updates die aan Windows XP SP3 zijn toegevoegd op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
ArtikelnummerArtikeltitelType update eerdere software
274261HyperTerminal-buffergeschiedenis is mogelijk beschadigdHotfix
297694Nieuw station of toegewezen netwerkstation niet beschikbaar in Windows VerkennerHotfix
302224Wanneer u een lijst proxy-uitzonderingen toevoegt in de groepsbeleidsobjecteditor, wordt deze lijst mogelijk niet volledig weergegeven.Hotfix
307154Op een Windows XP-computer wordt de standaardpieptoon afgespeeld in plaats van de waarschuwing dat de batterij bijna of helemaal leeg isHotfix
307711Het uitnodigingsbestand voor Hulp op afstand bevat niet het juiste poortnummerHotfix
310841FRS-gegevens in cache op een NTFS-volume gaan verloren bij een zware belastingHotfix
313489U kunt inhoudskoppen in de hoofdtekst van een reactie plaatsen als een ISAPI-filter is geïnstalleerdHotfix
319440Bij trage verbindingen treden aanmeldingsvertragingen op als opportunistisch vergrendelen voor het beleidsbestand in Windows niet is toegekendHotfix
319740Er treden geheugenlekken op voor GDI-objecten in MFC op computers met Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
330628Internet Explorer gebruikt niet de standaard systeemprinter als u een andere printer insteltHotfix
332134Bepaalde tekens van EUDC-lettertypen (End User Defined Character) worden niet goed weergegeven in Windows XP en in Windows Server 2003Hotfix
810859De groepsbeleidsinstelling 'De cache met offlinebestanden versleutelen' werkt niet wanneer een gebruiker zich op een Windows XP-computer aanmeldtHotfix
815304De computer start niet op nadat deze uit slaapstand komt of gebruikt geen Wake-on-LAN vanuit standby Hotfix
816045Groepsbeleid wordt mogelijk niet toegepast vanwege ICMP-netwerkbeleidHotfix
816506Internet Explorer of Outlook Express wordt onverwacht afgesloten met een fout in Mshtml.dllHotfix
818898De tekenafstand van Japanse tekens is verkeerd bij gebruik van de volledige breedte in een HTML-element met het tekenafstandkenmerkHotfix
823778Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u WMI gebruikt voor het inventariseren van de de cd-rom- of dvd-rom-stations die zijn geïnstalleerd op uw computer met Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000Hotfix
823984Tekst wordt te groot weergegeven en past niet op het scherm tijdens 'Mini-Setup'Hotfix
824838Er worden geen grote UDP-broadcastpakketten ontvangen in Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
824995Wanneer de tijdzone is ingesteld op '(GMT+02:00) Caïro', wordt de zomertijd verkeerd gestart en beëindigd in WindowsHotfix
830092In Windows Server 2003 en Windows XP registreert W32Time regelmatig Gebeurtenis-id 50 en vindt een slechte tijdsynchronisatie plaatsHotfix
832481Het selectievakje 'Gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wijzigen' is niet beschikbaarHotfix
833281Een incrementele back-up bevat ongewijzigde bestanden en is groter dan verwacht in Windows 2000 en Windows Server 2003Hotfix
834158Een webpagina kan niet worden afgedrukt wanneer u de afdrukstand verandert van Liggend in StaandHotfix
834707MS04-038: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer Beveiliging
835183Er doet zich een toegangsfout voor in Msxml3.dll wanneer u Internet Explorer 6 wilt afsluitenHotfix
836435Windows reageert mogelijk niet wanneer u probeert een registeronderdeel te ladenHotfix
837022U kunt de weergave van de weergavenaam en de id van de gebruiker niet wijzigen wanneer een computer met Windows XP terugkeert uit de vergrendelde staatHotfix
838151Op uw Windows 2000-clientcomputer kan geen dynamische DNS-update worden uitgevoerdHotfix
838657Het I-deas 10-programma of het I-deas 11-programma van UGS wordt trager uitgevoerd dan verwacht op een Microsoft Windows XP-computer die is geconfigureerd voor een Oost-Aziatische taalHotfix
839210Het foutbericht 'STOP 0x0000007B: Het foutbericht 'INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE' wordt weergegeven wanneer u de computer opstart vanaf een WinPE-cd-rom of een Windows Server 2003-cd-rom met gebruik van een USB-cd-rom-apparaatHotfix
839953Een Citrix-sessie reageert mogelijk zeer traag wanneer u zich vanaf een computer met Windows XP aanmeldt bij de sessieHotfix
840139Uploaden naar een webpagina duurt lang met Internet Explorer 6Hotfix
840312HTC-bestanden in de cache leveren extra GET-aanvragen op in Internet Explorer 6Hotfix
840388Gegevens worden niet gedecomprimeerd wanneer u gecomprimeerde gegevens wilt bekijken in Internet Explorer 6Hotfix
840669Het toepassen van groepsbeleid mislukt op een computer waarop Windows 2000, Windows XP Service Pack 1 of Windows XP Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
841356MS04-037: Beveiligingsprobleem in Windows-shell kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
841978Het proces 'Explorer.exe' reageert niet meer wanneer u netwerksneltoetsen gebruikt in Windows XPHotfix
842520Fout 'Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt' wanneer u een bestand opslaat in Windows XPHotfix
842735Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een computer met Windows XP waarop beveiligingsupdate 835732 is geïnstalleerd, aansluit op een computer waarop Internet Information Services (IIS) worden uitgevoerd: '403.13 - Clientcertificaat ingetrokken'Hotfix
842738Atl.dll veroorzaakt mogelijk een ingangslek in de algemene functie 'AtlAxWindowProc' in Visual Studio 6.0Hotfix
842827Het systeem verwijdert uw gebruikersprofiel mogelijk niet correct wanneer u zich afmeldt bij een computer met Windows XPHotfix
842933Foutbericht 'De volgende vermelding in sectie [strings] is te lang en is afgebroken' wanneer u probeert GPO's te wijzigen of weer te geven in Windows Server 2003, Windows XP Professional of Windows 2000Hotfix
843289Proxyinstellingen zijn niet juist opgegeven in Internet Explorer na het downloaden van een proxyscript dat gebruikmaakt van gedeelde coderingHotfix
843516Kleurinstellingen die u kiest voor tekst, achtergrond en koppelingen worden niet gebruikt door Internet Explorer 6Hotfix
843518De bijgewerkte hostheader geeft in Internet Explorer niet het nieuwe poortnummer weer wanneer HTTP-aanvragen met een poortnummer worden omgeleidHotfix
843541De computer reageert niet meer wanneer u zich met een smartcard aanmeldt bij Windows XPHotfix
843605Er wordt een foutbericht weergegeven dat InfoPath een formulier niet kan vinden of openen wanneer u op een hyperlink klikt in Internet Explorer 6Hotfix
867282MS05-014: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
867554De Japanse versie van de IME blijft in de modus 'Kana' nadat u tekst hebt ingevoerd in Windows XPHotfix
867795De CPU wordt volledig gebruikt wanneer u WinSNMP uitvoert op een computer met Windows XPHotfix
870679Uw Windows Server 2003-computer met meerdere processors met een AMD-chipset reageert af en toe niet meerHotfix
870753Beschrijving van het hotfixpakket voor Jet 4.0 Database Engine dat is verschenen na 837001: 21.07.04Hotfix
870891Apparaatstuurprogramma's van derden worden niet hersteld nadat u de systeemstatusgegevens terugzet vanaf een back-up in Windows XPHotfix
870971De instelling 'Mijn status' in Windows Messenger verandert niet terug naar de status 'Online' wanneer u een programma minimaliseert of sluitHotfix
870975Aangepaste vensterinstellingen gaan verloren wanneer u een Windows XP-installatiekopie implementeertHotfix
870979Het foutbericht 'Kan <bestandsnaam> niet kopiëren' wordt weergegeven wanneer u op een computer met Windows XP de opdrachten 'Knippen' en 'Plakken' gebruikt om een bestand of een map te verplaatsen naar een andere map op hetzelfde NetWare-volumeHotfix
870981Bij het toewijzen van printerladen op een afdrukserver vindt mogelijk geen overdracht naar de clientcomputer plaats wanneer u een netwerkprinter installeert in Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
870997Windows XP- en Windows 2000-clients die een organisatie-eenheid delen, reageren niet meer of starten spontaan opnieuw opHotfix
871005De methode 'ITextDocument::Open' veroorzaakt bij elk 4096ste teken gegevensbeschadiging als de waarde van de parameter 'CodePage' is ingesteld op 'CP_UTF8'Hotfix
871006Correctie: In Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000 wordt de horizontale schuifbalk van het besturingselement 'Rich Edit' mogelijk niet weergegeven als het besturingselement alleen rechts uitgelijnde tekst bevatHotfix
871205Internet Explorer voert geen decompressie van HTTP-inhoud uit wanneer u een website bezoektHotfix
871228Wanneer u op een computer met Windows XP in HTML opgemaakte tekst in een agenda-afspraak in Outlook of in een WordPad-document plakt, wordt er aan het begin een extra teken weergegevenHotfix
871250MS05-003: Een beveiligingsprobleem in de Indexing-service kan de uitvoering van externe code tot gevolg hebben Beveiliging
872789Wanneer u zich afmeldt of de computer opnieuw opstart nadat van gebruiker is gewisseld, reageert Windows XP niet meerHotfix
872797Windows loopt vast en het foutbericht 'Stop 0x50' wordt weergegeven wanneer u een afbeelding naar het klembord kopieert in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
872942Correctie: Geheugenlek in Windows Verkenner wanneer u de boomstructuur van Windows Verkenner gebruikt om door verschillende mappen te bladeren in Windows XP en Windows Server 2003Hotfix
872966Het pictogram voor gevonden mappen verandert in een documentpictogram bij het zoeken naar een map in Windows XPHotfix
873333MS05-012: Een beveiligingsprobleem in OLE en COM kan uitvoering van externe code tot gevolg hebbenBeveiliging
873339MS04-043: Beveiligingsprobleem in HyperTerminal kan uitvoering van code tot gevolg hebben Beveiliging
873392Als u in Windows XP mappen verwijdert uit of toevoegt aan een map die wordt gedeeld op een netwerk, wordt de wijziging niet weergegeven in Windows VerkennerHotfix
873396Foutbericht wanneer u een document probeert af te drukken op een Windows 2000- of Windows XP-computerHotfix
873397Het foutbericht 'Toepassingsfout' wordt weergegeven wanneer u een Word-document opent in Internet ExplorerHotfix
873407Prestaties zijn traag wanneer u toegangsbeheerlijsten op afstand toepast op een gedeeld DFS-pad in Windows Server 2003Hotfix
873414Het kan in Windows Server 2003 of Windows XP lang duren voor de inhoud van een map wordt weergegeven in het deelvenster 'Mappen' van de Windows VerkennerHotfix
875506Het dialoogvenster 'PIN' wordt mogelijk niet weergegeven wanneer u een smartcard gebruikt om u aan te melden bij een Windows Server 2003 Terminal Services-sessieHotfix
875538Mogelijk kunt u grote postbussen niet migreren op de Exchange-server en wordt er in het geval van een time-out van de migratie geen foutbericht weergegeven.Hotfix
875555U hebt in Windows XP toegang tot cd-r- en cd-rw-stations na het inschakelen van de groepsbeleidsinstelling 'Toegang tot stations via Deze computer verhinderen'Hotfix
883483Op computers met Windows XP wordt mogelijk alleen het voorbeeld van de eerste pagina van een RTF-document (Rich Text Format) weergegeven of afgedrukt in een toepassing die gebruikmaakt van Msftedit.dllHotfix
883507NetWare-gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij een NetWare-server vanaf een Windows XP-clientHotfix
883517Het bericht 'Hardware kan veilig worden verwijderd' wordt niet weergegeven wanneer u op het pictogram 'Hardware veilig verwijderen' klikt in Windows XPHotfix
883523Uw cd-rw-station wordt niet herkend als een rewritable-station in Windows XP Service Pack 2 of Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
883529Wanneer u een smartcard verwijdert meteen nadat u zich hebt afgemeld op een computer met Windows XP, kan dat ertoe leiden dat de computer niet meer reageertHotfix
883586Correctie: Mogelijk treedt een geheugenlek op wanneer u in Internet Explorer 6 een VML-vormelement gebruikt op een webpaginaHotfix
883667Het installatieprogramma van Windows XP reageert mogelijk niet meer tijdens de installatie van videostuurprogramma'sHotfix
883939MS05-025: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
884018U kunt geen Windows-onderdeel in Windows XP toevoegen Hotfix
884020Programma's die zijn gekoppeld aan IP-adressen in het loopback-adresbereik, werken in Windows XP Service Pack 2 mogelijk niet zoals u verwachtHotfix
884027De netwerkadapter loopt vast na een mislukte poging om aan te melden bij een bekabeld Ethernet-netwerk met gebruik van 802.1X-verificatie op een computer met Windows XPHotfix
884038Correctie: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een tekst-DSN te configureren in MDAC 2.8 SP1: 'INI-bestand is beschadigd'Hotfix
884046Correctie: De service 'Microsoft Message Queuing' (Mqsvc.exe) verbruikt alle eigen bytes wanneer de functie 'GetPrivateQueuesByMachine' wordt aangeroepenHotfix
884047Het besturingselement 'Rich Edit' slaat ongeldige gegevens op wanneer u op een computer met Windows XP of Windows 2000 een vervangend paar invoert dat niet geldig is in het besturingselementHotfix
884267Correctie: Van bepaalde onderdelen in de afspeellijst bij het afspelen van streaming inhoud met het RTSP-protocol gaat het geluid tijdelijk verlorenHotfix
884534Correctie: Internet Explorer reageert mogelijk niet meer wanneer u de weergavestijl voor het HTML-element DIV instelt op 'Geen'Hotfix
884538Foutbericht 'This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way' wanneer u een aangepast Microsoft Visual C++ 6.0-programma uitvoert in Windows XPHotfix
884539De taakbalk is niet zichtbaar wanneer een programmavenster wordt gemaximaliseerd op een computer met Windows XP Service Pack 1 of Windows XP Service Pack 2Hotfix
884558Bepaalde prestatieobjecten en prestatiemeteritems zijn niet beschikbaar in het hulpprogramma 'Systeemmonitor' op computers met Windows XPHotfix
884562EMF-bestanden (Enhanced Metafiles) zijn langzaam of worden helemaal niet afgespeeld in Windows XP of Windows 2000Hotfix
884565Correctie: De gebeurtenis-id's 5701 en 5699 worden geregistreerd in het toepassingslogboek in BizTalk Server 2004Hotfix
884568Het foutbericht 'MCI-fout - Alle waveapparaten die bestanden in de huidige indeling kunnen afspelen zijn in gebruik' wordt mogelijk weergegeven wanneer u veel AVI-bestanden afspeelt in Windows XPHotfix
884575De accu van uw draagbare computer met Windows XP kan sneller dan verwacht leeg rakenHotfix
884723Correctie: De synchronisatie met de codec 'Windows Media Audio 9 Speech' gaat mogelijk verlorenHotfix
884851De schermbeveiliging start niet als het dialoogvenster Windows-beveiliging is geopend in Windows XPHotfix
884859Gebruikers kunnen in Windows XP of Windows 2000 onverwacht de maximale grootte voor gebruikersroamingprofielen omzeilen die is geconfigureerd met de groepsbeleidsinstelling 'Profielgrootte beperken'Hotfix
884861Mogelijk wordt een ongeldig verwerkingsbericht weergegeven wanneer u inkt weergeeft in een toepassing op uw computer met Windows XP Tablet PC EditionHotfix
884862Gebruikersverificatie duurt mogelijk een tot twee minuten wanneer u zich aanmeldt bij het netwerk in Windows XPHotfix
884868De fout '0x7E Stop' treedt op nadat u de verbinding met een USB 2.0-apparaat voor flash-opslag hebt verbrokenHotfix
884882Een computer met Windows XP reageert niet meer wanneer u probeert de computer af te sluitenHotfix
884883Meerdere versies van Comctl32.dll kunnen ervoor zorgen dat in Windows XP zowel vensters in de stijl 'Windows XP' als de stijl 'Windows Classic' worden weergegevenHotfix
884885Het foutbericht 'De toegang is geweigerd' wordt weergegeven wanneer u in Windows Server 2003 de functie 'Gedeelde mappen' gebruikt om een map te delen die zich op een externe computer bevindtHotfix
884897Afdrukfuncties, zoals de watermerkfunctie en de verzamelfunctie, werken niet als u afdrukt naar een Novell-, IPP- of een andere gedeeltelijke afdrukprovider in Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
885222De prestaties van 1394-apparaten nemen af nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerdHotfix
885250MS05-011: Een beveiligingsprobleem in de Server Message Block kan uitvoering van externe code mogelijk maken Beveiliging
885267Er treedt een time-out op wanneer clientcomputers met Windows Server 2003 of Windows XP verbinding proberen te maken met een server op een draadloos netwerk met IPsec NAT-THotfix
885270Een programma dat de functie DhcpRequestParams aanroept, werkt niet juist op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
885293Mogelijk wordt op uw computer aangegeven dat de verbinding met het draadloze netwerk niet beschikbaar is nadat u de computer uit de sluimerstand hebt gehaald in Windows XPHotfix
885295Het downloaden van AOL-bestanden wordt mogelijk plotseling beëindigd of AOL-breedbandverbindingen worden mogelijk verbroken nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerdHotfix
885353Correctie: In de Windows Media Player 9-serie voor Windows wordt u mogelijk om uw referenties gevraagd wanneer u het clientlogboek verzendtHotfix
885354Correctie: Het ongedaan maken van de Bob-interliniëring met Video Mixer Renderer 9 werkt nietHotfix
885423De netwerkprovider werkt mogelijk niet zoals verwacht op een computer met Windows XPHotfix
885439Er gebeurt niets in Internet Explorer 6 wanneer u op hyperlink klinkt op een webpagina die is gemaakt met Microsoft Excel Hotfix
885443Foutbericht 'Stop 0x00000082' wordt weergegeven nadat u Windows XP Service Pack 2 of beveiligingsupdate 890859 in Windows 2000 hebt geïnstalleerdHotfix
885453PEAP-verificatie mislukt wanneer u verbinding maakt met een RADIUS-server van een derdeHotfix
885464Een SBP-2-station reageert niet meer wanneer u gegevens probeert te schrijven in Windows XPHotfix
885492Microsoft heeft een beveiligingsupdate uitgebracht voor Microsoft Windows Media Player 9Beveiliging
885523Het foutberichten 'Stop: c0000135' en 'winsrv is niet gevonden' worden weergegeven nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerdHotfix
885626Uw computer reageert niet meer wanneer u deze opnieuw opstart om de installatie van Windows XP Service Pack 2 of Windows XP Tablet PC Edition 2005 te voltooienHotfix
885641Correctie: U kunt bepaalde indelingen niet coderen en afspelen met het filter 'Windows Media ASF'Hotfix
885835MS04-044: Beveiligingsproblemen in Windows-kernel en LSASS kunnen misbruik van bevoegdheden tot gevolg hebben Beveiliging
885836MS04-041: Een beveiligingsprobleem in WordPad kan de uitvoering van code tot gevolg hebben Beveiliging
885843Er wordt niets gevonden wanneer u zoekt naar bestanden of mappen via een trage netwerkkoppeling in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
885855U kunt geen infraroodverbindingen gebruiken om bestanden over te brengen op een computer waarop Windows XP Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
885863Het foutbericht 'SEC_E_INSUFFICIENT_MEMORY' wordt weergegeven wanneer de functie 'QueryCredentialsAttributes' 32.527 keer achter elkaar is aangeroepen in Windows XP en Windows 2000Hotfix
885865Andere computers op het netwerk kunnen geen verbinding maken met uw DHCP-client met Windows XP Service Pack 2 nadat u zich hebt aangemeld op een netwerk waarop een DHCP-server actief isHotfix
885884Beschrijving van de essentiële update voor Office XP onder Windows XP Service Pack 2Hotfix
885887U hebt geen toegang tot netwerkbronnen nadat u zich hebt aangemeld op een Windows XP Service Pack 2-computerHotfix
885894De computer reageert niet meer wanneer u een update probeert te installeren in Windows XP Service Pack 2Hotfix
885898Het voltooien van de initialisatiefase van een installatieprogramma duurt mogelijk langer dan verwacht in Windows XPHotfix
885932Internet Explorer reageert niet meer of loopt vast en er treedt een toegangsfout op in Vgx.dll wanneer u een webpagina weergeeft in Internet Explorer 6.0Hotfix
885936Bestanden die in een toegewezen netwerkshare van Windows XP zijn opgeslagen, zijn beschadigdHotfix
886185Een beschrijving van de essentiële update voor de bereikbepaling van 'Alleen dit netwerk (subnet)' voor Windows Firewall in Windows XP Service Pack 2Hotfix
886199U kunt audio niet omleiden naar een clientcomputer wanneer u een verbinding met een externe desktop gebruikt in Windows XPHotfix
886423Correctie: De Windows Media Player 9-serie voor Windows opent het register vaak en kan prestaties beïnvloedenHotfix
886530Het algemene IPv6-unicast-adres wordt niet aan de computer toegewezen na de installatie van Windows XP Service Pack 2Hotfix
886540Beschrijving van Windows XP Home Edition N en Windows XP Professional NHotfix
886610Correctie: Back-ups van licenties worden niet hersteld door Windows Media PlayerHotfix
886659Mogelijk treedt een toegangsfout op in 'Cmd.exe' of 'Command.com' wanneer u opdrachtpromptuitvoer verzendt in Windows XP SP1, Windows XP SP2 of Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
886677Tekens uit de tekenset met dubbele bytes (DBCS) lijken mogelijk beschadigd in Internet Explorer op Windows XP als u een website bezoekt die gebruikmaakt van Shift-JIS-tekencodering Hotfix
886704Draagbare computers met Windows XP reageren niet meer als u het netsnoer aansluit of verwijdert terwijl de computer overschakelt naar de stand-bymodus Hotfix
886716Transcoderen als MPEG-2 in Adobe Premiere Pro kan ervoor zorgen dat het programma of Windows XP Service Pack 2 niet meer reageertHotfix
886801Correctie: Een programma dat 'Wininet.dll' aanroept, doet er onverwacht lang over om af te sluitenHotfix
886809Livevideogesprekken in chatsessies worden mogelijk schokkerig nadat u Windows XP Service Pack 2 (SP2) hebt geïnstalleerdHotfix
886903Beveiligingsprobleem met valideren van ASP.NET-pad in Microsoft .NET Framework 1,1 Service Pack 1Hotfix
887078Correctie: Het foutbericht 'NS_E_INVALID_DATA' wordt mogelijk in Windows Media Player weergegeven bij het afspelen van inhoud in 'Snelle caching'Hotfix
887131Correctie: Mogelijk treedt een probleem op met de synchronisatie van beeld en geluid wanneer bepaalde tv-opnamekaarten worden gebruiktHotfix
887170Er treden problemen op wanneer u een IEEE 1394-apparaat loskoppelt van een computer waarop Windows XP SP2 wordt uitgevoerdHotfix
887173Windows XP reageert niet meer nadat u de computer uit de sluimerstand hebt gehaald en vervolgens veilig een USB-diskettestation hebt verwijderdHotfix
887186Het aanmelden duurt onverwacht lang in Windows XP Service Pack 2Hotfix
887189Het tabblad 'Vorige versies' voor een bestand of map in een DFS-share wordt niet weergegeven in Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
887219MS05-004: Het beveiligingsprobleem met het valideren van het ASP.NET-pad kan leiden tot toegang door onbevoegdenBeveiliging
887472Microsoft heeft een beveiligingsupdate uitgebracht voor Microsoft Windows MessengerBeveiliging
887535Gebruikers kunnen zich in Windows XP nog steeds aanmelden wanneer het certificaat van een smartcard is ingetrokken of nadat hun gebruikersaccount is uitgeschakeldHotfix
887569Een verzoek in de interface 'IFontDisp' kan een null-aanwijzer als reactie hebben wanneer een programma dat van de Windows XP SP2-versie van het bestand 'Atl.dll' gebruikmaakt om toegang tot de ambient eigenschap van een lettertype vraagtHotfix
887572Een geplande taak die onder een specifieke account wordt uitgevoerd, heeft geen toegang tot een gedeelde netwerkbron in Windows XPHotfix
887578Er wordt een aanmeldfoutbericht weergegeven wanneer u een smartcard gebruikt op een computer met Windows Server 2003Hotfix
887589Het foutbericht 'Stop 0x0000008E' wordt weergegeven wanneer u een afdruktaak annuleert in Windows XPHotfix
887590'Explorer.exe' reageert niet meer wanneer u een programma start dat gebruikmaakt van 16-bits kleuren in Windows XPHotfix
887601Nadat u een globale groep naar een ander domein hebt gemigreerd, wordt de naam van de originele globale groep niet correct weergegeven wanneer u een clientcomputer met Windows XP gebruikt om de groep toe te voegen aan een groeps-DACLHotfix
887698De groepsbeleidsobjecteditor werkt niet meer als u op een computer met Microsoft Windows Server 2003 probeert een beheersjabloonbestand te openen in de groepsbeleidsobjecteditorHotfix
887710Uw domeingebruikersnaam wordt mogelijk niet geaccepteerd in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
887742Foutbericht 'Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)' in Windows XP Service Pack 2 of Windows Server 2003Hotfix
887797Beschrijving van de cumulatieve update voor Outlook Express (KB887797)Hotfix
887800Tekstgrootte op een webpagina verandert onverwacht in Internet Explorer 6Hotfix
887811OpenMG-compatibele muzieksoftware werkt niet correct nadat u de beveiligingsupdate MS04-032 voor Windows XP en voor Windows 2000 hebt toegepastHotfix
887816Wijzigingen in gedrag van de hulpprogramma's 'SysPrep' en 'RIPrep' na de installatie van Windows XP Service Pack 2Hotfix
887820Actieve 16-bits programma's worden niet weergegeven in Taakbeheer nadat u beveiligingsupdate MS04-032 hebt geïnstalleerd op een Windows XP- of Windows 2000-computerHotfix
887822Bepaalde hotfixes voor oudere servicepacks dan Service Pack 1 (SP1) worden niet naar de versie van SP1 gemigreerd wanneer u uw computer bijwerkt naar Windows XP SP1Hotfix
887823De draagbare computer reageert niet meer wanneer u de stand-bymodus probeert te activeren in Windows XPHotfix
887998Beveiligingsprobleem met valideren van ASP.NET-pad in Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 op Windows XP Media Center en Tablet PC EditionsHotfix
888083De optie 'Deze bestanden op cd zetten' is niet beschikbaar in Windows Verkenner nadat een groepsbeleidsinstelling is toegepast in Windows XPHotfix
888092Foutbericht in module Mshtml.dll en Internet Explorer wordt afgesloten wanneer u een aangepast webprogramma uitvoert in Internet Explorer 6Hotfix
888098Het versienummer van het bestand Ntvdmd.dll op uw Windows XP SP2-computers is lager dan het versienummer van het bestand Ntvdmd.dll op een andere Windows XP SP2-computer of het bestand Ntvdmd.dll dat in de MS04-032-update is opgenomen.Hotfix
888111UAA (Universal Audio Architecture) High Definition Audio-stuurprogramma versie 1.0a beschikbaar voor Windows XP, Windows Server 2003 en Windows 2000Hotfix
888113MS05-015: Een beveiligingsprobleem in hyperlink-objectbibliotheek kan de uitvoering van externe code in Windows Server 2003 tot gevolg hebbenBeveiliging
888162Nadat u de beveiligingsupdate MSN04-038 hebt geïnstalleerd, wordt het foutbericht 'Explorer.EXE - Entrypoint niet gevonden - Kan entrypoint van procedure SHCreateThreadRef niet vinden in DLL-bestand SHLWAPI.DLL' weergegevenHotfix
888239De welkomstmelodie en -video worden niet afgespeeld tijdens de wizard Out-Of-Box Experience nadat u een Sysprep-beeld hebt gebruikt om Windows XP Service Pack 2 te distribuerenHotfix
888240Sommige invoegtoepassingen worden niet weergegeven in het dialoogvenster Invoegtoepassingen beheren van Internet Explorer op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
888254U kunt de beleidsinstelling 'Mapomleiding' niet instellen op een computer met Windows XP SP2 waarop ook groepsbeleidsinstellingen worden gebruikt voor het aanpassen van Internet ExplorerHotfix
888302MS05-007: Een beveiligingsprobleem in Windows kan leiden tot vrijgeven van informatieBeveiliging
888310Mogelijk wordt er een foutbericht geregistreerd in het logboek voor foutopsporing van Windows Installer wanneer u probeert een programma te installeren dat gebruikmaakt van Windows Installer 3.0Hotfix
888321Mogelijk wordt het foutbericht 'Stop 0x00000050' weergegeven in 'Scsiport.sys' wanneer u probeert een SCSI-apparaat of een PCI-opslagapparaat toe te voegen aan een computer waarop Windows XP Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
888402Controle van vaste-schijfvolume reageert niet meer in Windows XPHotfix
888404Een hotfix voor Office installeert mogelijk geen bestanden of werkt mogelijk geen bestanden bijHotfix
888406De knop 'Vorige' is niet beschikbaar nadat u op een hyperlink hebt geklikt in een Word-document dat u in Internet Explorer 6.0 opent op een computer met Windows XPHotfix
888407Correctie: Wanneer Windows Media Player wordt gestart met een weergaveparameter, wordt de voorkeur voor de standaardweergave gewijzigdHotfix
888413Windows XP reageert niet meer en er wordt een 'Stop'-foutbericht weergegeven nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerdHotfix
888426Uw USB 2.0-printer drukt mogelijk langzaam af in Windows XP 64-bit Edition 2002 en Windows XP 64-bit Edition 2003 op een Itanium-computerHotfix
888432Een onderdeel dat in hetzelfde proces als de service 'Windows Time' wordt uitgevoerd, wordt onverwacht beëindigd of uitgeschakeld in Windows XPHotfix
888516Mogelijk kan een domeingebruiker zich niet aanmelden door referenties in cache te gebruiken nadat een lokale gebruiker heeft geprobeerd een werkstation met Windows XP te ontgrendelenHotfix
888603Update voor het uitschakelen van 'Volume Shadow Copy Service'-herstelopties op Terminal Server-clientcomputers waarop Windows Server 2003 of Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
888622Gegevens op een beschrijfbare dvd voor meerdere sessies kunnen niet worden gelezen nadat u een nieuwe sessie hebt opgenomen in Windows XPHotfix
888795Updatepakket 1 voor eHome Infrared Receiver voor Windows XP Media Center Edition 2005Hotfix
888990U kunt WMI niet gebruiken om SQL-prestatiemeteritems te verzamelen voor alle exemplaren van SQL Server 2000 op een computer waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerdHotfix
889016U kunt geen foutopsporingsgegevens verkrijgen over de bronobjecten van 'Stop'-fouten in toepassingscontrole in Windows Server 2003 of in Windows XPHotfix
889073De IIS- en SMTP-servers worden niet gestart wanneer u een Sysprep-installatiekopie voor Windows XP SP2 installeert op uw computer met Windows XP SP2Hotfix
889085Met het beleid 'Alleen opgegeven onderdelen van het Configuratiescherm weergeven' of het beleid 'Bepaalde onderdelen van het Configuratiescherm verbergen' worden geen onderdelen weergegeven die gebruikmaken van dynamische pictogrammen in Windows XP Service Pack 2Hotfix
889093Het voltooien van het aanmeldproces kan 10 minuten of langer duren wanneer u zich aanmeldt bij een Novell NetWare-server op een computer met Windows XP ProfessionalHotfix
889136Correctie: Het foutbericht '0x8004020D - De buffer is niet groot genoeg' wordt weergegeven wanneer u een WAV-bestand afspeelt of een bestand converteert naar een WAV-bestand dat groter is dan 2 gigabyte in een clienttoepassing die gebruikmaakt van Microsoft DirectXHotfix
889178Correctie: Mogelijk loopt het systeem vast wanneer u probeert een COM+-methode te annuleren met de methode 'CoCancelCall' terwijl er een COM+-object wordt geopend dat gebruikmaakt van de methode 'CoCreateInstanceEx' in Windows XP ProfessionalHotfix
889315Onverwachte resultaten nadat u een 1394-pc-kaart hebt verwijderd terwijl de computer met Windows XP Service Pack 2 zich in de stand-by- of sluimerstand bevindtHotfix
889320Wanneer u de Windows Firewall-service uitschakelt op uw Windows XP Service Pack 2-computer, stopt de service Computer Browser na vijf minuten en wordt gebeurtenis-id 7023 geregistreerd in Logboeken Hotfix
889321Mogelijk werkt een programma van een derde niet meer nadat u de hotfix 884879 hebt geïnstalleerd in Windows XP of Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
889323Andere gebruikers dan beheerders kunnen een computer met Windows XP Service Pack 1 op afstand afsluiten met de opdracht 'TSShutdn.exe'Hotfix
889333In de afdrukwachtrij wordt een verkeerd aantal pagina's weergegeven wanneer u een webpagina afdrukt in Internet Explorer 6 of Internet Explorer 7Hotfix
889334Bij het uploaden van bestanden naar een webpagina in Internet Explorer 6 kan een time-out optreden of het voltooien van de upload kan langer dan verwacht duren in Windows XP Service Pack 2Hotfix
889386Er wordt een foutbericht weergegeven dat toegang is geweigerd wanneer u door een website naar een andere website wordt omgeleid op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
889389Internet Explorer wordt soms afgesloten wanneer u een venster sluit in een HTML-toepassing in Internet Explorer 6 Service Pack 1Hotfix
889407Foutbericht 'Toegang geweigerd' wanneer u een webpagina opent waarop een script in een frameset in Internet Explorer 6 wordt uitgevoerdHotfix
889412Mogelijk kan een programma een afbeelding niet weergeven met behulp van de GDI+-API in Windows XPHotfix
889527ICMP-pakketten worden verwijderd, ook wanneer u de Windows-firewallfunctie zodanig hebt geconfigureerd dat ICM-pakketten zijn toegestaan op een computer met Windows XP Professional Service Pack 2Hotfix
889669Er is een updatepakket beschikbaar voor Internet Explorer 6 Service Pack 1Hotfix
889673Een computer waarop hardware-DEP is ingeschakeld, reageert mogelijk niet meer wanneer u de computer uit de stand-by- of sluimerstand haalt in Windows XP Service Pack 2Hotfix
889816De weergegeven batterij-informatie is onjuist wanneer u de batterijen van een draagbare computer hebt vervangen die zich in de sluimerstand of een onderbroken toestand bevindt in Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000Hotfix
889960Afbeeldingen die deel uitmaken van een VML-vormelement worden niet juist weergegeven in Internet Explorer 6 Service Pack 1Hotfix
890042U hebt geen toegang meer tot netwerkbronnen nadat u uw computer met Windows XP uit de stand-bystand hebt gehaaldHotfix
890046MS05-032: Een beveiligingsprobleem in Microsoft-agent kan vervalsing of spoofing tot gevolg hebben Beveiliging
890047MS05-008: Beveiligingsprobleem in Windows-shell kan leiden tot uitvoering van externe code Beveiliging
890048Het foutbericht '0x80070057 (E_INVALIDARG) geretourneerd door vbscript!GetTypeInfo()' wordt weergegeven wanneer u probeert de VBScript-engine te starten vanuit een C++-programma op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
890067MS-DOS-programma's worden niet naar verwachting uitgevoerd op een computer waarop Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000 wordt uitgevoerdBeveiliging
890175MS05-001: Beveiligingsprobleem in HTML Help kan leiden tot uitvoering van externe code Beveiliging
890178Correctie: Het foutbericht 'Pagina kan niet worden weergegeven' wordt in Internet Explorer weergegeven wanneer u na installatie van Windows XP SP2 terugkeert naar een webpagina met gegevens die u eerder hebt verzondenHotfix
890196Windows XP reageert niet meer door geheugenlekHotfix
890207Correctie: De actie 'Verzenden' wordt niet uitgevoerd in een Adobe Acrobat 6.0 PDF-bestand dat wordt gehost in een Internet Explorer 6.0 Service Pack 1-framevensterHotfix
890210Windows XP-clientcomputers verzenden verzoekpakketten voor de optie 'FQDN DHCP (81)', ook wanneer registratie van het dynamische DNS-protocol globaal is uitgeschakeldHotfix
890215Toepassingen die gebruikmaken van de WinINet-API, reageren mogelijk niet zoals verwacht op een server als u gebruik maakt van Internet Explorer 6.Hotfix
890261MS05-009: Een beveiligingsprobleem in PNG-verwerking kan leiden tot bufferoverloopBeveiliging
890327Foutbericht wanneer u een HTML-document probeert te uploaden naar http://validator.w3.orgHotfix
890463Mogelijk wordt het foutbericht 'Stop 0x000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE' weergegeven nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerdHotfix
890470Correctie: Mogelijk doet zich een impassestatus voor wanneer u de functie 'SQLFetch' of 'SQLFetchScroll' aanroept in MDAC 2.8Hotfix
890546USB-apparaten werken niet meer in Windows XP Media Center Edition Hotfix
890552RPC via HTTP maakt verbinding met een ongeldige proxyserver op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
890558Een WMI-gebeurtenismeldingsquery detecteert geen wijzigingen in machtigingen Windows XP Hotfix
890579Windows 2000 reageert niet meer in het menu voor hardwareprofielen/configuratie wanneer u de computer net voor middernacht opnieuw opstartHotfix
890582De CPU wordt volledig gebruikt wanneer u programma's uitvoert nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerdHotfix
890644Het foutbericht 'Apparaat onveilig verwijderd' wordt weergegeven wanneer u de computer uit de stand-bystand haalt terwijl een SD-mediakaart is geplaatst in Windows XPHotfix
890671Mogelijk worden foutberichten weergegeven bij het synchroniseren van offlinebestanden op een computer met Windows XPHotfix
890733U kunt niet meer afdrukken met een Bluetooth-printer nadat het afdrukproces is onderbroken in Windows XP Service Pack 2Hotfix
890737Het foutbericht 'Er is geen toewijzing uitgevoerd tussen accountnamen en beveiligings-id's' wordt weergegeven wanneer u een groepsbeleidsobject bewerkt en vervolgens opslaat in Windows XP ProfessionalHotfix
890831U kunt Input Method Editor niet gebruiken wanneer u MSN Messenger gebruikt in Windows XP met Service Pack 2Hotfix
890837U wordt gevraagd op Ctrl+Al+Del te drukken om de computer te ontgrendelen wanneer u een smartcard gebruikt om u aan te melden bij een computer met Windows XPHotfix
890859MS05-018: Beveiligingsproblemen in Windows-kernel kunnen misbruik van bevoegdheden en denial- of-service tot gevolg hebbenBeveiliging
890864Bepaalde groepsbeleidsinstellingen voor niet-actieve sessies werken niet als u deze probeert te gebruiken op een computer met Microsoft Windows XP Professional die zich in een domeinomgeving bevindtHotfix
890923MS05-020: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
890927Een computer met Windows XP reageert mogelijk niet meer wanneer u een mobiel apparaat loskoppeltHotfix
890937Computerverificatie lukt niet wanneer u een smartcard gebruikt om u aan te melden bij een draadloos netwerk in Windows XPHotfix
890946Een DHCP-client met Windows XP of Windows 2000 werkt het subnetmasker niet bij wanneer de DHCP-server een nieuw subnetmasker verzendtHotfix
890951U kunt EFS-bestanden niet openen nadat het gebruikerswachtwoord is gewijzigd op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
890953Foutbericht 'Het systeem kan uw wachtwoord nu niet wijzigen omdat het domein niet beschikbaar is' op een Windows XP- of Windows 2000-computerHotfix
891019Mogelijk worden afbeeldingen weergegeven als lege vakken wanneer u een MHT-bestand (webarchiefbestand) weergeeft in Windows XP met Service Pack 2Hotfix
891070Pakketschrijfprogramma's voor optische mediaopnameapparaten werken trager dan verwacht op computers met Windows XP Service Pack 2Hotfix
891117Correctie: Een aangepaste toepassing die gebruikmaakt van contextactivering reageert niet meer in Windows XP met Service Pack 1 of Service Pack 2Hotfix
891220Correctie: Anamorfistische inhoud wordt onjuist geschaald in de VMR (Video Mixer Renderer) Hotfix
891391Nadat u de beeldschermpictogrammen op een computer met Windows XP Service Pack 2 hebt verplaatst, hebt u geen toegang meer tot het dialoogvenster 'Weergave-eigenschappen'Hotfix
891566U kunt 16-bits programma's die in afzonderlijke NTVDM's worden uitgevoerd, niet meer inventariseren nadat u de beveiligingsupdate hebt toegepast die wordt vermeld in Microsoft Beveiligingsbulletin MS04-032 op een computer waarop Windows XP of Windows 2000 wordt uitgevoerdHotfix
891570Het apparaat PowerFile Changer werkt niet wanneer u het aansluit op uw computer met Windows XP SP2Hotfix
891593Correctie: Updates voor het verhelpen van afspeelprestatieproblemen met DirectShow in Windows XP SP2Hotfix
891630Clientcomputers met Windows Server 2003 of Windows XP ontvangen mogelijk geen groepsbeleidsobjecten van nieuwe organisatie-eenhedenHotfix
891647Correctie: De volgorde van gebruikersformulieren is mogelijk verkeerd nadat u formulierparameters hebt gewijzigd op een computer met Windows XPHotfix
891711MS05-002: Een beveiligingsprobleem in de verwerking van cursor- en pictogramindelingen kan de uitvoering van externe code tot gevolg hebbenBeveiliging
891781MS05-013: Een beveiligingsprobleem in een ActiveX-besturingselement voor het onderdeel DHTML-editing kan de uitvoering van code tot gevolg hebbenBeveiliging
891849Het foutbericht 'U kunt zich niet bij het systeem aanmelden' wordt weergegeven wanneer u een smartcard gebruikt om u aan te melden bij een computer met Windows XP ProfessionalHotfix
892049Correctie: In Internet Explorer 6.0 SP1 wordt het snelmenu voor een ActiveX-besturingselement niet weergegeven in Windows XP Service Pack 2Hotfix
892050Een USB-apparaat dat is aangesloten op een USB 2.0-hub, wordt niet waargenomen in Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 of Windows Server 2003 x64-versiesHotfix
892052Correctie: Internet Explorer wordt onverwacht afgesloten met een foutbericht in module Mshtml.dll wanneer u een webpagina in Windows XP Service Pack 2 zoektHotfix
892056Correctie: Het foutbericht 'Pagina kan niet worden weergegeven' wordt mogelijk weergegeven wanneer u op een hyperlink klikt om naar een Microsoft Office-document te gaan Internet Explorer 6 Service Pack 1Hotfix
892087Het foutbericht 'Ten minste één wijziging is niet op de configuratie voor draadloze netwerken toegepast' wordt weergegeven wanneer u probeert een draadloos netwerk toe te voegen aan een computer met Windows XP ProfessionalHotfix
892090Groepsbeleidsinstellingen worden niet toegepast wanneer een gebruiker in een externe Kerberos-realm zich aanmeldt op een computer met Windows XP Professional of Windows 2000 Professional in een onderliggend domeinHotfix
892099Terminal-leesbewerking: het foutbericht 'De ingang is ongeldig' wordt weergegeven wanneer u de opdracht 'rsh' uitvoert op een computer met Windows XP Professional Service Pack 2Hotfix
892227Mappen worden niet omgeleid met mapomleiding op computers met Windows XP ProfessionalHotfix
892233Het magneto-optische IDE-station zit vast in een lus wanneer u een query uitvoert op het station in Windows XPHotfix
892235U kunt geen verbinding maken met een hostcomputer via een rechtstreekse PPP RAS-kabelverbinding in Windows XPHotfix
892296Correctie: Er treedt mogelijk een time-out op in het Microsoft-scriptbesturingselement (Msscript.ocx) voor de tijd die met de time-outeigenschap is ingesteld wanneer de systeembeschikbaarheid 49,7 dagen nadertHotfix
892313Correctie: Updates voor Windows Media Player 9-serie en voor Windows Media Player 10Hotfix
892346U kunt geen bestanden naar het cd-station slepen of kopiëren op een computer waarop Windows Server 2003 met Service Pack 1, Windows XP met Service Pack 1 of Windows XP met Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
892489Bij een antivirusscan neemt het aantal open ingangen van het proces 'svchost.exe' mogelijk toe op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
892496Groepsbeleidsscripts worden via een trage koppeling uitgevoerd, ook wanneer de extensie aan de clientzijde zodanig is geconfigureerd dat deze niet wordt uitgevoerd op een clientcomputer met Windows 2000 of Windows XPHotfix
892520De instelling 'NTVDM CommsAutoClose' werkt niet in Windows XPHotfix
892540Op een RIS-installatie zonder toezicht kan de tijdzone niet worden ingesteld op de regio 'West- en Centraal-Afrika' wanneer het installatieprogramma Windows XP met Service Pack 1 of Windows XP met Service Pack 2 installeertHotfix
892559Geluiden worden niet afgespeeld nadat u Windows uit de sluimerstand hebt gehaald op een computer waarop Windows XP Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
892598Het middelste punt-teken wordt niet goed gecentreerd als u het lettertype 'Arial Black' of 'Impact' gebruikt op een computer met Windows XP of Windows 2000 met Service Pack 4Hotfix
892627Hotfix voor het inschakelen van ondersteuning voor de vlag voor eenvoudig opstarten versie 2.1, 'SUPPRESSBOOTDISPLAY', in Windows XP Service Pack 2Hotfix
892763Correctie: Windows Media Player 9 negeert mogelijk een breukwaarde voor 'STARTTIME' en 'DURATION' voor andere talen dan EngelsHotfix
892850Internet Explorer of andere programma's die gebruikmaken van DDE reageren niet meer op een computer met Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows XPHotfix
893008Correctie: Bepaalde digitale PAL-videocamera's worden ten onrechte gedetecteerd als digitale NTSC-videocamera'sHotfix
893048Correctie: Het foutbericht 'Deze handeling is alleen geldig voor momenteel geïnstalleerde producten' wordt weergegeven nadat u met Windows Installer 3.0 twee belangrijke software-updates voor een product hebt geïnstalleerd in Windows XP SP2Hotfix
893056Wanneer u in het menu 'Start' op 'Computer uitschakelen' klikt, wordt de knop 'Sluimerstand' niet weergegeven in Windows XP Service Pack 2 of Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
893066MS05-019: Beveiligingsproblemen in TCP/IP kunnen de uitvoering van externe code en denial-of-service tot gevolg hebbenBeveiliging
893086MS05-016: Een beveiligingsprobleem in Windows-shell kan uitvoering van externe code tot gevolg hebbenBeveiliging
893089Een nieuwe 16-bits pc-kaart wordt niet herkend als uw computer met Windows XP uit de sluimerstand wordt gehaaldHotfix
893225 Problemen met afdrukprestaties in Windows XP Service Pack 2 en Windows Server 2003Hotfix
893226Het foutbericht 'U kunt zich niet aanmelden omdat u een smartcard moet gebruiken om u aan te melden' wordt weergegeven wanneer een gebruiker via 'Hulp op afstand' probeert zich aan te melden bij uw computer met Windows XPHotfix
893231Het foutbericht 'Station is niet toegankelijk' wordt weergegeven als u probeert een toegewezen DFS-map te openen in de offlinemodusHotfix
893243Mogelijk ontvangt u een tijdelijk profiel zonder beperkingen wanneer u zich aanmeldt op een clientcomputer met Windows XP zonder netwerkverbinding met het domeinHotfix
893249Apparaatbeheer werkt niet meer naar behoren nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerdHotfix
893310Een afgedrukt document bevat extra tekens of woorden wanneer u in Internet Explorer 6 een webpagina afdrukt die gebruikmaakt van Type 1-lettertypen van AdobeHotfix
893317Een computer met Windows XP SP2 wordt mogelijk traag en reageert niet meer wanneer u de ADSI-interface met IAD's gebruikt die is opgehaald met de methode 'IEnumVariant::Next'Hotfix
893359U kunt geen enkele functie gebruiken om gebeurtenissen in het beveiligingslogboek te registeren nadat u een computer met Windows XP hebt geüpgraded naar Windows XP met Service Pack 2Hotfix
893371Internet Explorer loopt vast als u op een knop klikt of het beeld schuift in Office InfoPath 2003Hotfix
893376Stacks raken beschadigd als u een smartcard plaatst en verwijdert tijdens het aanmelden voor gebruikers in Windows XP Service Pack 1 of Windows XP Service Pack 2Hotfix
893476U kunt met uw met IrDA compatibele mobiele telefoon geen verbinding maken met een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
893605Het foutbericht 'IDS_INSTALLFAILED' wordt weergegeven en er treedt een toegangsfout op als u een Outlook Express-accountprofiel configureert op een computer met Windows XP, Windows 2000 of Windows Server 2003Hotfix
893606In bepaalde niet-Engelse versies van Windows Server 2003 en Windows XP wordt mogelijk het foutbericht 'WBEM_E_PROVIDER_FAILURE' weergegevenHotfix
893609Vooraf ingestelde referenties voor verbindingsbeheer werken mogelijk niet in Windows XPHotfix
893614Door eindgebruikers gedefinieerde tekens worden niet goed uitgelijnd op een computer waarop de Japanse versie van Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerdHotfix
893756MS05-040: Beveiligingsprobleem in Telephony-service kan leiden tot uitvoering van externe code Beveiliging
894069Het dialoogvenster 'Wachtwoord wijzigen' wordt weergegeven wanneer u probeert een smartcard te gebruiken om u aan te melden bij een Windows Server 2003-domein in Windows XP ProfessionalHotfix
894072MUI-taalinstellingen werken niet goed in WordPad nadat u beveiligingsupdate MS04-041 hebt geïnstalleerd op een computer met Windows XP Service Pack 1Hotfix
894075Het foutbericht 'De instructie op '0x7155d330' verwijst naar geheugen op '0x77cc2cc0' wordt weergegeven nadat u de groepsbeleidsobjecteditor hebt afgesloten in Windows XPHotfix
894077Correctie: In de boomweergave van Windows Verkenner wordt mogelijk een map zonder naam of met een verkeerde naam weergegeven in Windows 2000 en Windows XPHotfix
894083Het aantal WINS-transactielogbestanden op de WINS-server neemt sterk toe nadat u Microsoft Beveiligingsbulletin MS04-031 hebt geïnstalleerd op een WINS-client met Windows XP of Windows 2000 Hotfix
894087Getallen met een streepje als scheidingsteken worden in omgekeerde volgorde weergegeven wanneer u ze invoert in een Visual Basic-formulier op een computer met Windows XPHotfix
894088Er is een update beschikbaar om het beveiligingsniveau van een persoonlijke sleutel programmatisch in te stellen wanneer u de functie 'CryptGenKey' aanroept in Windows XPHotfix
894179Correctie: Mogelijk wordt het foutbericht 'Deze bewerking is geannuleerd vanwege systeembeperkingen' weergegeven wanneer u probeert het dialoogvenster 'Internetopties' te openen in Internet Explorer 6Hotfix
894194De heap van een toepassing waarmee de IMallocSpy-interface voor foutopsporing wordt geïmplementeerd kan zijn beschadigd nadat u beveiligingsupdate 873333 hebt geïnstalleerdHotfix
894232De opdracht 'Kopiëren naar' is niet beschikbaar wanneer u probeert gebruikersprofielen te kopiëren op een computer met Windows XPHotfix
894391Er verschijnt een foutbericht over een algemeen hostproces nadat u de computer hebt gestart of bestandsnamen van DBCS-bijlagen worden niet weergegeven in e-mailberichten met de opmaak RTFHotfix
894395Het venster 'IME Composition' of 'IME Candidate' blijft zichtbaar, ook wanneer het niet meer is geselecteerd, wanneer u Japanse IME gebruikt op een computer waarop Windows XP of Windows 2000 wordt uitgevoerdHotfix
894463In programma's die meerdere bestanden openen, duurt het mogelijk langer tot elk bestand is geopend op een computer met Microsoft Windows XP of Microsoft Windows 2000Hotfix
894472Programma's van derden die veel geheugen vereisen, worden niet uitgevoerd in Windows XP Service Pack 2Hotfix
894480De fout met code 10 treedt op in 'Apparaatbeheer' wanneer u een computer met Windows XP opnieuw opstart die is verbonden met een extern 1394-apparaat Hotfix
894551Correctie: Het besturingselement 'Rich Edit' slaat ongeldige gegevens op wanneer u op een computer met Windows XP een vervangend paar invoert dat niet geldig is in het besturingselement 'Rich Edit'Hotfix
894618Er treedt een vertraging op wanneer u gegevens overbrengt via een USB-poort en de CPU wordt volledig gebruikt op een computer waarop Windows XP met Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
894685Verwisselbare schijven worden niet weergegeven wanneer u de wizard Vergeten wachtwoord of Wachtwoord opnieuw instellen gebruikt in Windows XPHotfix
894686De wizard Vergeten wachtwoord slaat het wachtwoord niet goed op station C op, of het bericht 'Deze diskette is geen wachtwoordhersteldiskette' verschijnt als u uw wachtwoord in Windows XP probeert te herstellen met de wizard Wachtwoord opnieuw instellenHotfix
894794Beveiligingsmachtigingen voor een service worden niet goed ingesteld wanneer u een groepsbeleidsobject gebruikt om service-instellingen aan te passen op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
894871Wanneer u het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding en het bestand 'Sysprep.inf' gebruikt om stuurprogramma's bij te werken op een Microsoft Windows XP-installatiekopie, wordt in het hulpprogramma voor controle van bestandshandtekeningen mogelijk gemeld dat bepaalde stuurprogramma's niet digitaal zijn ondertekendHotfix
894872U kunt in het dialoogvenster 'Aanmelden' voor Windows Server 2003 of Windows XP Service Pack 2 geen tekens invoeren in de vakken 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord'Hotfix
895109U kunt de opdrachtgeschiedenis niet gebruiken wanneer u gebruikmaakt van het hulpprogramma Remote Shell in Windows 2000 met Service Pack 4 Windows XP met Service Pack 2Hotfix
895115Windows Verkenner geeft geen pictogrammen weer voor HTM-, HTML- of MSG-bestanden nadat u offlinebestanden hebt ingeschakeld in Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
895120Een beschrijving van het pakket met hotfixes dat is verschenen na Service Pack 1 voor Project 2003: 11.03.05Hotfix
895173Mogelijk kunt u het hulpprogramma voor back-ups niet gebruiken voor back-upbewerkingen wanneer u gebruikmaakt van 8-mm AIT 1-tapemedia in de Duitse versie van Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
895196Mogelijk wordt het foutbericht 'RUNAS-fout: Kan niet uitgevoerd worden' weergegeven in Windows XP met Service Pack 2Hotfix
895199Er is een update beschikbaar waarmee in Windows XP Media Center Edition de detectie kan worden ingeschakeld van de interne infraroodontvanger van de LG Media Center-computerHotfix
895200Beschikbaarheid van COM+ hotfix-combinatiepakket 9 voor Windows XPHotfix
895246De functie 'DhcpRequestParams' werkt niet goed op een computer waarop Windows XP Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
895312Mogelijk kunt u bestanden die u naar een externe IEEE 1394 SBP2-vaste schijf hebt verplaatst niet openen in Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
895321Correctie: Mogelijk wordt het foutbericht '0x800706F7' weergegeven wanneer u een COM-methode aanroept die een BSTR-parameter heeftHotfix
895325Het bestand 'Lsass.exe' loopt kort nadat u zich met een smartcard hebt aangemeld vast op een computer waarop Windows XP Service Pack 2 (SP2) wordt uitgevoerdHotfix
895406Alle beleidsregels op een computer met Windows XP worden vernieuwd wanneer u een IPSec-beleid inschakeltHotfix
895486Netwerkbronnen voor meerdere subnetten zijn tot 10 minuten na het opnieuw opstarten niet beschikbaar op een clientcomputer met Microsoft Windows XP SP2Hotfix
895536De functionaliteit voor herstel door eindgebruikers van Data Protection Manager gebruiken in Windows XPHotfix
895542Tekens in de tekenset 'GB18030' worden mogelijk niet goed weergegeven in Windows XPHotfix
895564Wanneer u op de sneltoets voor Kanji drukt om over te schakelen van de invoermodus met halve breedte naar die met volledige breedte op een computer met Windows XP SP2, wordt de IME-invoermodus mogelijk niet gewijzigdHotfix
895570U hebt na het verlopen van de aanmeldingstijden nog steeds toegang tot shares van een computer met Windows XPHotfix
895751Beschrijving van het hotfixpakket voor Jet 4.0 Database Engine dat is verschenen na 837001: 12.04.05Hotfix
895900U kunt geen bestanden van een computer met Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000 opslaan in een gedeelde map van een bestandsserverHotfix
895953Geheugenlek in Windows XP Tablet PC EditionHotfix
895954Wanneer u Microsoft Internet Explorer of een ander programma gebruikt om een re-POST-bewerking uit te voeren, worden alleen de koptekstgegevens geplaatstHotfix
895997Correctie: Het hulpprogramma Secedit.exe voltooit het toepassen van machtigingen voor registersubsleutels niet en groepsbeleidsinstellingen worden niet volledig toegepast op clientcomputers waarop Windows 2000 SP3 of Windows XP SP2 (895997.KB.EN-US.1.0) wordt uitgevoerdHotfix
896017Het venster waarin een dialoogvenster Bestand downloaden wordt gestart, wordt onverwacht gesloten als u probeert een bestand te downloaden met Internet Explorer in Windows XP Service Pack 2Hotfix
896062Het primaire IP-adres wordt opnieuw op 0.0.0.0 ingesteld nadat u de netwerkkabel hebt losgekoppeld en opnieuw aangesloten in Windows XPHotfix
896088De objectkiezer geeft niet alle vertrouwde domeinen weer op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
896156Correctie: Internet Explorer 6 reageert mogelijk niet meer en er wordt mogelijk een foutbericht weergegeven wanneer u een HTML-element dynamisch van een webpagina verwijdertHotfix
896166Er wordt een foutbericht weergegeven als u uw UPN (User Principal Name) gebruikt om uw wachtwoord te wijzigen in Windows XP ProfessionalHotfix
896178Closed captioning-tekst wordt mogelijk niet goed weergegeven in Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005Hotfix
896180Webpagina's die gebruikmaken van het ActiveX-besturingselement voor DHTML-bewerking werken mogelijk niet meer volgens verwachting nadat u beveiligingsupdate 891781 (MS05-013) hebt geïnstalleerdHotfix
896256Slechtere prestaties van computers die werken met Windows XP Service Pack 2 en voorzien zijn van meerdere processors die ondersteuning bieden voor energiebeheerHotfix
896269U kunt afbeeldingsbestanden niet roteren en opslaan in de Windows-viewer voor afbeeldingen en faxen op een computer waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerdHotfix
896336De opdracht 'RSH' accepteert geen invoer die is doorgegeven vanaf een bestand in Windows XP Professional met Service Pack 2 of Windows Server 2003 met Service Pack 1Hotfix
896344U kunt geen bestanden en instellingen overbrengen van een computer met een 32-bits versie van Windows XP naar een computer met Windows XP Professional x64 EditionHotfix
896354Correctie: Mogelijk wordt het foutbericht 'De server kan de aanvraag niet verwerken' weergegeven wanneer u probeert programmatisch een ADAM-SID (Active Directory Application Mode) toe te voegen in Windows XP ProfessionalHotfix
896358MS05-026: Beveiligingsprobleem in HTML Help kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
896360Als een 16-bits pc-kaart wordt verwijderd en vervangen door een andere 16-bits pc-kaart terwijl Windows XP zich in de stand-by- of sluimerstand bevindt, wordt de nieuwe pc-kaart mogelijk niet goed herkend wanneer u de computer activeertHotfix
896414De leden van een beperkte groep worden mogelijk uit de groep verwijderdHotfix
896422MS05-027: Een beveiligingsprobleem in Server Message Block kan uitvoering van externe code mogelijk makenBeveiliging
896423MS05-043: Beveiligingsprobleem in Print Spooler-service kan leiden tot uitvoering van externe code Beveiliging
896424Microsoft Beveiligingsbulletin MS05-053: Beveiligingsproblemen in de beeldweergave-engine kunnen leiden tot de uitvoering van codeBeveiliging
896426MS05-028: Beveiligingsprobleem in de webclient-service kan leiden tot uitvoering van externe code Beveiliging
896427Nadat u beveiligingsupdate 885250 (MS05-011) hebt geïnstalleerd, kunt u de inhoud van een submap op een netwerkshare met Windows XP of Windows Server 2003 niet meer zienHotfix
896428MS05-033: Beveiligingsprobleem in Telnet-client kan leiden tot vrijgeven van informatieBeveiliging
896430Outlook 2000 wordt mogelijk onverwacht afgesloten wanneer u de IME gebruikt om Japanse tekst in te voeren op een computer waarop Windows XP of Windows 2000 wordt uitgevoerdHotfix
896597MS05-022: Een beveiligingsprobleem in MSN Verkenner kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
896613U kunt geen verbinding maken met Visual Studio SQL Server Express op een externe computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
896616Correctie: U kunt de duur van een afspraak in Siebel 7.5.3 niet wijzigen door te slepen nadat u Internet Explorer 6 SP1 hebt geïnstalleerdHotfix
896626Het programma TV-tuner in Windows XP reageert niet meer of geeft beelden beschadigd weerHotfix
896679De schaduwsessie tussen twee webclientcomputers waarop Windows Server 2003 of Windows XP wordt uitgevoerd, wordt verbrokenHotfix
896684De status van Input Method Editor verandert in de volledige-vormmodus wanneer u terugkeert naar de Input Method Editor voor traditioneel Chinees in Windows XP Service Pack 2Hotfix
896687U kunt gebruikers die lid van andere domeinen in het forest zijn niet machtigen om met EFS gecodeerde bestanden te decoderen en coderen in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
896688MS05-052: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
896725Een afgebroken Samba-serverrespons leidt tot een toegangsfout in het programma Lsass.exe op een clientcomputer met Windows XPHotfix
896727MS05-038: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
896728Beschikbaarheid van COM+ hotfix-combinatiepakket 10 voor Windows XPHotfix
896984Het pictogram 'Draadloze verbinding' wordt niet weergegeven in het systeemvak en het pictogram 'Bestanden naar een andere computer verzenden' niet op het bureaublad wanneer u probeert een infraroodapparaat aan te sluiten op een computer waarop Windows XP Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
897166Foutbericht als u in Internet Explorer 6 Service Pack 1 op een hyperlink klikt om een formulier te openenHotfix
897168Bestanden worden mogelijk met een verkeerde of afgebroken bestandsnaam opgeslagen in Microsoft Internet Explorer 6Hotfix
897169Correctie: De geschiedenis van de huidige dag ('Vandaag') wordt niet gewist wanneer u de geschiedenis programmatisch wist in Internet Explorer 6 SP1 of hoger Hotfix
897254De meldingsfunctie voor extern beheer in SMS 2003 wordt automatisch gewijzigd van 'Aan het begin en het einde van een sessie' in 'Herhaald tijdens de sessie' Hotfix
897326Mogelijk reageert het systeem traag en reageren programma's enkele minuten niet meer op een computer waarop Windows 2000 of Windows Server 2003 wordt uitgevoerdHotfix
897327U kunt het opdrachtregelprogramma Secedit.exe niet gebruiken om de lokale instellingen voor het beveiligingsbeleid te exporteren naar een zelfstandig werkstation waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
897338De nieuwe talen die zijn opgenomen in update 897338 voor Windows XP Service Pack 2 en Windows Fundamentals for Legacy PCsHotfix
897574Er wordt een stopfoutbericht weergegeven nadat u media in een verwisselbaar schijfapparaat hebt geplaatst in Windows XP, Windows Server 2003 of Windows 2000Hotfix
897649Mogelijk wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een infraroodapparaat te gebruiken om bestanden over te brengen van een computer met Windows XP met Service Pack 2 naar een computer met Windows 98Hotfix
897661Het geheugengebruik neemt toe wanneer u een aangepaste implementatie van de interface 'ILockBytes' gebruikt om bestandsbewerkingen uit te voeren in Windows XP ProfessionalHotfix
897662Correctie: Het foutbericht 'De stub heeft onjuiste gegevens ontvangen' wordt weergegeven wanneer u COM+- of COM-serverprogramma's en COM+- of COM-clientprogramma's gebruikt op een computer met Windows XP SP2Hotfix
897663Er wordt geen uitzondering weergegeven in de grafische gebruikersinterface van Windows Firewall als u de uitzondering toevoegt door het register te wijzigenHotfix
897696Beschikbaarheid van COM+ hotfix-combinatiepakket 11 voor Windows XPHotfix
897715MS05-030: Beveiligingsprobleem in Outlook Express kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
898050Internet Explorer reageert niet meer als u in een HTML-dialoogvenster op een Windows XP-computer kliktHotfix
898060Netwerkverbinding tussen clients en servers kan niet tot stand worden gebracht na installatie van beveiligingsupdate MS05-019 of Windows Server 2003 Service Pack 1Hotfix
898061De verificatie van een Windows XP-client mislukt als de verificatie gebruikmaakt van een Windows Server 2003 IAS-serverHotfix
898062Gebeurtenis-id 1085 wordt mogelijk vastgelegd in het toepassinglogboek in Windows XPHotfix
898068Grote bestanden die u naar een map probeert te kopiëren of slepen, worden in de doelmap afgebroken tot 4 gigabyteHotfix
898073Correctie: Internet Explorer 6 wordt mogelijk onverwacht afgesloten wanneer u probeert proxyverificatiesamenvatting te gebruiken om verbinding te maken met beveiligde websites (HTTPS)Hotfix
898108De audiostream wordt regelmatig onderbroken en raakt vaak vertraagd wanneer u een USB 2.0-audio-apparaat gebruikt in Windows XPHotfix
898439Correctie: Het instellen van de ATA-vlag 'ATA_FLAGS_48BIT_COMMAND' leidt tot een verkeerd 'PreviousTaskFile'-lid in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
898444MUI-taalinstellingen maken mogelijk meer dan één snelkoppeling in de mappen 'Mijn muziek' en 'Mijn afbeeldingen' voor nieuwe gebruikers op een computer met Windows XPHotfix
898456Een apparaat voor verwisselbare media wordt niet meer herkend nadat het is geformatteerd in Windows XPHotfix
898543Het lukt niet om beveiligingscorrecties correct te installeren in Windows XP Starter EditionHotfix
898612Mogelijk reageert Windows XP SP2 traag wanneer u in Internet Explorer of Windows Verkenner het menu 'Favorieten' gebruiktHotfix
898713Het foutbericht 'De externe computer heeft de verbinding verbroken' wordt weergegeven wanneer u het hulpprogramma voor verbindingen met externe desktops gebruikt op een computer met Windows XP SP2Hotfix
898781Correctie: Het systeem reageert traag of programma's reageren niet meer wanneer ze een COM-methode aanroepen en de MIDL een [out] pointer-naar-pointer-argument definieertHotfix
898900Er is een update beschikbaar voor ondersteuning van de client-failback-functie voor DFS-naamruimten op computers met Windows Server 2003 SP1 en Windows XP SP2Hotfix
899102Internet Explorer 6 reageert niet meer en er wordt een toegangsfoutbericht weergegeven wanneer u probeert een webpagina weer te geven die een JPEG-bestand bevatHotfix
899182Het foutbericht 'De machtigingen op <RegistryKeyName> staan niet in de goede volgorde' wordt weergegeven wanneer u de machtigingen op een registersleutel weergeeft in Windows XPHotfix
899266Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert gegevens te plakken in Excel 2003 tijdens een Terminal Services-sessie: 'Kan het Klembord niet leegmaken'Hotfix
899271Er is een bijgewerkt UVC-stuurprogramma (USB Video Class) beschikbaar voor Windows XP met Service Pack 2Hotfix
899284Correctie: Er kan een niet-verwerkte toegangsfout optreden in het bestand 'Mshtml.dll' wanneer u de IAccessible-functies gebruikt om informatie op te halen in Internet Explorer 6 SP1Hotfix
899337Er is een update beschikbaar waarmee u een dual-band draadloos toegangspunt kunt configureren in Windows XP Service Pack 2Hotfix
899338Mogelijk wordt het foutbericht 'Het systeem kan uw wachtwoord momenteel niet wijzigen, omdat het domein niet beschikbaar is' weergegeven in Windows XP nadat u hebt geprobeerd uw wachtwoord te wijzigenHotfix
899342Het proces Svchost.exe loopt afwisselend vast vanwege een toegangsfout wanneer het proces het bestand 'Wininet.dll' gebruikt op een computer met Windows XPHotfix
899344Internet Explorer 6 reageert mogelijk niet meer wanneer u de functie 'CreateObject()' gebruikt voor het maken van een HTML-documentHotfix
899409Mogelijk treedt er een vertraging van 20 seconden op wanneer u toegang probeert te krijgen tot een omgeleide map door u aan te melden op een computer met Windows Server 2003 Service Pack 1 of Windows XP Service Pack 2Hotfix
899417Mogelijk wordt het foutbericht 'Toegang geweigerd' weergegeven wanneer u 'WWW-Authenticate' gebruikt: 'Onderhandelen over de methode van de HTTP-verificatie om verbinding te maken met een webserver'Hotfix
899418Mogelijk kan er in programma's geen telefoonverbinding tot stand worden gebracht nadat u een seriële kabel hebt losgekoppeld en vervolgens opnieuw hebt aangesloten in Windows XP met Service Pack 2Hotfix
899420Een toepassing die CryptoAPI-functies (Cryptography API) aanroept, reageert mogelijk niet meer op een computer met Windows XPHotfix
899422Het hulpprogramma Gpresult.exe kan de goede gebruikersaccountgegevens niet vinden nadat u de opdracht RUNAS hebt uitgevoerd op een computer met Windows XPHotfix
899527Dvd-rw-schijven lijken leeg te zijn in Windows Verkenner op een computer waarop Windows XP Service Pack 2 is geïnstalleerdHotfix
899587MS05-042: Beveiligingsproblemen in Kerberos kunnen leiden tot Denial-of-Service, vrijgeven van informatie en spoofing Beveiliging
899588MS05-039: Beveiligingsprobleem in Plug and Play kan leiden tot uitvoering van externe code en tot verhoging van machtigingenBeveiliging
899589MS05-046: Beveiligingsprobleem in de Client-service voor NetWare kan leiden tot uitvoering van externe code Beveiliging
899591MS05-041: Beveiligingsprobleem in Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) kan leiden tot Denial-of-Service Beveiliging
899596Correctie: Er treedt mogelijk onverwacht een time-out op in het proces 'Dllhost' wanneer u het selectievakje 'Niet afsluiten bij inactiviteit' hebt ingeschakeld in een COM+-toepassingHotfix
899811Foutbericht 'De leesbewerking op het geheugen is mislukt' wanneer u klikt op bepaalde koppelingen naar websites in Internet Explorer 6Hotfix
899812Foutbericht 'Er is een fout opgetreden in Internet Explorer en het programma moet worden afgesloten' wanneer u in Internet Explorer 6 een pagina probeert weer te geven die een ActiveX-besturingselement bevat Hotfix
899815Er gebeurt mogelijk enige tijd niets wanneer u op de knop 'Start' of op een andere knop op werkbalk 'Snel starten' klikt in Windows XP Service Pack 2Hotfix
899900U kunt in Windows HTTP-services geen poortnummer toevoegen aan de Service Principal Name in een programma of service wanneer u gebruikmaakt van Kerberos-verificatie op een computer met Windows Server 2003 SP1Hotfix
900411Correctie: De afspeeltoepassing wordt mogelijk onverwacht afgesloten wanneer u herhaaldelijk tussen meerdere videobestanden schakeltHotfix
900462Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert effectieve machtigingen te berekenen voor registersleutels in Windows XP: 'De effectieve machtigingen voor Objectnaam kunnen niet worden bepaald'Hotfix
900466Geluid en video worden niet op de juiste wijze gesynchroniseerd als u een computer aanroept met behulp van geluid en video in Windows MessengerHotfix
900485Foutbericht in Windows XP Service Pack 2: 'Stop 0x7E'Hotfix
900624Wanneer u een netwerkadapter loskoppelt en vervolgens weer aansluit op een computer met Windows XP, wordt het IPsec-beleid pas twee tot drie seconden na het opnieuw initialiseren van de netwerkadapter toegepastHotfix
900626Er wordt een 'Stop'-foutbericht weergegeven wanneer u een opslagapparaat plotseling verwijdert van een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd: 'STOP 0X00000023 FAT_FILE_SYSTEM'Hotfix
900722Inktprogramma's worden mogelijk onverwacht afgesloten in Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
900725MS05-049: Beveiligingsproblemen in de Windows-shell kunnen leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
900730De eigenschap PrimaryVolumeSpaceRemaining wordt niet ingesteld wanneer u de stille modus gebruikt om een hotfix te installeren op een computer waarop Windows Server 2003 of Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
900732De optie 'Nooit een verbinding kiezen' die u configureert in een onderhoudsbeleidsregel van Internet Explorer wordt niet geïmplementeerd in Windows Server 2003 of Windows XP ProfessionalHotfix
900808Het foutbericht 'Stop: 0x000000E3' wordt weergegeven wanneer u veilig een gecodeerd USB-opslagapparaat verwijdert van een computer waarop Windows XP Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
900930Beschrijving van een update voor problemen met Outlook Express 6.0 in Windows XP, die worden beschreven in artikelen 898122, 898123, 898124 en 898125Hotfix
901017Beveiligingsprobleem in de Microsoft Collaboration Data Objects kan leiden tot uitvoering van code (Windows)Hotfix
901026Mogelijk raakt het geheugen beschadigd of treedt er een toegangsfout op in aangepaste toepassingen die gebruikmaken van het object 'PrivateFontCollection' in Windows XPHotfix
901104Correctie: De resultaten van het vergelijken van een NaN-waarde met een integerwaarde in VBScript in Internet Explorer 6 kloppen nietHotfix
901116Foutbericht 'In Microsoft Internet Explorer is een fout opgetreden en het programma moet worden afgesloten' wanneer u een webpagina opent in Internet Explorer 6 met Service Pack 1Hotfix
901122De netwerkinterface op een multifunctioneel, samengesteld USB-apparaat werkt niet in Windows XPHotfix
901155Correctie: De functie 'WNetAddConnection2' verzendt het juiste wachtwoord niet wanneer de parameter 'IpPassword' 'NULL' isHotfix
901190MS06-009: Beveiligingsprobleem in IME (Input Method Editor) voor Koreaans kan verhoging van bevoegdheden tot gevolg hebbenBeveiliging
901214MS05-036: Beveiligingsprobleem in Microsoft Color Management Module kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
901377Op het weergavevenster van de printer wordt de volledige documentnaam niet weergegeven als de documentnaam een string met een multibyte-tekenreeks isHotfix
902058Er treedt een geheugenlek op in het proces 'Lsass.exe' op een computer met Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
902149De FTP-client kan accountgegevens terugsturen naar het scherm in Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
902346Correctie: Er worden foutberichten weergegeven wanneer u een WMI-query (Windows Management Instrumentation) gebruikt om WMI-gebeurtenissen te registreren op een computer waarop Windows Server 2003 of Windows XP wordt uitgevoerd: '0x80041032' en '0x80041003'Hotfix
902395'HTTP 405'-foutbericht wanneer u op een hyperlink klikt die naar een WebDAV-map in Internet Explorer 6 leidtHotfix
902400MS05-051: Beveiligingsproblemen in MS DTC en COM+ kunnen leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
902409Webformulieren verzenden gebruikersnamen en wachtwoorden niet naar een webserver in Internet Explorer 6Hotfix
902845De computer reageert niet meer tijdens de tekstmodus van Setup wanneer u probeert Windows XP te installerenHotfix
902853Mogelijk wordt een onnodige herstelbewerking gestart in de RAID-groep wanneer u een computer met Windows Server 2003 of Windows XP in de sluimerstand zetHotfix
903234Er is een update beschikbaar voor het optimaliseren van de manier waarop de Shadow Copy-client schaduwkopieën opent in Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
903235MS05-037: Beveiligingsprobleem in JView Profiler kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
903242Het Windows Beveiligingscentrum wordt in het Engels weergegeven nadat u de groepsbeleidsinstellingen hebt bijgewerkt in Windows XPHotfix
903250Titels van liedjes worden naar een beschrijfbare cd gekopieerd nadat u een brandbewerking hebt geannuleerd in Windows Media Player 10 op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
903252Mogelijk wordt gebeurtenis-id 1096 geregistreerd en reageert het systeem traag wanneer u zich aanmeldt bij een computer met Windows XP Service Pack 1Hotfix
903675Detectie- en implementatierichtlijnen voor de beveiligingsupdate van 12.07.05Beveiliging
903737De CPU wordt mogelijk volledig gebruikt wanneer u een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd meerdere keren uit de stand-bystand hebt gehaaldHotfix
903891Mogelijk kunt u offlinebestanden niet op de verwachte manier synchroniseren in Windows XPHotfix
903895Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer een gebruiker zich afmeldt bij een computer met Windows XP in een domein dat is geconfigureerd voor zwervende gebruikersprofielen: 'Kan map niet maken. Fout 3'Hotfix
903926Op een computer met Windows XP wordt het IP-adres van de proxyserver opgeslagen in plaats van dat van de FQDN wanneer u Internet Explorer 6 zodanig hebt geconfigureerd dat de functie voor het automatisch opsporen van de proxy wordt gebruiktHotfix
903930Nadat u een certificaat hebt gepubliceerd in een Active Directory op een computer met Windows XP, blijft bij het vernieuwen van de certificaten het Active Directory-certificaatarchief mogelijk leegHotfix
904023Correctie: Mogelijk wordt er een berichtvenster weergegeven wanneer u probeert Windows Messenger 5.1 te installeren in een modus zonder toezicht in Windows Server 2003 SP1 of Windows XP SP2Hotfix
904367Pictogrammen worden mogelijk niet correct weergegeven in Internet Explorer 6Hotfix
904412Een SBP-2-apparaat werkt niet wanneer het is aangesloten op een computer met Windows XP SP2Hotfix
904423Mogelijk wordt het foutbericht '0x80070005: Toegang geweigerd' weergegeven wanneer u een geplande taak maakt op een computer met Windows XP nadat u beveiligingsupdate 841873 hebt geïnstalleerdHotfix
904563U kunt geen EMF-bestanden afdrukken die groter zijn dan 2 GB in Windows XP en Windows Server 2003Hotfix
904629Correctie: DVD Navigator rapporteert ten onrechte een SPRM20-waarde wanneer DVD Navigator is ingesteld op regio 7 of 8Hotfix
904636Correctie: Wanneer u het MJPEG-compressieprogramma DirectShow gebruikt om een videobestand te decoderen, is het bestand veel groter dan verwachtHotfix
904706MS05-050: Beveiligingsprobleem in DirectShow kan leiden tot uitvoering van externe code Beveiliging
904710WinINet negeert het beleid dat u instelt wanneer u een bestand met een aangepaste beheersjabloon instelt in Windows XP met Service Pack 2Hotfix
904767Mogelijk wordt het foutbericht 'Er is een fout opgetreden in RPC locator en het programma moet worden afgesloten' weergegeven wanneer u Windows XP Service Pack 2 op een computer installeertHotfix
904829Het foutbericht 'Deze map bevat al een bestand met de naam '<Bestandsnaam>' wordt weergegeven wanneer u een met NTFS gecodeerd bestand naar een nieuwe locatie kopieert op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
905297Internet Explorer 6 reageert niet meer wanneer u een onderliggend venster wilt ladenHotfix
905299Internet Explorer 6 geeft bepaalde EMF-afbeeldingen niet goed weer in Windows XP en Windows Server 2003Hotfix
905414MS05-045: Beveiligingsprobleem in Network Connection Manager kan leiden tot 'Denial-of-Service'-aanval Beveiliging
905495MS05-044: Beveiligingsprobleem in de Windows FTP-client kan leiden tot gemanipuleer met de locatie voor bestandsoverdrachtBeveiliging
905498Correctie: De gebeurtenis 'onbeforeunload' treedt onverwacht op wanneer u een webpagina in Internet Explorer 6 weergeeft op een computer waarop Windows XP Service Pack 2 of Windows Server 2003 Service Pack 1 is geïnstalleerdHotfix
905519Er treden problemen op wanneer u probeert programmatisch af te drukken naar een bestand in Windows XPHotfix
905628Mogelijk wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een aangepast Winsock-netwerkprogramma uitvoert op een computer met Microsoft Windows XP Service Pack 2Hotfix
905654De eigenschap 'LastLogonUserName' wordt niet in alle gevallen ingevuld op een computer waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
905749MS05-047: Beveiligingsprobleem in Plug and Play kan leiden tot uitvoering van externe code en tot lokale verhoging van machtigingenBeveiliging
905816Het duurt 8 seconden voor een USB-camera het vastleggen van beelden hervat op een computer met Windows XP die uit de stand-bystand is gehaaldHotfix
905890Programma's reageren mogelijk zeer traag als de netwerkverbinding met uw basismap traag is in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
905915MS05-054: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
906216Het ActiveX-besturingselement Dhtmled.ocx werkt niet naar behoren nadat een programma de eigenschap Visible van het besturingselement Dhtmled.ocx heeft gewijzigdHotfix
906219Het Windows-installatiepakket wordt niet geïnstalleerd wanneer u de opdrachtregeloptie 'PATCH' gebruikt om het pakket te installeren in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
906232Sony Media Changer-/Recorder-apparaten worden niet goed gedetecteerd als PowerFile C200-dvd-/cd-wisselaars in Windows XPHotfix
906277Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u hardware-inventarisatie uitvoert op SMS-clients waarop Windows XP wordt uitgevoerd: 'Er is een onbekende fout opgetreden bij de verwerking van een exemplaar van de klasse win32_cdromdrive'Hotfix
906294Het gebruik van monikers wordt niet meer ondersteund in Internet Explorer na installatie van de beveiligingsupdates van cumulatieve beveiligingsupdate 896727 (MS05-038)Hotfix
906379Fout: Mogelijk wordt de foutwaarde '0x800c0008' weergegeven wanneer u een HTTPS POST-verzoek verstuurt via de functie 'IMoniker::BindToStorage' en de interface 'IStream' gebruikt om de HTTP POST-gegevens te verstrekken Hotfix
906450Het hulpprogramma Gpresult.exe reageert niet meer of geeft verkeerde resultaten weer wanneer u het hulpprogramma Gpresult.exe gebruikt in combinatie met de /v- of /z-switch op een computer met Windows XPHotfix
906469Een geretourneerde padomgevingsvariabele wordt afgebroken tot 1.024 bytes op een computer met Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
906472U kunt een Memory Stick-apparaat voor verwisselbare media niet verwijderen met het FAT32-bestandssysteem op een computer met Windows XPHotfix
906473Correctie: Wanneer u op een koppeling klikt waarvoor een doel is opgegeven in een toepassing die op een WebBrowser-besturingselement is gebaseerd, wordt altijd een nieuw venster geopendHotfix
906524Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een externe share aan te sluiten met NTLM-verificatie op een computer met Windows XP: 'Aanmeldingsfout: onbekende gebruikersnaam of ongeldig wachtwoord'Hotfix
906569Update 906569 voegt het tabblad Hulpprogramma's toe aan het hulpprogramma voor systeemconfiguratie in Windows XP Service Pack 2Hotfix
906650Wanneer u Internet Explorer gebruikt op een computer met Windows XP, duurt het mogelijk 8 tot 11 seconden voor Internet Explorer een webpagina heeft geopendHotfix
906673Correctie: Visual Studio 2005 wordt mogelijk onverwacht afgesloten wanneer u probeert MSDN-documentatie weer te geven of wanneer u probeert een nieuw Visual C++-project te maken in Windows XP Service Pack 2Hotfix
906678Een toepassing met twee threads reageert niet meer op een computer met Windows XPHotfix
906681Een gebruiker kan zich op een computer met Windows XP aanmelden met een gebruikersnaam en wachtwoord, zelfs als de eigenschap is ingesteld dat voor interactieve gebruikersaanmelding een smartcard vereist isHotfix
906688Mogelijk wordt een extra pagina met foutieve tekst afgedrukt wanneer u een Office 2000-document afdrukt met een PostScript-printer in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
906693De standaardtoetsenbordindeling wordt gewijzigd wanneer u de functie 'Verbinding met extern bureaublad' gebruikt om verbinding te maken met een computer met Windows XPHotfix
906751In het veld met de beschrijving van een persoonlijke sleutel wordt altijd 'Persoonlijke sleutel bij CryptoAPI' weergegeven en u kunt de tekst niet wijzigen op computers met Windows XPHotfix
906752U kunt geen printer installeren die gebruikmaakt van een aangepaste afdrukprocessor in Windows Server 2003 Server of Windows XP ProfessionalHotfix
906859Gebeurtenis-id: '3042' wordt geregistreerd in de toepassing 'Logboeken' wanneer u het hulpprogramma Relog.exe gebruikt op een computer met Windows XPHotfix
906866Mogelijk wordt het foutbericht 'STOP 0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS' weergegeven wanneer u probeert u aan te melden bij een domeinHotfix
906882Het foutbericht 'Stop: 0x000000D1' wordt weergegeven op een computer waarop Windows XP met Service Pack 1 of Windows XP met Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
907018Internet Explorer 6 reageert mogelijk niet meer wanneer u een HTML-pagina sluit die gebruikmaakt van weergavefilters of overgangenHotfix
907245MS05-048: Een beveiligingsprobleem in Microsoft Collaboration Data Objects kan leiden tot uitvoering van codeBeveiliging
907247Een beschrijving van de service-update voor zwervende referenties voor Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
907265Er is een update voor MMC 3.0 beschikbaar voor Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
907301Het bestand 'Wininet.dll' verwerkt geen omleidingen van HTTPS-URL's naar HTTP-URL's in Windows XP met Service Pack 2Hotfix
907316De tekengrootte van tekst in besturingselementen voor HTML-formulieren wordt niet gewijzigd wanneer u de tekengrootte van een webpagina wijzigt in Internet Explorer 6 Service Pack 1Hotfix
907338Correctie: Er treedt een toegangsfout op in het navigatie-onderdeel 'Mshtml.dll' wanneer u probeert een webtoepassing te gebruiken die gebruikmaakt van HTC-bestanden (HTML Component) in Internet Explorer 6Hotfix
907405U kunt niet opnieuw verbinding maken met een draadloos netwerk met een verborgen SSID nadat u de verbinding met dat netwerk handmatig hebt verbroken op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
907455Het kan tot 10 seconden duren voor Internet Explorer de eerste keer wordt opgestart in Windows XPHotfix
907572Mogelijk treedt een geheugenlek op in een clientcomputer met Windows XP wanneer het hulpprogramma 'Extern bureaublad' zodanig is geconfigureerd dat apparaten met seriële poorten op de hostcomputer kunnen worden aangeslotenHotfix
907717Windows Firewall weigert mogelijk ICMP-pakketten op een computer met Windows XP SP2 met meer dan één netwerkadapterHotfix
907803U kunt geen exacte veelhoeken tekenen wanneer u de methode 'FillPolygon' en de klasse 'PathGradientBrush' van .NET Framework 1.1 gebruikt op een computer met Windows XPHotfix
907865Er is een hotfix beschikbaar voor het bijwerken van IPSec Policy Agent voor Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
907870Er treden regelmatig geheugenbeschadigingen op in de binaire gegevens die zijn opgeslagen op een gecomprimeerd NTFS-bestandssysteemstation op een computer met Windows XPHotfix
908069De opdracht 'ntbackup' vraagt u mogelijk niet om de back-upmedia te wijzigen op een computer met Windows XPHotfix
908209Internet Explorer 6 kan het Kerberos-verificatieprotocol niet gebruiken om verbinding te maken met een website die gebruikmaakt van een niet-standaardpoort in Windows XP en Windows Server 2003 Hotfix
908233Microsoft Office InfoPath 2003 reageert niet meer wanneer u herhaaldelijk op de opdrachtknop Verwijderen kliktHotfix
908473Correctie: Er wordt een controlegebeurtenis voor een mislukte bewerking met gebeurtenis-id '560' weergegeven in het beveiligingslogboek wanneer u objectcontrole inschakelt in Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
908519MS06-002: Beveiligingsprobleem in ingesloten weblettertypen kan leiden tot uitvoering van externe code Beveiliging
908521Door een probleem in de RPC-engine reageert Office Outlook 2003 niet meer op een computer waarop Windows Server 2003 of Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
908531MS06-015: Beveiligingsprobleem in Windows Verkenner kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
908536De horizontale schuifbalk die in formulieren wordt gebruikt, reageert mogelijk niet op opdrachten of handelingen van de muis wanneer u thema's gebruikt op een computer met Windows XP SP2Hotfix
908673Problemen wanneer u probeert bestanden over te brengen van of naar een apparaat dat is aangesloten op een USB 2.0-hub in Microsoft Windows XPHotfix
908676Correctie: Het duurt langer om HTML-pagina's met veel niet-ASCII-tekens te laden in Internet Explorer 6Hotfix
908917Het systeem reageert niet meer wanneer u een webpagina of HTML-document opent op een computer met Windows XP SP2Hotfix
909095De computer wordt soms niet in de slaapstand gezet en het foutbericht 'Er zijn onvoldoende systeembronnen beschikbaar om de API te voltooien' wordt weergegeven in Windows XP met Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 of Windows XP Media Center Edition 2005Hotfix
909278U ontvangt geen ICMP-berichten met een onbereikbare bestemming nadat u beveiligingsupdate MS05-019 hebt geïnstalleerd op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
909279Een computer met Windows XP kan de klok mogelijk niet synchroniseren met een internettijdserverHotfix
909347Leden van de groep 'Netwerkconfiguratieoperators' kunnen geen nieuwe verbinding maken voor alle gebruikers in Windows XPHotfix
909390Er is een update beschikbaar waarmee DNS-clientcomputers met Windows XP pakketten van maximaal 64 KB kunnen accepterenHotfix
909422Wanneer u de bestanden in de gecomprimeerde mappen op een WebDAV-server hebt gewijzigd, worden deze wijzigingen mogelijk niet weergegeven op een computer met Windows XPHotfix
909423De tijd en datum waarop een bestand voor het laatst is gewijzigd, worden ten onrechte weergegeven als de huidige tijd en datum in een WebDAV-map in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
909425Er wordt een foutbericht weergegeven in Windows Server 2003 en Windows XP Professional: 'ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED'Hotfix
909441Correctie: In het 'Configuratiescherm' wordt bij 'Geluiden en audioapparaten' de instelling in de lijst 'Luidsprekerinstellingen' niet goed weergevenHotfix
909486Een programma wordt afgesloten wanneer u de muisaanwijzer over het programmabestand beweegt in het dialoogvenster 'Openen', 'Opslaan' of 'Opslaan als' op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
909547Het traceerlogboek 'Global Logger' neemt mogelijk in omvang toe en verbruikt mogelijk alle schijfruimte op een computer met Windows XPHotfix
909608Er treedt een toegangsfout op wanneer u de switch '/integrate' gebruikt om hotfix 900725 te integreren in installatiebronbestanden voor Windows XP Service Pack 2Hotfix
909667Een computer met Windows XP reageert niet meer tijdens bewerkingen in de stand-by- of sluimerstand of wanneer u probeert de opdracht 'Uitschakelen' te gebruikenHotfix
909737Correctie: De functie 'MSChapSrvChangePassword' mislukt mogelijk en leidt mogelijk tot een onverwachte foutcode op een computer waarop Windows Server 2003 of Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
909918Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een Visual Basic-toepassing afsluit die gebruikmaakt van de LUARedirectFS-shim op een computer met Windows XP: 'De instructie op '0x7c9105f8' verwijst naar geheugen op '0x00350010'Hotfix
909985De installatie van groepsbeleidssoftware werkt niet goed voor gebruikers met zwervende gebruikersprofielen op clientcomputers met Windows XPHotfix
909987Mogelijk verloopt het afdrukken traag op een computer met Windows XP die gebruikmaakt van printers die worden gehost op een Samba-serverHotfix
910234Correctie: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer een service-onderdeel in een COM+-toepassing een ander service-onderdeel in een tweede COM+-toepassing aanroept: '0x8004E027'Hotfix
910274Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een document te openen op een beveiligde FTP-server in Windows XPHotfix
910329Er wordt mogelijk een foutbericht weergegeven wanneer u probeert 'Help'-inhoud te lezen voor de functie 'Pop-upblokkering' in Internet Explorer op een computer met Windows XP SP2 waarop het MUI-pakket is geïnstalleerd: 'Pagina kan niet worden weergegeven' Hotfix
910365Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een website te openen als een webmap in Microsoft Internet Explorer 6Hotfix
910366De tekst van de dialoogvensters 'Windows afsluiten' en 'Windows-beveiliging' wordt niet weergegeven in de taal die u hebt ingesteld in het Multilingual User Interface Pack in Microsoft Windows XP Professional met Service Pack 2Hotfix
910437Toegangsfout wanneer Automatische updates van Windows probeert updates te downloaden op een computer met Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
910466Mogelijk wordt het foutbericht 'MEM_BAD_POINTER' weergegeven op een computer waarop Windows XP met Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
910482Nadat u een smartcard uit een computer met Windows XP hebt verwijderd, wordt u niet afgemeld of wordt het werkstation niet vergrendeld Hotfix
910620MS06-004: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
910623Het niet-geselecteerde hardwareprofiel wordt verwijderd als u een hardwareprofiel selecteert dat niet overeenkomt met de vergrendelde of onvergrendelde status van de computer op een draagbare computer met Windows XPHotfix
910645Correctie: Mogelijk treedt een toegangsfout op wanneer u Internet Explorer 6 gebruikt om een webpagina te bezoeken die voor DHTML-scripting gebruikmaakt van HTML-onderdelenHotfix
910678De wizard 'Sysprep MiniSetup' reageert mogelijk niet meer wanneer u deze uitvoert om een installatiekopie van Microsoft Windows XP met Service Pack 2 te installerenHotfix
910720Beschikbaarheid van COM+ hotfix-combinatiepakket 12 voor Windows XPHotfix
910728Er is een update beschikbaar om het Energy Star-embleem te verwijderen van het tabblad 'Schermbeveiliging' in Windows Server 2003 en in Windows XPHotfix
910849De sessie blijft vergrendeld wanneer u 'ExitWindowsEx(EWX_LOGOFF|EWX_FORCE,NULL)' aanroept in Windows XPHotfix
910906Mogelijk loopt een programma vast wanneer het de methode 'Zoeken' gebruikt op een binair veld met gebruik van de Microsoft DAO 3.6-objectbibliotheekHotfix
911013Uitzonderingen van het firewallprogramma van meer dan 260 tekens kunnen niet worden geconfigureerd met een groepsbeleid op een computer met Windows XP Professional SP2Hotfix
911063Correctie: Het menu wordt mogelijk nog steeds in het Engels weergegeven nadat u een menutaal hebt geselecteerd in DirectShow DVD Navigator in Windows XP Hotfix
911064Correctie: Mogelijk treedt een toegangsfout op wanneer u een ActiveX-besturingselement laadt dat meer dan 4 GB toewijst in Internet Explorer 6Hotfix
911066Mogelijk wordt de computer onverwacht afgesloten en mogelijk treedt een toegangsfout op in het bestand 'Msctf.dll' wanneer u een programma herhaaldelijk opstart en afsluit op een computer met Microsoft Windows XP Tablet PC EditionHotfix
911071Programma's die gebruikmaken van het onderdeel 'Tablet PC Invoerpaneel' werken mogelijk niet goed op Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
911133Het foutbericht 'Stop 0x0000007F' wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt met een styluspen op een computer met Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
911149Er wordt een foutbericht weergegeven in Internet Explorer wanneer u probeert een website te openen die gebruikmaakt van Kerberos-verificatie op een computer met Windows XP: 'HTTP-fout 401 - Niet toegestaan: toegang wordt geweigerd vanwege ongeldige referenties'Hotfix
911162Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een FTP-client gebruikt in Windows XP: '500 Ongeldige PORT-opdracht'Hotfix
911170De hulpprogramma's 'Resulterende verzameling beleidsregels' en 'Console Groepsbeleidsbeheer' geven beleidsinformatie niet goed weer op een computer met Windows XP Service Pack 2 (SP2)Hotfix
911262Het systeem reageert traag wanneer u een programma uitvoert dat gebruikmaakt van de WMI-service op een computer met Windows XP SP2 of Windows Server 2003 SP1Hotfix
911280MS06-025: Beveiligingsprobleem in Routering en RAS kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
911562MS06-014: Beveiligingsprobleem in de functie Microsoft Data Access Components (MDAC) kan leiden tot uitvoering van code Beveiliging
911564MS06-006: Beveiligingsprobleem in Windows Media Player kan leiden tot uitvoering van externe code in niet-Microsoft-browsersBeveiliging
911565MS06-005: Een beveiligingsprobleem in Windows Media Player kan uitvoering van externe code tot gevolg hebbenBeveiliging
911567MS06-016: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Outlook ExpressBeveiliging
911589Het proces 'Proquota.exe' gebruikt veel geheugen wanneer u een profielquotum inschakelt op een computer waarop Windows XP Service Pack 2 of Windows 2000 wordt uitgevoerdHotfix
911740Als u de grootte van een Hebreeuwse webpagina wijzigt of een dergelijke pagina maximaliseert in Internet Explorer, wordt een decimaal getal omgekeerdHotfix
911855Correctie: Mogelijk treedt een toegangsfout op wanneer u een globale recordsetvariabele declareert en de recordset probeert te sluiten in Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Service Pack 1Hotfix
911904Correctie: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u bepaalde AVI-bestanden afspeelt in Windows Media Player: '0x800705aa - Er zijn onvoldoende systeembronnen beschikbaar om aan de aanvraag te voldoen'Hotfix
911927MS06-008: Beveiligingsprobleem in WebClient kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
911929Correctie: Mogelijk treedt een handle-lek in een registersleutel op wanneer u webpagina's bekijkt in Internet Explorer 6Hotfix
911949Mogelijk kunt u 'Hulp op afstand' niet gebruiken om verbinding te maken met een clientcomputer nadat u Windows XP SP2 hebt geïnstalleerd op een computer waarop het Multilingual User Interface Pack (MUI) is geïnstalleerdHotfix
911990De verbinding met de Sony Media Changer/Recorder wordt verbroken in Windows XP Media Center Edition 2005 Hotfix
912112De uitgebreide desktopconfiguratie wordt niet hersteld wanneer u een draagbare computer met Windows XP opnieuw op een basisstation aansluitHotfix
912143Wanneer u een toepassing gebruikt die de functie 'NetUserGetLocalGroups' aanroept in Windows Server 2003 of Windows XP, treedt er mogelijk een geheugenlek op in de toepassingHotfix
912354Mogelijk treedt er een systeemgeheugenlek van eigen bytes op in het proces 'Winlogon.exe' op een computer waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerdHotfix
912461Correctie: U kunt geen informatie verkrijgen over specifieke gebeurtenissen wanneer u tegen het besturingselement 'DVD Nav' programmeert in Windows XPHotfix
912475De update voor Australische zomertijd voor 2006 voor omgevingen die geen gebruikmaken van Exchange Server is nu verlopenHotfix
912572Er wordt een foutbericht weergegeven nadat u een toepassing hebt gemaakt om een verificatiebeheeropslag te openen in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
912666Correctie: U kunt geen met El Torito compatibele opstart-cd maken met Windows XP Image Mastering API (IMAPI) op een computer met Windows XPHotfix
912680Bij het kopiëren van een bestand of map worden de originele bestands- of mapkenmerken mogelijk niet overgenomen op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
912761Encrypting File System (EFS) genereert een zelfondertekenend certificaat wanneer u probeert een EFS-bestand te coderen op een computer met Windows XPHotfix
912784Er treedt een toegangsfout op wanneer u een gecodeerde multimediastream afspeelt in Windows XPHotfix
912812MS06-013: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
912817Beschikbaarheid van COM+ hotfix-combinatiepakket 13 voor Windows XPHotfix
912919MS06-001: Beveiligingsprobleem in de beeldweergave-engine kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
912945Internet Explorer 6 software-update en het effect ervan op ActiveX-besturingselementen Hotfix
913178Beschrijving van het hotfixpakket voor Jet 4.0 Database Engine dat is verschenen na 837001: 17.02.06Hotfix
913296Er is een update beschikbaar voor Jet 4.0 Data Engine waarmee problemen worden opgelost die mogelijk optreden op een computer met Windows XPHotfix
913318Er wordt een 'Stop'-foutbericht weergegeven wanneer u media voor verwisselbare opslag aansluit op en vervolgens verwijdert van een computer met Windows XP: 'STOP 0x00000023' Hotfix
913365Een hotfix met betrekking tot USB werkt niet meer nadat u een computer met Windows XP uit de sluimer- of stand-bystand hebt gehaaldHotfix
913425Correctie: Mogelijk doet zich een deadlock voor wanneer u de met KSProxy gedefinieerde functie 'IReferenceClock::AdviseTime' gebruikt voor audiostreams in Windows XP Hotfix
913433MS06-020: Beveiligingsproblemen in Macromedia Flash Player van Adobe kunnen leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
913446MS06-007: Beveiligingsprobleem in TCP/IP kan Denial-of-Service tot gevolg hebbenBeveiliging
913460Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een ActiveX-besturingselement te installeren of het WGA-validatieproces te voltooien in Windows XP met Service Pack 2: '8024402c'Hotfix
913478Er worden geen afdrukstatusberichten meer weergegeven wanneer u afdrukt naar een netwerkprinter nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerdHotfix
913522Mogelijk ondervindt u netwerkverbindingsproblemen op een computer met Windows XP SP2 of Windows Server 2003 SP1 die over meer dan één netwerkadapter beschiktHotfix
913538Een WMI-enumeratorobject wordt geannuleerd voordat de clientcomputer het gebruik van het enumeratorobject kan voltooien op een clientcomputer met Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
913580MS06-018: Beveiligingsprobleem in Microsoft Distributed Transaction Coordinator kan leiden tot Denial-of-ServiceBeveiliging
913670Update beschikbaar om update 912475 voor de Australische zomertijd in 2006 te verwijderenHotfix
913788Microsoft Internet Explorer 6 loopt mogelijk vast wanneer u probeert af te drukken of een voorbeeld van een webpagina weer te gevenHotfix
913808De ingesloten resourceversie van de LIP MUI-bestanden is onjuist in Windows XP Starter EditionHotfix
913830Een ActiveX-besturingselement wordt mogelijk niet goed weergegeven wanneer u horizontaal in het ActiveX-besturingselement bladert in Internet Explorer 6Hotfix
913862Correctie: Internet Explorer 6 retourneert een verkeerde IOleClientSite-aanwijzer wanneer een binnenste frame dynamisch een <object>-element invoegt in het DOMHotfix
914012Message Queuing wordt niet gestart op een computer met Windows Server 2003 Service Pack 1Hotfix
914015Er treedt geen fout op wanneer het stuurprogramma Hidusb.sys een apparaatpoort niet opnieuw kan instellen in Windows XPHotfix
914028Een computer met Windows XP reageert niet meer wanneer de computer probeert over te schakelen naar de stand-bystandHotfix
914144Het dialoogvenster 'Aanmelden bij Windows' in het venster 'Extern bureaublad' lijkt ten onrechte de standaardinvoertaal van de clientcomputer te gebruiken in Windows XPHotfix
914300MFC ActiveX-besturingselementen die bij één webpagina horen, blijven mogelijk op alle webpagina's aanwezig wanneer u de knoppen 'Vorige' en 'Volgende' gebruikt in Internet Explorer 6Hotfix
914301De functie 'CoCreateInstance' resulteert mogelijk in een 'HRESULT'-fout op een computer met Windows XP Professional Service Pack 2 of Windows Server 2003Hotfix
914388MS06-036: Beveiligingslek in de DHCP-clientservice kan uitvoering van externe code mogelijk makenBeveiliging
914389MS06-030: Een beveiligingsprobleem in Server Message Block kan uitbreiding van bevoegdheden mogelijk maken Beveiliging
914399Correctie: Het foutbericht 'Bugcontrole 0x1d' wordt mogelijk weergegeven wanneer u meerdere toepassingen gebruikt die elk hetzelfde exemplaar van de geluidskaart gebruiken in Windows XPHotfix
914437Er worden twee vensters weergegeven wanneer u dubbelklikt op twee snelkoppelingen naar dezelfde map in Windows XPHotfix
914440Netwerkdiagnose voor Windows XP is beschikbaar als hulp bij het opsporen en oplossen van netwerkverbindingsproblemenHotfix
914444Het apparaat met aanraakscherm werkt niet wanneer u probeert de wizard 'Out-of-Box Experience' uit te voeren op een computer met Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
914450Er worden geen apparaten weergegeven in Apparaatbeheer nadat u beveiligingsupdate 905749 hebt geïnstalleerd op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
914453Webtoepassingen die gebruikmaken van gesegmenteerde codering reageren niet meer wanneer u ze opent vanaf een computer met Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
914463WMI veroorzaakt objecttoegangsfouten wanneer een SACL wordt toegepast op de registersubsleutel 'HKEY_USERS' in Windows Server 2003 of Windows XP met Service Pack 2Hotfix
914798MS06-011: Permissieve DACL's voor Windows-services kunnen misbruik van bevoegdheden tot gevolg hebbenBeveiliging
914804Een externe computer met Windows XP schakelt niet meer automatisch over op de stand-by- of sluimerstand nadat u de verbinding met de computer hebt verbrokenHotfix
914810De service 'Automatische updates' reageert mogelijk niet meerHotfix
914841Informatie over het vereenvoudigen van het maken en onderhouden van IPsec-filters (Internet Protocol security) in Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
914882Het filterbeheercombinatiepakket voor Windows XP SP2Hotfix
914906Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer een computer met Windows XP Starter Edition telkens opnieuw wordt opgestart: 'Unsupported State(2)'Hotfix
914929Correctie: Grafische lijnen die in de HPGL-vectormodus worden afgedrukt, zijn dunner dan lijnen in het document als u een op Unidrv gebaseerd stuurprogramma gebruikt in de modus voor minimaal 2 of 6 brochuresHotfix
915326Wanneer u een externe USB 2.0-hub verwijdert van een computer met Windows XP, worden USB-apparaten die op de USB 2.0-hub waren aangesloten niet meteen verwijderd door 'Apparaatbeheer'Hotfix
915355Wanneer u probeert een aangepaste toepassing uit te voeren of een website te openen met Internet Explorer 6 met SP1, reageert de toepassing of Internet Explorer mogelijk niet meerHotfix
915357De netwerverbinding wordt mogelijk verbroken wanneer u DHCP gebruikt om IP-instellingen te configureren op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
915365Een gedistribueerde toepassing reageert niet meer of de netwerkverbinding mislukt nadat u Microsoft Beveiligingsupdate MS04-031 hebt geïnstalleerdHotfix
915377Mogelijk reageert het systeem traag wanneer u probeert gedeelde bronnen te openen met Windows Verkenner op een clientcomputer waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerdHotfix
915389Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een wachtwoord uit of aan een gecomprimeerde map te verwijderen of toe te voegen op een computer met Windows XP: 'Fout van gecomprimeerde mappen' Hotfix
915415Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de methode 'Image.Save' gebruikt om een zeer groot GIF-bestand te maken in Windows Server 2003 of Windows XP: 'System.Runtime.InteropServices.ExternalException: Er is een generieke fout opgetreden in GDI'Hotfix
915428Er wordt geen foutbericht weergegeven met de melding dat u de verkeerde pincode hebt gebruikt wanneer u verbinding maakt met een draadloos 802.1X-netwerk met EAP-TLS op een computer met Windows XPHotfix
915686Internet Explorer reageert niet meer wanneer u probeert verbinding te maken met een website nadat u automatische proxydetectie hebt ingeschakeld op een computer met Windows XP Service Pack 2 (SP2)Hotfix
915787Certificaatvalidatie mislukt op clientcomputers wanneer Internet Explorer 6 gebruikmaakt van CAPI om CRL- of CA-certificaten op te halenHotfix
915800Er is een hotfix beschikbaar voor Windows Desktop Search IFilters voor documenten in Windows XP en Windows Server 2003Hotfix
915832Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een inbelnetwerkverbinding te initialiseren met een smartcard: 'Fout 0x80090016 - NTE_BAD_KEYSET' Hotfix
915843Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert de WMI MMC-module te openen met de opdracht 'Wmimgmt.msc' op een computer met Microsoft Windows XP: 'Er is een fout in een module ontdekt'Hotfix
915865Het XmlLite-updatepakket is beschikbaar voor 32-bits versies van Windows XP met Service Pack 2Hotfix
916089Correctie: Wanneer u Windows Update uitvoert om updates te zoeken die gebruikmaken van Windows Installer, zoals Office-updates, treedt mogelijk een geheugenlek op of wordt mogelijk een foutbericht voor het proces 'Svchost' weergegevenHotfix
916094Een afdrukverzoek voor een Novell NetWare-printershare mislukt op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
916189Een COM-clienttoepassing werkt niet meer zoals verwacht op een computer met Windows XP SP2 en mogelijk wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'E_ACCESSDENIED'Hotfix
916191Windows Management Instrumentation-queries resulteren niet in informatie voor de klasse 'Win32_DiskDrive- of Win32_DiskPartition' op een computer met Windows XPHotfix
916199Windows XP reageert niet meer wanneer u op een venster klikt of de grootte van een venster wijzigt, of het volgende 'Stop'-foutbericht wordt weergegeven wanneer u in Windows Server 2003 veel consoletoepassingen uitvoert: '0x000000F4' Hotfix
916204Een OpenAFS-share kan niet worden geopend op een client met Windows XP die het netwerk niet gebruiktHotfix
916281MS06-021: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
916452Er is een hotfix beschikbaar voor het wijzigen van de instelling 'Tijdzone' in '(GMT-05:00) Eastern Time (VS & Canada)' op een computer met Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
916453Er is een hotfix beschikbaar voor het wijzigen van de instelling 'Tijdzone' in '(GMT-06:00) Central Time (VS & Canada)' op een computer met Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
916528Correctie: Er worden verkeerde gegevens geretourneerd wanneer u de bindingsvolgorde van twee uitvoerparameters met vergelijkbare namen wijzigt in een toepassing die gebruikmaakt van het ODBC-stuurprogramma in Windows XP Service Pack 2 Hotfix
916595Stop-foutbericht op een computer met Windows XP: 'STOP 0x000000D1'Hotfix
916731Het opdrachtregelprogramma Defrag.exe reageert niet meer (loopt vast) wanneer u het hulpprogramma uitvoert nadat u Windows XP hebt geïnstalleerd Hotfix
916846De SMB-communicatie (Server Message Block) tussen SMB-onderdelen bij de client en de server wordt niet voltooid als de instellingen voor SMB-ondertekening niet overeenkomen in het groepsbeleid of het registerHotfix
916852TCP-pakketten worden opnieuw verzonden als het TCP-bevestigingspakket meer dan 300 milliseconde wordt vertraagd op een computer waarop Windows Server 2003 of Windows XP wordt uitgevoerd Hotfix
917013Beschrijving van Windows Desktop Search 3.01 en het MUI (Multilingual User Interface Pack) voor Windows Desktop Search 3.01Hotfix
917021Beschrijving van de Wireless Client Update voor Windows XP met Service Pack 2Hotfix
917022Een programma dat de bibliotheek 'Prestatiegegevenshelper' gebruikt voor het openen van een prestatie-object reageert mogelijk niet meer op een computer met Windows XPHotfix
917140De gedetailleerde logbestandvermeldingen van Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) kunnen niet in het logbestand worden vastgelegd op een computer waarop Windows XP met Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
917159MS06-035: Beveiligingsprobleem in Server-service kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
917283MS06-033: Een beveiligingslek in ASP.Net kan het vrijgeven van gegevens mogelijk makenBeveiliging
917332Het beeldscherm wordt niet ingeschakeld wanneer u de muis beweegt of op een willekeurige toets drukt nadat u de instellingen voor 'Energiebeheer' hebt geconfigureerd op een draagbare computer met Windows XP SP2Hotfix
917344MS06-023: Beveiligingsprobleem in Microsoft JScript kan leiden tot uitvoering van externe code Beveiliging
917422MS06-051: Beveiligingsprobleem in Windows-kernel kan leiden tot de uitvoering van externe codeBeveiliging
917425Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer ActiveX voor Mshtml.dllHotfix
917462Correctie: Er treedt een toegangsfout op in een Windows XP Embedded-toepassing wanneer u de functie 'Standaardantwoord inschakelen' van de bibliotheek 'User32.dll' gebruikt in combinatie met de optie 'Registratie inschakelen' om de automatische verwerking van berichtvensters in te schakelen Hotfix
917537MS06-034: Beveiligingsprobleem in Internet Information Services met Active Server Pages kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
917608Correctie: Er wordt een foutgebeurtenis geregistreerd in het systeemlogbestand wanneer u een COM-onderdeel instelt om uit te voeren als de gebruiker 'NT AUTHORITY\SYSTEM' op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
917730U kunt geen verbinding met een netwerk maken wanneer u een computer met Windows XP SP2 opstartHotfix
917772Correctie: Internet Explorer 6 wordt onverwacht afgesloten wanneer u een programma uitvoert dat een webbrowserbesturingselement gebruikt om bij herhaling door de IHTMLStyleSheetsCollection-interface te gaan Hotfix
917777De wizard 'Printer toevoegen' of het dialoogvenster 'Printer' reageert niet meer op een computer met Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000Hotfix
917783Correctie: In Internet Explorer worden geen ActiveX-besturingselementen ingeschakeld die dynamisch zijn ingevoegd in een HTML-pagina door binaire werking nadat u beveiligingsupdate MS06-013 hebt geïnstalleerdHotfix
917953MS06-032: Beveiligingsprobleem in TCP/IP kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
918005De accu loopt mogelijk veel sneller dan verwacht leeg op een draagbare computer waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerdHotfix
918014Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een Word-document opent op een computer waarop Windows XP met Service Pack 2 wordt uitgevoerd: 'Fout! Het ingesloten besturingselement kan niet worden geladen'Hotfix
918033Bepaalde Windows-dialoogvensters houden mogelijk niet de verwachte focus op een computer met Windows XPHotfix
918069Mogelijk ontbreken alle e-mailitems als u Outlook Express 6.0 Service Pack 1 of Outlook Express 6.0 Service Pack 2 opstartHotfix
918093Nieuwe update voor tijdzonedefinities voor Sri Lanka Hotfix
918118MS07-013: Een beveiligingsprobleem in Microsoft RichEdit kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
918144Beschrijving van het hotfixpakket voor Jet 4.0 Database Engine dat is verschenen na 837001: 11.05.06 Hotfix
918204U ondervindt aanzienlijke vertragingen wanneer u netwerksneltoetsen gebruikt op een computer waarop Windows XP SP2 wordt uitgevoerdHotfix
918208Internet Explorer kan FTP-servers op internet niet openen vanaf een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
918310Correctie: CPU-gebruik loopt op tot 100 procent op een Windows XP-computer wanneer u zoekt naar inhoud op een webpagina in Internet Explorer 6Hotfix
918334Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een Win32-programma uitvoert dat de functie 'CreateFile' aanroept vanaf een clientcomputer met Windows XP naar een serverHotfix
918338Windows XP reageert niet meer wanneer u probeert een groot bestand offline op te slaanHotfix
918365Het stuurprogramma Usbser.sys wordt mogelijk niet geladen wanneer een USB-apparaat een IAD gebruikt voor het definiëren van een functie met meerdere interfaces en deze functie het stuurprogrammabestand 'Usbser.sys' gebruikt in Windows XPHotfix
918439MS06-022: Een beveiligingsprobleem in ART-beeldweergave kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
918495Wanneer u probeert u interactief aan te melden op een computer met Windows XP wordt het aanmeldingsscript van het gebruikersobject niet uitgevoerdHotfix
918599Correctie: Er doet zich een uitzondering voor in een tekentoepassing wanneer u bepaalde penstijlen gebruikt op een computer waarop Windows Server 2003 of Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
918649Het venster Automatisch afspelen wordt niet weergegeven wanneer u een HD DVD-Video-schijf plaatst in een HD DVD-Video-schijfstation in Windows XP Hotfix
918690Internet Explorer 6 reageert niet meer wanneer u een webpagina afsluit die gebruikmaakt van de stijl 'Filter' en het ActiveX-besturingselement 'Windows Media Player 9'Hotfix
918692Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een document te openen nadat u het al eens hebt geopend in Internet Explorer 6: 'De pagina kan niet worden weergegeven'Hotfix
918766Een opgeslagen EML-bestand wordt niet geopend in de opstelmodus in Outlook ExpressHotfix
918837Windows Energiebeheer wordt uitgeschakeld wanneer u de optie 'Ontwaken' inschakelt voor een draadloze NDIS-netwerkadapter in Windows XPHotfix
918899MS06-042: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer Beveiliging
918956Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u het deelvenster 'Favorieten' van Internet Explorer 6 opent in Windows XP of Windows Server 2003: 'Het programma Iexplore.exe heeft fouten gegenereerd'Hotfix
918961Correctie: Internet Explorer 6 wordt mogelijk afgesloten met een toegangsfout wanneer JavaScript Garbage Collector wordt uitgevoerd en u een HTML-code 'TBODY', 'THEAD' of 'TFOOT' dynamisch hebt verwijderd uit een tabel in Windows XPHotfix
918962Correctie: Internet Explorer 6 wordt mogelijk onverwacht afgesloten wanneer u Microsoft adCenter uitvoert nadat u beveiligingsupdate MS06-013 hebt geïnstalleerd Hotfix
918965Correctie: Niet-bezochte hyperlinks worden mogelijk weergegeven in de kleur die u hebt opgegeven voor bezochte hyperlinks nadat u een webpagina vernieuwt in Internet Explorer 6Hotfix
918966Correctie: Internet Explorer reageert zeer traag wanneer u door een webpagina bladert die meer dan 50 ActiveX-besturingselementen bevatHotfix
918967Correctie: Windows Internet Explorer 6 wordt mogelijk onverwacht afgesloten wanneer u een webpagina weergeeft die een stijlkenmerk voor een schuifbalk instelt voor een elementHotfix
918997Ontwikkelaars kunnen geen draadloze clientprogramma's maken voor het beheren van draadloze profielen en verbindingen via de service 'Wireless Zero Configuration' in Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)Hotfix
919007MS06-052: Een beveiligingsprobleem in PGM (Pragmatic General Multicast) kan leiden tot de uitvoering van externe codeBeveiliging
919071Correctie: Mogelijk flikkert het beeld na het zoeken wanneer u geïnterlinieerde inhoud afspeelt met de Video Mixer Renderer 9 (VMR9) met DXVA ingeschakeld in Windows XPHotfix
919250De functie 'DhcpRequestParams' resulteert in 'ERROR_SUCCESS' en geen gegevens in Windows XP met Service Pack 2 of Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
919408De computer registreert zich bij de secundaire WINS-server, ook al werkt de primaire WINS-server volledig, wanneer de computer schakelt tussen de instellingen van de primaire en secundaire WINS-serverHotfix
919477WinHTTP kan mogelijk geen verbinding maken via een proxyserver als automatische proxydetectie wordt gebruikt voor verbindingen met Internet Explorer in Windows XPHotfix
919484Een programma voor het vastleggen van MIDI werkt niet goed op een computer met Windows XP met een dual-core- of hyper-threading-processorHotfix
919490Programma's die veel uitzonderingen genereren, worden aanzienlijk trager uitgevoerd op een computer met Windows XP Service Pack 2 (SP2)Hotfix
919615De positie van de muisaanwijzer wijkt af van de positie van de styluspen op een computer waarop Windows XP Tablet PC Edition wordt uitgevoerdHotfix
919692U kunt geen domeinobjecten vinden wanneer u het kenmerk 'displayName' gebruikt op een computer waarop Windows XP Professional wordt uitgevoerd Hotfix
919880Correctie: Er treedt mogelijk een toegangsfout op wanneer u de methode 'OLE IStorage::Commit' aanroept samen met de vlag 'STGC_CONSOLIDATE' op een opslagobject op een computer met Windows XPHotfix
920183Een MIT Kerberos-client probeert ondanks de geretourneerde wachtwoordfouten meerdere malen met dezelfde sleutel aan te melden op het werkstation met Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
920192Er wordt een foutbericht weergegeven in het proces 'win32k!xxxMenuWindowProc+b4f' in Windows Server 2003 of Windows XP: 'Stop 0x0000008e'Hotfix
920213MS06-068: Beveiligingsprobleem in Microsoft Agent kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
920214MS06-043: Beveiligingsprobleem in Microsoft Windows kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
920295Het gedrag van de muis- of penaanwijzer is onregelmatig in Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
920342Er is een update beschikbaar om PNRP te upgraden naar PNRP versie 2.0 voor computers met Microsoft Windows XP Hotfix
920605Internet Explorer 6 reageert mogelijk niet meer en geeft afbeeldingen op een webpagina niet weer op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
920670MS06-050: Een beveiligingsprobleem in de hyperlinkobjectbibliotheek van Microsoft Windows kan leiden tot de uitvoering van externe codeBeveiliging
920683MS06-041: Beveiligingsprobleem in DNS-omzetting kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
920685MS06-053: Een beveiligingsprobleem in de service 'Indexing' kan niet-sitegebonden scriptgebruik mogelijk makenBeveiliging
920867Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een catalogus importeert in Commerce Server 2007 op een computer met Windows XP: 'De productcatalogus is niet goed geïmporteerd'Hotfix
920872Het geluidsbestand wordt niet afgespeeld vanaf de juiste positie nadat u het afspelen hebt onderbroken en er worden willekeurige Stop-foutberichten gegenereerd wanneer u geluidsbestanden probeert af te spelen in Windows XP Service Pack 2 (SP2)Hotfix
920875USB-apparaten die worden losgekoppeld en opnieuw worden aangesloten op een USB-hub, worden niet gedetecteerd op een Windows XP-computerHotfix
920889U kunt de eerste ontvanger in de lijst met bijnamen niet selecteren in Outlook 2003 op een computer met Windows XP Service Pack 2 Hotfix
920918Een IDE-apparaat wordt in de PIO-modus uitgevoerd in plaats van in de DMA-modus nadat u de firmware voor het apparaat hebt bijgewerkt in Windows XPHotfix
920982Wanneer u een MSG-bestand probeert te openen in Office Outlook 2003, wordt een venster in Microsoft Internet Explorer 6 geopendHotfix
921028Hotfix beschikbaar om de zomertijd voor de tijdzone Caïro (GMT+02:00) in 2006 te wijzigen voor Windows XP en Windows Server 2003Hotfix
921059Wanneer u op een computer met Windows Server 2003 probeert een document vanuit de database 'Formulieren' af te drukken op een groter papierformaat, wordt er niets afgedruktHotfix
921090Internet Explorer genereert een foutbericht met de melding dat een pagina niet kan worden weergegeven op een computer met Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
921321Het geheugengebruik neemt sterk toe wanneer u de functie 'Heapalloc' gebruikt op een computer met Windows XPHotfix
921337Mogelijk wordt de computer opnieuw opgestart wanneer u een manifest met de Windows Vista-extensie toevoegt aan een EXE- of DLL-bestand in Windows XP Service Pack 2 (SP2)Hotfix
921351De opties 'Interactieve aanmelding' en 'Uitvoeren van scripts' werken mogelijk niet op een computer met Windows nadat u beveiligingsupdate 911280 (MS06-025) hebt geïnstalleerd Hotfix
921397Internet Explorer 6 wordt onverwacht afgesloten met een onherstelbare fout wanneer u een webtoepassing uitvoert die gebruikmaakt van de eigenschap 'InnerHtml' in Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
921398MS06-045: Beveiligingsprobleem in Windows Verkenner kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
921400Correctie: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u Internet Explorer zodanig configureert dat het programma een PAC-bestand gebruikt en u probeert een website te openen waarvoor Kerberos-verificatie vereist is: 'HTTP-fout 401'Hotfix
921401Er treedt een geheugenlek op in een niet-wisselbaar geheugen wanneer u specifieke MIDI SYSEx-berichten vastlegt in Windows XP of Windows Server 2003 Hotfix
921411USB-apparaten werken niet goed meer nadat u Intel Chipset Software Installation Utility hebt geïnstalleerd in Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
921413Een High Speed SD Secure Digital-kaart werkt niet goed in een computer met Windows XPHotfix
921503MS07-043: Een beveiligingsprobleem in OLE kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
921619Een programma dat gebruikmaakt van Internet Explorer om een MPEG-film weer te geven, reageert mogelijk niet meer op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
921883MS06-040: Beveiligingsprobleem in Server-service kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
921982Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u voor het eerst probeert de functie 'Hulp op afstand' te gebruiken om een gebruiker te helpen waarvan op de computer Windows XP wordt uitgevoerd Hotfix
922006De styluspen werkt mogelijk niet meer nadat u een hotfix hebt geïnstalleerd voor Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
922128U ontvangt geen melding wanneer de USB-bus overbelast is op een computer met Windows XPHotfix
922410Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een computer opnieuw opstart waarop Windows XP Professional wordt uitgevoerd: 'Stop 0xC000021A'Hotfix
922461Beschrijving van de gewijzigde functies en functionaliteit in Windows XP Home Edition KN en Windows XP Professional KNHotfix
922474Wijzigingen in Windows XP Home Edition K en Windows XP Professional K uit eerdere versies van Windows XPHotfix
922482Een computer waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd, herkent de nieuwe Teredo-adresindeling mogelijk nietHotfix
922582Foutbericht wanneer u een Microsoft Windows-computer wilt bijwerken: '0x80070002'Hotfix
922599Wanneer u een bestandskenmerk wijzigt in Windows Verkenner, wordt het archiefkenmerk gewist als het volumecluster groter is dan 4 KB in Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
922616MS06-046: Een beveiligingsprobleem in 'HTML Help' kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
922668Beschikbaarheid van COM+ hotfix-combinatiepakket 14 voor Windows XPHotfix
922760MS06-067: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer Beveiliging
922770MS06-056: Beveiligingsprobleem in ASP.NET 2.0 kan leiden tot vrijgeven van informatieBeveiliging
922819MS06-064: Beveiligingsproblemen in TCP/IP IPv6 kunnen leiden tot denial-of-service Beveiliging
922859Bepaalde complexe Chinese tekens worden als rechthoeken weergegeven wanneer u afdrukt vanuit een Microsoft Office-toepassing of Notepad op een computer met Windows XPHotfix
923118Mogelijk wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een itemlogboek te starten met het hulpprogramma 'Performance Logs and Alerts' in Windows XP Service Pack 2Hotfix
923154Correctie: Mogelijk treedt geen EAP-herverificatie op en de service 'Wireless Zero Configuration' werkt mogelijk niet goed wanneer u probeert een toepassing van derden te gebruiken in Windows XPHotfix
923155U kunt de methode 'POST' niet gebruiken om gegevens op een webserver te plaatsen op een computer met Windows XP SP2Hotfix
923165Windows Live Messenger reageert niet meer wanneer u de voorkeursapparaten voor beeld en geluid configureert op een computer met Windows XP Tablet PC EditionHotfix
923191MS06-057: Beveiligingsprobleem in Windows Verkenner kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
923214Correctie: De functie 'Hulp of afstand' werkt niet goed nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerd op een computer waarop dit al was geïnstalleerdHotfix
923232Een computer met Windows XP en een dual-core-processor van Intel reageert mogelijk niet meer wanneer u probeert de computer uit de stand-bystand te halenHotfix
923262Wanneer u de klasse 'Win32_MappedLogicalDisk' gebruikt om informatie over toegewezen stations op te vragen, retourneert Windows XP Professional mogelijk de waarde 'NULL' voor het kenmerk 'ProviderName'Hotfix
923293De hotfix 923293 voegt ondersteuning toe SD-geheugenkaarten met hoge capaciteit in Windows XPHotfix
923401Een Terminal Services-sessie reageert niet meer wanneer u een smartcard gebruikt om u aan te melden bij een Terminal Services-server vanaf een clientcomputer met Windows XPHotfix
923404Een Windows XP-computer niet wordt herkend door IEEE 1394-apparaten die gebruikmaken van de specificatie HANAHotfix
923414MS06-063: Beveiligingsprobleem in Server Service kan denial-of-service tot gevolg hebbenBeveiliging
923416De service 'Remote Registry' wordt niet beëindigd nadat u de beveiligingsupdate hebt geïnstalleerd die aan beveiligingsbulletin MS06-008 is gekoppeld op een computer met Windows XPHotfix
923423De planning van geplande taken vervalt nadat u de naam van een computer met Windows XP die zich niet in een domein bevindt, hebt gewijzigdHotfix
923535Internet Explorer 6 loopt vast wanneer u probeert een HTTPS-URL te openen op een computer waarop Windows XP Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
923567Er is een gelokaliseerd updatepakket beschikbaar voor Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) voor Windows Server 2003 Service Pack 1 en Windows XP Service Pack 2Hotfix
923694MS06-076: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Outlook ExpressBeveiliging
923712Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een toepassing uitvoert die AATS-API's (Active Accessibility Text Services) gebruikt om verwerkte tekst op te halen op een computer met Windows XP: 'Er is een fout opgetreden in Microsoft Office Word en het programma moet worden afgesloten'Hotfix
923810MS07-055: Een beveiligingsprobleem in Kodak Image Viewer kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
923845Er is nu een updatepakket beschikbaar voor Background Intelligent Transfer Service (BITS) voor Windows Server 2003 en Windows XP Hotfix
923966De penservice sluit bepaalde HID-digitizers niet uit op een tablet-pc met Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
923980MS06-066: Een beveiligingsprobleem in de client-service kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
924051Software voor het opnemen op cd's reageert niet meer wanneer u probeert een schijf te branden op een computer met Windows XPHotfix
924065Mogelijk treedt een toegangsfout op wanneer u een webpagina afdrukt vanuit Internet Explorer op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
924078Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert het dialoogvenster 'Eigenschappen' van een netwerkprinter te openen op een computer met Windows Server 2003Hotfix
924156In Windows XP met Service Pack 2 reageert Internet Explorer 6 mogelijk niet meer wanneer u Outlook Web Access gebruikt om een e-mail te beantwoorden of door te sturenHotfix
924191MS06-061: Beveiligingsproblemen in Microsoft XML Core Services kunnen leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
924270MS06-070: Een beveiligingsprobleem in de Workstation-service kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
924271De registervermelding 'IgnoreRemoteKeyboardLayout' werkt niet op een computer met Windows XPHotfix
924301Correctie: De functie 'Automatisch invullen' werkt niet nadat u op een JavaScript-hyperlink hebt geklikt op een webpagina in Internet Explorer 6Hotfix
924347Correctie: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de eigenschap 'document.domain' gebruikt om het domein van een webpagina te wijzigen voordat u de verzendmethode in Internet Explorer 6 aanroept: 'Toegang geweigerd'Hotfix
924386Er is een meertalig interface-updatepakket beschikbaar voor Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) voor Windows Server 2003 Service Pack 1 en Windows XP Service Pack 2Hotfix
924441Computers met Windows Server 2003 of Windows XP die gebruikmaken van een AMD-processor reageren mogelijk niet meerHotfix
924496MS06-065: Beveiligingsprobleem in Windows Objectenbeheer kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
924533Er treedt een scriptfout op in Internet Explorer 6 wanneer u een webpagina weergeeft met een script dat door middel van HTTP-compressie is verzonden en de URL die naar het script verwijst een niet-ASCII-teken bevatHotfix
924639Alleen de wijzigingen van de eerste WH_GETMESSAGE-haak hebben invloed op het bericht dat door de functie 'GetMessage' wordt geretourneerd wanneer u een 32-bits programma uitvoert op een computer waarop een 64-bits versie van Windows Server 2003 of Windows XP Professional x64 Edition wordt uitgevoerdHotfix
924667MS07-012: Een beveiligingsprobleem in Microsoft Foundation Classes kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
924692Een USB 2.0-apparaat werkt niet meer goed wanneer het veel bandbreedte gebruikt in Windows XPHotfix
924764Internet Explorer 6 reageert niet meer wanneer u probeert een webpagina af te drukken of een afdrukvoorbeeld weer te geven van een webpagina op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
924809Er wordt een 'Stop'-foutbericht weergegeven wanneer een toepassing een bitmap tekent met gebruik van het masker in Windows XP Service Pack 2: '0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA'Hotfix
924840Testversie voor Windows beschikbaar van de update van de tijdzonedefinities voor 2007Hotfix
924867Programma's die de stackgrootte van de toepassing beperken tot 2048 bytes worden niet uitgevoerd nadat u beveiligingsupdate 917422 hebt geïnstalleerdHotfix
924881Beschrijving van de update voor Windows SharePoint Services van 09.01.07Hotfix
924893Een toepassingsvenster wordt mogelijk niet goed weergegeven wanneer u de toepassing uitvoert in een 'Extern bureaublad'-sessie met een computer met Windows XPHotfix
924935Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de functie 'ReadEventLog' gebruikt in een WMI-script in Windows XP: 'Err 80041001, WBEM_E_FAILED'Hotfix
924941Stop-foutbericht bij gebruik van een Bluetooth-radio op een Windows XP-computerHotfix
924961Als u herhaaldelijk op 'PRINT SCREEN' drukt, reageert Windows XP mogelijk niet meerHotfix
924994De CPU wordt mogelijk volledig gebruikt nadat u het pakket 'Ingeschakelde talen' hebt gebruikt om een computer met Windows XP te configurerenHotfix
925051Een Access-programma werkt niet meer wanneer het gebruikmaakt van de Jet Database Engine en een grote SQL-query uitvoert met gegevens van een tekenset met dubbele bytes in Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
925066In een domeinomgeving reageert Windows Verkenner mogelijk niet meer op een clientcomputer waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, en het CPU-gebruik op de primaire domeincontroller is zeer hoogHotfix
925112Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert het beveiligingslogboek op een computer met Windows XP te wissen of wanneer u probeert er een back-up van te maken: 'Stop 0xC0000244 (STATUS_AUDIT_FAILED)'Hotfix
925228Er is een Engelstalig updatepakket beschikbaar voor Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) voor Windows Server 2003 Service Pack 1 en Windows XP Service Pack 2Hotfix
925271Een tablet-pc van Toshiba waarop Windows XP met Service Pack 2 wordt uitgevoerd, reageert niet meer wanneer u probeert een opdracht uit te voerenHotfix
925418Correctie: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u Internet Explorer 6 uitvoert op een computer met Windows XP: 'Runtime-fout'Hotfix
925454MS06-072: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer Beveiliging
925486MS06-055: Beveiligingsprobleem in Vector Markup Language kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
925507Windows Media Player 11 kan geen licenties voor DRM-inhoud ophalen wanneer het programma is geïmplementeerd met behulp van een verkeerde versie van de OPK voor Media PlayerHotfix
925528Er treden stopfouten op een Windows-computer op met 2 GB RAM of meer en die een NVIDIA nForce USB-controller gebruiktHotfix
925623Er treedt mogelijk een geheugenlek op in het proces Wmiprvse.exe wanneer WMI- en RPC-services uitgebreid worden gebruikt in Windows XP met Service Pack 2Hotfix
925681Wanneer u probeert een bestand van internet te downloaden met Internet Explorer in Windows XP, reageert de download niet meerHotfix
925683Correctie: In Internet Explorer 6 vindt de gebeurtenis OnChange in een veld niet plaats wanneer u het teken 'ß' wijzigt in 'ss' of wanneer u de tekens 'ss' wijzigt in 'ß'Hotfix
925793Het foutbericht 'Stop 0xD1' wordt weergegeven op een computer met Windows XP Embedded die gebruikmaakt van een SAN-array Hotfix
925832Correctie: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u naar een bestand bladert dat gebruikmaakt van een aangepast MIME-type in Internet Explorer 6 en Internet Explorer 7: 'Het gedownloade bestand kan niet door het standaardprogramma worden geopend'Hotfix
925876Verbinding met extern bureaublad (Terminal Services Client 6.0)Hotfix
925877Beschrijving van de MUI voor Verbinding met extern bureaublad 6.0Hotfix
925902MS07-017: Beveiligingsprobleem in GDI kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
925922De computer wordt onverwacht opnieuw opgestart of een foutbericht wordt weergegeven in Windows XP: "Stop: 0x000000D1"Hotfix
925923Wanneer u een fax naar meerdere ontvangers verzendt in Microsoft Windows XP, wordt deze niet door iedereen ontvangenHotfix
925973Correctie: De voortgangsbalk geeft activiteiten weer nadat gegevens zijn geretourneerd door de server wanneer u een formulier indient bij een iframe-object in Internet Explorer 6Hotfix
926044Wanneer u Windows Server 2003 of Windows XP gebruikt om een registercomponent van Windows Vista te wijzigen, worden Windows Vista-registersleutelvlaggen verwijderdHotfix
926046Correctie: Foutbericht wanneer u een script uitvoert op een webpagina nadat u beveiligingsupdate MS06-042 hebt geïnstalleerd op een computer met Windows XP of Windows Server 2003: 'Toestemming geweigerd'Hotfix
926047Correctie: Het vak 'Automatisch invullen' in een iframe-object wordt mogelijk niet op de goede plek weergegeven in Internet Explorer 6Hotfix
926121MS06-077: Een beveiligingsprobleem in Remote Installation Services kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
926131Een programma op internet kan geen externe opmaakmodellen importeren na installatie van beveiligingsupdate 916281 op een computer met Windows XPHotfix
926139Engelstalige installatiepakketten voor Windows PowerShell 1.0 voor Windows Server 2003 en voor Windows XPHotfix
926140Gelokaliseerd installatiepakket voor Windows PowerShell 1.0 voor Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
926141Windows PowerShell 1.0 Multilingual User Interface (MUI) Language Pack voor Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
926238Mogelijk wordt een 'Stop'-foutbericht weergegeven op een computer met Windows XP waarop de registervermelding 'ConnectMultiplePorts' is geconfigureerd: 'Stop 0x7E'Hotfix
926239Windows Media Player 10 wordt onverwacht afgesloten op een Windows XP-computerHotfix
926247MS06-074: Een beveiligingsprobleem in Simple Network Management Protocol (SNMP) kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
926255MS06-075: Een beveiligingsprobleem in Windows kan leiden tot uitbreiding van bevoegdhedenBeveiliging
926436MS07-011: Een beveiligingsprobleem in Microsoft OLE Dialog kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
926646U kunt het maximumaantal gelijktijdige SMB-verzoeken die naar de Server-service worden verzonden niet configureren in Windows XP Hotfix
926720Een Bluetooth-apparaat wordt niet weergegeven in het dialoogvenster 'Bluetooth-PAN-apparaten' in Windows XP met Service Pack 2Hotfix
926777Mogelijk kunt u het wachtwoord niet goed invoeren via het aanraakscherm in Windows XP Tablet PC Edition 2005Hotfix
926840Internet Explorer 6 wordt onverwacht gesloten en er treedt een toegangsfout op in het bestand Mshtml.dll wanneer u een pop-upvenster sluitHotfix
927288De verbinding met een clientcomputer waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, wordt mogelijk verbroken wanneer de computer probeert de DHCP-lease te vernieuwenHotfix
927436Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een apparaat dat het stuurprogramma Serscan.sys laadt, aansluit op een computer waarop Windows XP SP2 of Windows Server 2003 wordt uitgevoerd: 'DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION (c9)'Hotfix
927507Mogelijk maakt de computer gebruik van de functie 'Offlinebestanden' om toegang te krijgen tot een netwerkbron, ook als de netwerkverbinding snel genoeg is, in Windows XPHotfix
927544Correctie: U kunt met DirectX geen AVI-bestanden maken die groter zijn dan ongeveer 512 GB of AVI-bestanden afspelen die groter zijn dan ongeveer 800 GBHotfix
927546Er worden slechts vier beschikbare draadloos-netwerkverbindingen weergegeven wanneer u een USB-netwerkadapter voor draadloze netwerken gebruikt in Windows XP of Windows VistaHotfix
927582Correctie: Bepaalde opdrachtregelprogramma's ontbreken in het besturingssysteem Windows Embedded for Point of ServiceHotfix
927740De foutwaarde E_NOINTERFACE: wordt weergegeven wanneer u de opdracht get_frameElement aanroept vanuit een ander proces in Internet Explorer 6Hotfix
927774In de 'MMC-module Active Directory: gebruikers en computers' worden Servië en Montenegro als één in plaats van twee landen weergegeven in Windows Server 2003 Hotfix
927779MS07-009: Beveiligingsprobleem in Microsoft Data Access Components kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
927802MS07-007: Een beveiligingsprobleem in de WIA-service (Windows Image Acquisition) kan leiden tot uitbreiding van bevoegdhedenBeveiliging
927810De optie 'Taiwan' is niet meer beschikbaar in de lijst 'Land/regio' nadat u update 893756 hebt geïnstalleerd op een computer waarop de versie Chinees (Traditioneel) voor Hongkong van Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
927880U kunt zich niet aanmelden bij een apparaat met een lege gebruikersnaam en een leeg wachtwoord op een computer met Windows XP waarop Internet Explorer 7 wordt uitgevoerdHotfix
927891Er treedt een toegangsfout op en het systeem lijkt niet meer te reageren wanneer u een update probeert te installeren via Windows Update of Microsoft UpdateHotfix
927977MS06-071: Beveiligingsupdate voor Microsoft XML Core Services 6.0Beveiliging
927978MS06-071: Beveiligingsupdate voor Microsoft XML Core Services 4,0Beveiliging
928090MS07-016: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
928097Een draagbare computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd, reageert mogelijk niet meer wanneer u deze in de sluimer- of stand-bystand zetHotfix
928248U kunt geen InfoPath-documenten openen door op een hyperlink te klikken wanneer Internet Explorer 6 is geïnstalleerd op een computer met Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
928255MS07-006: Een beveiligingsprobleem in de Windows-shell kan leiden tot uitbreiding van bevoegdhedenBeveiliging
928269Het gedrag bij het verwijderen van een smartcard: de groepsbeleidsinstelling 'Afmelden forceren' werkt niet in combinatie met de groepsbeleidsinstelling 'Computer vergrendelen verwijderen' op een computer waarop Windows XP Professional wordt uitgevoerdHotfix
928387Internet Explorer reageert niet meer nadat u op een koppeling op een website hebt gekliktHotfix
928470Er treedt een racevoorwaarde op wanneer u probeert meer tijd toe te voegen of wanneer het abonnement niet is bevestigd in Windows XP Home Edition for Prepaid Computers of Windows XP Home Edition for Subscription ComputersHotfix
928491Correctie: Internet Explorer 6 geeft de vorige webpagina niet weer wanneer u naar een ASP.NET-webtoepassing gaat en vervolgens op de knop 'Vorige' klikt Hotfix
928492Correctie: De verificatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord mislukt wanneer u zich probeert aan te melden op een website die gebruikmaakt van Windows Live ID op een computer met Internet Explorer 6Hotfix
928494InfoPath 2003 loopt vast wanneer u in het besturingselement Datumkiezer op een formulier klikt en vervolgens op de toets PIJL-LINKS druktHotfix
928540Het dialoogvenster 'Bestand downloaden' in Internet Explorer 6 wordt onverwacht gesloten, zelfs nadat u hotfix 896017 hebt toegepastHotfix
928595Er treedt een toegangsfout op en het installatieproces reageert niet meer in Windows XP SP2 en Windows Server 2003 SP1 wanneer tijdens het installatieproces wordt geprobeerd hotfixes te migrerenHotfix
928627Eenmaal tikken of klikken wordt in een toepassing ten onrechte geïnterpreteerd als tweemaal tikken of dubbelklikken op een computer met Windows XP Tablet PC EditionHotfix
928843MS07-008: Een beveiligingsprobleem in het ActiveX-besturingselement 'HTML Help' kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
928878De SNMP-trap (Simple Network Management Protocol) bevat een verkeerd agent-IP-adres op een multihomed-computer waarop Windows XP SP2 wordt uitgevoerdHotfix
929120Windows Server 2003-computers en Windows XP-computers die op de tijdzone West-Australië zijn ingesteld, schakelen op 3 december 2006 niet over op zomertijdHotfix
929123MS07-034: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Outlook Express en Windows Mail Beveiliging
929134Het duurt mogelijk 40 tot 60 seconden voor het dialoogvenster 'Eigenschappen' van een afdrukwachtrij wordt geopend in Windows XP met Service Pack 2 en Windows Server 2003 met Service Pack 1Hotfix
929280Microsoft Management Console 3.0 geeft modulepictogrammen met 32-bits kleuren niet goed weer op een computer met Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
929338Er wordt een 'Stop-'foutbericht weergegeven in Windows XP met Service Pack 2: 'STOP 0x0000001a: MEMORY_MANAGEMENT' of 'STOP 0x0000000a: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL'Hotfix
929399Correctie: Abonnementservices kunnen geen metergegevens uitpakken wanneer de services proberen de metergegevens te synchroniseren op een clientcomputer waarop Windows Media Format 11 SDK wordt uitgevoerdHotfix
929483Mogelijk negeert Windows Firewall een verbindingsverzoek wanneer een hostcomputer probeert verbinding te maken met een clientcomputer waarop Microsoft Windows XP met Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
929548Miniatuurafbeeldingen worden niet weergegeven in de wizard 'Online afdrukbestelling' op een computer met Windows XPHotfix
929624Groepsbeleidsinstellingen worden in Windows XP verwijderd bij het opstarten of tijdens runtimeHotfix
929755Het hulpprogramma Chkdsk begint automatisch een schijf te scannen wanneer u een computer opstart waarop Windows XP Service Pack 2 wordt uitgevoerd Hotfix
929874Er treedt een geheugenlek op in Internet Explorer 6 wanneer u op een computer met Windows XP een webpagina opent die gebruikmaakt van JScript-scriptcodeHotfix
929883Mogelijk wordt een lege pagina geopend wanneer u probeert een pagina met een ActiveX-besturingselement te openen in Internet Explorer 6Hotfix
929969MS07-004: Beveiligingsprobleem in Vector Markup Language kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
930178MS07-021: Beveiligingsprobleem in Windows CSRSS kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
930352De gegevenssnelheid van een AVI-bestand wordt mogelijk niet of verkeerd weergegeven in de bestandseigenschappen in Windows XPHotfix
930494Beschrijving van de beveiligingsupdate voor .NET Framework 1.0 Service Pack 3 voor Windows XP Media Center en Windows XP Tablet PC 10.07.07Beveiliging
930597Op computers met Windows XP en op computers met Windows Vista gaan sommige op het register gebaseerde beleidsinstellingen verloren en foutberichten worden vastgelegd in het toepassingslogboekHotfix
930620Beschrijving van het hotfixpakket Jet 4.0 Database Engine dat is verschenen na Windows XP SP2: 25.01.07Hotfix
930916Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u bestanden probeert te openen op een NTFS-bestandssysteemvolume op een computer met Windows XP: 'Stop 0x0000008E'Hotfix
931192Gebruikers in een vertrouwde externe Kerberos-realm hebben vanaf een forest met Windows Server 2003 geen toegang tot bronnen van een ander forest met gebruik van een forestvertrouwensrelatie en een Kerberos-vertrouwensrelatieHotfix
931261MS07-019: Beveiligingsprobleem in UPnP kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
931278Internet Explorer 7 reageert niet meer wanneer u de grootte van een frame wilt wijzigenHotfix
931505De wizard 'Windows-productactivering' geeft verkeerde telefoonnummers op voor het activeren van Windows XP Starter Edition in NigeriaHotfix
931532Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een Windows XP-installatie zonder toezicht start met gebruik van Winnt.exe in combinatie met de optie '/2': 'Het volgende bestand kan niet worden gekopieerd: <Bestandsnaam>'Hotfix
931618Deelnemers aan een audio-oproep kunnen elkaar mogelijk niet horen op een computer met Windows XP waarop Communicator is geïnstalleerdHotfix
931678Mogelijk treedt een toegangsfout op wanneer u een pop-upvenster sluit in Internet Explorer 7 op een computer waarop Windows XP met Service Pack 2 wordt uitgevoerdHotfix
931689Het hulpprogramma Chkdsk.exe kan geen verkeerde clusters of sectoren detecteren op een computer met Windows Server 2003 wanneer een gecomprimeerd bestand groter is dan 4 gigabyte (GB)Hotfix
931760U kunt Windows XP niet installeren nadat u Windows Vista of Windows PE 2.0 hebt gebruikt voor het maken van partities op een vaste schijfHotfix
931768MS07-027: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer Beveiliging
931784MS07-022: Beveiligingsprobleem in Windows-kernel kan leiden tot uitbreiding van bevoegdhedenBeveiliging
932039Er worden twee taakbalken weergegeven of de werkbalk 'Taal' wordt tweemaal of vaker weergegeven op de taakbalk op een computer waarop Windows Server 2003 of Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
932043Een website kan geen cookie instellen als het kenmerk Domain uitsluitend uit hoofdletters bestaat en een ongelijk aantal tekens bevat in Internet Explorer 6Hotfix
932168MS07-020: Beveiligingsprobleem in Microsoft Agent kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
932380De UUID die u in Windows XP maakt, is alleen uniek op de lokale computerHotfix
932394Een timer start niet opnieuw nadat een workflow opnieuw wordt geladen in Microsoft Windows Workflow FoundationHotfix
932538Wanneer u een e-mailbericht afdrukt in Office Outlook 2003 of Outlook Express, is het afgedrukte bericht zo klein dat de tekst onleesbaar isHotfix
932590Correctie: Windows-toepassingen die gebruikmaken van de omgevingsvariabele TZ werken mogelijk niet naar behoren vanwege wijzigingen in de zomertijdHotfix
932597Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u verbinding maakt met een netwerkbron in Windows XP: 'Kan het netwerkpad niet vinden'Hotfix
932662Correctie: Er treedt een toegangsfout op in een programma dat gebruikmaakt van de filter DV-Mux DirectShowHotfix
932823Mogelijk kunt u Windows Internet Explorer 7 niet gebruiken om bestanden te downloaden op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
932866Correctie: De rechter- of benedenhoek van een afkapgebied met uitsluiting kan worden getekend in een GDI+-toepassing op een computer waarop Windows XP, Windows Server 2003 of Windows Vista wordt uitgevoerdHotfix
933062Er is een update beschikbaar die de stabiliteit van de WMI-opslagplaats in Windows XP verbetertHotfix
933182Correctie: De inhoud van een webpagina lijkt niet naar verwachting te worden bijgewerkt wanneer u de methode 'document.open' gebruikt in Internet Explorer 7Hotfix
933215Symantec AntiVirus kan geen virussen detecteren nadat u een hotfix hebt geïnstalleerd op een computer waarop Windows Server 2003 of Windows XP SP2 wordt uitgevoerdHotfix
933251Correctie: Internet Explorer verbruikt mogelijk een groot deel van de CPU-bronnen wanneer het foutbericht 404 wordt weergegevenHotfix
933566MS07-033: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer Beveiliging
933579MS07-042: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Microsoft XML Core Services 6,0 van 14.08.07Beveiliging
933612Een e-mailprogramma kan geen verbinding met een Exchange Server 2007-server maken met SSL via SMTP-poort 587Hotfix
933684Alle bestanden uit de lokale map 'Mijn documenten' worden onverwacht verwijderd wanneer u zich aanmeldt op een computer met Windows XPHotfix
933729MS07-058: Beveiligingsproblemen in RPC kunnen Denial-of-Service tot gevolg hebbenBeveiliging
933737Wanneer u zich aanmeldt op een terminalserver met Windows Server 2003 Service Pack 1 vanaf een clientcomputer waarop een Japanse versie van Windows XP wordt uitgevoerd, wijkt de toetsenbordindeling op de terminalserver af van de IME-toetsenbordindeling van de clientcomputerHotfix
933811Het datumobject JScript-versie 5.6 legt tijd in de standaardtijd vast in plaats van in de zomertijd nadat u de updates uit de Microsoft Knowledge Base-artikelen 928388 en 932590 hebt toegepast op een computer waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerdHotfix
933812Het datumobject JScript-versie 5,7 legt tijd in de standaardtijd vast in plaats van in de zomertijd nadat u de updates uit de Microsoft Knowledge Base-artikelen 928388 en 932590 hebt toegepast op een computer waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerdHotfix
933873Correctie: Scriptfout tijdens het uitvoeren van een script op een computer waarop Internet Explorer 7 is geïnstalleerdHotfix
933876De USN-journaalrecord bevat een verkeerde bestandsnaam wanneer u een bestand verplaatst in Windows Vista, Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
934161Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert de effectieve machtigingen weer te geven voor een via een domein gemigreerde gebruikersaccount op een computer met Windows XP Service Pack 2: 'De effectieve machtigingen voor <gebruikersnaam> kunnen niet worden bepaald'Hotfix
934205De ATA PASS THRU-aanvraag is mislukt op een computer met Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
934428Een hotfix voor Windows XP die ondersteuning toevoegt voor SDHC-kaarten met een capaciteit van meer dan 4 GBHotfix
934720Correctie: De gedeelten 'SQLState' en 'NativeError' ontbreken wanneer er een foutbericht wordt weergegeven in een ADO-toepassing op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
934849Correctie: Een COM+-toepassing die op een computer met Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, reageert niet meer en bepaalde werkonderdelen die in de wachtrij in de MTA-threadpool worden geplaatst, worden niet voltooidHotfix
935192Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een Windows XP-computer uit de slaapstand haalt nadat u hotfix 918005 hebt toegepast: 'Stop 0x00000044'Hotfix
935198De computer start automatisch opnieuw op wanneer u een monitor toevoegt aan een computer met Windows XPHotfix
935210In de gebruikersinterface van bepaalde programma's wordt de eerste letter van de maand of dag als hoofdletter weergegeven wanneer de datumindeling is ingesteld op 'Bulgaars' in Windows XPHotfix
935214Er treedt een toegangsfout op wanneer een programma automatisch wordt afgesloten op een computer met Windows XP SP2Hotfix
935448Bepaalde programma's worden mogelijk niet gestart en het volgende foutbericht wordt weergegeven op een computer met Windows XP Service Pack 2: 'Ongeldige verplaatsing van systeem-DLL-bestand'Hotfix
935512Gebeurtenis-id: 1104 wordt geregistreerd wanneer u groepsbeleid configureert voor het gebruik van WMI-filters in Windows XP met Service Pack 2Hotfix
935677Correctie: De foutcode 0x800706BA wordt mogelijk gegenereerd wanneer een clientcomputer een aanvraag bij een extern COM+-object indientHotfix
935708Een USB-apparaat voor telefonie dat op een computer met Windows XP is geïnstalleerd, wordt onverwacht ingesteld als standaardapparaat voor audio Hotfix
935760Er treedt een geheugenlek op wanneer een computer WinHTTP gebruikt om door middel van een SSL verbinding te maken met een webserver in Windows XP met Service Pack 2Hotfix
935839MS07-035: Een beveiligingsprobleem in de Win32-API kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
935840MS07-031: Een beveiligingsprobleem in SChannel kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
935843Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert af te drukken nadat u de GDI-beveiligingsupdate 925902 hebt geïnstalleerd: 'Stop 0x0000007F'Hotfix
935879Bepaalde beeldverwerkingstoepassingen kunnen geen TIF-bestanden openen die zijn gegenereerd door de wizard Scanner en camera in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
935892Een tablet-pc waarop Windows XP Tablet PC Edition 2005 wordt uitgevoerd, reageert niet meer (blijft hangen) wanneer u deze in de stand-by- of sluimerstand zetHotfix
935989De naam van een netwerkschijf wordt teruggezet naar de originele naam nadat u Windows Internet Explorer 7 hebt gebruikt om een beveiligde website weer te gevenHotfix
936021Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Microsoft XML Core Services 3,0 van 14.08.07Beveiliging
936059Er is een update beschikbaar voor de functie 'Windows Remote Management' in Windows Server 2003 en Windows XPHotfix
936071Wanneer u HSM-software gebruikt om bestanden op een netwerk te beheren, kunt u wanneer u offline werkt geen op het netwerk gedeelde bestanden delen die zijn gemaakt op een computer met Windows XPHotfix
936129U kunt geen nieuwe netwerkverbindingen maken in Windows XP, ook niet als u een gebruikersaccount gebruikt die deel uitmaakt van de lokale groep NetwerkconfiguratieoperatorsHotfix
936235Het aantal fysieke processors waarvoor hyperthreading is ingeschakeld of het aantal fysieke processors met meerdere kernen wordt in Windows XP foutief gerapporteerdHotfix
936357Er is een update beschikbaar waarmee de betrouwbaarheid van systemen met Intel-processors wordt verbeterdHotfix
936455Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer een clientcomputer met Windows XP Professional op het domein een beveiligingskanaal instelt naar een domeincontroller-servercomputer die vervolgens opnieuw wordt opgestart: 'STATUS_ACCESS_DENIED'Hotfix
936456Er wordt een 'Stop'-foutbericht weergegeven wanneer u een filterstuurprogramma uitvoert dat de routine CmRegisterCallback aanroept om een RegistryCallback-routine te registreren op een computer met Windows XP SP2: 'STOP: 0x0000000A'Hotfix
936554Op een computer met Windows XP Service Pack 2 treedt een klein geheugenlek op in Internet Explorer 6 wanneer u de methode SAPI SpeakStream aanroeptHotfix
936678In PDF-bestanden die u in Word 2007 maakt, wordt in plaats van het door u opgegeven lettertype het standaardlettertype gebruikt in Windows XPHotfix
936782MS07-047: Een beveiligingsprobleem in Windows Media Player kan uitvoering van externe code tot gevolg hebbenBeveiliging
936880Het lege Internet Explorer 6-venster wordt in Windows XP Service Pack 2 niet automatisch afgesloten nadat u een Microsoft Office-document hebt gedownload vanaf een webpaginaHotfix
936882Correctie: Er treedt een toegangsfout op en er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u in Internet Explorer 6 een webpagina opent die gebruikmaakt van SSLHotfix
936955Correctie: Tekst wordt mogelijk niet gevonden in Internet Explorer 6 en Internet Explorer 7, hoewel de webpagina de tekst wel bevatHotfix
936970Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u in een Terminal Services-sessie werkt en een document in een 2007 Office-programma opslaat op een omgeleid station: 'Er is een fout opgetreden in verband met uw machtiging voor het netwerk of het bestand'Hotfix
936994GIF-afbeeldingen worden mogelijk niet weergegeven wanneer u een webpagina in Internet Explorer 6 vernieuwtHotfix
937088Het implementeren van een installatiekopie mislukt wanneer u dit probeert te doen met het sjabloon 'Boot-to-da.xml' in ADS nadat u Windows Server 2003 SP2 hebt geïnstalleerdHotfix
937106WPF-toepassingen presteren slecht wanneer u er gelaagde vensters in hebt ingeschakeld in Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
937143MS07-045: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer Beveiliging
937193De volledige naam van een netwerkprinter kan niet worden weergegeven op een computer waarop Windows Server 2003 of Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
937357Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een toegewezen netwerkstation te openen wanneer u offline werkt op een computer met Windows XP: 'Stationsletter:\ is niet toegankelijk'Hotfix
937367Er wordt een 'Stop'-foutbericht weergegeven wanneer u de registervermelding 'ConnectOnRequestedInterfaceOnly' instelt op 1 op een computer waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd: 'STOP 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL'Hotfix
937856Er worden dubbele prestatiemeteritemobjecten weergegeven wanneer u de prestaties controleert van een computer waarop Host Integration Server wordt uitgevoerd op een clientcomputer waarop Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
937894MS07-065: Een beveiligingsprobleem in de service Message Queuing kan leiden tot uitvoering van externe code in Windows XP en Windows 2000Beveiliging
937930Mogelijk kunt u niet tussen weergaven schakelen op een draagbare computer waarop Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
938032Correctie: Een toepassing met het webbrowserbesturingselement loopt vast wanneer de toepassing invoer van de IME accepteert op een computer met Windows XPHotfix
938375Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert zich aan te melden op de consolesessie van een computer waarop Windows XP met SP2 wordt uitgevoerd en die zich in een domein bevindt: 'Uw interactieve aanmeldingsbevoegdheid is uitgeschakeld'Hotfix
938464MS08-052: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor GDI+ voor alle edities van Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 en Windows Server 2008 en voor Windows Server 2000 met Internet Explorer 6 SP1Beveiliging
938512Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u plotseling een USB-apparaat verwijderd op een computer met Windows XP Service Pack 2: 'STOP 0x000000CE" DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS'Hotfix
938566Er wordt een foutcode weergegeven wanneer u een netwerkprogramma uitvoert dat gebruikmaakt van een Winsoc-verbinding op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd: 'WSAECONNABORTED (10053)'Hotfix
938596Een hotfix voor het toevoegen van functionaliteit om aan Plug and Play gerelateerde UI-problemen te onderdrukken in Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
938635In de dialoogvensters 'Openen' en 'Opslaan als' worden mogelijk bestanden weergegeven die niet overeenkomen met het geselecteerde filter op een computer met Windows XP of Windows Server 2003Hotfix
938828Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer het proces Explorer.exe vastloopt op een computer met Windows XP SP2: 'STOP 0xc0000005'Hotfix
938829MS07-046: Beveiligingsprobleem in GDI kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
938961Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een computer met Windows XP Embedded opstart die op netstroom werkt of waarvan de accu volledig is opgeladen: 'Kritieke accuspanning' of 'Lage accuspanning'Hotfix
938977Er is een hotfix beschikbaar voor het toevoegen van een nieuwe tijdzone voor Venezuela (GMT-4:30) voor het jaar 2007 in Windows XP, Windows Server 2003 en Windows VistaHotfix
939010Het foutbericht 'STOP 0x000000D1' wordt weergegeven nadat u een netwerkbrug hebt gemaakt op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
939252De DC-locator kan geen geschikte domeincontroller vinden op een computer waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerdHotfix
939273U kunt geen software-updates implementeren op een computer met Microsoft Windows XP of Microsoft Windows Server 2003Hotfix
939373MS07-041: Een beveiligingsprobleem in Internet Information Services kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
939450Correctie: De functie 'GetCharacterPlacement' retourneert onverwacht een nulwaarde voor een string die gebruikmaakt van een OpenType-lettertype op een computer met Windows XP Service Pack 2 Hotfix
939653MS07-057: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer Beveiliging
939682Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u zich door middel van een RDP-verbinding (Remote Desktop Protocol) probeert aan te melden op een computer waarop Windows XP SP2 wordt uitgevoerd: 'U kunt zich niet bij het systeem aanmelden'Hotfix
939778MS07-053: Een beveiligingsprobleem in Windows Services voor UNIX kan leiden tot een onrechtmatige uitbreiding van bevoegdhedenBeveiliging
939780Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer een multiprocessorcomputer met Windows XP SP2 het stuurprogramma Battc.sys gebruikt: 'STOP 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL'Hotfix
939786Een toepassing die door een andere gebruiker dan een beheerder is gestart, kan niet naar het HTTP-verkeer van de computer luisteren waarop de toepassing wordt uitgevoerd in Windows Vista, Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
939850Nadat u een smartcard hebt gebruikt om een computer met Windows XP te ontgrendelen, wordt u om verificatie gevraagd wanneer u bronnen opent waarvoor NTLM-verificatie is vereistHotfix
939884Er gaan GDI-ingangen verloren in Windows XP en Windows Server 2003 wanneer een toepassing de functie CreateRectRgn vaak aanroeptHotfix
939941Problemen die kunnen optreden bij gebruik van de methode POST of GET om formuliergegevens door te geven op een webpagina in Internet Explorer 7 of Internet Explorer 6Hotfix
939947Er treedt mogelijk een toegangsfout op wanneer JavaScript-code wordt uitgevoerd in Internet Explorer op een computer met Windows XPHotfix
940086Er wordt een 'Stop'-foutbericht weergegeven als u twee USB-camera's voor streaming video tegelijkertijd gebruikt op een computer met Windows XP Service Pack 2: 'STOP 0x000000FE' Hotfix
940275Er kunnen verschillende problemen optreden nadat u beveiligingsupdate 930178 (MS07-021) hebt geïnstalleerd op een computer met Windows XP SP2Hotfix
940277Wanneer Internet Explorer 6 is geïnstalleerd op een computer met Windows XP duurt het langer dan verwacht om naar de submappen van de map 'Favorieten' te bladeren en om een netwerkshare te openen die aan een werkbalk is toegewezenHotfix
940322Er wordt een foutbericht weergegeven nadat u het ETW-traceerlogboek hebt ingeschakeld op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd: '0x0000007E (0xC0000005, parameter2, parameter3, parameter4) SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED'Hotfix
940427Er is een hotfix beschikbaar om de zomertijd voor de tijdzone '(GMT+02:00) Caïro' in het jaar 2007 te wijzigen voor Windows XP, Windows Server 2003 en Windows VistaHotfix
940514USB-apparaten werken niet nadat u een USB-hub hebt verwijderd en vervolgens opnieuw hebt aangesloten op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerdHotfix
940526In de controlegebeurtenis-id 560 wordt ten onrechte de naam van een verwijderd bestand in een 8.3-bestandsnaamindeling weergegeven als u het bestand verwijdert met een opdrachtregel in Windows Server 2003, Windows XP of Windows VistaHotfix
940527Een WMI-query die gebruikmaakt van de eigenschap 'GroupComponent' retourneert geen informatie over lokale domeingroepen in een systeemeigen domein met Windows Server 2003Hotfix
940541Correctie: De eigen bytes van een toepassing nemen voortdurend toe wanneer de toepassing de functies WlanGetAvailableNetworkList en WlanFreeMemory aanroept op een computer met Windows XP Service Pack 2Hotfix
940566Er is een update beschikbaar voor de ondersteuning van de Deep Power Down-technologie op een computer met Windows XP SP2 en een Intel Penryn-processorHotfix
940569Op een computer waarop Microsoft Data Access Components 2.8 is geïnstalleerd, ontvangt een toepassing een onjuiste waarde voor de identiteitskolom van een SQL Server 2005-databaseHotfix
940742De service Windows Time synchroniseert tijd in Windows Server 2003 niet met een tijdserver als de precisiewaarde van de NTP-respons minder is dan -30Hotfix
940848Er is een hotfixcombinatiepakket beschikbaar voor Microsoft Management Console (MMC) in Windows Server 2003Hotfix
940984Er wordt een 'Stop'-foutbericht weergegeven als u twee USB-camera's voor streaming video gebruikt op een computer met Windows XP SP2: 'STOP 0x0000000A'Hotfix
941036Een computer met Windows XP reageert mogelijk niet meer nadat de draadloze verbinding met een USB-apparaat is verbroken.Hotfix
941037U kunt geen interne SD-kaartlezer gebruiken om een opstartbare SD-kaart te maken die gebruikmaakt van het FAT32-bestandssysteem op een computer met Windows XPHotfix
941077Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u items kopieert en plakt of sleept en neerzet op een computer met Windows XP SP2: 'Er is een fout opgetreden in Toepassingsnaam en het programma moet worden afgesloten'Hotfix
941133Het duurt enkele minuten voor het dialoogvenster 'Eigenschappen' van een DFS-share wordt weergegeven op een clientcomputer met Windows XPHotfix
941202MS07-056: Beveiligingsupdate voor Outlook Express en Windows Mail Beveiliging
941248Wanneer u 'Alle programma's' aanwijst op een computer met Windows XP, wordt de lijst met programma's niet weergegeven of is deze leeg Hotfix
941568MS07-064: Beveiligingsproblemen in DirectX kunnen leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
941598U hebt op een computer met Windows XP geen toegang tot submappen en bestanden in een gedeelde map in Windows Verkenner als 'Op toegangsrechten gebaseerde inventarisatie' is ingeschakeld voor de gedeelde mapHotfix
941603Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een uitnodigingsbestand voor 'Hulp op afstand' uitvoert om verbinding te maken met de computer van een hulpaanvrager op een computer met Windows XP waarop RDC 6.0 is geïnstalleerd: 'Er kan geen verbinding voor Hulp op afstand worden gemaakt'Hotfix
941644MS08-001: Beveiligingsprobleem in TCP/IP kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
941693MS08-025: Beveiligingsprobleem in Windows-kernel kan leiden tot onrechtmatige uitbreiding van bevoegdhedenBeveiliging
941715Bepaalde gegevens op een NFTS-partitie raken mogelijk beschadigd na het opnieuw opstarten van een computer met Windows XP die gebruikmaakt van een SATA-vasteschijfstation en een hulpprogramma dat de API 'FSCTL_MOVE_FILE' aanroept Hotfix
941837Een computer met Windows XP Service Pack 2 en een Intel-processor verbruikt mogelijk veel energie wanneer de processor niet actief is en er een discontinuïteit optreedt in de C-statussen die door het BIOS worden gerapporteerdHotfix
941846Het duurt lang voor een website wordt geladen en bepaalde elementen worden niet goed weergegeven wanneer u Internet Explorer 6 gebruikt om de website te bezoeken via een HTTPS-verbindingHotfix
941880Japanse tekens worden als vakjes weergegeven wanneer u een op Windows XP Service Pack 2 gebaseerde afdrukserver gebruikt voor het afdrukken van de tekensHotfix
941975Een toepassing reageert niet meer wanneer u een tabletpen gebruikt om items te markeren of slepen op een computer met Windows XP Tablet PC EditionHotfix
942099MS07-054: Een beveiligingsprobleem in MSN Messenger en Windows Live Messenger kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
942174De doorschijnende lagen worden met regelmatige tussenpozen grijs wanneer u met Internet Explorer 7 door een webpagina bladert die doorschijnende lagen bevatHotfix
942202Nadat u bepaalde werkbalkitems in Internet Explorer 6 hebt geïnstalleerd of de installatie ervan hebt verwijderd, worden werkbalknamen leeg, of worden niet-relevante werkbalkitems weergegevenHotfix
942367Op een computer met Windows XP SP2 waarop bepaalde cumulatieve beveiligingsupdates voor Internet Explorer zijn geïnstalleerd, reageert Internet Explorer 6 niet meer wanneer u een website probeert te bezoekenHotfix
942603Windows-achtergrondmuziek wordt niet naar verwachting afgespeeld wanneer de wizard 'OOBE' wordt uitgevoerd nadat u het hulpprogramma Sysprep hebt gebruikt om een installatiekopie van Windows XP SP2 te distribuerenHotfix
942615MS07-069: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
942694Een doelcomputer met Windows XP Service Pack 2 reageert mogelijk niet meer nadat u zich op de computer hebt aangemeld met een RDP-sessie en een smartcard van derdenHotfix
942830MS08-006: Een beveiligingsprobleem in Internet Information Services kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
942831MS08-005: Een beveiligingsprobleem in Internet Information Services kan uitbreiding van bevoegdheden tot gevolg hebbenBeveiliging
942840De prestaties nemen af wanneer u een webpagina die gebruikmaakt van JScript, bekijkt in Internet Explorer 6 op een computer met Windows Server 2003 of Windows XPHotfix
943000Er is een hotfix beschikbaar voor het bijwerken van de tijdzones '(GMT-3:00) Brazilië' en '(GMT-4:00) Manaus' voor 2007 tot en met 2008 in Windows XP, Windows Server 2003 en Windows VistaHotfix
943055MS08-008: Een beschrijving van de beveiligingsupdate voor Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 en Windows Vista: 12.02.08Beveiliging
943120Wanneer u Internet Explorer 6 op een computer met Windows XP Service Pack 2 gebruikt om naar een andere website te gaan, loopt Internet Explorer mogelijk vastHotfix
943198Wanneer u een USB-to-Serial-converter gebruikt om een apparaat aan te sluiten op een computer met Windows XP verloopt de gegevensoverdracht van de computer naar het apparaat trager dan verwachtHotfix
943303Er wordt een foutbericht weergegeven op een computer met Windows XP: 'De toegang tot Services.exe is geweigerd'Hotfix
943378Nadat u een computer met Windows XP door middel van een VPN-verbinding (Virtual Private Network) hebt aangesloten op de server voor Routering en RAS kan de computer niet meer dan 32 statische routes instellenHotfix
943460MS07-061: Een beveiligingsprobleem met de afhandeling van URI's in Windows kan het uitvoeren van externe code tot gevolg hebbenBeveiliging
943485MS08-002: Een beveiligingsprobleem in LSASS kan leiden tot lokale uitbreiding van bevoegdhedenBeveiliging
943509Een beschrijving van het hotfixpakket voor Jet 4.0 Database Engine voor Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 SP2 en Windows Vista: 23.10.07Hotfix
943510 Er treedt een geheugenlek op in het onderdeel Msctf.dll wanneer u een webbrowsercontroletoepassing gebruikt in Windows XP, Windows Server 2003 of Windows Vista Hotfix
943828Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer WMI queries verzendt met betrekking tot de klasse 'CIM_DataFile' nadat u zich niet als beheerder hebt aangemeld op een computer met Windows XP SP2: 'SWbemServicesEx: Toegang geweigerd'Hotfix
943854Batchbestanden waarvoor u hashregels maakt, werken niet op een clientcomputer met Windows XPHotfix
943856Een computer waarop Windows XP Tablet PC Edition 2005 wordt uitgevoerd, schakelt onverwacht over op de stand-by- of sluimerstand wanneer u een digitizer-apparaat of een apparaat met een aanraakscherm gebruiktHotfix
944110Windows Media Player kan de inhoud van bepaalde URL's niet laden nadat u de optie 'Proxy-instellingen van de webbrowser gebruiken' hebt ingeschakeldHotfix
944203Mogelijk kunt u een taak niet afdrukken nadat u .NET Framework 3.0 of XML Paper Specification Essentials Pack hebt geïnstalleerd op een computer met Windows XP SP2 of Windows Server 2003 Hotfix
944338MS08-022: Beveiligingsprobleem in de script-engines van VBScript en JScript kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
944340De tijdstempels zijn verkeerd nadat u update 928388 hebt toegepast en vervolgens de tijdsinstellingen hebt gewijzigd naar een eerder jaar dan 2007 in Windows XP en Windows Server 2003Hotfix
944533MS08-010: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
944653MS07-067: Een beveiligingsprobleem in een Macrovision-stuurprogramma kan leiden tot lokale uitbreiding van bevoegdhedenBeveiliging
944781Wanneer u items sleept en neerzet om een Outlook-e-mailbericht te verplaatsen of kopiëren op een computer met Windows XP SP2 mislukt dit zonder dat hier een melding over wordt weergegevenHotfix
944904Er wordt een foutbericht weergegeven op een computer met Windows XP wanneer u met een netwerk-share werkt: 'STOP: 0x000000C2 BAD_POOL_CALLER'Hotfix
944939De eerste aanmelding door middel van terminalservices op een computer met Windows XP wordt niet geweigerd, ook niet wanneer de gebruiker geen deel uitmaakt van de groep 'Externe bureaubladgebruikers'Hotfix
944998Wanneer u het thema wijzigt op een tablet-pc met Windows Vista, raakt het hulpprogramma voor het aanpassen van handschriftherkenning verstoordHotfix
945007Er is een IE ACA-update (Internet Explorer Automatic Component Activation) beschikbaar om de functionaliteit 'Klikken om te activeren' uit te schakelen Hotfix
945222U hebt op een computer met Windows XP Service Pack 2 geen toegang tot de goede DFS-share nadat de informatie over het doel van de koppeling is bijgewerktHotfix
945342Het kenmerk 'Serienummer' van een certificaat kan een negatieve waarde zijn wanneer u een zelfondertekenend certificaat maakt in Windows XP Hotfix
945553MS08-020: Een beveiligingsprobleem in een DNS-client kan spoofing tot gevolg hebbenBeveiliging
945688Wanneer u het snelmenu 'Uitvoeren als' gebruikt om Internet Explorer 7 te starten, worden op een webpagina mogelijk meer onderliggende pagina's geopend dan u verwachtHotfix
946026MS08-007: Een beveiligingsprobleem in WebDAV-mini-redirector kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
946501Er treedt een toegangsfout op wanneer een toepassing wordt afgesloten op een computer met Windows XP SP2 en meerdere kernenHotfix
946629Bepaalde SD-kaarten (Secure Digital) werken niet goed op computers met Windows XPHotfix
946632De objectkiezer negeert alle tekens na het haakje openen wanneer u een query indient voor een groepsnaam die begint met een haakje openen op een clientcomputer met Windows XPHotfix
947195XHTML strict-webpagina's worden niet goed weergegeven in Internet Explorer 6Hotfix
947853Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een gedeeld bestand probeert te openen in Internet Explorer 6 op een computer met Windows XP Service Pack 2: 'De pagina kan niet worden weergegeven'Hotfix
947864MS08-024: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet ExplorerBeveiliging
948590MS08-021: Beveiligingsprobleem in GDI kan leiden tot uitvoering van externe codeBeveiliging
948881MS08-023: Essentiële beveiligingsupdate voor ActiveX KillbitsBeveiliging
950749MS08-028: Beveiligingsprobleem in de Microsoft Jet Database Engine kan leiden tot de uitvoering van externe codeBeveiliging
winxpsp3 windowsxpsp3
Eigenschappen

Artikel-id: 946480 - Laatst bijgewerkt: 03/08/2014 19:10:00 - Revisie: 7.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbexpertiseinter kbwinxpsp3fix kbhowto kbinfo KB946480
Feedback