Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

U wordt gevraagd bij het openen of opslaan van een bestand met de naam 'Launch.rtc' wanneer u wilt deelnemen aan een vergadering in Live Meeting 2007

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 947613
Symptomen
Wanneer u deelnemen aan een vergadering in Microsoft Office Live Meeting 2007 wilt, wordt u gevraagd te openen of opslaan van een bestand met de naam 'Launch.rtc'.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door een van de volgende methoden te gebruiken.

Methode 1: De optie 'Do niet opslaan gecodeerde pagina's op schijf' in Internet Explorer uitschakelen

Belangrijk Deze stappen kunnen het beveiligingsrisico vergroten. Deze stappen kunnen ook maken de computer of netwerk kwetsbaarder voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft adviseert het proces dat in dit artikel wordt beschreven om het inschakelen van programma's om te werken zoals ze zijn bedoeld of om specifieke programmafuncties te implementeren. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we aan evaluatie van de risico's die gekoppeld zijn aan de implementatie van dit proces in uw specifieke omgeving. Als u besluit dit proces uit te voeren, nemen alle mogelijke extra maatregelen om het systeem te beveiligen. Wij raden aan dat u deze procedure alleen gebruiken als echt noodzakelijk is.

Opmerking: Neem contact op met uw IT-Helpdesk voor het wijzigen van de beveiligingsinstellingen in Internet Explorer.
 1. Open Internet Explorer, klik op Extraen klik vervolgens op Internet-opties.
 2. Ga naar de sectie beveiliging op het tabblad Geavanceerd .
 3. Schakel het selectievakje niet gecodeerde pagina's op schijf opslaan .
 4. Klik op toepassenen klik vervolgens op OK.
Om te controleren of het probleem is opgelost, sluit u alle browservensters en probeer het voor een vergadering in Live Meeting 2007. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga naar de volgende website van Live Meeting 2007:
 3. Als u met succes kunt u deelnemen aan deze Testvergadering, is het probleem opgelost. Ga anders verder met methode 3.

Methode 2: Het alternatief pad voor Live Meeting-Console wijzigen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging, maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up kunt terugzetten van het register, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up maken en terugzetten van het register in Windows
Als we dit probleem voor u oplossen door het alternatief pad te wijzigen, gaat u naar de "Het probleem voor mij oplossen'sectie. Als u het zelf oplossen zou, gaat u naar de "Het probleem zelf oplossen'sectie.


Het probleem voor mij oplossen

U kunt dit probleem automatisch, klikt u op de koppeling voor het oplossen van dit probleem . Vervolgens klikt u op uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in deze wizard.


Opmerking: Deze wizard is er alleen in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking: Als u niet op de computer waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flash-station of een CD en u kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Het probleem zelf oplossen

U lost dit probleem zelf, de volgende stappen uit:
 1. Verwijder de Microsoft Office Live Meeting 2007-Console. Ga hiervoor als volgt te werk:

  In Windows Vista
  1. Klik op Start<b00> </b00> de knop Start, type programma's en onderdelen in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.
  2. In de lijst met programma's op Microsoft Office Live Meeting 2007en klik vervolgens op verwijderen.
  3. Als u wordt gevraagd te bevestigen dat u wilt het programma te verwijderen, klikt u op Ja.

   Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op toestaan.
  In Windows XP
  1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Klik op toevoegen of verwijderen van programma's.
  3. Selecteer Microsoft Office Live Meeting 2007 in de lijst met geïnstalleerde programma's.
  4. Klik op verwijderenen volg de instructies.
 2. De Live Meeting-Console installeren. Hiertoe gaat u naar de volgende Microsoft-website:
 3. Maak een batchbestand waarmee het alternatief pad voor Live Meeting-Console wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk.

  Voor 32-bits versies van Windows XP en 32-bits versies van Windows Vista:
  • Kopieer de volgende tekst naar een Kladblokbestand en sla het als Alt_Path.bat (of typ).
   @echo off echo Setting alternate path for Live Meeting Console 32 bit edition reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\meet\shell\open\command" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Live Meeting 8\Console\PWConsole.exe %1" /f echo First Change Completed Successfully reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform" /v "MS-RTC S" /t REG_SZ /f echo Second Change Completed Successfully pause 
  Voor 64-bits versies van Windows XP en de 64-bits versies van Windows Vista:
  • Kopieer de volgende tekst naar een Kladblokbestand en sla het als Alt_Path.bat (of typ).
   @echo off echo Setting alternate path for Live Meeting Console 64 bit edition reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\meet\shell\open\command" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Live Meeting 8\Console\PWConsole.exe %1" /f echo First Change Completed Successfully reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform" /v "MS-RTC S" /t REG_SZ /f echo Second Change Completed Successfully reg add " HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform " /t REG_SZ /f echo Third Change Completed Successfully pause 
 4. Als u wilt dit batchbestand uitvoeren, dubbelklikt u op het pictogram van het bestand Alt_Path.bat .

  Machtiging Gebruikersaccountbeheer In Windows Vista als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op toestaan.
 5. Als het batchbestand het volgende bericht weergegeven, drukt u op de ENTER om af te sluiten van het batchbestand:
  Bewerking voltooid
Als u wilt controleren of deze methode heeft dit probleem opgelost door de volgende stappen uit:
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga naar de volgende website van Live Meeting 2007:
Als u met succes kunt u deelnemen aan deze Testvergadering, is het probleem opgelost. Anders gaat u naar de volgende Live Meeting technische ondersteuning-website voor meer informatie:

Methode 3: De .rtc-extensie koppelen aan het juiste bestand

Voor Windows Vista
 1. Wanneer u wordt gevraagd, moet u handmatig het bestand Launch.rtc naar de lokale vaste schijf opslaan.
 2. Klik op Start, klik op <b00> </b00>alle programma's, klik op Bureau-accessoiresen open Windows Verkenner.
 3. In het adres van Windows Verkenner, plak (of typ) ENTER de volgende tekst en vervolgens op:
  Programma's voor Panel\Programs\Default
 4. Klik op een bestandstype of protocol aan een programma koppelen.
 5. Zoek de extensie .rtc en selecteer deze vervolgens.
 6. Klik op programma wijzigen .
 7. Klik op de knop Bladeren en vervolgens verplaatst naar de volgende map:
  C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\LiveMeeting Shared
 8. Als de lijst in de rechterbenedenhoek van het vak openen met zegt programma's (*.exe; *.pif; * .com), wijzigen om te alle bestanden (*. *).
 9. Dubbelklik op Rtcrouter.dllen klik vervolgens op OK.
 10. Herhaal stap 5 tot en met 9 en .rtc vervangen met de extensie .rtc-ms.
 11. Klik op sluiten om het associatie bestand te sluiten.
Voor Windows XP
 1. Wanneer u wordt gevraagd, moet u handmatig het bestand Launch.rtc naar de lokale vaste schijf opslaan.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Launch.rtc , klik op Openen meten klik vervolgens op Programma kiezen om het programma dat u wilt selecteren.
 3. Klik op de Bladeren knop en vervolgens verplaatst naar de volgende map:
  C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\LiveMeeting Shared
 4. Klik in de lijst onderaan in het vak openen met en zorg ervoor dat Alle bestanden is geselecteerd in de lijst bestandstype .
 5. Dubbelklik op Rtcrouter.dll.
 6. Klik op het selectievakje altijd het programma openen van dit type bestand gebruiken als deze nog niet is geselecteerd.
 7. Klik op OK.
 8. Herhaal stap 2 tot en met 7 en .rtc vervangen met de extensie .rtc-ms.
Als u wilt controleren of deze methode heeft dit probleem opgelost door de volgende stappen uit:
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga naar de volgende website van Live Meeting 2007:
 3. Als u met succes kunt u deelnemen aan deze Testvergadering, is het probleem opgelost. Ga anders verder met methode 4.

Methode 4: Verwijder de registersubsleutel HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging, maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up kunt terugzetten van het register, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up maken en terugzetten van het register in Windows
 1. De console van Live Meeting 2007 verwijderen.
 2. De subsleutel HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc verwijderen. Als we dit probleem voor u oplossen, gaat u naar de "Het probleem voor mij oplossen'sectie. Als u het zelf oplossen zou, gaat u naar de "Het probleem zelf oplossen'sectie.


  Het probleem voor mij oplossen

  Om dit probleem automatisch op te lossen, klikt u op de koppeling voor het Los dit probleem op . Vervolgens klikt u op uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in deze wizard.

  Opmerking: Deze wizard is er alleen in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

  Opmerking: Als u niet op de computer waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flash-station of een CD en u kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

  Het probleem zelf oplossen

  U lost dit probleem zelf, de volgende stappen uit:
  1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
  2. Kopiëren en vervolgens plakken (of typ) VOERT u de volgende opdracht in het vak openen en druk vervolgens op:
   Regedit
  3. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_CLASSES_ROOT\.RTC
  4. Klik op verwijderen.
  5. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd te bevestigen en sluit de Register-Editor.
 3. Als u wilt controleren of deze methode heeft dit probleem opgelost door de volgende stappen uit:
  1. Sluit alle browservensters.
  2. Ga naar de volgende website van Live Meeting 2007:
  3. Als u met succes kunt u deelnemen aan deze Testvergadering, is het probleem opgelost. Ga anders verder met methode 5.

Methode 5: Live Meeting opnieuw installeren

Opmerking: Neem contact op met uw IT-Helpdesk voordat u doorgaat.
 1. Verwijder de Microsoft Office Live Meeting 2007-Console. Ga hiervoor als volgt te werk:

  In Windows Vista
  1. Klik op Start<b00> </b00> de knop Start, type programma's en onderdelen in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.
  2. In de lijst met programma's op Microsoft Office Live Meeting 2007en klik vervolgens op verwijderen.
  3. Als u wordt gevraagd te bevestigen dat u wilt het programma te verwijderen, klikt u op Ja.

   Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op toestaan.
  In Windows XP
  1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Klik op toevoegen of verwijderen van programma's.
  3. Selecteer Microsoft Office Live Meeting 2007 in de lijst met geïnstalleerde programma's.
  4. Klik op verwijderenen volg de instructies.
 2. De Live Meeting-Console installeren. Hiertoe gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Om te controleren of het probleem is opgelost, sluit u alle browservensters en probeer het voor een vergadering in Live Meeting 2007. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga naar de volgende website van Live Meeting 2007:
 3. Als u met succes kunt u deelnemen aan deze Testvergadering, is het probleem opgelost. Ga anders verder met methode 2.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Egenskaper

Artikkel-ID: 947613 – Forrige gjennomgang: 03/15/2015 06:53:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft Office Live Meeting 2007

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme vkbportal107 vkbportal230 vkbportal238 kbmt KB947613 KbMtnl
Tilbakemelding