Windows Update-fouten herstellen met behulp van de DISM of System Update Readiness tool

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 947821
De installatie van Windows-updates en Service Packs kunnen mislukken als er beschadigingen zijn. Zo kunt u een update niet installeren als een systeembestand beschadigd is. De DISM of System Update Readiness tool mogelijk kunt u sommige beschadigd Windows fouten te herstellen.

Opmerking voor gebruikers thuis: dit artikel is bestemd voor de ondersteuning van agenten en IT-professionals. Als u meer informatie over het oplossen van Windows-updates zoekt, gaat u naar de volgende website van Windows:
Zie de foutcodes dat verschijnt wanneer er beschadigd bestanden.

Als er andere problemen die verhinderen dat u updates installeren via Windows Update, weergave Problemen met het installeren van updates oplossen.
Oplossing

Voor Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 of Windows Server 2012

Gebruik het hulpprogramma Deployment Image Servicing and Management (DISM) om dit probleem op te lossen. Vervolgens installeert u de Windows-update of het service pack opnieuw.
 1. Open een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid. Hiervoor Haal door de lezer tussen de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of, als u een muis gebruikt, wijs de rechterbenedenhoek van het scherm aan en klik vervolgens op Zoeken. Type MS-DOS-Prompt In het Zoeken het vak, met de rechtermuisknop op MS-DOS-Prompt, en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
 2. Typ de volgende opdracht en druk vervolgens op ENTER.
  Het kan enkele minuten duren voordat de opdrachtbewerking kan worden voltooid.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Belangrijk Wanneer u deze opdracht uitvoert, gebruikt DISM Windows Update voor de bestanden die nodig zijn voor het verhelpen van beschadigingen. Echter, als uw Windows Update al niet meer werkt, moet u een werkende Windows-installatie gebruiken als reparatiebron, of moet u een Windows side-by-side map van een gedeeld netwerk of een verwisselbaar medium zoals de Windows DVD gebruiken als bron voor de bestanden. U doet dit door de volgende opdracht uit te voeren:
  DISM.exe / Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows / LimitAccess
  Opmerking Vervang de C:\RepairSource\Windows tijdelijke aanduiding met de locatie van de bron van de reparatie. Voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma DISM om Windows te herstellen door te verwijzen naar Herstellen van een Windows-installatiekopie.
 3. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER.
  Het kan enkele minuten duren voordat de opdrachtbewerking kan worden voltooid.
  sfc /scannow
 4. Sluit de opdrachtprompt en voer Windows Update opnieuw uit.
DISM maakt een logboekbestand (%windir%/Logs/CBS/CBS.log) waarin de gevonden of gecorrigeerde problemen worden vastgelegd. % windir % is de map waarin Windows is geïnstalleerd. De map % windir % is bijvoorbeeld C:\Windows.

Voor Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008

Gebruik het hulpprogramma System Update Readiness om dit probleem op te lossen. Vervolgens installeert u de Windows-update of het service pack opnieuw.
 1. Download het hulpprogramma System Update Readiness.
  Klik op de downloadlink in de volgende tabel die overeenkomt met de versie van Windows die op uw computer wordt uitgevoerd.
  Uitzoeken of op de computer de 32- of 64-bits versie van Windows draait

  Dit hulpprogramma wordt regelmatig bijgewerkt, het is raadzaam altijd de meest recente versie te downloaden.

  BesturingssysteemKoppeling downloaden
  x86-(32-bits) versies van Windows 7 SP1 en Windows 7DownloadenHet pakket nu downloaden.
  x64-versies (64-bits) van Windows 7 SP1 en Windows 7DownloadenHet pakket nu downloaden.
  x64-versies van Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits)DownloadenHet pakket nu downloaden.
  Itanium-versies van Windows Server 2008 R2 SP1DownloadenHet pakket nu downloaden.
  x86-(32-bits) versies van Windows Vista SP2 en Windows Vista SP1DownloadenHet pakket nu downloaden.
  x64-(64-bits) versies van Windows Vista SP2 en Windows Vista SP1DownloadenHet pakket nu downloaden.
  x86-(32-bits) versies van Windows Server 2008 SP2DownloadenHet pakket nu downloaden.
  x64-(64-bits) versies van Windows Server 2008 SP2DownloadenHet pakket nu downloaden.
  Itanium-versies van Windows Server 2008 SP2DownloadenHet pakket nu downloaden.
 2. Installeer het hulpprogramma en voer het uit.
  1. Klik op Downloaden op de Download Center webpagina's en vervolgens op een van de volgende handelingen uit:
   • Het hulpprogramma als onmiddellijk wilt installeren, klikt u opOpenofUitvoeren, en volg de instructies op het scherm.
   • Als u wilt het programma later wilt installeren, klikt u opOpslaan, en downloadt u het installatiebestand naar uw computer. Dubbelklik op het bestand wanneer u het hulpprogramma te installeren.
  2. In het Windows Update Standalone Installer dialoogvenster op Ja.

   bevestigen
  3. Wanneer het hulpprogramma wordt geïnstalleerd, wordt het automatisch uitgevoerd. Hoewel het meestal minder dan 15 minuten duurt, kan het op sommige computers veel langer duren. Zelfs als de voortgangsbalk lijkt te stoppen, wordt de scan nog steeds uitgevoerd en moet u niet op Annuleren klikken.

   installeren
  4. Wanneer er Installatie voltooid, klikt u op sluiten.

   sluiten
  5. Installeer de update of het service pack dat u eerder probeerde te installeren opnieuw.
Handmatig om Beschadigingsfouten te herstellen die door het hulpprogramma wordt gedetecteerd, maar niet verholpen, Zie Herstellen van fouten die zijn gevonden in het CheckSUR.log.

Het pakket rechtstreeks downloaden vanaf de Microsoft Update-catalogus

U kunt ook rechtstreeks downloaden van het updatepakket uit Microsoft Update-catalogus, en het updatepakket vervolgens handmatig installeren.

U hebt bijvoorbeeld mogelijk problemen met het installeren van update 3006137 van Windows Update in Windows 7. U kunt in dit geval de update downloaden en proberen de update handmatig te installeren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Open Microsoft Update-catalogus in Internet Explorer.
  Een schermafbeelding van Microsoft Update-catalogus.
 2. Voer in het zoekvak het updatenummer in van de update die u wilt downloaden. In dit voorbeeld wordt de invoer 3006137. Klik vervolgens op Zoeken.
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 3. Zoek de update die van toepassing is op uw besturingssysteem in de zoekresultaten en klik op Toevoegen om de update aan uw updateverzameling toe te voegen.
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 4. Klik op Mandje weergeven om uw mandje te openen.
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 5. Klik op downloaden om de update in uw mandje te downloaden.
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 6. Klik op Bladeren om een locatie te kiezen voor de update die u wilt downloaden en klik op Doorgaan.
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 7. Klik op sluiten nadat het downloadproces is voltooid. Vervolgens vindt u een map met het updatepakket op de locatie die u hebt opgegeven.
 8. Open de map en dubbelklikt u op het updatepakket om de update te installeren.
Is het probleem hiermee opgelost?
Als de Windows update of service pack is geïnstalleerd, bent u klaar. Als het probleem niet is verholpen of als System Update vinden Readiness Tool de oorzaak, nietNeem contact met ons op voor meer informatie.
Meer informatie

Beschrijving van de veelvoorkomende beschadigingsfouten

De volgende tabel worden de mogelijke foutcode met Windows Update voor uw verwijzing:
Code Fout Beschrijving
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA De gegevens zijn ongeldig.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING De bron voor het pakket of het bestand is niet gevonden.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Het onderdeelarchief is in een inconsistente toestand.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Bestand van een onderdeel komt niet overeen met de verificatiegegevens die aanwezig zijn in het manifest van het onderdeel.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Kan niet de gevraagde XML-gegevens te parseren.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Er is een ongeldig teken aangetroffen.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Een id-tekenreeks heeft een ongeldige indeling.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME De naam van een kenmerk in een id ligt niet binnen het geldige bereik.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE De waarde van een kenmerk in een id valt niet binnen het geldige bereik.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER De parameter is onjuist.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Er is geen handtekening aanwezig in het onderwerp.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Er is een fout opgetreden terwijl Windows Update leest of schrijft naar een bestand.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Een vereist certificaat valt niet binnen de geldigheidsduur als gekeken wordt naar de huidige systeemklok of het tijdstempel in het ondertekende bestand.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Een of meer vereiste onderdelen van de transactie zijn niet aanwezig.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows kan niet zoeken naar nieuwe updates.

Wat doet System Update Readiness Tool

De integriteit van resources controleren

System Update Readiness Tool controleert de integriteit van de volgende bronnen:
 • Bestanden die zich in de volgende mappen bevinden:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Registergegevens bevinden zich onder de volgende registersubsleutels:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • Onderhoud op basis van HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component
Deze lijst kan worden bijgewerkt op elk gewenst moment.

Wanneer de System Update Readiness Tool onjuiste manifesten, cabinets of registergegevens opmerkt, kan het deze onjuiste gegevens vervangen door een gecorrigeerde versie.

Logboekregistratie

System Update Readiness Tool maakt een logboekbestand dat de gevonden of gecorrigeerde problemen vastlegt. Het logboekbestand bevindt zich hier:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.Persist.log

Herstellen van fouten die zijn gevonden in het CheckSUR.log

Ga als volgt te werk om handmatig beschadigingen te herstellen die door de System Update Readiness Tool worden gedetecteerd, maar niet worden opgelost:
 1. Open % SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log.
  Opmerking% SYSTEMROOT % is dat een variablethat omgeving opgeslagen in de map waarin Windows is geïnstalleerd. In het algemeen is de map % SYSTEMROOT % bijvoorbeeld C:\Windows.
 2. Identificeer de pakketten die het hulpprogramma niet kan oplossen. U kunt bijvoorbeeld het volgende zoeken in het logboekbestand:
  Samenvatting:
  Seconden uitgevoerd: 264
  3 fouten gevonden
  CBS MUM ontbreekt totaal aantal: 3
  Bestanden herstellen niet beschikbaar:
  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~AMD64~~6.0.1.6.mum
  ...
  In dit geval is het pakket dat is beschadigd KB958690.
 3. Het downloaden van Microsoft Downloadcentrum of Microsoft Update-catalogus .
 4. Het pakket (MSU) kopiëren naar de map %SYSTEMROOT%\CheckSUR\packages. Standaard bestaat deze map niet en moet u de map maken.
 5. Voer het hulpprogramma System Update Readiness opnieuw uit.
Als u een technische medewerker, Zie Bij het herstellen van fouten gevonden in het CheckSUR.log voor een meer opties voor het corrigeren van fouten in het CheckSUR.log.
Checksur CheckSUR.exe

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 947821 - Laatst bijgewerkt: 08/06/2016 23:22:00 - Revisie: 51.0

, , , , , , , , , , , , , ,

 • atdownload kbfix kbqfe kbcip kbseo kbconsumer kbquadranttechsupp kbprodselector kbmt KB947821 KbMtnl
Feedback