Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Er is een update beschikbaar voor het uitschakelen van SNP-functies (Scalable Networking Pack) voor op Windows Server 2003 en op Small Business Server 2003 gebaseerde computers

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Als u een Small Business-klant bent, gaat u naar de site Support for Small Business voor aanvullende probleemoplossing en leerbronnen.
Symptomen
Nadat u Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) of Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (SNP) hebt geïnstalleerd op een computer met een TCP/IP Offload-netwerkadapter, treden er mogelijk problemen op die verband houden met het netwerk.

De volgende problemen kunnen optreden wanneer Windows Server 2003 SNP wordt ingeschakeld:
 • Wanneer u probeert om via een VPN-verbinding verbinding te maken met de server, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Fout 800: Kan geen verbinding maken.
 • U kunt geen RDP-verbinding (Remote Desktop Protocol) met de server maken.
 • U kunt vanaf een computer op het LAN (Local Area Network) geen verbinding maken met shares op de server.
 • U kunt een clientcomputer niet aan het domein toevoegen.
 • U kunt geen verbinding maken met de Exchange-server vanaf een computer waarop Microsoft Outlook wordt uitgevoerd.
 • Niet-actieve Outlook-verbindingen met de Exchange-server worden mogelijk niet opgeschoond.
 • Er is mogelijk sprake van langzame netwerkprestaties.
 • Er is mogelijk sprake van langzame netwerkprestaties wanneer er wordt gecommuniceerd met een op Windows Vista gebaseerde computer.
 • U kunt geen uitgaande FTP-verbinding vanaf de server maken.
 • De DHCP-serverservice (Dynamic Host Configuration Protocol) loopt vast.
 • Er is mogelijk sprake van langzame prestaties wanneer u zich aanmeldt bij het domein.
 • NAT-clients (Network Address Translation) die zich achter Windows Small Business Server 2003 of Internet Security and Acceleration (ISA) Server bevinden, ondervinden terugkerende problemen met het maken van de verbinding.
 • Er treden terugkerende problemen op met de RPC-communicatie.
 • De server reageert niet meer.
 • De serverprestaties zijn langzaam wanneer er niet-wisselbaar geheugen wordt gebruikt.
Opmerking SNP-functies worden momenteel niet ondersteund op systemen die op Itanium zijn gebaseerd.
Oorzaak
Deze problemen treden om vanwege verscheidene problemen met Windows Server 2003 SNP-functies die zijn ingeschakeld in Windows Server 2003 Service Pack 2. Het betreft onder meer functies met betrekking tot Schalen aan ontvangstzijde en TCP/IP-offload. Het betreft onder meer de volgende problemen:
 • Schalen aan ontvangstzijde is niet compatibel met NAT of met NLB (Network Load Balancing).
 • TCP/IP-offload conflicteert met de functie voor vensterschaalbaarheid. Dit probleem treedt gewoonlijk op wanneer er wordt gecommuniceerd met een op Windows Vista gebaseerde computer. Windows Vista maakt gebruik van de functie voor vensterschaalbaarheid.
 • Sommige TCP/IP Offload-netwerkadapters verzenden geen TCP-keep-alive-berichten. Exchange-servers maken echter gebruik van TCP-keep-alive-berichten voor het opschonen van niet-actieve clientsessies.
 • De TCP/IP Offload-netwerkadapter gebruikt mogelijk een grote hoeveelheid niet-verwisselbaar geheugen. Dit leidt mogelijk tot problemen in het besturingssysteem.
 • In sommige gevallen vraagt de TCP/IP Offload-netwerkadapter mogelijk om grote blokken aaneengesloten geheugen. Dit leidt ertoe dat de computer niet langer reageert wanneer deze probeert om het geheugen vrij te maken.
Oplossing

Update-informatie

Deze update schakelt standaard SNP-functies uit. Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, kunt u deze functies handmatig opnieuw inschakelen door registerwaarden aan te passen. U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket Update voor Windows Server 2003 voor x86-systemen (KB948496) nu downloaden.

DownloadenHet pakket Update voor Windows Server 2003 voor x64-systemen (KB948496) nu downloaden.

DownloadenHet pakket Update voor Windows Server 2003 voor Itanium-versies (KB948496) nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Vereisten

Windows Server 2003 Service Pack 2 moet op de computer zijn geïnstalleerd.

Computer opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze update hebt geïnstalleerd.

Vervanging van hotfixes

Deze update vervangt geen eerder uitgebrachte updates.

Informatie over bestanden

Deze update vervangt geen bestanden.

Workaround
Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te verhelpen: U moet de computer opnieuw opstarten nadat u een van deze methoden hebt geprobeerd.

Methode 1: Schalen aan ontvangstzijde en TCP/IP-offload handmatig uitschakelen in het stuurprogramma van de netwerkadapter

Volg de volgende stappen als u Schalen aan ontvangstzijde en TCP/IP-offload handmatig wilt uitschakelen in het stuurprogramma van de netwerkadapter:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ ncpa.cpl en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een netwerkadapter en klik op Eigenschappen.
 3. Klik op Configureren en open het tabblad Geavanceerd.
 4. Klik in de lijst Eigenschappen op Schalen aan ontvangstzijde, klik in de lijst Waarde op Uitschakelen en klik op OK.
 5. Klik in de lijst Eigenschappen op TCP/IP-offload, klik in de lijst Waarde op Uitschakelen en klik op OK.
 6. Herhaal de stappen 2 tot en met 5 voor elk netwerkadapterobject.

Methode 2: De stuurprogramma's voor de netwerkadapter bijwerken

Als u wilt nagaan of er een bijgewerkt stuurprogramma beschikbaar is voor de netwerkadapter, moet u contact opnemen met de fabrikant van de netwerkadapter of met de OEM (Original Equipment Manager) voor de computer. Het stuurprogramma moet voldoen aan NDIS 5.2 (Network Driver Interface Specification) of een latere versie van deze specificatie.

De volgende Microsoft-website bevat informatie over de wijze waarop u contact kunt opnemen met fabrikanten van computerprogramma's:

Methode 3: Schalen aan ontvangstzijde en TCP/IP-offload handmatig uitschakelen in het register

Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aangeeft om het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Klik op de koppeling Dit probleem oplossen als u Schalen aan ontvangstzijde en TCP/IP-offload automatisch wilt uitschakelen in het register. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop er sprake is van het probleem.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?

Dit probleem zelf oplossen


Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows XP


Volg de volgende stappen als u Schalen aan ontvangstzijde en TCP/IP-offload handmatig wilt uitschakelen in het register:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Klik met de rechtermuisknop op EnableTCPChimney en klik op Wijzigen.
 4. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 5. Klik met de rechtermuisknop op EnableRSS en klik vervolgens op Wijzigen.
 6. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 7. Klik met de rechtermuisknop op EnableTCPA en klik vervolgens op Wijzigen.
 8. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 9. Sluit de Register-editor af en start de computer opnieuw op.
Als u de waarde van de registervermelding EnableTCPChimney instelt op 1, wordt de TCP Chimney-functionaliteit ingeschakeld. Als u de waarden van de registervermeldingen EnableRSS en EnableTCPA instelt op 1, worden de RSS-functionaliteit en de TCPA-functionaliteit ingeschakeld.
Is het probleem opgelost?
Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met dit artikel. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.
Meer informatie
Voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Referenties
Klik voor meer informatie over SNP op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
912222 De Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack-release (Het Engels)

In zeldzame gevallen werkt de hotfix niet. Wanneer u op de computer bijvoorbeeld gebruikmaakt van de Network Interface Card (NIC) Teaming-software, worden de wijzigingen in de TCP Chimney- en RSS-instellingen niet overgenomen door de NIC Teaming-software. Dit gedrag leidt tot het verlies van netwerkconnectiviteit. Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de eigenschappen van het NIC-team controleren en moet u nagaan of de TCP Chimney- of TOE- en RSS-instellingen eveneens zijn uitgeschakeld. Als de hotfix de TCP Chimney- of TOE- en RSS-functie niet kan uitschakelen, kunt u RSS en TCP Chimney Offload handmatig uitschakelen door gebruik te maken van de methoden die worden vermeld in de sectie met de tijdelijke oplossing.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
repareren corrigeren
Egenskaper

Artikkel-ID: 948496 – Forrige gjennomgang: 04/17/2013 09:59:00 – Revisjon: 10.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbmsifixme kbfixme atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe KB948496
Tilbakemelding