Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Fout 'Het bestand of de map bestaat niet' in Windows Vista

Probleem automatisch opsporen en oplossen
Met de probleemoplosser Problemen met Windows-bestanden en -mappen automatisch opsporen en verhelpen kan het probleem dat in dit artikel wordt beschreven, mogelijk automatisch worden opgelost.Met deze probleemoplosser worden diverse problemen verholpen. Meer informatie

Nu uitvoerenMet de probleemoplosser Problemen met Windows-bestanden en -mappen automatisch opsporen en verhelpen kan het probleem dat in dit artikel wordt beschreven, mogelijk automatisch worden opgelost. Met deze probleemoplosser worden diverse problemen verholpen. Meer informatie

Nu uitvoeren Opmerking Als u er de voorkeur aan geeft om dit probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.
Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw feedback
Symptomen
Op een computer met Windows Vista wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven wanneer u probeert een bestand of een map een andere naam te geven of te verplaatsen:
Het bestand of de map bestaat niet.
Oorzaak
Dit probleem treedt op doordat de <Map-id>-registersleutels in de volgende registersubsleutel beschadigd of verwijderd zijn:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions
Dit probleem zelf oplossen
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


U kunt het probleem oplossen door de ontbrekende <Map-id>-registersleutels te maken in de volgende registersubsleutel, gebaseerd op de waarden in knownfolders.h:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions


Opmerkingen
  • Als er een sleutel KnownFolders bestaat, maar de waarde verschilt van de waarde in knownfolders.h, wordt een 'File and Folder Error User Interaction'-pagina weergegeven. U kunt YES selecteren om de sleutel KnownFolders in te stellen op de standaardwaarden of NO om de huidige instellingen te behouden.
  • Extra mapverwijzingen in het register die zijn gemaakt door toepassingen van derden, mogen niet worden gewijzigd.
Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw feedback
Dit probleem oplossen met het pakket MATS
  1. Door het pakket MATS wordt uw computer gescand en gedetecteerd of u met een x86- of x64-versie van Windows Vista werkt.
  2. Door het pakket MATS worden de ontbrekende <Map-id>-registersleutels gemaakt.

    Opmerking Tijdens dit proces wordt een dialoogvenster weergegeven. In dit dialoogvenster kunt u aangeven of u het probleem automatisch wilt oplossen (dit is de aanbevolen optie) of handmatig de afzonderlijke problemen wilt opgegeven die u gaat oplossen. Als u handmatig de afzonderlijke op te lossen problemen wilt selecteren, moet u de optie De naam wijzigen van bestanden en mappen, of deze verplaatsen of de optie Anders of Weet ik niet in het dialoogvenster selecteren.
  3. Door het pakket MATS wordt gecontroleerd of de ontbrekende <Map-id>-registersleutels correct zijn gemaakt.
Andere problemen die door het pakket MATS worden opgelost
2394521 De Prullenbak in Windows XP of Windows Vista kan niet worden leeggemaakt
934160 Fout in verband met machtiging voor netwerk of bestand of niet bestaande map
813711 Wijzigingen van de grootte, de weergave, het pictogram of de positie van een map zijn verloren gegaan
2394740 Meerdere items kunnen niet meer tegelijk worden geselecteerd na de upgrade van Windows XP naar Windows Vista
2396571 Pictogrammen worden onjuist gewijzigd in Windows
Eigenschappen

Artikel-id: 949109 - Laatst bijgewerkt: 02/29/2012 04:32:00 - Revisie: 6.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

  • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB949109
Feedback