Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Wanneer u probeert om een Windows XP-servicepack te installeren, wordt het foutbericht Toegang geweigerd of De installatie van het servicepack is niet voltooid weergegeven.

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u Windows XP Service Pack 2 (SP2) of Service Pack 3 (SP3) installeert, wordt er mogelijk een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Fout bij de installatie van Service Pack 3. Toegang geweigerd.
Fout bij de installatie van Service Pack 3. De installatie van het servicepack is niet voltooid.
Of het logboekbestand Svcpack.log bevat het volgende foutbericht:
DoRegistryUpdates failed
Oorzaak
Deze fouten kunnen optreden wanneer machtigingen voor een of meer registersleutels zodanig beperkt zijn dat het bijwerken van die registersleutels wordt belemmerd. Registersleutels kunnen worden beperkt door bepaalde programma's die de toegangsbeheerlijsten voor het systeem in het register wijzigen, waardoor de beheerderaccounts deze niet kunnen aanpassen. Het installatieprogramma van het servicepack wordt uitgevoerd onder een beheerderaccount en heeft daarom geen toegang tot beperkte registersleutels. Als een Windows XP-servicepack een registersleutel niet kan bijwerken omdat deze door een ander programma is beperkt, mislukt de installatie van het servicepack.

Ga naar de sectie Meer informatie als u wilt controleren of het bijwerken van het register is mislukt.
Oplossing
Gebruik de volgende methoden voor probleemoplossing in de aangegeven volgorde om dit probleem op te lossen. Deze methoden zijn bestemd voor enigszins ervaren tot ervaren computergebruikers.

Opmerking U moet bij Windows zijn aangemeld met een gebruikersaccount van een computerbeheerder om deze methoden te kunnen uitvoeren. Als het uw privé-computer is, bent u waarschijnlijk al aangemeld met een beheerdersaccount. Als het een computer is die deel uitmaakt van een netwerk op uw werk, moet u mogelijk de systeembeheerder om hulp vragen. Ga naar de volgende Microsoft-website als u wilt controleren of u bij Windows bent aangemeld met een gebruikersaccount van een computerbeheerder:

Methode 1: De computer opnieuw opstarten en vervolgens proberen om Windows XP SP3 te downloaden en installeren via het Microsoft Downloadcentrum

Als een programma wordt uitgevoerd met een vergrendeld bestand, wordt dit mogelijk ontgrendeld door de computer opnieuw op te starten. Als wilt proberen om het bestand te ontgrendelen, sluit u alle programma's af en vervolgens start u de computer opnieuw op. Probeer daarna opnieuw of u het servicepack kunt downloaden en installeren.

Als u in eerste instantie tevergeefs hebt geprobeerd om Windows XP SP3 te installeren via Windows Update, download u het volledige Windows XP SP3-downloadpakket via het Microsoft Downloadcentrum. Probeer het servicepack te installeren nadat u dit hebt gedownload.Klik voor meer informatie over het downloaden van Windows XP Service Pack 3 op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende de Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322389 Het recentste servicepack voor Windows XP verkrijgen
Als u via deze methode de fout hebt opgelost en als het is gelukt om Windows XP SP3 te installeren, bent u klaar.

Klik voor meer informatie over het opnieuw instellen van beveiligingsinstellingen in Windows XP op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
313222 Hoe kan ik de standaardwaarden van de beveiligingsinstellingen herstellen?


Als u het probleem via deze methode niet hebt kunnen oplossen, gaat u verder met methode 2.

Methode 2: De computer opnieuw opstarten en vervolgens alle actieve antivirus- of antispywareprogramma's sluiten of uitschakelen

Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.

U kunt het risico op aanvallen van kwaadwillende gebruikers of schadelijke software reduceren door geen websites te bezoeken en door geen bestanden te downloaden terwijl uw antivirus- en antispywareprogramma zijn gesloten of uitgeschakeld.

De oorzaak van het mislukken van een installatie is vaak dat een programma van derden, zoals een antivirusprogramma een bestand niet sluit of een bestand blokkeert dat het installatieprogramma van het servicepack nodig heeft. U kunt dit probleem voorkomen door deze stappen uit te voeren voordat u Windows XP SP3 installeert:
 1. Sluit alle geopende programma's af en start de computer opnieuw op.
 2. Nadat de computer is opgestart, sluit u alle actieve antivirus- of antispywareprogramma's af of schakelt u deze uit.

  Opmerking U kunt deze programma's uitschakelen via het systeemvak. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op het pictogram van het programma en kies de optie voor het afsluiten of uitschakelen van de toepassing. Zie de programmadocumentatie of neem contact op met de fabrikant van het programma voor instructies als deze optie niet beschikbaar is.
 3. Nadat u de antivirus- of antispywareprogramma hebt afgesloten, installeert u Windows XP SP3 vanuit het volledige downloadpakket dat u in methode 1 hebt gedownload.
 4. Nadat de installatie van Windows XP SP3 is voltooid, start u het antivirus- of het antispywareprogramma uit stap 2 weer op.
Als u via deze methode de fout hebt opgelost en als het is gelukt om Windows XP SP3 te installeren, bent u klaar.

Als u het probleem niet via deze methode hebt kunnen oplossen, kunt u, wanneer u vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, proberen of dat wel lukt via de stappen in de sectie Geavanceerde probleemoplossing. Ga wanneer u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing naar de sectie Volgende stappen.
GEAVANCEERDE PROBLEEMOPLOSSING
Deze sectie bevat een geavanceerde methode voor probleemoplossing die u kunt gebruiken wanneer de stappen in de sectie Oplossing niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Deze methode is alleen bedoeld voor ervaren gebruikers.

Het register en de bestandsmachtigingen opnieuw instellen

Als u het register en de bestandsmachtigingen door ons opnieuw wilt laten instellen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u het liever zelf doet, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.


Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.
Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50389

Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop er sprake is van het probleem.

Dit probleem zelf oplossen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Volg de volgende stappen om de machtigingen voor het register en bestanden opnieuw in te stellen:
 1. Download en installeer het bestand Subinacl.exe. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:
 2. Start Kladblok.
 3. Kopieer en plak vervolgens de volgende tekst in Kladblok.
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functionaliteit toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen.
 4. Sla dit Kladblok-bestand op als Reset.cmd.
 5. Dubbelklik op het bestand Reset.cmd om het script uit te voeren.

  Opmerking Het uitvoeren van dit scriptbestand kan enkele minuten duren. U moet het script uitvoeren als beheerder.
 6. Installeer Windows XP SP3.
Als u via deze methode de fout hebt opgelost en als het is gelukt om Windows XP SP3 te installeren, bent u klaar.

Als deze methode niet heeft gewerkt, gaat u naar de sectie Volgende stappen.
Meer informatie

Controleren of het bijwerken van het register is mislukt

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %windir%\svcpack.log en klik op OK. Het bestand Svcpack.log wordt geopend.
 2. Klik op Zoeken in het menu Bewerken.
 3. Typ DoRegistryUpdates failed in het vak Zoeken naar en klik op Volgende zoeken.

  Als het bijwerken van het register is mislukt, wordt het foutbericht DoRegistryUpdates failed weergegeven in het bestand. Dit duidt er op dat het register vanwege een probleem niet kan worden bijgewerkt. Het foutbericht heeft de volgende strekking:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.
  xxxx.xxx: Access is denied.
  xxxx.xxx: Message displayed to the user: Access is denied.
  Opmerkingxxxx.xxx staat voor het tijdstempel van elke vermelding.

Antivirussoftware

Een antivirusprogramma is bedoeld om uw computer beter te beveiligen tegen virussen. Download of open geen bestanden van bronnen die u niet vertrouwt, bezoek geen websites die u niet vertrouwt en open geen e-mailbijlagen wanneer uw antivirusprogramma is uitgeschakeld. Klik voor meer informatie over computervirussen op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
129972 Computervirussen: beschrijving, preventie en herstel
VOLGENDE STAPPEN
Als deze methoden niet voor u hebben gewerkt, kunt u op de Microsoft Customer Support Services-website andere oplossingen zoeken voor het probleem. Een aantal van de diensten die op de websites van Microsoft Customer Support Services worden geboden, zijn:
 • Doorzoekbare Knowledge Base: u kunt hiermee zoeken naar technische ondersteuning en zelfhulpmiddelen voor Microsoft-producten.
 • Solution Centers: hier kunt u productgebonden veelgestelde vragen en veelvoorkomende problemen bekijken.
 • Overige ondersteuningsopties: u kunt vragen stellen via het web, contact opnemen met Microsoft Customer Support Services of feedback geven.
Als u nog steeds problemen ondervindt, wilt u mogelijk contact opnemen met Customer Support:
winxpsp3 windowsxpsp3 fixit fix it
Eigenschappen

Artikel-id: 949377 - Laatst bijgewerkt: 07/25/2013 12:13:00 - Revisie: 6.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377
Feedback