Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het gebruik van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie configuratieproblemen in Windows Vista oplossen

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:950093
INLEIDING
Dit artikel wordt beschreven hoe u met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) configuratie fouten die voorkomen Windows Vista dat correct wordt gestart.
Meer informatie
Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie vindt en problemen geconstateerd. Het is echter niet een programma starten.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het uitschakelen of permanent verwijderen van programma's die worden uitgevoerd wanneer Windows wordt gestart:
270035Het uitschakelen van programma's die worden uitgevoerd wanneer u Windows XP Home Edition of Windows Vista start

Geavanceerde probleemoplossing

Deze stappen zijn bedoeld voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, kunt u iemand om hulp vragen of contact opnemen met ondersteuning. Bezoek de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u contact:Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie automatiseert de routinematige stappen professionals van Microsoft Customer Support Services wanneer zij configuratieproblemen gebruiken.

Wanneer u dit hulpprogramma gebruikt, selecteert u opties tijdelijk voorkomen dat services en programma's geladen tijdens het opstarten van Windows. Wanneer u dit doet, verminderen het risico van typefouten maken wanneer u de Register-Editor. Wanneer u het hulpprogramma gebruikt, is het bovendien eenvoudig de oorspronkelijke configuratie herstellen.

Wanneer u het hulpprogramma systeemconfiguratie, kunt u Windows starten terwijl algemene services en opstartprogramma's zijn uitgeschakeld. Vervolgens kunnen ze een tegelijk. Als een probleem niet optreedt wanneer een service is uitgeschakeld maar wel wanneer de service is ingeschakeld, kan de service de oorzaak van het probleem zijn.

U kunt gemakkelijk opnieuw instellen of wijzigen van de configuratie-instellingen in Windows Vista zijn voorkeuren voor de volgende instellingen:
 • Opstartopties
 • Services starten tijdens het opstarten
 • Programma's die worden geladen tijdens het opstarten

  OpmerkingDeze programma's zijn opgegeven in de programma's / opstartmappen en in het register.
OpmerkingGebruik het hulpprogramma systeemconfiguratie, moet u zijn aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators.

Opstartopties beschikbaar zijn

De volgende opstartopties zijn beschikbaar:
 • Normaal opstarten
 • Diagnostisch opstarten
 • Selectief opstarten

Normaal opstarten

De optie Normaal is de standaardinstelling van Windows. Deze optie kunt Windows starten in de normale modus met alle programma's, services en stuurprogramma's geladen.

Diagnostisch opstarten

De optie Diagnostisch opstarten kunt Windows bepalen welke elementaire stuurprogramma's en software laden wanneer u Windows start. Wanneer u deze optie gebruikt, wordt de Microsoft-services zoals de volgende services tijdelijk uitgeschakeld:
 • Netwerken
 • 'Plug en Play'
 • Logboekregistratie
 • Foutrapportage
 • Systeemherstel
OpmerkingGebruik deze optie als u een probleem testen met een Microsoft-service.

Diagnostisch opstarten uitvoeren, als volgt:
 1. Klik opStartKnop Start, typMsconfigin deStart zoekenhet vak en druk op ENTER.

  Machtiging GebruikersaccountbeheerAls u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u opDoorgaan.
 2. Op deAlgemeenen klik opDiagnostisch opstarten, en klik vervolgens opOK.
 3. Klik opOpnieuw opstarten.
Als het probleem niet nadat Windows optreedt opnieuw wordt opgestart, gebruikt u de optie Selectief opstarten proberen het probleem te vinden door afzonderlijke services en opstartprogramma's inschakelen en uitschakelen.

Selectief opstarten

De optie Selectief opstarten kunt u programma's en services die u wilt laden wanneer u de computer opnieuw selecteren. U kunt de volgende opties selecteren:
 • Systeemservices laden
 • Onderdelen van Opstartgroep laden
 • Oorspronkelijke boot-configuratie
Deze opties zijn standaard ingeschakeld. Deze opties gelden de volgende regels:
 • Wanneer u op het selectievakje, wordt de optie verwerkt wanneer u de computer opnieuw.
 • Wanneer u het selectievakje uitschakelt, wordt de optie niet verwerkt wanneer u de computer opnieuw.
 • Wanneer het selectievakje is ingeschakeld en kunt u niet op het selectievakje omdat niet beschikbaar is, worden sommige items nog steeds geladen die optie uit wanneer u de computer opnieuw.
 • Wanneer het selectievakje niet ingeschakeld en kunt u niet op het selectievakje omdat niet beschikbaar is, is de optie niet aanwezig op de computer.
 • Niet wijzigen hetOorspronkelijke boot-configuratieoptie.
OpmerkingWanneer u klikt op uit deSysteemservices ladenhet selectievakje uitschakelen Microsoft services zoals de volgende services:
 • Netwerken
 • 'Plug en Play'
 • Logboekregistratie
 • Foutrapportage
 • Systeemherstel
Klik niet op dit selectievakje als u een probleem testen met een Microsoft-service.

Selectief opstarten uitvoeren en het probleem oplossen met deze stappen:
 1. Klik opStartKnop Start, typMsconfigin deStart zoekenhet vak en druk op ENTER.

  Machtiging GebruikersaccountbeheerAls u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u opDoorgaan.
 2. Op deAlgemeenen klik opSelectief opstarten, en schakel deSysteemservices ladenenOnderdelen van Opstartgroep ladenselectievakjes.
 3. Klik opOK, en klik vervolgens opOpnieuw opstarten.
Als u het probleem reproduceren kunt nadat de computer opnieuw opstart, wordt het probleem niet gerelateerd aan systeemservices of opstartitems. Het hulpprogramma helpt in dit geval niet het probleem oplossen.

Als u niet het probleem te reproduceren nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het probleem gerelateerd aan de systeemservices of de opstartitems. U kunt als volgt bepalen van de artikelen die het probleem veroorzaakt:
 1. Klik opStartKnop Start, typMsconfigin deStart zoekenhet vak en druk op ENTER.

  Machtiging GebruikersaccountbeheerAls u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u opDoorgaan.
 2. Op deAlgemeenen klik opSelectief opstarten, en klik vervolgens op deSysteemservices ladenselectievakje.
 3. Klik opOK, en klik vervolgens opOpnieuw opstarten.
Als u het probleem reproduceren kunt nadat de computer opnieuw is opgestart, het probleem is met een van de systeemservices.Als u niet het probleem te reproduceren nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het probleem betrekking op een van de opstartitems.

Nadat u hebt vastgesteld dat de items die het probleem veroorzaakt, volg de stappen in de sectie ' bepalen de service of het opstartprogramma item het probleem veroorzaakt ' afzonderlijke service bepalen of opstartitem veroorzaakt dat het probleem.

Het bepalen van de service of het opstartprogramma item het probleem veroorzaakt

De oorzaak van het probleem kunt u voorkomen dat afzonderlijke services en opstartitems geladen wanneer u de computer opstart. Hiertoe de volgende stappen uit.

Bepalen welke systeemservice het probleem veroorzaakt

 1. Klik op deServicesen klik opAlles uitschakelen, schakel het selectievakje voor de eerste service wordt vermeld en start de computer opnieuw.

  Als het probleem niet optreedt, kunt u de eerste service elimineren veroorzaakt.
 2. Schakel het selectievakje voor de tweede service met de eerste service is geselecteerd en start de computer opnieuw.
 3. Herhaal deze procedure totdat het probleem te reproduceren. Als u het probleem niet kunt reproduceren, weet u systeemservices veroorzaakt. Doorgaan met de volgende procedure.

Bepalen welk opstartonderdeel het probleem veroorzaakt

 1. Klik op deAlgemeentabblad en klik vervolgens op deOnderdelen van Opstartgroep ladenselectievakje.
 2. Klik op deOpstartenen klik opAlles uitschakelen, schakel het selectievakje voor het eerste opstartonderdeel is vermeld en start de computer opnieuw.

  Als het probleem niet optreedt, kunt u het eerste opstartonderdeel elimineren veroorzaakt.
 3. Schakel het selectievakje voor het tweede opstartonderdeel met het eerste opstartonderdeel is geselecteerd en start de computer opnieuw.
 4. Herhaal deze procedure totdat het probleem te reproduceren.

Inschakelen en uitschakelen van afzonderlijke services en opstartitems

Services en opstartopties

DeServicesenOpstartentabbladen in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie hebt de volgende opties:
 • Selectievakjes kunt u inschakelen of uitschakelen van een optie. Inschakelen of uitschakelen van een optie wordt geladen of niet laden bij opstarten, klik op of schakel het selectievakje. Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat de optie wordt gestart of bij het opstarten geladen.
 • De pijltoetsen op het toetsenbord kunnen u de verschillende opties doorlopen wanneer er een muis.
 • De SPATIEBALK kunt u selecteren en opties uitschakelen als u geen muis.
OpmerkingWanneer u een selectievakje voor een item deSelectief opstartenoptie op deAlgemeentabblad automatisch geselecteerd.

Terugkeren naar normaal opstarten

Wanneer u uw problemen oplossen van uw configuratie, terug naar normaal opstarten. U doet dit als volgt:
 1. Klik opStartKnop Start, typMsconfigin deStart zoekenhet vak en druk op ENTER.

  Machtiging GebruikersaccountbeheerAls u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u opDoorgaan.
 2. Op deAlgemeenen klik opNormaal opstarten, en klik vervolgens opOK.
 3. Klik opOpnieuw opstarten.

Diagnostische hulpprogramma's en andere geavanceerde hulpprogramma's starten

U kunt deExtratabblad systeemconfiguratie starten van diagnostische hulpprogramma's en andere geavanceerde hulpprogramma's. DeExtratabblad weergegeven ook het pad en de schakelopties voor de hulpprogramma's.

Start een of meer van de hulpprogramma's die worden vermeld op deExtraen klik op het gereedschap dat u wilt starten en klik vervolgens opStarten. Of klik op de knop die u wilt starten en druk op ALT + L.
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over geavanceerde probleemoplossing voor veelvoorkomende opstartproblemen in Windows Vista:
927392Het hulpprogramma Bootrec.exe in de herstelomgeving van Windows gebruiken voor het oplossen van opstartproblemen in Windows Vista
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Systeemherstel gebruiken om Windows Vista te herstellen:
936212Het herstellen van het besturingssysteem en de configuratie van het besturingssysteem herstellen op een eerder tijdstip in Windows Vista
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het configureren van Windows Vista start in een 'schoon' staat:
929135Een probleem oplossen door de procedure voor schoon opstarten in Windows Vista
Als deze artikelen niet helpen bij het probleem of als u die verschillen van de in dit artikel worden beschreven symptomen, zoekt Microsoft Knowledge Base voor meer informatie. Bezoek de volgende Microsoft-website om te zoeken in de Microsoft Knowledge Base:Typ de tekst van het ontvangen foutbericht of typt u een beschrijving van het probleem in deZoekenhet vak en druk op ENTER.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 950093 - Laatst bijgewerkt: 09/26/2011 23:07:00 - Revisie: 3.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

 • kbresolve kbdiagnostics kbservice kbstartup kbexpertiseinter kbinfo kbhowto kbmt KB950093 KbMtnl
Feedback