Gebeurtenislogboeken gebeurtenisabonnement BMC SEL gebeurtenissen ophalen in de gebeurtenis configureren in Windows Server 2008

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:950257
INLEIDING
In dit artikel wordt beschreven hoe gebeurtenisabonnement ophalen base management controller (BMC) systeem gebeurtenislogboek (SEL) gebeurtenissen in Logboeken in Windows Server 2008.
Meer informatie
In Windows Server 2008 hardwarebeheer ingebouwd in het besturingssysteem. Hardwarebeheer gebeurtenisabonnement is, niet geconfigureerd te abonneren op BMC SEL gebeurtenissen. U kunt in plaats van een programma van derden SEL gebeurtenissen weergeven hardwarebeheer abonneren SEL gebeurtenissen configureren. U kunt vervolgens BMC SEL gebeurtenissen bekijken in Logboeken. Abonneren op gebeurtenissen SEL als volgt:
 1. Start Kladblok.
 2. Kopieer de volgende XML-code en plak deze in Kladblok.
  <Subscription xmlns="http://schemas.microsoft.com/2006/03/windows/events/subscription">	<Description>System Event Log event subscription</Description>	<SubscriptionId>SELSubscription</SubscriptionId>	<Uri>http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/logrecord/sel</Uri>	<EventSources>		<EventSource>			<Address>localhost</Address>		</EventSource>	</EventSources>	<LogFile>HardwareEvents</LogFile>	<Delivery Mode="pull">		<PushSettings>			<Heartbeat Interval="10000" />		</PushSettings>	</Delivery></Subscription>
 3. Klik in Kladblok opOpslaan als.
 4. In deOpslaan alsopAlle bestandenin deBestandsnaamin het vakSELSubscriptionXML, en klik vervolgens opOpslaan.
 5. Sluit Kladblok af.
 6. Gebruik verhoogde gebruikersrechten een opdrachtprompt wilt openen.
 7. Typ de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt en druk na elke opdracht op ENTER:
  Wecutil, qc
  WinRM qc
  Winrm set winrm/config/client @ {TrustedHosts = "localhost"}
  Cs Wecutilpad\SELSubscription.XML
  OpmerkingpadHiermee geeft het pad van het bestand SELSubscription.xml dat u in stap 4 hebt opgeslagen.
Na het voltooien van het abonnement moeten gebeurtenissen uit de logboeken SEL vullen het gebeurtenislogboek van Windows. U kunt de gebeurtenissen in Logboeken weergeven onder het volgende knooppunt:
Toepassingen en Services\Hardware gebeurtenissen

Bepalen of een computer-BIOS BMC detectie ondersteunt

BIOS van de computer moeten ondersteunen met de Advanced Configuration en Power Interface (ACPI) voor detectie van BMC SEL gebeurtenissen worden geregistreerd. Nadat u gebeurtenisabonnement, Zie de volgende fouten in de status van het abonnement. Deze fouten kunnen optreden als de computer een BMC of als het BIOS met ACPI voor BMC-detectie niet ondersteunen.
[localhost] - Error - Last retry time: 5/22/2007 1:39:32 PM. Code (0x80041001):<f:ProviderFault provider="SEL plugin for Windows Remote Management "path="%systemroot%\system32\WsmSelPl.dll"xmlns:f="http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wsmanfault"></f:ProviderFault> Next retry time: 5/22/2007 1:44:32 PM.
De abonnementstatus van het wilt weergeven, als volgt:
 1. Gebruik verhoogde gebruikersrechten een opdrachtprompt wilt openen.
 2. Typeeventvwr, en druk op ENTER.
 3. Klik in het navigatiedeelvensterAbonnement. Het detailvenster bevat deSELSubscriptionpost.
 4. Klik met de rechtermuisknopSELSubscription, en klik vervolgens opRuntime-Status.
Controleren of een computer-BIOS ondersteunt met ACPI BMC detectie, kunt u het hulpprogramma Testprogramma voor Windows Management Instrumentation (WMI). U doet dit als volgt:
 1. Gebruik verhoogde gebruikersrechten een opdrachtprompt wilt openen.
 2. TypeWBEMTest.exe, en druk op ENTER.
 3. Klik opVerbinding maken.
 4. Verbinding maken met de WMI-naamruimte, typt uroot\wmiin het bovenste vak en klik opVerbinding maken.
 5. OnderIWbemServices, klik opInstanties opsommen.
 6. In deVoer de naam van de superklassein het vakMicrosoft_IPMI, en klik vervolgens opOK.
 7. In deQueryresultaathet dialoogvenster ziet u een exemplaar van een apparaat-ID die met begint deACPIpost.
Als er geen vermelding die met 'ACPI begint', ondersteunt het BIOS niet ACPI gebruiken voor detectie van BMC. Ondersteuning voor BMC-detectie voor ACPI BIOS is vereist voor Intelligent Platform Management Interface (IPMI) stuurprogramma's in Windows Server 2008 en in latere versies van Windows Server. Als u ondersteuning voor IPMI, moet u het BIOS bijwerken.
Meer informatie
IPMI server management system wordt gedefinieerd door Intel samen met een groep bedrijven die Dell en Hewlett-Packard (HP) NEC bevat. IPMI biedt functies voor energiebewaking en server.

Hardwarebeheer is een optioneel onderdeel in Windows Server 2003 R2. Echter na de installatie, configureert hardwarebeheer automatisch gebeurtenisabonnement SEL ophalen in de gebeurtenislogboeken van Windows. In Windows Server 2008 treedt abonnement niet automatisch.
Referenties
Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de Event Collector-service:
De producten die beschreven worden geproduceerd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft biedt geen garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 950257 - Laatst bijgewerkt: 03/19/2011 09:13:00 - Revisie: 2.0

Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbexpertiseadvanced kbinfo kbhowto kbdriver kbwmi kbeventlog kbmt KB950257 KbMtnl
Feedback