Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Na de installatie van Windows Vista Service Pack 1 of Windows Server 2008 is gebeurtenis-id 10 geregistreerd in het toepassingslogboek

Symptomen
Na de installatie van Windows Vista Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008, wordt de volgende WMI-fout geregistreerd in het toepassingslogboek:

Logboeknaam: Toepassing
Bron: Microsoft-Windows-WMI
Datum: 18.01.08 14:37:27
Gebeurtenis-id: 10
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Trefwoorden: Classic
Beschrijving: Gebeurtenisfilter met query 'SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA 'Win32_Processor' AND TargetInstance.LoadPercentage > 99' kan niet opnieuw worden geactiveerd in de naamruimte '//./root/CIMV2' vanwege de fout 0x80041003. Gebeurtenissen worden niet geleverd door dit filter totdat het probleem is verholpen.

Als u op het tabblad Details in het foutbericht klikt en de XML-weergave selecteert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Gebeurtenis-XML:<Gebeurtenis-xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <Systeem>  <Naam van de provider = "Microsoft-Windows-WMI" Guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" EventSourceName="WinMgmt" />  <Kwalificaties van de gebeurtenis-id = "49152">10</EventID>  <Versie>0</versie>  <Niveau>2</niveau>  <Taak>0</taak>  <Opcode>0</opcode>  <Trefwoorden>0x80000000000000</trefwoorden>  <TimeCreated SystemTime = "2008-01-18T22:37:27.000Z" />  <EventRecordID>187</EventRecordID>  <Correlatie />  <Uitvoering van proces-id = "0" ThreadID = "0" />  <Kanaal>toepassing</kanaal>  <Computer>adsd-PC</computer>  <Beveiliging /> </systeem> <EventData>  <Gegevens>//./root/CIMV2</gegevens>  <Gegevens>SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage &gt; 99</Data>  <Gegevens>0x80041003</gegevens> </EventData></gebeurtenis>
Oorzaak
Dit probleem treedt op als het WMI-filter wordt geopend zonder de juiste machtigingen.
Oplossing
Als u dit probleem wilt oplossen, moet u een script uitvoeren dat de berichten met gebeurtenis-id 10 stopt. Ga als volgt te werk om dit script uit te voeren:
 1. Maak een nieuw tekstdocument met de naam Test.vbs in een teksteditor zoals Kladblok.
 2. Plak de volgende code in Test.vbs:
  strComputer = "."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _& strComputer & "\root\subscription")Set obj1 = objWMIService.Get("__EventFilter.Name='BVTFilter'")set obj2set = obj1.Associators_("__FilterToConsumerBinding")set obj3set = obj1.References_("__FilterToConsumerBinding")Voor elke obj2 in obj2set        WScript.echo "Het object verwijderen"        WScript.echo obj2.GetObjectText_        obj2.Delete_nextVoor elke obj3 in obj3set        WScript.echo "Het object verwijderen"        WScript.echo obj3.GetObjectText_        obj3.Delete_nextWScript.echo "Het object verwijderen"WScript.echo obj1.GetObjectText_obj1.Delete_
 3. Nadat u dit script hebt uitgevoerd, worden de berichten met gebeurtenis-id 10 niet meer weergegeven in het toepassingslogboek. U moet echter vorige berichten met gebeurtenis-id 10 handmatig wissen.

  Opmerking Zorg ervoor dat u alleen de juiste berichten met gebeurtenis-id 10 verwijdert. Er zijn mogelijk andere specifieke berichten met gebeurtenis-id 10 die u niet wilt verwijderen.
Voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2 is er een Fix It beschikbaar voor geregistreerde gebeurtenis-id 10. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
2545227 Na de installatie van Service Pack 1 voor Windows 7 of Windows Server 2008 R2 is gebeurtenis-id 10 geregistreerd in het toepassingslogboek

Meer informatie
Dit hierboven vermelde bericht met gebeurtenis-id 10 kan veilig worden genegeerd. Het is geen probleem met het servicepack of het besturingssysteem.
Eigenschappen

Artikel-id: 950375 - Laatst bijgewerkt: 02/08/2013 17:03:00 - Revisie: 3.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB950375
Feedback