Beschrijving van 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) en van Microsoft Office Language Pack 2007 SP2

INLEIDING
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) bevat de meest recente updates voor de 2007 Office Suite. Dit servicepack bevat twee hoofdcategorieën correcties:
 • Nog niet eerder gepubliceerde correcties die speciaal voor dit servicepack zijn gemaakt.
  • Naast algemene productcorrecties bevatten deze correcties verbeteringen op het gebied van stabiliteit, prestaties en beveiliging.
 • Alle openbare updates, beveiligingsupdates, cumulatieve updates en hotfixes die zijn uitgebracht tot en met februari 2009.
Omdat Office-servicepacks cumulatief zijn, hoeft u Service Pack 1 niet te installeren voordat u Service Pack 2 installeert. Servicepack 2 bevat alle correcties die zijn opgenomen in servicepack 1.
Meer informatie

De servicepacks verkrijgen en installeren

Dit servicepack is beschikbaar in het Microsoft Downloadcentrum. Ga naar de volgende Microsoft-website om het servicepack te downloaden: Als u een volledige lijst wilt zien met alle gepubliceerde SP2-pakketten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
968170 Lijst van alle pakketten voor 2007 Office system Service Pack 2 en Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

Overzicht van verbeteringen in Service Pack 2 (SP2)

Beschrijving van een aantal grote verbeteringen die zijn opgenomen in SP2.

Microsoft Office Access

 • Hiermee kunt u rapporten exporteren naar Microsoft Office Excel.
 • Ondersteunt memovelden in de wizard Adresetiketten voor adressen.
 • Corrigeert problemen die optreden in de wizards Gegevens importeren, bij het afdrukken en het weergeven van een voorbeeld van rapporten, in macro’s, bij Excel-integratie en in datumfilters.
 • Bevat updates voor Access Developer Extensions.

Microsoft Office Excel

 • Het mechanisme voor het genereren van grafieken in Excel 2007 is verbeterd. Hierdoor is er een betere compatibiliteit met Office 2003, is de stabiliteit verbeterd en zijn de gewenste prestatieverbeteringen gerealiseerd.
 • Er is een grafiekobjectmodel toegevoegd aan Word en PowerPoint.
 • De vormen die worden weergegeven in Excel, zijn verbeterd. Het betreft hier onder meer een betere compatibiliteit met Office 2003 en het realiseren van de gewenste prestatieverbeteringen.
 • De methode waarmee grafische inhoud wordt afgedrukt door Excel is verbeterd, met name bij het afdrukken op PCL-printers.
 • Er zijn wisselkoersen toegevoegd aan de invoegtoepassing Excel-hulpprogramma’s voor de euro voor de Maltese lira en de Cypriotische pond.

Microsoft Office Groove

 • De Groove 2007-hulpprogramma’s voor formulieren zijn verbeterd. Met name internationale gebruikers met bepaalde landinstellingen hebben profijt van de juiste interpretatie van spaties voor de groepering van cijfers in valutawaarden.
 • Het aantal werkruimten voor het delen van bestanden is beperkt tot 64 om er zeker van te zijn dat alle werkruimten kunnen worden gesynchroniseerd. Deze limiet geldt alleen voor het toevoegen van nieuwe werkruimten voor het delen van bestanden. Als u al meer dan 64 werkruimten voor het delen van bestanden hebt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken.
 • De betrouwbaarheid van de synchronisatiefunctie is geoptimaliseerd.

Microsoft Office InfoPath

 • Correcties voor de algemene beveiliging en stabiliteit in InfoPath 2007
 • Biedt een verbeterde compatibiliteit tussen InfoPath-formulieren en andere Microsoft-producten zoals Groove en Outlook.

Microsoft Office OneNote

 • De SharePoint-synchronisatiefunctionaliteit is verbeterd. Hierdoor neemt de belasting van SharePoint-servers af en treden er minder synchronisatiefouten op.
 • Als het OneNote-meldingspictogram eerder uit het systeemvak was verwijderd, verschijnt het pictogram nu in het systeemvak. Bovendien kan dit pictogram nu alleen nog worden verwijderd via het dialoogvenster Opties in OneNote.
 • Er is ondersteuning voor optische tekenherkenning (OCR) toegevoegd voor de Japanse taal.

Microsoft Office Outlook

 • Prestatieverbeteringen die van toepassing zijn op de reactiesnelheid op de volgende algemene gebieden:
  • Opstarten
   Tijdens het starten van het programma worden er geen langdurige bewerkingen meer uitgevoerd.
  • Afsluiten
   Het afsluiten van Outlook verloopt op de verwachte manier, ook als er nog activiteiten worden uitgevoerd.
  • Mapweergave en schakelen tussen mappen
   Het weergeven en vernieuwen van de interface gaat veel sneller, evenals het schakelen tussen mappen.
 • Verbeteringen in de agenda
  De onderliggende gegevensstructuren en de algehele betrouwbaarheid van agendamutaties zijn verbeterd.
 • Controles van gegevensbestanden
  Het aantal scenario’s waarin u het volgende foutbericht ontvangt wanneer u Outlook start, is aanzienlijk afgenomen:
  Het gegevensbestand 'bestandsnaam' is niet correct gesloten. Dit bestand wordt gecontroleerd op problemen.
 • Betrouwbaarheid van zoekbewerkingen
  Verbeterde betrouwbaarheid van zoekbewerkingen wanneer u SP2 gebruikt met Windows Desktop Search 4.
 • Verbeteringen in RSS (Really Simple Syndication)
  Er zijn nu minder gedupliceerde items.
 • Verbeteringen in het objectmodel
  Bevat nu veel correcties die zijn aangevraagd door klanten.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over deze verbeteringen en details over andere Outlook-correcties:
968774 Verbeteringen voor Outlook 2007 in 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2

Microsoft Office PowerPoint

 • De controle over het bewerken van vormen terwijl u bent ingezoomd, is verbeterd.
 • U kunt bestanden sneller opnieuw opslaan.
 • Verbeterde beeldkwaliteit nadat bestanden zijn opgeslagen in de JPEG-, PNG- of GIF-indeling.
 • Betere tekstweergave wanneer de weergave wordt opgeslagen in lagere PowerPoint-indelingen.
 • Verschillende printerspecifieke problemen zijn gecorrigeerd.
 • Betere compatibiliteit met Explorer-voorbeeld in Windows Vista.
 • Betere integratie van het Microsoft Office Excel-grafiekobjectmodel.

Microsoft Office Publisher

 • Het afdrukken van dubbelzijdige briefkaarten en brochures is verbeterd.
 • De problemen met afdrukvoorbeelden, met de HTML-indeling van gegroepeerde objecten in Internet Explorer 8, met tabstops, met e-mail, met de inhoudsbibliotheek en met Ontwerpcontrole zijn gecorrigeerd.

Microsoft Office Word

 • De betrouwbaarheid van PDF- en XPS-uitvoer is verbeterd.
 • De prestaties van Outlook zijn verbeterd.
 • Betere integratie van het Office Excel-grafiekobjectmodel.

Wijzigingen die meerdere producten beïnvloeden

Bestandsindelingen
 • ODF-ondersteuning (OpenDocument Format)
  Met SP2 kunt u documenten openen, bewerken en opslaan in versie 1.1 van ODF voor Word, voor Excel en voor PowerPoint. Gebruikers van deze Office-programma’s kunnen nu bestanden openen, bewerken en opslaan in de indelingen OpenDocument Text (*.odt), OpenDocument Spreadsheet (*.ods) en OpenDocument Presentations (*.odp).
 • Uitbreidbare bestandsindelingen
  Uitbreidbare bestandsindelingen: Word, Excel en PowerPoint hebben nu een conversieprogramma-interface waarmee u aangepaste bestandsindelingen van derden kunt invoegen in deze Office-programma’s. Een ontwikkelaar kan een conversieprogramma maken voor bestanden met een bepaalde extensie Wanneer dit conversieprogramma wordt geïnstalleerd op de computer van een gebruiker, werkt de aangepaste bestandsindeling hetzelfde als een ingebouwde bestandsindeling. Meer in het bijzonder kunnen gebruikers bestanden van deze indeling openen en opslaan met de Openen- of Opslaan-gebruikersinterface. Ze kunnen de aangepaste indeling zelfs instellen als de standaardbestandsindeling. Ga voor meer informatie naar de volgende MSDN-website:
 • Ingebouwde ondersteuning voor Opslaan als PDF/XPS
  PDF/XPS-ondersteuning is ingebouwd in SP2 voor Word, voor Excel en voor PowerPoint. Gebruikers hoeven de invoegtoepassing niet meer afzonderlijk te downloaden.
Office-afbeeldingen
 • De prestaties van de toepassing wanneer veel grafische objecten aanwezig zijn, zijn verbeterd, met name voor Excel 2007.
 • Verschillende problemen met betrekking tot het objectmodel zijn gecorrigeerd. Dankzij deze correcties kunt u een betere pariteit met Office 2003 bereiken wanneer het objectmodel werkt met grafische objecten.
 • De afdrukbetrouwbaarheid van grafische objecten is verbeterd voor veel scenario’s.
 • Bij het bestand wordt een nieuwe, op XML gebaseerde weergave van elke SmartArt-afbeelding in een document opgeslagen om de interoperabiliteit te optimaliseren. Voor deze nieuwe functie wordt de standaard-DrawingML-opmaak gebruikt om de visuele eigenschappen van de SmartArt-afbeelding te beschrijven.
 • De functie Punten bewerken is verbeterd. Hierdoor kunt u vormen preciezer bewerken. Bovendien is de interoperabiliteit met Office 2003 verbeterd.
Office-beveiliging
 • Bepaalde scenario’s, waarin documenten op vertrouwde locaties werden behandeld als niet-vertrouwd, zijn gecorrigeerd.
 • Verschillende cryptografische of coderingsscenario’s zijn verbeterd.
 • Biedt een methode om het verloop van tijdstempels te negeren.
 • Biedt betere beveiligingswaarschuwingen wanneer een certificaat is ingetrokken.
 • Een bijgewerkt wachtwoordalgoritme dat is gesynchroniseerd met de ISO-vereisten voor documenten.
 • Bevat een programma voor het controleren van wachtwoorden dat voldoet aan ISO-OOXML en dat deel uitmaakt van Excel, PowerPoint en Word.
 • Maakt een slimmere AVAPI-blokkering mogelijk van gecodeerde macro’s.
Het servicepack verwijderen
 • 2007 Microsoft Office SP2 is het eerste servicepack dat ondersteuning biedt voor het verwijderen van clientupdates via zowel de opdrachtregel als de Microsoft Service Pack Uninstall Tool voor de 2007 Microsoft Office Suite. Service Pack Uninstall Tool is beschikbaar als een afzonderlijke download.

  Klik voor meer informatie over dit hulpprogramma op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  954914 Microsoft Service Pack Uninstall Tool voor de 2007 Microsoft Office-suite
Input Method Editor (IME)
 • De Japanse Input Method Editor (IME) is verbeterd. Het gaat hierbij onder andere om een verbeterde conversienauwkeurigheid en zelfstudiefunctionaliteit.

Downloadbare lijst met problemen die door dit servicepack worden opgelost

Er is een werkmap beschikbaar die een lijst bevat met problemen die door dit servicepack worden opgelost.

DownloadenHet pakket 2007 Office Service Pack 2 Changes.xlsx nu downloaden.

Opmerking Deze werkmap is uitsluitend in het Engels beschikbaar De werkmap zal niet worden vertaald naar andere talen.

Bekende problemen en wijzigingen in de werking

Nadat u dit servicepack hebt geïnstalleerd, merkt u mogelijk het volgende op:
 • Aanroepen van het grafiektekstobjectmodel werken niet voor een subtekenreeks die door parameters is toegewezen aan het Tekens-object.

 • De Excel-opdracht ChartWizard geeft programmatisch onjuiste XValues voor sommige reeksen weer nadat de XValue is gewijzigd. De eigenschap ChartType werkt echter wel juist.

 • Nadat u SP2 hebt toegepast, wordt de optie Verzenden naar OneNote 2007 mogelijk niet meer weergegeven. U kunt dit probleem oplossen door een ‘Office herstellen’-bewerking uit te voeren.

 • Stel dat een organisator van een vergadering in Outlook een vergaderverzoek naar een genodigde verzendt via een POP-account. Vervolgens beantwoordt de genodigde het vergaderverzoek en typt deze een bericht in het antwoord. In een dergelijk geval ontvangt de organisator het antwoord wel maar gaat de berichtinhoud verloren.

 • Stel dat in PowerPoint een tekstgedeelte wordt geselecteerd dat meerdere talen bevat. In deze situatie wordt voor die tekstselectie Engels (Verenigde Staten) als taal gemeld in plaats van een lege waarde. Dit wordt zowel op de statusbalk (onder aan het PowerPoint-venster) als in het dialoogvenster Taal weergegeven.

 • 968767 De asinstellingen van de grafiek zijn mogelijk onjuist als beide assen zijn uitgeschakeld en de asinstellingen automatisch zijn in Excel 2007
 • 948683 U kunt Microsoft Visual Basic for Application (VBA) niet gebruiken om een grafiek aan te passen die u hebt ingevoegd in PowerPoint 2007
 • 968769 Groove 2007 Service Pack 1 en eerdere versies van Groove 2007 lopen vast nadat u een groot aantal werkruimten voor het delen van bestanden maakt of samenvoegt
 • 968285 Op een clientcomputer waarop bepaalde Help-bestanden voor Office 2007-programma's zijn geïnstalleerd, wordt een aanvullende SP2-vermelding mogelijk onjuist weergegeven onder Software nadat u 2007 Office SP2 hebt geïnstalleerd
 • 968773 Wanneer Outlook 2007 wordt uitgevoerd in de cachemodus, zien gebruikers sommige nieuwe e-mailberichten niet
 • 968918 De knop voor het wijzigen van de tijdzone van de agenda is weg uit het dialoogvenster Tijdzone in Outlook 2007 nadat u 2007 Office suite Service Pack 2 hebt geïnstalleerd
 • 968776 Wanneer u een van de standaardhulplijnen in een dia in een PowerPoint 2007-document verplaatst, wordt de hulplijn onzichtbaar
 • 968779 U wordt gevraagd om uw document te converteren naar de Office Open XML-indeling als u een document opslaat in de gecodeerde binaire bestandsindeling in Word 2007, Excel 2007 of PowerPoint 2007 op een computer waarop 2007 Microsoft Office Suite SP 2 is geïnstalleerd
 • 968781 2007 Office Suite Service Pack 2 biedt een nieuwe met ISO-OOXML compatibele wachtwoordcontrole voor Excel 2007, PowerPoint 2007 en Word 2007
 • 968173 Bekende problemen die u mogelijk tegenkomt bij het installeren van 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 en Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

Technische informatie

Als u meer informatie wilt over dit servicepack, inclusief een lijst met betrokken bestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
970357 Technische details over de Office 2007 System Client Service Packs
Egenskaper

Artikkel-ID: 953195 – Forrige gjennomgang: 10/09/2011 21:21:00 – Revisjon: 6.0

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2

 • kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB953195
Tilbakemelding