Foutmelding nadat u een upgrade hebt uitgevoerd voor een computer die gebruikmaakt van een andere processor dan de Intel-processor van Windows XP Service Pack 2 of van Windows XP Service Pack 3: "STOP: 0x0000007E"

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
U voert een upgrade uit voor een computer die gebruikmaakt van een andere processor dan de Intel-processor van Windows XP Service Pack 2 (SP2) of van Windows XP Service Pack 3 (SP3): Vervolgens start u de computer opnieuw op. Daarna wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Er is een probleem gevonden. Windows is afgesloten om schade te voorkomen.

Technische informatie:

*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xFC5CCAF3, 0xFC90F8C0, 0xFC90F5C0) SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Wanneer PAE (Physical Address Extensions) is ingeschakeld, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:
STOP 0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)
Opmerkingen
 • De resultaten van een Stop-foutbericht kunnen variëren al naar gelang de instellingen voor systeemstoringen van uw computer.
 • De parameters tussen haakjes in de technische informatie voor het Stop-foutbericht kunnen variëren al naar gelang de configuratie van uw computer. In dit specifieke voorbeeld heeft de eerste parameter echter altijd de waarde C0000005.
 • Niet alle Stop 0x0000007E-foutberichten worden door dit probleem veroorzaakt.
Oorzaak
Het probleem treedt op als een op een computer gemaakte Sysprep-installatiekopie die gebruikmaakt van een Intel-processor, wordt geïmplementeerd op een computer die geen gebruikmaakt van een Intel-processor.

De meeste computers bevatten een installatiekopie die de fabrikant heeft vervaardigd met behulp van het hulpprogramma Sysprep. Sysprep stelt de computerfabrikant in staat om een installatiekopie te genereren die op verschillende computers kan worden gebruikt.

Het probleem dat wordt vermeld in de sectie Symptomen, kan optreden als de oorspronkelijke Sysprep-installatiekopie voor Windows XP Service Pack 1 (SP1), voor Windows XP SP2 of voor Windows XP SP3 wordt gemaakt op een computer met een Intel-processor en als deze vervolgens wordt geïmplementeerd op een computer zonder een Intel-processor.

In deze configuratie, wordt mogelijk geprobeerd om het stuurprogramma van de Intel-processor (Intelppm.sys) te laden nadat erop de computer een upgrade is uitgevoerd naar Windows XP SP2 of Windows XP SP3. Dit wordt veroorzaakt door een achtergebleven registersleutel die afkomstig is uit de oorspronkelijke Sysprep-installatiekopie.

Klik voor meer informatie over niet-ondersteunde scenario's waarin u een Sysprep-installatiekopie implementeert op een doelcomputer met een processor van een andere leverancier op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
828287 Niet-ondersteunde Sysprep-scenario's (Het Engels)
Opmerking Microsoft biedt geen ondersteuning voor het gebruik van Sysprep voor het installeren van een installatiekopie wanneer deze is gemaakt met een computer die is voorzien van een andere processor. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een Sysprep-installatiekopie te maken op een computer met een Intel-processor en om deze installatiekopie vervolgens te implementeren op een computer met een AMD-processor.
Het probleem herstellen nadat dit is opgetreden

Methode 1

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen die beschrijven hoe u het register moet wijzigen. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003

Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:
 1. Start de computer op in de veilige modus.

  Klik voor meer informatie over opties voor de veilige modus in Windows XP op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  315222 Een beschrijving van de opstartopties in de veilige modus van Windows XP
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Intelppm
 4. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de vermelding Start en klik op Wijzigen.
 5. Typ 4 in het gegevensvak Waarde en klik op OK.
 6. Sluit de Register-editor af.
 7. Start de computer opnieuw op.

Methode 2

U kunt dit probleem omzeilen door de herstelconsole uit te voeren met behulp van de Windows XP-cd-rom. Selecteer vervolgens de hersteloptie. Volg de volgende stappen als u de herstelconsole wilt uitvoeren vanaf de Windows XP-opstartdiskettes of de Windows XP-cd-rom:
 1. Plaats de opstartdiskette van Windows XP in het diskettestation. Of plaats de cd-rom van Windows XP in het cd-station. Start nu de computer opnieuw op.

  Opmerking Selecteer eventuele vereiste opties voor het opstarten van de computer vanaf het cd-rom-station, als hierom wordt gevraagd.
 2. Druk in het scherm 'Welkom bij Setup' op R om de herstelconsole te starten.
 3. Selecteer de installatie waartoe u toegang wilt krijgen met de herstelconsole als op uw computer kan worden gekozen uit twee of meer besturingssystemen voor het opstarten.
 4. Typ desgevraagd het beheerderswachtwoord.

  Opmerking Druk op ENTER als het beheerderswachtwoord leeg is.
 5. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt van de herstelconsole en druk op ENTER:
  disable intelppm
 6. Als u de herstelconsole wilt afsluiten en de computer opnieuw wilt opstarten, typt u exit achter de opdrachtprompt en drukt u op ENTER.
Dit probleem voorkomen en de beschikbaarheid van Windows XP SP3 op Windows Update

Informatie over de update

U kunt het volgende bestand downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket Update voor Windows XP (KB953356) nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Vereisten

Windows XP SP2 of Windows XP SP3 moet op de computer zijn geïnstalleerd als u deze update wilt toepassen.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over vervanging van updates

Deze update vervangt geen eerder uitgebrachte update.

Registerinformatie

Wanneer u een van de updates in dit pakket wilt gebruiken, hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ippmcust.dllNot applicable26,62428-May-200812:01x86
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.
Meer informatie
Klik als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen als gevolg van Stop 0x0000007E-fouten op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
330182 Probleemoplossing voor het foutbericht 'Stop 0x0000007E' in Windows XP
Klik voor meer informatie over een tijdelijke oplossing voor dit probleem op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
888372 Er wordt een Stop 0x0000007E-foutbericht weergegeven nadat u een upgrade naar Windows XP Service Pack 2 of Service Pack 3 hebt uitgevoerd op een computer zonder een Intel-processor (Het Engels)
Klik voor meer informatie over het installeren van Windows XP Service Pack 3 op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
950717 Stappen die u moet uitvoeren voordat u Windows XP Service Pack 3 installeert
Voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 953356 - Laatst bijgewerkt: 06/30/2009 17:28:55 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbexpertisebeginner kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc kbwinxppostsp3fix KB953356
Feedback