Informatie over het werken met bestanden in de Open XML-indeling in Microsoft Office 2004 voor Mac

Inleiding
Belangrijk: De ondersteuning voor Office 2004 voor Mac is beëindigd en u ontvangt geen ondersteuning of updates meer van Microsoft. Een upgrade naar Office 2011 voor Mac wordt aanbevolen, zodat u een ondersteunde versie van Office hebt. Ga voor meer informatie over het einde van de ondersteuningsperiode voor Office 2004 voor Mac naar de site Microsoft Support Lifecycle.


Als u de Microsoft Office 2004 voor Mac 11.5.0-update en Microsoft Office Open XML File Format Converter voor Mac hebt geïnstalleerd, kunt u Office 2004-toepassingen gebruiken om bestanden te openen en op te slaan in de Open XML-indelingen die zijn opgenomen in 2007 Microsoft Office System voor Windows en in Microsoft Office 2008 voor Mac.

Opmerking Om te controleren of uw Mac-besturingssysteem aan de minimumvereisten voldoet, klikt u op Over deze Macintosh in het menu Apple.

Download de volgende twee pakketten naar uw Mac.
 • Ga naar de volgende website van het Microsoft Downloadcentrum als u het Microsoft Office 2004 voor Mac 11.5.0-updatepakket wilt downloaden: Systeemvereisten: Apple Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) of een latere versie van het Macintosh-besturingssysteem
 • Ga naar de volgende website van het Microsoft Downloadcentrum als u het Open XML File Format Converter for Mac-updatepakket wilt downloaden: Belangrijk Om geconverteerde documenten te openen moet Office 2004 11.4.0 of een latere versie of Office v. X 10.1.9 of een latere versie op uw computer zijn geïnstalleerd. We raden u echter aan de update voor Office 2004 11.5.1 of een latere update voor Office 2004 voor Mac te installeren.

  Systeemvereisten: Mac OS X-versie 10.4.9 (Tiger) of een latere versie van het Macintosh-besturingssysteem
Meer informatie

Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende typen Open XML-bestandsindelingen kunnen worden geopend en opgeslagen in Office 2004 voor Mac wanneer de Office 2004 voor Mac 11.5.0-update en Open XML File Format Converter voor Mac zijn geïnstalleerd:
 • Word 2008-document (.docx)
 • Word 2008-document met ingeschakelde macro's (.docm)
 • Excel 2008-werkmap (.xlsx)
 • Excel 2008 binaire werkmap (.xlsb)
 • Excel 2008-werkmap met macro's (.xlsm)
 • Excel 2008-sjabloon (.xltx)
 • Excel 2008-sjabloon met macro's (.xltm)
 • Excel 2008-invoegtoepassing (.xlam)
 • PowerPoint 2008-presentatie (.pptx)
 • PowerPoint 2008-presentatie met ingeschakelde macro's (.pptm)
 • PowerPoint 2008-sjabloon (.potx)
 • PowerPoint 2008-sjabloon met ingeschakelde macro's (.potm)
 • PowerPoint 2008-voorstelling (.ppsx)
 • PowerPoint 2008-voorstelling met ingeschakelde macro's (.ppsm)

Ondersteuningsbestanden voor het conversieprogramma

Wanneer de Office 2004 voor Mac 11.5.0-update en Open XML File Format Converter voor Mac zijn geïnstalleerd, wordt de aanwezigheid van ondersteuningsbestanden in de map /Library/Application Support/Microsoft/Office Converter Support door Office 2004 voor Mac herkend. De volgende ondersteuningbestanden zijn vereist:
 • MFConverter.bundle
 • MicrosoftChartPlugin.framework
 • MicrosoftComponentPlugin.framework
 • MicrosoftOffice.framework
 • MicrosoftOLE.framework
 • MicrosoftOLEAutomation.framework
 • MicrosoftOleo.framework
 • MSXML.framework
 • OfficeArt.framework
 • Open XML for Charts.app
 • Open XML for Excel.app
 • Open XML for Excel.framework
 • Open XML for Word.app
 • Open XML for Word.framework
 • pptfc.app
 • SmartArt.framework
Microsoft Office 2008 voor Mac maakt eveneens gebruik van de ondersteuningsbestanden voor het conversieprogramma. Het is dus van belang dat deze bestanden niet van uw computer worden verwijderd wanneer u besluit om Office 2004 of Open XML Converter van uw computer te verwijderen.

Updates voor de ondersteuningsbestanden voor het conversieprogramma zijn verkrijgbaar via Microsoft AutoUpdate. Open de Open XML Converter-toepassing als u wilt controleren of er updates beschikbaar zijn voor de ondersteuningsbestanden voor het conversieprogramma. Open vervolgens het menu Help en klik op Controleren op updates.

Belangrijk Er kunnen geen bètaversies van Open XML Converter worden gebruikt met Office 2004 11.5.0 of latere versies van Office 2004. Als u een bètaversie van het conversieprogramma op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u versie 1.0 of een latere versie van Open XML Converter downloaden en installeren. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:

Lettertypen

Als Microsoft Office 2004 voor Mac op uw computer is geïnstalleerd, worden de volgende lettertypen geïnstalleerd in de map /Library/Fonts/Microsoft of de map /User/gebruikersnaam/Library/Fonts/Microsoft wanneer u Open XML File Format Converter voor Mac installeert:
 • Cambria
 • Calibri
 • Consolas
 • Constantia
 • Corbel
 • Candara
Deze lettertypen bevorderen de compatibiliteit en de getrouwheid van documenten wanneer u documenten opent die zijn gemaakt in 2007 Microsoft Office System voor Windows en Microsoft Office 2008 voor Mac.

Bekende problemen bij het werken met bestanden in de Open XML-indeling in Word 2004

U stuit mogelijk op de volgende problemen wanneer u Word 2004 gebruikt voor het werken met een Word-document in de Open XML-indeling:
 • Word 2007 Equation-objecten blijven niet behouden.
 • Nieuwe documentindelingen en -opmaak die in Word 2008 voor Mac of Word 2007 voor Windows beschikbaar zijn, worden in geconverteerde bestanden niet juist weergegeven.
 • HTML-objecten, zoals lijstvakken en tekstvakken, worden in geconverteerde bestanden afgebroken.
 • Word 2008-sjablonen (.dotx) en Word 2008-sjablonen met macro's (.dotm) kunnen niet worden geconverteerd.
 • Documenten die met een wachtwoord zijn beveiligd of die via IRM (Information Rights Management) zijn beveiligd, kunnen niet worden geconverteerd.
 • Afbeeldingen als bullettekens kunnen niet naar standaardbullets worden geconverteerd.
 • Bibliografie- en bronvermeldingsvelden worden geconverteerd naar tekst en worden in geconverteerde bestanden niet automatisch bijgewerkt.
 • De revisiemarkeringskleuren voor het bijhouden van wijzigingen blijven mogelijk niet behouden.
 • Inhoud die is verplaatst terwijl de functie Wijzigingen bijhouden was ingeschakeld, wordt geconverteerd naar invoegingen en verwijderingen.
 • Afbeeldingen die opnieuw zijn gekleurd worden naar de oorspronkelijke kleuren geconverteerd.
 • Lijnstijlen van afbeeldingen worden naar de oorspronkelijke lijnstijlen geconverteerd.
 • Aantekeningen met digitale inkt worden naar afbeeldingen geconverteerd.
 • Grafieken en SmartArt-afbeeldingen worden naar afbeeldingen geconverteerd.
 • Watermerken met Hiragana-lettertypen blijven niet behouden.
 • Het lettertype wordt vervangen wanneer horizontale tekst met het lettertype Meiryo in het geconverteerde bestand wordt omgezet naar verticale tekst.
 • Waarschuwingen en fouten die betrekking hebben op het converteren naar Open XML, worden in het Engels weergegeven.
 • Vergelijkingseditor-objecten in geconverteerde bestanden kunnen niet worden geopend of worden bewerkt.
 • Bij documenten in Open XML-indelingen die worden opgeslagen in Word 2004, blijven snelle opmaakstijlen niet behouden wanneer deze worden geopend in Word 2007.
 • Meerdere geopende documenten in Open XML-indelingen kunnen in Word 2004 niet gelijktijdig worden opgeslagen.
 • De inhoud van het document wordt niet correct weergegeven omdat de inhoud mogelijk een incompatibele grafiek bevat. Documenten in Open XML-indelingen die in Word 2004 worden opgeslagen, worden opgeslagen in de compatibiliteitsmodus. Dit betekent dat inhoud die is gemaakt in Word 2007 voor Windows of Word 2008 voor Mac mogelijk niet wordt weergegeven of dat deze mogelijk niet op de verwachte wijze wordt weergegeven wanneer u het document in deze toepassingen opent. Als u de inhoud wilt herstellen, opent u het document in Word 2008 en vervolgens dubbelklikt u op de grafiek om deze te bewerken. Wanneer dat wordt gevraagd, selecteer ut de grafiek. Schakel nadat het converteren is voltooid terug naar Word en sla het document opnieuw op.
 • Als u een SmartArt-afbeelding bewerkt in Word 2004 wordt de achtergrond van sommige SmartArt-afbeeldingen mogelijk gewijzigd in zwart.
 • Inline SmartArt-afbeeldingen worden onverwacht geconverteerd naar afbeeldingen wanneer u Word 2004 gebruikt om een document op te slaan in Open XML-indeling.
 • Ingesloten PowerPoint 2007-presentaties, Excel 2007-grafieken en -werkbladen en Excel 2008-grafieken en -werkbladen in documenten in Open XML-indelingen kunnen niet worden bewerkt in Word 2004.
 • Wanneer u de optie Verzenden naar e-mailgeadresseerde uit het menu Bestand in Word 2004 gebruikt voor het verzenden van documenten, worden deze in de indeling Word-document (.doc) verzonden. Dit is zelfs het geval als het bestand dat u verzendt een bestand is in een Open XML-indeling.
 • Wanneer u een bestand in een Open XML-indeling opent, voorziet de voortgangsindicator in Word 2004 niet in een nauwkeurige weergave van de voortgang.
 • Als u een document in een Open XML-indeling dat geen macro's bevat, opslaat naar de indeling Word 2008-document met ingeschakelde macro's (.docm), wordt er een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat het bestand niet is gevonden. Deze waarschuwing kunt u echter negeren.
 • Neem het volgende scenario:
  1. U opent een Microsoft Office Word-document met de bestandsnaamextensie .docm.
  2. Dit Office Word-document bevat geen macro's of Visual Basic-code.
  3. U opent Visual Basic Editor via het submenu Macro in het menu Extra.
  In dit scenario wordt Visual Basic Editor geopend, zonder dat er voor het Office Word-document een project beschikbaar is.

  Als u dit probleem wilt oplossen, slaat u het document op in de indeling Word Document (.docx), vervolgens sluit u het document en opent u het opnieuw en daarna opent u Visual Basic Editor.
 • Neem het volgende scenario:
  1. Gebruikers van Mac OS X 10.5 (Leopard) openen een document in een Open XML-indeling.
  2. Dit document is opgeslagen op een netwerkvolume.
  3. De gebruikers maken voor de verbinding met het netwerk gebruik van het SMB-protocol.
  In dit scenario wordt het document geopend als alleen-lezen in Word 2004.

Bekende problemen bij het werken met bestanden in een Open XML-indeling in Excel 2004

U stuit mogelijk op de volgende problemen wanneer u Excel 2004 gebruikt voor het werken met een Excel-werkmap met de Open XML-indeling:
 • Werkmappen die met een wachtwoord zijn beveiligd of die via IRM (Information Rights Management) zijn beveiligd, kunnen niet worden geconverteerd.
 • Gegevens die verder reiken dan rij 65.526 of kolom 256, blijven niet behouden. Formules die verwijzen naar gegevens in deze regio, geven de foutwaarde '#REF!' als resultaat.
 • Meerdere regels voor voorwaardelijke opmaak in een cel blijven niet behouden. Excel stopt de beoordeling nadat de eerste voorwaarde is beoordeeld en weergegeven.
 • Nieuwe functies in Excel 2008 blijven niet behouden. Deze functies geven de foutwaarde #NAME? als resultaat in plaats van berekende waarden.
 • Formules met meer dan 29 door de gebruiker gedefinieerde argumenten blijven niet behouden. Deze formules worden geconverteerd naar de foutwaarde '#VALUE!'.
 • Niet-geïnitialiseerde ActiveX-besturingselementen blijven niet behouden.
 • Formules die verwijzingen naar tabellen in andere werkboeken bevatten, blijven niet behouden. Deze verwijzingen worden geconverteerd naar de foutwaarde '#REF!'.
 • Formules die meer dan 30 argumenten in een cel bevatten, blijven niet behouden. Deze formules worden geconverteerd naar de foutwaarde '#VALUE!'.
 • Voorwaardelijke opmaaktypen in niet-aangrenzende bereiken, blijven niet behouden.
 • Draaitabelrapporten met meer dan 8.000 items kunnen niet worden geconverteerd.
 • Formules die de interne lengtelimiet (1.800 tekens) overschrijden, blijven niet behouden. Deze formules worden geconverteerd naar de foutwaarde '#VALUE!'.
 • Formules die de limiet van 7 niveaus voor nesten overschrijden, blijven niet behouden. Deze formules worden geconverteerd naar de foutwaarde '#VALUE!'.
 • Datums in niet-ondersteunde kalenderindelingen worden onverwacht geconverteerd naar de Gregoriaanse kalenderindeling.
 • Unieke celopmaak die de interne limiet (4.050 tekens) overschrijdt, blijft niet behouden.
 • Voorwaardelijke opmaak voor de optie Gehele rij opmaken blijft niet behouden.
 • Formules voor gegevensvalidatie die meer dan 255 tekens bevatten, blijven niet behouden.
 • Bij cellen met meer dan drie opmaakvoorwaarden worden alleen de eerste drie voorwaarden weergegeven.
 • Excel 2008-effecten die op objecten worden toegepast, blijven niet behouden.
 • Unieke lettertypeopmaak waarbij interne limieten wordt overschreden, blijft niet behouden.
 • Formules die meer dan 40 operanden bevatten, blijven niet behouden. Deze formules worden geconverteerd naar de foutwaarde '#VALUE!'.
 • De volgende gegevensfilters blijven niet behouden:
  • aangepast
  • op een pictogram gebaseerd
  • op een kleur gebaseerd
  • datumgroep
  • top 10
  • tekenkleur
  • op gegevensbalk gebaseerd
 • Als er meer dan twee sorteercriteria worden gebruikt, blijven deze niet behouden.
 • Windows-gebonden instellingen voor geautomatiseerde webpublicatie blijven niet behouden.
 • Als er meerdere filters voor een sorteerbewerking worden gebruikt, blijven deze niet behouden.
 • SmartArt-afbeeldingen worden geconverteerd naar afbeeldingen.
 • Gekoppelde of ingesloten Word 2008-documenten, Excel 2008-werkmappen en PowerPoint 2008-presentaties kunnen niet worden geopend of worden bewerkt vanuit geconverteerde bestanden.
 • U kunt in Excel 2004 meerdere werkmappen in Open XML-indelingen niet gelijktijdig opslaan.

Bekende problemen bij het werken met bestanden in Open XML-indelingen in PowerPoint 2004

U stuit mogelijk op de volgende problemen wanneer u PowerPoint 2004 gebruikt voor het werken met een PowerPoint-presentatie met de Open XML-indeling:
 • Prestaties die met een wachtwoord zijn beveiligd of die via Information Rights Management zijn beveiligd, kunnen niet worden geconverteerd.
 • Dubbele onderstrepingen worden geconverteerd naar enkele onderstrepingen.
 • Instellingen voor aangepaste tekenafstanden blijven niet behouden.
 • Instellingen voor naast elkaar weergeven blijven in geconverteerde presentaties niet behouden als een naast elkaar geranggeschikte afbeelding als dia-achtergrond wordt gebruikt.
 • Het converteren van PowerPoint-presentaties met objecten die van 3D-effecten zijn voorzien, vergt mogelijk veel tijd.
 • Gestapelde Japanse datums worden in geconverteerde bestanden niet op de juiste wijze weergegeven.
 • SmartArt-afbeeldingen worden geconverteerd naar afbeeldingen.
 • Lijsten met opsommingstekens met meer dan vijf niveaus worden naar afbeeldingen geconverteerd.
 • Inhoud die naar afbeeldingen wordt geconverteerd, bevat vervangende lettertypen als op uw computer niet dezelfde lettertypen zijn geïnstalleerd als die voor de oorspronkelijke presentatie zijn gebruikt.
 • Zachte schaduwen worden geconverteerd naar harde schaduwen.
 • Nieuwe dia's die aan een geconverteerd bestand worden toegevoegd, zijn voorzien van een lege indeling in plaats van een indeling met een lijst met opmaaktekens.
 • U kunt in Powerpoint 2004 meerdere presentaties in Open XML-indelingen niet gelijktijdig opslaan.
 • Ingesloten Word 2008-documenten, Excel 2008-werkmappen en PowerPoint 2008-presentaties kunnen niet worden geopend of worden bewerkt vanuit geconverteerde bestanden.
 • Als PowerPoint 2008-sjablonen (.potx) en PowerPoint 2008-sjablonen met macro's (.potm) worden geconverteerd, wordt het dialoogvenster Opslaan als niet geopend wanneer u een bestand opslaat. U kunt echter de optie Opslaan als in het menu Bestand gebruiken om het dialoogvenster Opslaan als te openen.
 • Grafieken die worden gemaakt in PowerPoint 2007 voor Windows of PowerPoint 2008 voor Mac, worden mogelijk niet weergegeven of worden mogelijk niet op de verwachte wijze weergegeven als u een presentatie opslaat in PowerPoint 2004 en als u deze vervolgens opent in PowerPoint 2007 of PowerPoint 2008. Als u de inhoud wilt herstellen, opent u het document in PowerPoint 2008, vervolgens dubbelklikt u op de grafiek om deze te bewerken en daarna geeft u aan dat u de grafiek wilt converteren wanneer dat wordt gevraagd. Schakel nadat het converteren is voltooid terug naar PowerPoint en sla het document opnieuw op.
 • Grafieken die zijn gemaakt in PowerPoint 2007 voor Windows of in PowerPoint 2008 voor Mac, worden weergegeven als afbeeldingen wanneer deze in PowerPoint 2004 worden weergegeven.
 • Presentaties met ingeschakelde macro's kunnen in PowerPoint 2004 niet worden opgeslagen in een indeling zonder ingeschakelde macro's, zelfs niet wanneer u alle macro's uit de presentatie verwijdert.
 • PowerPoint 2004 voegt mogelijk meerdere bestandsnaamextensies toe aan de bestandsnaam. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een soortgelijke bestandsnaam als de volgende: mijnbestand.pptx.pptm. Dit probleem treedt op wanneer u aan presentatie die gebruikmaakt van een indeling zonder macro's een macro toevoegt en als u deze presentatie vervolgens opslaat naar een indeling met ingeschakelde macro's. U kunt dit probleem oplossen door de bestandsnaamextensie voor bestanden zonder ingeschakelde macro's uit de bestandsnaam in het dialoogvenster Opslaan als te verwijderen voordat u het bestand opslaat.
 • Als PowerPoint 2004 tijdens het converteren van een presentatie in een Open XML-indeling niet meer reageert, moet u de computer opnieuw opstarten. U kunt ook gebruikmaken van het hulpprogramma Activity Monitor dat zich in de map /Applications/Utilities bevindt om het proces Pptfc.app te sluiten voordat u presentaties in een Open XML-indeling opnieuw kunt openen of opslaan.
Meer informatie

Verwante onderwerpen voor de nieuwste beschikbare updates

Klik op de volgende links voor meer opties als uw probleem met dit artikel niet is opgelost: De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Egenskaper

Artikkel-ID: 953823 – Forrige gjennomgang: 03/08/2014 19:39:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Word 2004 for Mac

 • dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbinfo KB953823
Tilbakemelding