De update voor compatibiliteit van toepassingen voor Windows Vista en Windows Server 2008 van augustus 2008 is beschikbaar

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
De update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen is een software-update waarmee veelvoorkomende problemen met toepassingscompatibiliteit in Windows Vista worden opgelost. Microsoft brengt regelmatig updates voor Windows Vista en Windows Server 2008 voor compatibiliteit van toepassingen uit.

Als u de update van augustus 2008 onmiddellijk wilt installeren, klikt u op Startknop Start, wijst u naar Alle programma's en klikt u vervolgens op Windows Update. Klik in het navigatievenster op Controleren op updates en voer vervolgens de stappen uit om alle aanbevolen updates te installeren.
Meer informatie

De soorten problemen die kunnen worden opgelost met behulp van updates voor compatibiliteit van toepassingen

Wanneer u bepaalde oudere spelprogramma's of toepassingen in Windows Vista of in Windows Server 2008 installeert en uitvoert, doen zich een of meer van de volgende symptomen voor:
 • Het spelprogramma, de toepassing of de firmware is onjuist geïnstalleerd.
 • Het spelprogramma, de toepassing of de firmware veroorzaakt instabiliteit van het systeem.
 • De primaire functies van het spelprogramma, de toepassing of de firmware werken niet goed.

Toepassingen waarvan het gedrag verandert nadat u deze update hebt geïnstalleerd

In de volgende tabel worden de toepassingen weergegeven die aan het cumulatieve updatepakket van augustus 2008 zijn toegevoegd. In deze tabel wordt ook het gedrag van de toepassing weergegeven voordat u de update hebt geïnstalleerd.

Updates voor compatibiliteit van toepassingen veroorzaken verschillende wijzigingen in Windows Vista en Windows Server 2008. Dit zijn de drie die het meest voorkomen:
 • Harde blokkering: De update past een harde blokkering toe op een toepassing. Een harde blokkering betekent dat een toepassing die niet compatibel met Windows Vista is, niet kan worden uitgevoerd.

  Opmerking Microsoft plaatst alleen een harde blokkering op een niet-Microsoft-toepassing als de fabrikant van de toepassing hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Zachte blokkering: De update past een zachte blokkering toe op een toepassing. Een zachte blokkering houdt in dat er een bericht wordt weergegeven wanneer een toepassing die niet compatibel met Windows Vista is, wordt gestart.
 • Update: De update verbetert de functionaliteit van de toepassing in Windows Vista.

Toepassingen die in de update van augustus 2008 zijn opgenomen

ToepassingGedrag nadat u de update hebt geïnstalleerd
Microsoft SQL Server 2005Bijgewerkt ter verbetering van de functionaliteit
Microsoft .NET Framework 3.5Bijgewerkt ter verbetering van de functionaliteit
Saming One Key Recovery 5.0Hard geblokkeerd
Opmerking Updates voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen zijn cumulatief. Elke update bevat alle verbeteringen die zijn opgenomen in eerdere updates ter verbetering van de compatibiliteit van toepassingen. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor een volledig overzicht van alle toepassingen die aan bod zijn gekomen in de updates voor compatibiliteit van toepassingen:
953960 De laatste update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen en de toepassingen die zijn opgenomen in de update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen downloaden (Het Engels)

Problemen oplossen met de compatibiliteit van toepassingen die niet worden opgelost met behulp van de laatste update voor toepassingscompatibiliteit

Voer de volgende probleemoplossingsstappen uit als u de laatste versie van de update voor toepassingscompatibiliteit hebt geïnstalleerd en u nog steeds toepassingscompatibiliteitsproblemen ondervindt in Windows Vista:
 • Start de computer opnieuw op nadat u de update voor compatibiliteit van toepassingen hebt geïnstalleerd zodat aanvullende processen kunnen worden voltooid en stuurprogramma's op de juiste wijze kunnen worden geladen.
 • Voer het programma uit in de compatibiliteitsmodus.

  Wanneer u een programma in de compatibiliteitsmodus uitvoert, wordt het geselecteerde besturingssysteem door Windows Vista geëmuleerd wanneer u het betreffende programma uitvoert.

  Ga als volgt te werk om het programma uit te voeren in de compatibiliteitsmodus:
  1. Klik op Startknop Start en typ de naam van het programma in het vak Zoekopdracht starten.
  2. Klik in de lijst Programma's met de rechtermuisknop op de programmanaam en klik op Eigenschappen.
  3. Schakel op het tabblad Compatibiliteit het selectievakje Dit programma in deze compatibiliteitsmodus uitvoeren in.
  4. Selecteer een besturingssysteem in de lijst en klik op OK.
 • Neem contact op met de leverancier van het programma.

  Als een programma niet werkt in Windows Vista, of hardware na de installatie van Windows Vista niet werkt zoals verwacht, neemt u contact op met de leverancier van het programma of de hardwarefabrikant om het probleem op te lossen. Meestal is op de website van de leverancier een ondersteuningssectie te vinden met meer informatie over compatibiliteit.

  Softwareleveranciers bieden in veel gevallen een van de volgende oplossingen voor compatibiliteitsproblemen:
  • Een update om de huidige versie van het programma compatibel te maken met Windows Vista.
  • Een programmaversie die compatibel is met Windows Vista.
  • Informatie over wijzigingen die u kunt aanbrengen in de configuratie om het programma compatibel te maken met Windows Vista.

  De volgende Microsoft-website biedt informatie over de manier waarop u contact kunt opnemen met hardware- en softwareleveranciers: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan daarom niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Informatie over updates

De update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen ophalen

Methode 1: Automatische updates inschakelen (aanbevolen)
Schakel de functie voor automatische updates in Windows Vista in. Deze methode wordt aanbevolen voor het ontvangen van de nieuwste updates en biedt de beste manier om te garanderen dat u altijd de nieuwste updates ontvangt.

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Startknop Start, wijs Alle programma's aan en klik op Windows Update.
 2. Klik in het navigatievenster op Instellingen wijzigen.
 3. Selecteer de gewenste instelling voor Automatische updates.
 4. Klik op OK om het selectievakje Aanbevolen updates opnemen wanneer updates worden gemeld, gedownload en geïnstalleerd in te schakelen en klik op OK.

   Toegangsbeheersmachtiging op gebruikersniveau Als u naar een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
Methode 2: Controleren op updates in Windows Update
Als u de functie voor automatische updates niet wilt inschakelen, voert u Windows Update uit. Via deze methode wordt de nieuwste versie van de update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen geïnstalleerd.

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Startknop Start, wijs Alle programma's aan en klik op Windows Update.
 2. Klik in het navigatievenster op Naar updates zoeken.
 3. Nadat Windows Update heeft gecontroleerd op geschikte updates, klikt u op Beschikbare updates weergeven.
 4. Klik om de selectievakjes in te schakelen van de updates die u wilt installeren en klik op Installeren.

   Toegangsbeheersmachtiging op gebruikersniveau Als u naar een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
Methode 3: De update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen downloaden uit het Microsoft Downloadcentrum
U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket Update voor Windows Server 2008 (KB954336) nu downloaden.

DownloadenHet pakket Update voor Windows Server 2008 voor Itanium-systemen (KB954336) nu downloaden.

DownloadenHet pakket Update voor Windows Server 2008 x64 Edition (KB954336) nu downloaden.

DownloadenHet pakket Update voor Windows Vista (KB954336) nu downloaden.

DownloadenHet pakket Update voor Windows Vista voor x64-systemen (KB954336) nu downloaden.

Releasedatum: 12 augustus 2008

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Controleren of u de nieuwste update hebt geïnstalleerd

Updates voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen worden geleverd via de functie voor automatische updates in Windows Vista. Mogelijk hebt u deze update van augustus 2008 al geïnstalleerd. Om te controleren of deze update al is geïnstalleerd, gaat u naar de website van Windows Update en klikt u op Updategeschiedenis weergeven.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de nieuwste updates voor toepassingscompatibiliteit:
953960 De laatste update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen en de toepassingen die zijn opgenomen in de update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen downloaden (Het Engels)

Computer opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze update hebt geïnstalleerd.

Vervanging van updates

De update in dit artikel vervangt de updates die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
929427 De Windows Vista-update voor compatibiliteit van toepassingen
932246 Update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen (maart 2007) (Het Engels)
935280 Update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen (juli 2007) (Het Engels)
943302 Update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen (december 2007) (Het Engels)
947562 Update voor compatibiliteit van toepassingen voor Windows Vista en Windows Server 2008 (mei 2008)

Bekende problemen nadat u deze update hebt geïnstalleerd

Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, is het mogelijk dat een cd-apparaat of dvd-apparaat niet goed werkt. Als u het apparaat selecteert in Apparaatbeheer en de eigenschappen voor het apparaat weergeeft, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:
De software voor dit apparaat kan niet worden gestart omdat er bekende problemen met deze software en Windows zijn. Neem voor een nieuw stuurprogramma contact op met de hardwareleverancier. (Code 48)
Dit probleem doet zich voor omdat een eerdere toepassing stuurprogramma's installeert die niet compatibel zijn met Windows Vista.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
KB932246 KB935280 KB947562
Eigenschappen

Artikel-id: 954366 - Laatst bijgewerkt: 01/16/2015 10:24:18 - Revisie: 1.1

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbinfo KB954366
Feedback