Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Hoe maak schijfruimte vrij op computers met Windows Server 2008 en Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:956324
INLEIDING
Terwijl Windows wordt uitgevoerd, wordt een bericht 'onvoldoende schijfruimte' in het systeemvak. Hierdoor kan de mogelijkheid om Windows-updates downloaden en installeren. In dit artikel wordt beschreven hoe maak schijfruimte vrij op Windows XP en Windows Server 2003-systemen.

OpmerkingU kunt verwijzen naar de volgende website voor meer informatie. Gericht op Vista, is de informatie voor Windows XP en Windows Server 2003.
Meer informatie
U moet Maak schijfruimte vrij op uw computer zodat u kan extra Windows updates, servicepacks en programma's installeren. Of hebt u hiervoor wilt opslaan extra persoonlijke bestanden.

Het hulpprogramma Schijfopruiming uitvoeren

Schijfopruiming doorzoekt de vaste schijf voor bestanden die u veilig kunt verwijderen. U kunt verwijderen of deze alle bestanden.

Voor meer informatie over het hulpprogramma Schijfopruiming klikt u op het volgende artikelnummer artikel in de Microsoft Knowledge Base:
310312Beschrijving van het hulpprogramma Schijfopruiming in Windows XP
Start het hulpprogramma Schijfopruiming, een van de volgende methoden te gebruiken:
 • Klik opStart, klik opUitvoeren, typCleanmgrin deOpenhet vak en druk op ENTER.
 • Klik opStart, wijsAlle programma 's, wijsAccessoires, wijsSysteemwerkset, en klik vervolgens opSchijfopruiming.
 • In Windows Verkenner of Mijn Computer met de rechtermuisknop op het station waarop u wilt Maak schijfruimte vrij en klik vervolgens opEigenschappen. In deEigenschappenhet dialoogvenster, klikt u op deAlgemeentabblad en klik vervolgens opSchijfopruiming.
Vrijmaken van ruimte op de vaste schijf, klikt u op deSchijfopruimingtab, selecteer een of meer bestanden wilt verwijderen en klik vervolgens opOK.

OpmerkingSommige bestanden worden standaard automatisch geselecteerd. U kunt de standaardinstelling accepteren door te klikken opOK.

De bestanden kunnen uit de volgende items opnemen:
 • Tijdelijke installatiebestanden
  Bestanden die zijn gemaakt door een installatieprogramma dat niet meer actief zijn.
 • Gedownloade programmabestanden
  Gedownloade programmabestanden zijn ActiveX-besturingselementen en Java-programma's die automatisch van Internet worden gedownload als u bepaalde webpagina's weergeven. Deze bestanden worden tijdelijk opgeslagen in de map Gedownloade programmabestanden op de vaste schijf. Wanneer u klikt op deTijdelijke installatiebestandenZie artikel, eenBestanden weergevenknop kunt u de bestanden voordat u Schijfopruiming verwijdert deze. Deze knop opent de map C:\Winnt\Downloaded Program Files.

  OpmerkingGedownloade programmabestanden zijn standaard geselecteerd.
 • Tijdelijke Internet-bestanden
  Deze map bevat webpagina's die zijn opgeslagen op de vaste schijf voor snelle weergave. Schijfopruiming verwijdert deze pagina's, maar blijven de aangepaste instellingen voor webpagina's intact. Wanneer u klikt op deTijdelijke Internet-bestandenZie artikel, eenBestanden weergevenknop. Deze knop opent de map C:\Documents and Settings\ Gebruikersnaam \Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5.
 • Off line webpagina 's
  Off line pagina's zijn webpagina's die zijn opgeslagen op uw computer zodat u ze bekijken kunt zonder verbinding met het Internet. Als u deze pagina's nu verwijdert, kunt u uw Favorieten nog later weergeven door deze te synchroniseren. Uw persoonlijke instellingen voor webpagina's blijven intact.
 • Oude Chkdsk-bestanden
  Wanneer het hulpprogramma Chkdsk een schijf op fouten gecontroleerd, kan deze verloren bestandsfragmenten als bestanden in de hoofdmap op de schijf opslaan. Deze bestanden zijn onnodig.
 • Prullenbak
  De Prullenbak bevat bestanden die u hebt verwijderd uit het systeem. Deze bestanden zijn niet permanent verwijderd totdat u de Prullenbak leegmaakt. Wanneer u klikt op dePrullenbakZie artikel, eenBestanden weergevenknop met de Prullenbak wordt geopend.
 • Setup-logboekbestanden
 • Bestanden die zijn gemaakt door Windows.
 • Tijdelijke bestanden
  Programma's slaan soms tijdelijke informatie in de map Temp. Voordat een programma wordt afgesloten, meestal worden deze gegevens verwijderd. U kunt tijdelijke bestanden die in de afgelopen week niet zijn gewijzigd veilig verwijderen.
 • WebClient/Publisher tijdelijke bestanden
  De service WebClient/Publisher onderhoudt een cache van bestanden op deze schijf gebruikt. Deze bestanden lokaal worden gehouden van de prestaties en kunnen veilig worden verwijderd.
 • Tijdelijke off line bestanden
  Tijdelijke off line bestanden zijn lokale kopieën van recentelijk gebruikte netwerkbestanden. Deze bestanden automatisch opgeslagen zodat u deze gebruiken kunt nadat u het netwerk verbreken. Wanneer u klikt op deTijdelijke off line bestandenZie artikel, eenBestanden weergevende knop wordt de map off line bestanden geopend.
 • Off line bestanden
  Off line bestanden zijn lokale kopieën van netwerkbestanden die u specifiek off hebt beschikbaar wilt zodat u ze gebruiken kunt nadat u het netwerk verbreken. Wanneer u klikt op deOff line bestandenZie artikel, eenBestanden weergevende knop wordt de map off line bestanden geopend.
 • Oude bestanden comprimeren
  Windows kunt comprimeren van bestanden die u niet recentelijk hebt gebruikt. Wanneer u oude bestanden comprimeert, kunt u schijfruimte besparen. Echter, kunt u deze bestanden gebruiken en geen bestanden verwijderd. Aangezien bestanden met verschillende compressiefactoren worden gecomprimeerd, is hoeveel schijfruimte u krijgt bij benadering. U kunt deOptiesknop aantal dagen wachten voordat een ongebruikt bestand door Schijfopruiming wordt gecomprimeerd.
 • Bestanden catalogiseren voor indexering
  De Indexing-service versneld en verbeterd zoeken naar bestanden door een index van de bestanden op de schijf. Deze catalogusbestanden blijven eerder indexeren bewerkingen en ze kunnen worden verwijderd.
DeMeer optiestabblad in deSchijfopruiminghet dialoogvenster bevat opties voor het opruimen van Windows-onderdelen of programma's geïnstalleerd. Via deze opties kunt u extra ruimte op de computer vrij:
 • DeWindows-onderdelenoptie wordt vrije ruimte gemaakt door optionele Windows-onderdelen die u niet gebruikt verwijderen. Door te klikken opOpschonen, start u de Wizard Windows-onderdelen.
 • DeGeïnstalleerde programma 'soptie terughaalt meer schijfruimte doordat programma's die u niet gebruikt. Door te klikken opOpschonen, start u deProgramma's verwijderen of wijzigende optie in het hulpprogramma.
 • DeSysteemhersteloptie maakt ruimte vrij door alle herstelpunten behalve voor de meest recente.
Klik voor meer informatie over het plannen en het automatiseren van Schijfopruiming op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
315246Het hulpprogramma Schijfopruiming in Windows XP automatiseren
OpmerkingDe omgevingsvariabelen die worden gebruikt in de volgende padnamen kunnen worden bepaald door de volgende stappen:
 1. Klik opStart, en klik vervolgens opUitvoeren.
 2. In deOpenin het vakcmd, en druk op ENTER.
 3. Typeinstellen, en druk op ENTER.

Geheugendumpbestanden verwijderen en wijzigen van de opties voor opstarten en herstel

Geheugendumpbestanden worden gemaakt als er systeemfouten optreden en de oorzaak van een storing kunnen worden gebruikt. Deze bestanden kunnen worden verwijderd als ze niet langer vereist zijn.

Verwijderen van geheugendumpbestanden als volgt:
 1. Verwijder de bestanden in de map %AllUsersProfile%\Application Map Data\Microsoft\Dr Watson. Deze log en geheugendumpbestanden worden gemaakt wanneer toepassingen niet meer werken.
 2. Verwijder de bestanden in de map %Windir%\minidump. Deze minidump-bestanden worden gemaakt wanneer Windows niet meer reageert of vastloopt.
 3. Verwijder het bestand %SystemRoot%\MEMORY.dmp. Dit is het volledige geheugendumpbestand dat wordt gemaakt wanneer Windows niet meer reageert of vastloopt.
Ook kan u voorkomen dat uw systeem in de toekomst een volledig geheugendumpbestand maken. Volledige geheugendumpbestanden vastgelegd de inhoud van systeemgeheugen wanneer de computer niet meer reageert of vastloopt. Deze volledige geheugendumpbestanden kunnen erg groot worden. Om ruimte te besparen, kunt u uw opties voor opstarten en herstel slechts een klein geheugendumpbestand maken wijzigen.

Configureren van het systeem een klein-geheugendumpbestand in plaats van een volledige dumpbestand maken als er fouten optreden als volgt:
 1. Klik met de rechtermuisknopMijn Computer, en klik vervolgens opEigenschappen.
 2. Klik op deGeavanceerdetabblad en klik vervolgens opInstellingenonderOpstart- en herstelinstellingen.
 3. OnderFoutopsporingsgegevens schrijven, selecteer het soort informatie dat u wilt opnemen in een geheugendumpbestand als de computer niet meer reageert Windows. De kleinste hoeveelheid informatie voor gebruik in de probleemoplossing opnemen, selecteert u deKleine geheugendumpoptie. Deze optie moet een wisselbestand van minimaal 2 MB (Megabyte) op het opstartvolume van de computer en geeft aan dat Windows wordt een nieuw bestand maken elke keer dat het systeem niet meer reageert of vastloopt.
 4. Klik opOK.

De verbinding met extern bureaublad-cachebestanden verwijderen

Als u de cachebestanden verwijderen, het scherm niet zeer bijgewerkt snel terwijl u verbinding met extern bureaublad worden uitgevoerd.

Verwijderen de verbinding met extern bureaublad-cachebestanden verwijderen alle bitmap-bestanden (bestanden met de extensie .bmc) in de map %Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Terminal Server Client\cache map.

Andere Windows-functies uitschakelen

WaarschuwingHoewel het uitschakelen van bepaalde Windows-functies kunt opslaan. schijfruimte, kan dit de prestaties en functionaliteit van de computer beïnvloeden. Overweeg het effect dat deze optie op de computer heeft voordat u uitschakelen Windows-functies.

U hebt de volgende opties:
 • Slaapstand uitschakelen en verwijder het slaapstandbestand.
  1. Het sluimerstandbestand wordt uitgeschakeld.Voor meer informatie over het uitschakelen van het slaapstandbestand, klik op de volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   920730Uitschakelen en slaapstand op een computer met Windows Vista
  2. Verwijder het bestand %SystemDrive%\hiberfil.sys.
 • Het wisselbestand naar een ander volume verplaatsen, uitschakelen of verwijderen.
  • Het wisselbestand verplaatsen of uitschakelen. Zie hiervoor de Artikel 'De grootte van het wisselbestand voor virtueel geheugen wijzigen' in Microsoft TechNet. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
  • Verwijder het bestand %SystemDrive%\Pagefile.sys.

Windows update-bestanden verwijderen

WaarschuwingAls u voor elke update de corresponderende map verwijdert Windows update kan niet worden verwijderd. Houd rekening met het effect dit heeft op de computer voordat u de Windows update-bestanden te verwijderen.

Verwijderen Windows update-bestanden, volg deze stappen:
 1. Alleen de %Windir%/$NtUninstall verwijderenKB nummer$-mappen die zijn gemaakt meer dan een maand geleden als back-up bestanden voor Windows-updates. Verwijder de laatste 30 dagen zijn gemaakt.
 2. Verwijderen van de downloadcache Windows updates verwijderen alle mappen in de map %Windir%\SoftwareDistribution\download die werden meer dan 10 dagen geleden gemaakt.
 3. Verwijder de volgende logboekbestanden in de map % Windir %:
  • kB*.log
  • Setup*.log
  • Setup*.old
  • Setuplog.txt
  • Winnt32.log
  • set*.tmp

Windows XP service pack-bestanden verwijderen

WaarschuwingAls u de back-mappen voor elke Windows XP servicepack verwijderen worden niet verwijderen van Windows XP servicepacks.

Als u de map voor de installatiebestanden verwijderen en de cache voor Windows XP servicepack worden kan niet herstellen van beschadigde bestanden van Windows XP service pack of extra installeren Windows XP-functies die niet standaard geïnstalleerd. U wilt houden een kopie van deze bestanden op een andere locatie.Voor meer informatie. over een kopie van deze bestanden, klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
271484Bestanden en mappen worden toegevoegd aan uw systeem nadat servicepack is geïnstalleerd
Houd rekening met het effect dit heeft uw computer voordat u deze bestanden verwijdert.

Windows XP verwijderen service pack-bestanden, als volgt:
 1. De map %Windir%\$NtServicePackUninstall$ verwijderen Verwijder de mappen back-up voor Windows XP servicepacks.
 2. Verwijder de map %Windir%\Servicepackfiles verwijderen van installatiebestanden en cachemappen voor Windows XP-service Packs.

De beschikbare schijfruimte controleren nadat u ruimte op de systeemschijf vrij

 1. Klik opStart, en klik vervolgens opMijn Computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op station c en klik vervolgens opEigenschappen.
 3. Op deEigenschappenen let op de vrije ruimte op de systeemschijf.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 956324 - Laatst bijgewerkt: 09/26/2011 22:55:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB956324 KbMtnl
Feedback