Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht wanneer u probeert updates te installeren vanaf de website Windows Update of Microsoft Update: '0x8024002D'

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:958041
Symptomen
Wanneer u probeert updates te installeren via Windows Update of Microsoft Update-website, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
0x8024002D
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als een of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Windows Installer wordt een verwijzing naar een station niet meer bestaat of een verwijzing naar een verwisselbaar medium met leesbare gegevens aangetroffen. Dit probleem kan bijvoorbeeld optreden als Windows Installer een verwijzing naar een lege CD of DVD-station aangetroffen.
 • U probeert te installeren servicepacks of updates voor Microsoft Office-programma's.
 • Het manifest CBS (Component gebaseerde Servicing) is beschadigd.
Oplossing
BelangrijkDeze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Zorg ervoor dat u deze zorgvuldig stappen. Reservekopie van het register voordat u het wijzigen voor extra bescherming. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over back-up en terugzetten van het register:
322756Back-up en terugzetten van het register in Windows
Dit probleem wilt oplossen, volgt u de juiste methode voor uw situatie.

Methode 1: Plaats de installatiemedia of verwisselbaar station aansluit

Wanneer u updates via Windows Update of Microsoft Update te installeren, Controleer de versie van Windows is geïnstalleerd of de installatiebestanden van Windows in de oorspronkelijke locatie bestaat. Bijvoorbeeld als u Windows hebt geïnstalleerd met behulp van een DVD op uw computer station D, kunnen Windows controleren of de bestanden op die locatie nog steeds bestaan. Als de installatiebestanden niet meer bestaat, ontvangt het foutbericht dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.

Controleer of de installatiebestanden van Windows bestaat in de oorspronkelijke locatie voor dit probleem. Plaats de installatiemedia van Windows bijvoorbeeld in station D. Probeer de updates opnieuw te installeren.

Methode 2: De resolutie in de Knowledge Base (KB)-artikel 946691 of 903772 toepassen

Als u de fout die wordt beschreven in de sectie 'Symptomen' wanneer u probeert te installeren van een servicepack of update voor Office-programma, klik op een van de volgende Microsoft Knowledge Base (KB) artikelnummers, al naargelang de versie van Office hebt geïnstalleerd:

946691U ontvangt een foutbericht wanneer u 2007 Microsoft Office suite Service Pack 1
903772U ontvangt een foutbericht 'Fout 80070643' wanneer u Office 2003 via Software Update Services bijwerken

Methode 3: Microsoft Installer-logboekregistratie en logboekregistratie van Windows Update inschakelen

Start dit probleem Microsoft Installer-logboekregistratie en uitgebreide logboekregistratie van Windows Update inschakelen. Probeer de updates opnieuw te installeren nadat u dit doet. Als het proces mislukt, bevat Microsoft Installer en Windows Update-logboekbestanden foutcodes van Windows Installer. Nadat het logboekbestand gemaakt, contact opnemen met Microsoft Customer Support Services (CSS) de probleemoplossing.

Met name deze stappen:
 1. Logboekregistratie van Microsoft Installer en Windows Update-logboekregistratie inschakelen. Hiervoor in Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 als volgt:
  1. Klik opStart, klik opUitvoeren, typKladblok, en klik vervolgens opOKof druk op ENTER.
  2. Kopieer de volgende tekst en plak deze in Kladblok:
   Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"="voicewarmupx" "Debug"=dword:00000007[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]"Flags"=dword:00000016"Level"=dword:00000004
  3. Op deBestandmenu, klik opOpslaan als, en typLoggingOn.reg.
  4. In deOpslaan alsopAlle bestanden.
  5. In deOpslaan inopBureaublad, en klik vervolgens opOpslaan.
  6. Op deBestandmenu, klik opAfsluiten.
  7. Dubbelklik op het bestand LoggingOn.reg dat u in stap e hebt opgeslagen. Hiermee wordt de registerwaarden aan het register.
  8. Klik opJa, en klik vervolgens opOK.

  Inschakelen van logboekregistratie van Microsoft Installer en Windows Update uitgebreide logboekregistratie in Windows Vista of Windows Server 2008 als volgt:
  1. Klik opStartKnop Start, typKladblokin deStart zoekenvak en klik vervolgens opKladblokin deProgramma 'slijst.
  2. Kopieer de volgende tekst en plak deze in Kladblok:
   Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"="voicewarmupx" "Debug"=dword:00000007[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]"Flags"=dword:00000016"Level"=dword:00000004
  3. Op deBestandmenu, klik opOpslaan als, en typLoggingOn.reg.
  4. In deOpslaan alsopAlle bestanden(*.*).
  5. In deOpslaan inopBureaublad, en klik vervolgens opOpslaan.
  6. Op deBestandmenu, klik opAfsluiten.
  7. Dubbelklik op het REG-bestand dat u in stap e hebt opgeslagen. Hiermee wordt de registervermelding.

   Machtiging GebruikerstoegangsbeheerAls u een beheerderswachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u opDoorgaan.
  8. Klik opJa, en klik vervolgens opOK.
 2. Ga naar Windows Update of Microsoft Update en probeer de updates opnieuw te installeren.

  OpmerkingDe logboekgegevens verzamelen kan enkele minuten duren. Onderbreken het installatieproces, hoewel het proces lijkt te werken niet goed.
 3. Disable Microsoft Installer-logboekregistratie en Windows Update logboekregistratie. Deze stappen hiervoor in Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003.

  BelangrijkNadat u Microsoft Update of Windows Update te maken logboekbestanden bezoekt, Microsoft Installer-logboekregistratie en uitgebreide logboekregistratie van Windows Update uitschakelen. Duurt langer als u een Microsoft Installer-logboekregistratie en Windows Update uitgebreide logboekregistratie ingeschakeld laat toekomstige updates installeren. Bovendien uw computer mogelijk langzamer en de logboekbestanden worden gemaakt veel schijfruimte vereisen.
  1. Klik opStart, klik opUitvoeren, typKladblok, en klik vervolgens opOKof druk op ENTER.
  2. Kopieer de volgende tekst en plak deze in Kladblok:
   Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"=-"Debug"=-[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
  3. Op deBestandmenu, klik opOpslaan als, en typLoggingOff.reg.
  4. In deOpslaan alsopAlle bestanden.
  5. In deOpslaan inopBureaublad, en klik vervolgens opOpslaan.
  6. Op deBestandmenu, klik opAfsluiten.
  7. Dubbelklik op het REG-bestand dat u in stap e hebt opgeslagen. De registerwaarden verwijdert uit het register.
  8. Klik opJa, en klik vervolgens opOK.

  Uitschakelen van logboekregistratie van Microsoft Installer en Windows Update uitgebreide logboekregistratie in Windows Vista of Windows Server 2008 als volgt:
  1. Klik opStartKnop Start, typKladblokin deStart zoekenvak en klik vervolgens opKladblokin deProgramma 'slijst.
  2. Kopieer de volgende tekst en plak deze in Kladblok:
   Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"=-"Debug"=-[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
  3. Op deBestandmenu, klik opOpslaan als, en typLoggingOff.reg.
  4. In deOpslaan alsopAlle bestanden(*.*).
  5. In deOpslaan inopBureaublad, en klik vervolgens opOpslaan.
  6. Op deBestandmenu, klik opAfsluiten.
  7. Dubbelklik op het bestand LoggingOff.reg dat u in stap e hebt opgeslagen. De registerwaarden verwijdert uit het register.
   Machtiging GebruikerstoegangsbeheerAls u een beheerderswachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u opDoorgaan.
  8. Klik opJa, en klik vervolgens opOK.
 4. De REG-bestanden verwijderen die u hebt gemaakt in stap 1 en 3. U doet dit door met de rechtermuisknop opLoggingOn.reg, en klik vervolgens opVerwijderen. Klik met de rechtermuisknopLoggingOff.reg, en klik vervolgens opVerwijderen.
 5. Neem contact op met Microsoft CSS en verwijzen naar artikel KB 958041. Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over contact opnemen met CSS:
Meer informatie
In Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 de Microsoft Installer-logboekbestand bevindt zich in de map Documents and Settings\gebruikersnaamSettings\Temp. De Microsoft Installer-logboekbestand weergeven in Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003, als volgt:
 1. Klik opStart, klik opUitvoeren, typ% temp %, en klik vervolgens opOKof druk op ENTER.
 2. Dubbelklik op de Microsoft Installer-logboekbestand.

  OpmerkingMeestal een Microsoft Installer bestandsnaam begint met 'msi' en heeft de extensie .log. De naam van de Microsoft Installer-logboekbestand lijken, bijvoorbeeld Msib3a6g.log.

  OpmerkingMogelijk zijn er meerdere Microsoft Installer-logboekbestanden in de map Documents and Settings\gebruikersnaamSettings\Temp. Sommige Microsoft Installer-logboekbestanden in de sectie 'Symptomen' beschreven probleem niet van toepassing.

In Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 wordt het uitgebreide logboekbestand voor Windows Update bevindt zich in de map Windows. De Microsoft Installer-logboekbestand weergeven in Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003, als volgt:
 1. Klik opStart, klik opUitvoeren, typ% systemroot %, en klik vervolgens opOKof druk op ENTER.
 2. Dubbelklik op het bestand Windowsupdate.log.

In Windows Vista en Windows Server 2008 de Microsoft Installer-logboekbestand bevindt zich in de Users\gebruikersnaamMap \AppData\Local\Temp. De Microsoft Installer-logboekbestand weergeven in Windows Vista en Windows Server 2008, als volgt:
 1. Klik opStartKnop Start, typ% temp %in deStart zoekenvak en vervolgensOKof druk op ENTER.
 2. Dubbelklik op de Microsoft Installer-logboekbestand.

  OpmerkingDoorgaans wordt de Microsoft Installer-logboekbestand begint met 'msi' en heeft de extensie .log. De naam van de Microsoft Installer-logboekbestand lijken, bijvoorbeeld Msib3a6g.log.

  OpmerkingMogelijk zijn er meerdere Microsoft Installer-logboekbestanden in de map Documents and Settings\gebruikersnaamSettings\Temp. Sommige Microsoft Installer-logboekbestanden in de sectie 'Symptomen' beschreven probleem niet van toepassing.

In Windows Vista en Windows Server 2008 is het uitgebreide logboekbestand voor Windows Update bevindt zich in de map Windows. De Microsoft Installer-logboekbestand weergeven in Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003, als volgt:
 1. Klik opStartKnop Start, typ% systemroot %in deStart zoekenvak en vervolgensOKof druk op ENTER.
 2. Dubbelklik op het bestand Windowsupdate.log.
0x8024002D 8024002D

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 958041 - Laatst bijgewerkt: 09/28/2011 00:08:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server

 • kbwindowsupdate kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB958041 KbMtnl
Feedback