Service Pack 3 voor Windows Embedded for Point of Service en Windows Fundamentals for Legacy PCs is beschikbaar

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 958255
Samenvatting
Deze download is een update van Service Pack 3 (SP3) voor Windows Embedded voor Point of Service (WEPOS) en Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Deze update SP3 bevat alle Windows XP security updates, hotfixes en selecteer out-of-band-versies (tot en met mei 2008) die worden toegepast op systemen waarop het besturingssysteem WEPOS en WinFLP.

U moet uw systeem bijwerken met alle beveiligings updates na mei 2008 via uw standaard methode voor onderhoud.

Door een probleem dat optreedt wanneer het minimaliseren van de uitstoot van deze besturingssystemen, een security Update voor GDI + die wordt beschreven en beschikbaar in KB938464 is niet geïnstalleerd.

Volg de instructies in de sectie 'Bekende problemen' voor dit probleem.

Opmerking Bijwerken van WEPOS systemen moet worden uitgevoerd onder leiding van de OEM of de IT-afdeling die de afbeelding WEPOS ondersteunt.
Voordat u de update van SP3 voor WEPOS en WinFLP
Lees dit gehele document vóór de installatie.

Back-up

Back-up van de bestaande installatie WEPOS of WinFLP voordat u de volgende procedure uitvoert. Zorg ervoor dat u het pakket SP3 op één computer te testen voordat u een massale distributie van dit pakket uitvoert.

Als u de SP3-pakket installeert en u besluit niet te maken van een back-up, wordt er geen archief met het bestand gemaakt op het systeemstation. Daarom kan de installatie van SP3 kan niet worden verwijderd.

Vereisten voor voorinstallatie

Sommige software-updates controleren voordat de installatie van het Service Pack-niveau, en kunnen niet worden geïnstalleerd nadat de SP3-update is geïnstalleerd. Voordat u SP3 voor WEPOS en WinFLP installeert, moet u deze updates installeren. Neem contact op met uw OEM WEPOS of uw IT-afdeling om te bepalen of er aanvullende updates vereist voor uw systemen zijn. U moet deze updates aanvragen via de gebruikelijke kanalen voor onderhoud.

Wanneer u via Windows Update of Automatische Updates gaat u naar het Microsoft Download Center, ziet u dat XP Professional SP3 de enige beschikbare update is. Als u meer updates, voert u een van de volgende acties:
 • Klik op Aangepaste, en klik vervolgens op Andere Updates controleren overzicht van andere updates worden gedownload.
 • Zoeken naar WEPOS, WinFLP, .NET Framework of andere producten van Microsoft Download Center om de updates die u wilt zoeken.
 • Als .NET Framework een vereiste voor het apparaat voor uw systeem is voordat u deze update SP3 installeert, installeert u de volgende vereiste .NET Framework-versies:
  • .NET framework 2.0
  • .NET framework 3.0
  Ook moet u eventuele updates voor de vereiste versie van .NET Framework installeren. Deze updates kunnen niet worden geïnstalleerd nadat de SP3-update.

  Opmerking WEPOS en WinFLP zijn niet getest met het .NET Framework 3.5 of .NET Framework 3.5 SP1 op het moment dat dit document is geschreven.

  Opmerking WEPOS OEM's en distributeurs moeten deze updates downloaden van de OEM-websites:
  • On line Microsoft OEM
  • MyOEM
  Alleen gebruikers voor WinFLP en WEPOS eindgebruikers kunnen downloaden SP3 updates die worden vermeld van websites in dit document.

WEPOS Updates

Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP) Updates

Installatie
De volgende WEPOS-bestand is gedownload vanaf het Microsoft Download Center:
DownloadenHet pakket WindowsXP-KB958255-ENU.exe nu downloaden.

Het volgende bestand WinFLP is beschikbaar voor downloaden van het Microsoft Download Center:
DownloadenHet pakket WindowsXP-KB958255-ENU.exe nu downloaden.

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Hoe Microsoft-ondersteuningsbestanden verkregen kunnen worden via online services
Microsoft heeft dit bestand gecontroleerd op virussen. Microsoft heeft de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd geplaatst. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand voorkomen.
Bekende problemen
 • KB938464-beveiligingsupdate voor GDI + is niet correct geïnstalleerd op WEPOS of WinFLP



  Door een probleem met de geminimaliseerde footprint van WEPOS en WinFLP een beveiligingsupdate voor GDI + die wordt beschreven in KB938464 is niet correct worden geïnstalleerd. De volgende stappen kunt u deze update handmatig te installeren.

  Voor meer informatie over deze beveiligingsupdate, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  938464MS08-052: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor GDI + voor alle edities van Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 en Windows Server 2008 en Windows Server 2000 met Internet Explorer 6 Service Pack 1
  Als u de beveiligingsupdate hebt geïnstalleerd, volgt handmatige installatie:

  Opmerking Als u SP3-update voor WEPOS en WinFLP al hebt geïnstalleerd, gebruikt u de map SP3QFE in de volgende stappen. Anders gebruikt u de map SP2QFE zoals vermeld in stap 3.
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in de Open het vak en druk op ENTER.
  2. Pak de bestanden uit het bestand WindowsXP-KB938464-x 86-ENU.exe door de volgende opdracht bij de opdrachtprompt te typen: WindowsXP-KB938464-x 86-ENU.exe/x:directorynaam

   Opmerkingen
   • directorynaam is een tijdelijke aanduiding voor de doelmap waarin u de uitgepakte bestanden wilt opslaan.
   • De rest van deze stappen kan worden uitgevoerd vanuit Windows Verkenner of vanaf de opdrachtprompt. Een voorbeeld van wordt deze stappen geleverd.
  3. Verplaats de map SP2QFE\ASMS of SP3QFE\ASMS, afhankelijk van of u de update SP3 hebt geïnstalleerd naar de hoofdmap van de doelmap met behulp van een van de volgende opdrachten:
   • Verplaatsen directorynaam\SP2QFE\ASMS
   • Verplaatsen directorynaam\SP3QFE\ASMS
  4. De update uitvoeren door de volgende opdracht:
   directorynaam\update\update.exe
  5. Volg de stappen in de installatiewizard van het pakket installeren.
   Nadat de installatie voltooid is, wordt het systeem opnieuw worden opgestart.
  6. Verwijder de tijdelijke map met de volgende opdracht:
   Rmdir /s directorynaam
  Opmerking Stap 3 naar stap 6 kunt u ook uitvoeren in Windows Verkenner.
 • Problemen met MUI taal

  942766 Er is een update beschikbaar voor het Multilingual User Interface Pack in Windows XP Service Pack 3
  Als u problemen met MUI lokalisatie hebt na installatie van SP3-update voor WEPOS en WinFLP, wellicht de SP3 MUI Pack installeert. Voer de volgende stappen uit:
  1. Land- en taalinstellingen instellingen herstellen in het Engels.
  2. Alle MUI-pakketten van uw systeem verwijderen en de computer opnieuw opstarten.
  3. De doeltaal MUI-pakket opnieuw installeren.
  4. Stel de landinstellingen op doeltaal.
  5. Meld u af en meld u vervolgens aan dat de instellingen van kracht.
  6. KB942766 installeren.
  7. Opnieuw opstarten als dat nodig is.
 • Onvoldoende schijfruimte voor de installatie van SP3-update voor WEPOS en WinFLP

  956894 U ontvangt foutberichten als er onvoldoende vrije schijfruimte op het systeemstation om het pakket voor Windows XP Service Pack 3 installeren
  Als het Microsoft Knowledge Base-artikel 956894 wordt beschreven als er onvoldoende vrije ruimte op het systeemstation is, kunt u een apparaat voor verwisselbare media de SP3-update voor het pakket WEPOS en WinFLP. Tot hiertoe als volgt:
  1. Service Pack 3 voor Windows Embedded for Point of Service en Windows Fundamentals for Legacy PCs updatepakket downloaden. Kopieer het naar een leeg verwisselbaar medium, zoals een USB-flashstation (UFD).

   Opmerking Zorg ervoor dat het apparaat voor verwisselbare media ten minste 2 GB aan gegevens kan bevatten.
  2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in de Open het vak en druk op Enter.
  3. Naar de USB-flash-map wijzigen met behulp van de volgende opdracht en druk vervolgens op ENTER:
   Stationsletter:

   Opmerking Stationsletter is een tijdelijke aanduiding die staat voor de stationsletter voor het USB-flashstation.
  4. Maak een nieuwe map met de naam SP3Files met behulp van de volgende opdracht en druk vervolgens op ENTER:
   MD SP3Files
  5. Pak het pakket SP3-installatie naar de map SP3Files door de volgende opdracht en druk vervolgens op ENTER:
   WindowsXP-KB958255-ENU.exe/extract:Stationsletter: \SP3Files
  6. Wijzig in het Stationsletter: De map \SP3Files\i386\Update door de volgende opdracht en druk vervolgens op ENTER:
   cd Stationsletter: \SP3Files\i386\Update.
  7. Voer het installatiepakket SP3 met behulp van de volgende opdracht en druk vervolgens op ENTER:
   Update.exe /nobackup

   Opmerking De /nobackup schakeloptie schakelt de optie van de back-upbestanden maken op het systeemstation.

  Opmerking Zorg ervoor dat de back-up van de bestaande installatie WEPOS of WinFLP voordat u de volgende procedure uitvoert. Als u de update SP3 voor WEPOS of WinFLP installeert en u besluit niet te maken van een back-up, wordt geen archief met het bestand wordt gemaakt op het systeemstation.

  Na installatie van SP3 voor het USB-flash-apparaat met de SP3-installatiebestanden behouden of kopieer de map SP3Files naar een andere locatie. U kan deze installatiebestanden nodig zodat Windows Bestandsbeveiliging een beschadigd bestand SP3 op het systeem herstellen kunt nadat u het pakket SP3 installeert.

  Als u de map SP3Files naar een andere locatie kopieert, moet u het register bewerkt zodat hier de juiste locatie.
 • Bekende fouten

  949388 Installatie van Windows XP Service Pack 3 mislukt met een foutbericht en de volgende fout wordt vastgelegd in het installatielogboek: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"
  Probleem 1
  Foutbericht

  Dit Service Pack, moet de computer op netstroom moet voordat setup wordt gestart.
  Oorzaak

  Deze fout treedt op als u het servicepack installeren wanneer de computer van accuvoeding gebruikmaakt. Deze controle wordt uitgevoerd om te voorkomen dat de update mislukt vanwege de accu tijdens het installatieproces.

  OPLOSSING

  Sluit de computer aan op Netstroom bijvoorbeeld een stopcontact. Neem contact op met de computerfabrikant voor meer informatie over de stroomvoorziening voor de computer.

  Probleem 2
  Foutbericht

  Installatie van Service Pack 3 is geannuleerd omdat Microsoft Shared Computer Toolkit voor Windows XP niet compatibel met deze versie van Windows is. Voordat u kunt doorgaan, moet u: 1) Uninstall Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (optioneel) installeert Windows SteadyState, de nieuwere versie van Microsoft Shared Computer Toolkit. Ga naar de gedeelde Access-pagina op de Microsoft-website voor meer gedetailleerde informatie.
  Oorzaak

  Deze fout treedt op als u probeert te installeren van het servicepack op een computer waarop 'Microsoft Shared Computer Toolkit voor Windows XP' al is geïnstalleerd. Deze versie van de toolkit is niet compatibel met Windows XP SP3.

  OPLOSSING

  Verwijder de Microsoft Shared Computer Toolkit. Voer de volgende stappen uit:
  1. Klik op Start , klik op Het Configuratiescherm, en klik vervolgens op Toevoegen of verwijderen van programma 's.
  2. Klik op Microsoft Shared Computer Toolkit , en klik vervolgens op Verwijderen.
  3. Nadat het programma is verwijderd, installeert u Windows XP SP3.
  Als u de functionaliteit van de Microsoft Shared Computer Toolkit wilt, kunt u Windows SteadyState installeren. Dit is de meest recente versie van de toolkit.

  Probleem 3
  Foutbericht

  Installatie van Service Pack 3 is geannuleerd omdat Windows XP SP3 kan niet worden geïnstalleerd via RDP 6.0 MUI PACK (Update voor Windows XP (KB925877)). Voordat u kunt doorgaan, moet u KB925877 verwijderen.
  Oorzaak

  Deze fout treedt op als u hebt 'Update voor Windows XP (KB925877)' op de computer geïnstalleerd. Deze update bevat het Multilingual User Interface Pack (MUI) voor extern bureaublad verbinding 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Dit MUI-pakket is niet compatibel met Windows XP SP3. OPLOSSING

  Gebruik de Toevoegen of verwijderen van programma 's item verwijderen 'Update voor Windows XP (KB925877)'. Deze update bevat het Multilingual User Interface Pack (MUI) voor extern bureaublad verbinding 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Voer de volgende stappen uit:
  1. Klik op Start , klik op Het Configuratiescherm , en klik vervolgens op Toevoegen of verwijderen van programma 's.
  2. Klik op de Updates weergeven selectievakje boven aan de pagina.
  3. Klik op Update voor Windows XP (KB925877), en klik vervolgens op Verwijderen.
  4. Nadat update KB925877 is verwijderd, installeert u Windows XP SP3.
  Wanneer u probeert te installeren op een van de specifieke QFE's WinFLP of WEPOS gekoppeld aan deze sectie nadat SP3 is geïnstalleerd.
  Probleem 4
  Foutbericht

  Setup heeft ontdekt dat de Service Pack-versie van dit systeem nieuwer zijn dan de update die u toepast. Er is niet nodig deze update te installeren.
  Dit probleem treedt op wanneer u probeert te installeren van de WEPOS of WinFLP specifiek QFE die worden vermeld in de 'vereisten voor voorinstallatie"sectie, na de installatie van SP3-update voor WEPOS en WinFLP.

  U moet alle vereiste WEPOS installeren of bijwerken van WinFLP updates voordat u de SP3 installeert.
  Probleem 5
  Foutbericht

  Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
  U ontvangt dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt WinFLP de eerste keer nadat SP3 is geïnstalleerd, wordt het foutbericht weergegeven in een opdrachtpromptvenster.

  Opmerking Dit is een bekend probleem dat heeft geen invloed op het systeem of de installatie.
 • Sysprep eisen wanneer het wordt gebruikt met SP3 voor WEPOS

  Als u Sysprep wilt op systemen met SP3 WEPOS voor WEPOS, als volgt te werk:

  Opmerking Dit proces is vereist als Sysprep wordt gebruikt met dit systeem. Als deze niet gebruikt wordt, wordt de update KB903936 is niet nodig.
  1. Mini-Setup of de Microsoft Out of Box Experience (OOBE) zonder fouten uitvoeren, moet u de volgende optionele onderdelen installeren wanneer u de eerste keer WEPOS installeert:
   • Ondersteuning voor extra stuurprogramma 's
   • Lokale beheerprogramma 's
   • Client Management ondersteuning
   • Extra lettertypen
   • Extra ondersteuning voor codepagina
   • Extra invoerapparaten
  2. Update KB903936 te installeren. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
   903936FIX: U kunt Sysprep.exe niet gebruiken voor het maken van een installatiekopie van een computer met Microsoft Windows Embedded for Point of Service
   Opmerking Deze update moet worden geïnstalleerd voordat u SP3.
  3. Installeer de update van Service Pack 3 voor WEPOS.
  4. De meest recente post-SP3-beveiligingsupdates installeren.
  5. Alle vereiste stuurprogramma's installeren.
  6. Maak een leeg bestand met de naam 8514oemr.fon met Kladblok en plaatsen in de map %SystemRoot%\Font.
  7. Als kbdbhc.dll nog niet bestaat, maakt u een bestand met de naam kbdbhc.dll en deze in de map %SystemRoot%\System32 geplaatst.

   Opmerking Een leeg tekstbestand dat wordt gemaakt in Kladblok werkt.
  8. Naast de KB903936-update toepast, moet u de volgende informatie toevoegen aan de sectie [Unattended] van het bestand Sysprep.inf dat u maakt:
   InstallFilesPath = c:\windows\fonts
   InstallFilesPath = c:\windows\system32
   Als u niet doet dit, wordt twee 'bestand niet gevonden' (of soortgelijke) foutberichten wanneer u gebruikmaakt van Mini-Setup of de Microsoft Out of Box Experience.
Meer informatie
De volgende informatie wordt verstrekt speciaal voor Service Pack 3 voor Windows XP Professional. Aangezien WEPOS en WinFLP subsets van hetzelfde binaire bestanden van Windows XP Professional bevatten, deze informatie is van toepassing als de binaire bestanden op het systeem WEPOS of WinFLP bestaat. Omdat aanpassing op WEPOS en WinFLP installaties is ingeschakeld, wordt geen definitieve reeks verschillen beschreven.

Opmerking Als er een verschil in informatie, vervangt dit document andere informatie.
 • 947309 Sommige programma's van derden zich anders reageren nadat u Windows XP Service Pack 3 hebt geïnstalleerd
 • 953356 Foutbericht nadat u een upgrade uitvoert op een computer met een processor dan een Intel-processor, Windows XP Service Pack 2 of Windows XP Service Pack 3: ' STOP: 0x0000007E '
 • 936929 Informatie over Windows XP servicepack 3
 • 950717 Vereiste stappen voordat u Windows XP Service Pack 3 installeren
 • 952287 Een toepassing die gebruikmaakt van de ADO-interface kan storing of gegevensverlies kan optreden wanneer de toepassing een verbinding met SQL Server in Windows Vista, Windows XP of maakt Windows Server 2008

Meer informatie voor geavanceerde gebruikers

U vindt de releaseopmerkingen voor Windows XP SP3 op dit Microsoft-website
Deze informatie omvat het volgende:
 • Voordat u SP3 update voor WEPOS en WinFLP
 • Overzicht van Windows XP SP3
 • Belangrijke wijzigingen in Windows XP SP3
Opmerking Dit geldt voor de SP3-Update voor WEPOS en WinFLP met de volgende uitzonderingen:
 • De binaire bestanden of technologieën bestaan niet binnen WEPOS of WinFLP.
 • De binaire bestanden of technologieën worden niet geïnstalleerd als onderdeel van uw afbeelding WEPOS of WinFLP.
Als een van de volgende waar is zal de binaire bestanden of technologieën niet worden geïnstalleerd of bijgewerkt door de SP3-Update.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Egenskaper

Artikkel-ID: 958255 – Forrige gjennomgang: 05/08/2013 08:54:00 – Revisjon: 1.0

Windows Fundamentals for Legacy PCs

 • kbsurveynew kbinfo kbmt KB958255 KbMtnl
Tilbakemelding