Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van de update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.3

Inleiding
Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS08-057 uitgebracht. Dit beveiligingsbulletin bevat alle relevante informatie over de beveiligingsupdate voor Microsoft Office 2008 voor Mac. U kunt het volledige beveiligingsbulletin bekijken op deze website van Microsoft:
Details van de update
De update voor Office 2008 voor Mac 12.1.3 bevat meerdere wijzigingen ter verbetering van de beveiliging, stabiliteit, betrouwbaarheid en prestaties. Daarnaast zijn in deze update correcties opgenomen voor beveiligingsproblemen die een kwaadwillende gebruiker de mogelijkheid bieden om het geheugen van de computer te overschrijven met behulp van schadelijke programmacode.

Verbeteringen die in de update zijn opgenomen

In de update voor Office 2008 voor Mac 12.1.3 zijn de volgende verbeteringen opgenomen.

Verbeteringen voor alle Microsoft Office 2008 voor Mac-toepassingen

 • De beveiliging is verbeterd.Deze update verhelpt beveiligingsproblemen in Office 2008 voor Mac-toepassingen die een kwaadwillende gebruiker de mogelijkheid bieden om het geheugen van de computer te overschrijven door middel van schadelijke programmacode. Zie het beveiligingsbulletin dat eerder in dit document is vermeld voor meer informatie.
 • De stabiliteit is verbeterd. Deze update corrigeert het probleem dat Office 2008 voor Mac-toepassingen soms onverwachts worden gesloten wanneer u Office 2008 voor Mac-toepassingen opent of gebruikt.
 • De prestaties van diagrammen zijn verbeterd. Deze update verbetert de prestaties van diagrammen op de volgende manieren:
  • de prestaties bij diagrammen met meerdere gegevenspunten zijn verbeterd.
  • er zijn nu betere prestaties bij het genereren van lijn- en spreidingsdiagrammen. Nieuwe lijn- en spreidingsdiagrammen zullen standaard een eenvoudigere opmaak gebruiken.
 • De betrouwbaarheid van de weergave en lay-out van Grafieken en afbeeldingen is verbeterd. De volgende kwesties in Grafieken en afbeeldingen worden door de update gecorrigeerd:
  • Lijnen worden afgedrukt met een lijndikte van 1 punt, zelfs als de lijn smaller is dan 1 punt.
  • Het is moeilijk om het formaat van een lijn aan te passen en deze helemaal recht te houden.
  • Regeleinden en afbreekstreepjes verschuiven in Microsoft PowerPoint 2008 voor Mac zodra de updates voor Office 2008 voor Mac worden geïnstalleerd.
  • PowerPoint 2008 voor Mac wordt onverwachts gesloten wanneer u kleuren probeert toe te voegen aan een afbeelding die meerdere keren in een vorm is ingesloten.
  • Op het tabblad Volgorde in het dialoogvenster Gegevensreeks opmaken wordt een lege tekenreeks weergegeven voor een gegevensreeks zonder titel in een diagram. In deze update wordt de gegevensreeks zonder titel in een diagram vervangen door de titel "<reeks x>." In deze titel is x een tijdelijke plaatsaanduiding voor het nummer van een reeks.
  • De gegevenstrends omvatten cellen die tijdens de berekening de waarde "#N/B" bevatten.
  • De labels voor assen worden in sommige diagrammen afgekapt.
 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een document opent dat een PDF-afbeelding bevat. Deze update corrigeert een probleem in Office-documenten die PDF-afbeeldingen bevatten. Dit probleem houdt in dat afbeeldingen verloren gaan of worden verplaatst wanneer het document wordt geopend in een Windows-versie van Office.
 • De stabiliteit is verbeterd voor documenten die PDF-afbeeldingen bevatten. Deze update corrigeert het probleem dat een Office 2008 voor Mac-toepassing onverwachts wordt gesloten wanneer u een document opslaat dat een PDF-afbeelding bevat.

Verbeteringen voor Microsoft Word 2008 voor Mac

 • De compatibiliteit met EndNote is verbeterd. Deze update verhelpt het probleem dat de knoppen op de standaardwerkbalk niet beschikbaar zijn, dat zich voordoet wanneer u Word start terwijl EndNote X1 is geïnstalleerd.
 • De betrouwbaarheid van AutoCorrectie is verbeterd. Deze update voorkomt dat het volgende foutbericht wordt weergegeven als u de taal wijzigt in Duits en vervolgens in Word gaat typen:
  Deze opdracht is niet beschikbaar in deze versie van Microsoft Word.
 • De betrouwbaarheid van de weergave van SmartArt, diagrammen en afbeeldingen is verbeterd. Deze update corrigeert het probleem dat SmartArt, diagrammen en afbeeldingen onzichtbaar worden wanneer u de rechtermarge vergroot.
 • De betrouwbaarheid van het tekenen van tabellen is verhoogd. Deze update verhelpt het probleem dat normale tekst in tabellen vet wordt weergegeven als u regels hebt toegevoegd of verwijderd.
 • De betrouwbaarheid bij documenten met afbeeldingen op de regel is verbeterd. Deze update verhelpt het probleem dat afbeeldingen op een regel in HTML-indeling worden opgeslagen met een onjuiste uitlijning.

Verbeteringen voor Microsoft PowerPoint 2008 voor Mac

 • PowerPoint wijzigt de datum-/tijdstempel van een opgeslagen bestand niet meer. Deze update verhelpt het probleem dat PowerPoint de datum-/tijdstempel van een opgeslagen bestand wijzigt in de datum/tijd waarop het bestand wordt geopend. Deze wijziging heeft betrekking op binaire PPT-bestanden, niet op OpenXML-bestanden met de indeling PPTX.
 • De stabiliteit is verbeterd wanneer u PowerPoint-presentaties opent in Mac OS X 10.5 (Leopard). Deze update corrigeert een probleem voor Mac OS X v10.5-gebruikers, waarbij PowerPoint 2008 onverwachts wordt gesloten wanneer gebruikers een presentatie openen.
 • Afbeeldingen die in PowerPoint worden ingevoerd vanuit andere toepassingen, worden nu correct weergegeven. Deze update verhelpt een probleem waarbij een afbeelding die wordt gekopieerd of wordt gesleept vanuit een webbrowser of andere niet-Microsoft-toepassingen en in PowerPoint wordt neergezet, een URL weergeeft in plaats van de afbeelding zelf.

Verbeteringen voor Microsoft Excel 2008 voor Mac

 • De betrouwbaarheid van berekeningen is verbeterd. Deze update lost de volgende problemen op bij berekeningen:
  • Deze update lost het probleem op dat de formule SOMMEN.ALS de fout #WAARDE retourneert wanneer wordt verwezen naar grote bereiken met cellen.
  • Deze update lost het probleem op dat de formule IR.SCHEMA niet hetzelfde resultaat heeft als in Excel voor Windows. De uitkomsten zijn ook verschillend in XSLX- en XLS-bestanden.
 • De stabiliteit van draaitabellen is verbeterd. Deze update lost de volgende problemen op:
  • Deze update lost het probleem op dat een draaitabel automatisch wordt gesorteerd in een werkmap en dat Excel vervolgens onverwachts wordt gesloten.
  • Deze update verhelpt het probleem dat Excel onverwachts wordt gesloten wanneer u een cel selecteert buiten het bereik van een draaitabel in het dialoogvenster Sorteren.
 • De stabiliteit is verbeterd tijdens het opslaan van documenten. Deze update lost de volgende problemen op tijdens het opslaan van documenten:
  • Deze update verhelpt het probleem dat een opgeslagen bestand soms niet kan worden geopend in Excel. Het bestand kan beschadigd raken als een rij met een matrixformule wordt verwijderd. Het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u het beschadigde bestand opent:
   Dit bestand kan niet worden geopend. Het bestand is mogelijk beschadigd of heeft mogelijk een andere indeling.
  • Deze update voorkomt dat de volgende waarschuwing wordt weergegeven wanneer u een Excel-werkmap opslaat:
   Onvoldoende geheugen.
  • Deze update corrigeert het probleem dat een XSLX-bestand niet kan worden geopend nadat het is opgeslagen vanuit een ander XSLX-bestand.
 • De prestaties bij het maken van diagrammen zijn verbeterd. Deze update verbetert de prestaties bij het maken van diagrammen voor een grote gegevensset.

Verbeteringen voor Microsoft Entourage 2008 voor Mac

 • Agenda-items worden niet meer gedupliceerd in Outlook Web Access of in Outlook 2007. Deze update verhelpt een probleem waarbij Agenda-items worden gedupliceerd in Outlook Web Access of in Microsoft Office Outlook 2007. Dit gebeurt wanneer een deelnemer aan een vergadering een gewijzigd en bijgewerkt vergaderverzoek accepteert in Entourage 2008 voor Mac. Deze correctie lost dit probleem alleen op voor zojuist gemaakte of ontvangen vergaderverzoeken. Voor eerdere agenda-items moet u het cachegeheugen wissen zodat dit opnieuw wordt gesynchroniseerd.
 • Gegevens over tijdzones zijn bijgewerkt. Deze update voorziet in bijgewerkte informatie over tijdzones.
 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een beveiligde verbinding tot uw postbus tot stand wilt brengen op een computer waarop Exchange Server 2007 wordt uitgevoerd. Deze update verhelpt een probleem dat zich voordoet wanneer u een beveiligde verbinding tot uw postbus tot stand wilt brengen op een computer waarop Microsoft Exchange Server 2007 wordt uitgevoerd, nadat u de upgrade naar Office 2008 voor Mac 12.1.2 hebt uitgevoerd. Het volgende waarschuwingsbericht wordt weergegeven:
  Kan geen beveiligde verbinding worden gemaakt met postbus_servernaam omdat de servernaam of het IP-adres niet overeenkomt met de naam of het IP-adres op het certificaat van de server. Als u doorgaat, wordt de informatie die u weergeeft en verzendt, gecodeerd, maar niet beveiligd.
 • De tekst in de berichtkop wordt correct weergegeven. Deze update corrigeert een probleem dat zich voordoet wanneer u berichten in het Japans ontvangt in Entourage 2008 voor Mac. De tekst in de berichtkop geeft ongeldige tekens weer in Apple Mail.
 • De Account Setup Assistant in Entourage is verbeterd en kan nu overweg met SSL en Autodiscovery van openbare mappen. Deze update corrigeert de volgende problemen in de Account Setup Assistant in Entourage:
  • Deze update corrigeert een probleem waarbij de Account Setup Assistant de interne FQDN-naam van de openbare map invult in het veld Openbare server in plaats van de openbare URL voor Outlook Web Access. U kunt de URL voor Outlook Web Access gebruiken voor de naam van de openbare server zodat openbare mappen kunnen worden gepubliceerd voor toegang via internet.
  • Deze update corrigeert het probleem dat SSL (Secure Socket Layer) door de Account Setup Assistant wordt uitgeschakeld voor de LDAP-server tijdens de automatische configuratie van de account. De SSL-optie wordt alleen ingeschakeld voor de Exchange-server en de server met openbare mappen en niet voor de LDAP-server. Hierdoor moet u de accountinstellingen handmatig bewerken en deze optie selecteren voor de LDAP-server.

Voorwaarden

Controleer voordat u de update voor Office 2008 voor Mac 12.1.3 installeert, of op uw computer Mac OS X 10.4.9 (Tiger) of een latere versie van het Macintosh-besturingssysteem is geïnstalleerd.Als u wilt controleren of uw computer aan deze voorwaarde voldoet, klikt u op Over deze Macintosh in het Apple-menu. Daarnaast moet de update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.0 op de computer zijn geïnstalleerd voordat u de update voor Office 2008 voor Mac 12.1.3 installeert. Ga als volgt te werk om te controleren of de update voor Office 2008 voor Mac 12.1.0 is geïnstalleerd:
 1. Open het menu Ga naar en klik op Toepassingen.
 2. Open de map Microsoft Office 2008 en open vervolgens een willekeurige toepassing van Office (bijvoorbeeld Word).
 3. Klik in het menu Word op Over Word.
 4. Controleer in het dialoogvenster Over Word het versienummer naast Laatstgeïnstalleerde update.

De update verkrijgen

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.3-updatepakket nu downloaden.Releasedatum: 14 oktober 2008

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Bijgewerkte bestanden

Voor een volledige lijst met de bestanden die door deze update worden toegevoegd of gewijzigd, dubbelklikt u op het installatieprogramma voor de update en klikt u op Bestanden weergeven in het menu Bestand.

Opmerking De update voor Office 2008 voor Mac 12.1.3 is ook beschikbaar via Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate is een programma waarmee Microsoft-software automatisch wordt bijgewerkt. Als u AutoUpdate wilt gebruiken, start u een programma van Microsoft Office. Open vervolgens het menu Help en klik op Controleren op updates.

Meer informatie over bronnen voor Office 2008 voor Mac kunt u vinden op de volgende website van Microsoft:
Eigenschappen

Artikel-id: 958267 - Laatst bijgewerkt: 09/10/2012 13:58:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • dftsdahomeportal kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbexpertisebeginner kbqfe kbbug KB958267
Feedback