FIX: Het geheugengebruik neemt geleidelijk wanneer u regelmatig back-up of terugzetten van een database in SQL Server 2008

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:961323
BUG #: 50003879 (SQL-Hotfix)
Microsoft distribueert oplossingen voor Microsoft SQL Server 2008 als één downloadbaar bestand. Aangezien de oplossingen cumulatief zijn, bevat elke nieuwe versie de hotfixes en de beveiligingscorrecties die opgenomen in de vorige SQL Server 2008 zijn release opgelost.
Symptomen
Als u regelmatig back-up of terugzetten van een database in Microsoft SQL Server 2008, neemt het geheugengebruik geleidelijk toe. Bovendien wordt de grootte van de procedurecache van de een constante snelheid groeit.

Dit probleem kunt u bekijken door met de volgende instructies.
SELECT p.plan_handle,CONVERT (varchar, GETDATE(), 126) AS runtime, LEFT (p.cacheobjtype + ' (' + p.objtype + ')', 35) AS cacheobjtype,p.usecounts, p.size_in_bytes / 1024 AS size_in_kb, stat.total_worker_time/1000 AS tot_cpu_ms, stat.total_elapsed_time/1000 AS tot_duration_ms, stat.total_physical_reads, stat.total_logical_writes, stat.total_logical_reads, LEFT (CASE WHEN pa.value=32767 THEN 'ResourceDb' ELSE ISNULL (DB_NAME (CONVERT (sysname, pa.value)), CONVERT (sysname,pa.value))END, 40) AS dbname,sql.objectid, CONVERT (nvarchar(50), CASE WHEN sql.objectid IS NULL THEN NULL ELSE REPLACE (REPLACE (sql.[text],CHAR(13), ' '), CHAR(10), '')END) AS procname, REPLACE (REPLACE (SUBSTRING (sql.[text], stat.statement_start_offset/2 + 1, CASE WHEN stat.statement_end_offset = -1 THEN LEN (CONVERT(nvarchar(max), sql.[text])) ELSE stat.statement_end_offset/2 - stat.statement_start_offset/2 + 1END), CHAR(13), ' '), CHAR(10), ' ') AS stmt_textFROM sys.dm_exec_cached_plans p OUTER APPLY sys.dm_exec_plan_attributes (p.plan_handle) pa INNER JOIN sys.dm_exec_query_stats stat ON p.plan_handle = stat.plan_handle OUTER APPLY sys.dm_exec_sql_text (p.plan_handle) AS sqlWHERE pa.attribute = 'dbid' ORDER BY p.plan_handle DESC
In het resultaat wellicht er zijn veel records waarin de waarden van de kolom stmt_text volgt:
Selecteer @ media_set_id = media_set_id van msdb.dbo.backupmediaset waarbij media_uuid = N'{7C5DCC4D-3065-47F3-AA5F-2C498DFF27F8}

msdb.dbo.backupmediaset (media_uuid, media_family_count, software_name, software_vendor_id, MTF_major_version, mirror_count, is_password_protected, is_compressed) invoegen waarden (N '{7C5DCC4D-3065-47F3-AA5F-2C498DFF27F8}', 1, @ param0, 4608, 1, 1, 0, 1)

Selecteer @ media_set_id = @@ identity end select @ media_count = media_count van msdb.dbo.backupmediafamily waarbij media_set_id = @ media_set_id en family_sequence_number = 1
Deze bewerkingen zijn de leesbewerkingen en schrijfbewerkingen naar de tabellen msdb back-geschiedenis.
Oorzaak
De procedurecache groeit omdat met back-instructies of terugzetten-instructies zijn niet volledig parameters. Elke instructie resulteert in een voorbereide instructie in de cache is nooit worden hergebruikt.
Oplossing
De correctie voor dit probleem werd eerst cumulatieve Update 3 uitgebracht. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het verkrijgen van dit cumulatieve updatepakket voor SQL Server 2008:
960484Cumulatieve updatepakket 3 voor SQL Server 2008
OpmerkingOmdat de builds cumulatief zijn, elke nieuwe release correctie bevat alle hotfixes en de beveiligingscorrecties die opgenomen in de vorige SQL Server 2008 zijn release opgelost. Wij raden de meest recente fix release waarin deze hotfix toepast. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
956909SQL Server 2008 bouwt die zijn uitgebracht nadat SQL Server 2008 is uitgebracht.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' is.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over welke bestanden worden gewijzigd en voor informatie over de vereisten voor het toepassen van het cumulatieve updatepakket bevat de hotfix die wordt beschreven in dit Microsoft Knowledge Base-artikel:
960484Cumulatieve updatepakket 3 voor SQL Server 2008
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de lijst van builds die beschikbaar na de release van SQL Server 2008 zijn:
956909SQL Server 2008 bouwt die zijn uitgebracht nadat SQL Server 2008 is uitgebracht.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de incrementele Servicing-Model voor SQL Server:
935897Een incrementele Servicing-Model is beschikbaar vanaf de SQL Server-team leveren hotfixes voor gemelde problemen
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het naamgevingsschema voor SQL Server-updates:
822499Nieuw naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Microsoft SQL Server
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over terminologie voor software-update:
824684Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Właściwości

Identyfikator artykułu: 961323 — ostatni przegląd: 03/19/2011 09:53:00 — zmiana: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbsurveynew kbfix kbPubTypeKC kbqfe kbexpertiseadvanced kbHotfixServer kbmt KB961323 KbMtnl
Opinia