DoubleSpace verwijderen en uw bestanden behouden

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 96250
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
De procedure voor een station decomprimeren is afhankelijk van welke versieu MS-DOS gebruikt. Als u MS-DOS 6.2, voert u de DoubleSpaceOnderhoud programma en kies decomprimeren in het menu Extra. Als u6.22 MS-DOS DriveSpace onderhoud wordt uitgevoerd en kiesDecomprimeren in het menu Extra. Als u MS-DOS 6.0 of uproblemen met MS-DOS 6.2 DoubleSpace een station decomprimeren volgende procedure in dit artikel beschreven.

De volgende procedure wordt beschreven hoe u de DoubleSpace verwijderen uit uw hardede schijf voor het behoud van uw bestanden. Het is een langdurige procedure en moet wordenalleen als DoubleSpace verwijderen noodzakelijk is gevolgd. Als u wilt wijzigende grootte van uw DoubleSpace-volume type Help dblspace bij de MS-DOS-opdrachtprompt en Raadpleeg het Help-onderwerp/ SIZE DBLSPACE.

Als u wilt verwijderen van DoubleSpace (en alle gegevens op het gecomprimeerdestation), maar u hoeft niet uw bestanden behouden, DoubleSpace biedt eenmanier zonder handmatige tussenkomst van een gecomprimeerd station verwijderen. U kunteen gecomprimeerd volumebestand (CVF) met het onderhoud van DoubleSpace verwijderenprogramma-interface of de opdrachtregel. DoubleSpace verwijderenmet behulp van het programma voor het onderhoud van DoubleSpace verwijderen kiezen in het stationmenu.
Meer informatie
In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat u hebt gecomprimeerd (C) van het opstartstation en datde partitie DoubleSpace host is H. Voor meer informatie over hetDoubleSpace toegewezen host partities query op de volgende woorden in deMicrosoft Knowledge Base:
DoubleSpace en toegewezen en host
In het voorbeeld verwijst ook uitsluitend MS-DOS 6.2 en DoubleSpace. Als uzijn DRVSPACE DBLSPACE opdrachten via MS-DOS 6.22 vervangenDrvspace.* voor DBLSPACE.* en DRVSPACE.SYS voor DBLSPACE.SYS.

Als u geen DoubleSpace uit het opstartstation verwijdert, overslaanstap 2-7.

 1. Back-up van alle bestanden die u wilt behouden uit uw gecomprimeerde station (C) met Microsoft back-up of een back-upprogramma van derden. (Zie hoofdstuk 3 voor informatie over het gebruik van Microsoft back-up 'beheren Uw systeem,"in"Microsoft MS-DOS gebruikershandleiding.")
 2. Wanneer u het DoubleSpace verwijderen, wat is nu station h station worden C, wat betekent dat kan worden opgestart vanaf station H. Om te kunnen opstarten vanaf station h en de back-upbestanden DoubleSpace host partitie herstellen moet de nodige MS-DOS-systeembestanden en hulpprogramma's bevatten. Bovendien, als u de back-upbestanden op een netwerkstation opgeslagen netwerk redirectors moeten beschikbaar zijn.

  Bepalen hoeveel ruimte moet u kopiëren MS-DOS bestanden (en redirectors netwerk) op de DoubleSpace host partitie (station H). Gebruik hiervoor de opdracht DIR. Bijvoorbeeld om te zien hoe hoeveel ruimte nodig is voor MS-DOS-bestanden, typt u de volgende opdracht:
  dir c:\dos
  De uitvoer ziet er als volgt uit:
      ...    UNFORMAT.COM    VALIDATE.COM    VSAFE.COM    XCOPY.EXE    194 file(s)  7003143 bytes           12959744 bytes free						
  De volgende laatste regel geeft het aantal bytes dat wordt gebruikt door de bestanden in de DOS-map. Dit nummer is de hoeveelheid vrije schijfruimte nodig de benodigde bestanden en hulpprogramma's opslaan nadat DoubleSpace is verwijderd.
 3. Vrijmaken van ongebruikte ruimte uit het gecomprimeerde DoubleSpace-volume Gebruik de schakeloptie/SIZE als volgt:
      dblspace /size
 4. Bepalen hoeveel ruimte er op de host DoubleSpace partitie. Hiertoe naar station h en de opdracht DIR /A. De laatste regel van de uitvoer van de opdracht DIR geeft het aantal vrije ruimte op station H. bytes Als dit aantal groter dan het aantal dat is u gevonden in stap 2, er is voldoende ruimte om de benodigde bestanden kopiëren en hulpprogramma's en u kunt doorgaan met stap 6. Als er niet voldoende ruimte op de partitie DoubleSpace host, gaat u verder met stap 5.
 5. Verwijder genoeg bestanden op station c wilt maken van de benodigde ruimte u bepaald tijdens stap 2. (Opmerking: MS-DOS- of netwerkinstallatiediskette niet verwijderen bestanden; Deze bestanden moeten aanwezig zijn tijdens deze procedure.)

  Hiervoor kunt u de opdracht DELTREE. (DELTREE snel verwijdert hele mappen.) Bijvoorbeeld de map WORD en alle verwijderen de bestanden en submappen bevat, typt het volgende:
  deltree /y c:\word
  Na het verwijderen van sommige bestanden het bestand DoubleSpace-volume verkleinen opnieuw door het volgende te typen:
  / Size DBLSPACE
  Zoeken als u voldoende vrije schijfruimte hebt gemaakt, wijzigen in station H en gebruik de opdracht DIR. Nogmaals, de bytes in gebruik en vrije bytes zijn weergegeven. Als de laatste regel "bytes free" onvoldoende vrije schijfruimte bevat ruimte, gaat u verder met stap 6. Anders, herhaalt u stap 5.
 6. Kopieer alle MS-DOS- en bestanden die u nodig hebt (alle bestanden die u bepaald werden nodig tijdens stap 2) naar de host DoubleSpace partitie (station H). De bestanden en directory structuur behouden u kan de opdracht XCOPY gebruiken met de schakeloptie /S. Als u bijvoorbeeld alle kopiëren de MS-DOS-bestanden in een map DOS op H, typ het volgende:
  MD h:\dos
  xcopy c:\dos\*.* h:\dos /s
 7. Zorg ervoor dat er een kopie van de opdracht.COM in de hoofdmap van de Partitie met DoubleSpace-host door het volgende te typen:
  dir h:\command.com
  Als de opdracht.COM is niet aanwezig, het kopiëren van het opstartstation (C) met de volgende opdracht:
  copy c:\command.com h:\
  Herhaal deze stap voor AUTOEXEC.BAT en CONFIG.SYS-bestanden. Deze bestanden moet in de hoofdmap van de DoubleSpace host-partitie ook.

  U hebt nu alle bestanden die u wilt opstarten vanaf de ongecomprimeerde station en het terugzetten van de back-upbestanden; u kunt beginnen met het verwijderen van de DoubleSpace-volume.
 8. Overschakelen naar de hoofdmap van de partitie DoubleSpace-host door de volgende:
  h:
  cd\
 9. Verwijder de DoubleSpace-bestanden met de volgende opdracht:
      deltree /y dblspace.*
 10. Als u in uw opstartstation DoubleSpace verwijdert, opent u de CONFIG.SYS-bestand van DoubleSpace host partitie (H) in een tekst Editor, zoals MS-DOS Editor. Als u geen DoubleSpace verwijderen open de configuratie van het opstartstation.SYS-bestand op station C. verwijderen elke verwijzing naar DBLSPACE.SYS. Wijzig bijvoorbeeld DBLSPACE.SYS Opdracht apparaat als volgt weergegeven:
      rem device=c:\dos\dblspace.sys
 11. De computer opnieuw opstarten door op CTRL + ALT + DEL te drukken.
 12. De back-upbestanden terugzetten.
DoubleSpace is nu verwijderd van uw systeem.
6,00 6.20 un installeren installatie mwbackup msbackup dblspace verwijderen regelafstand manager verwijderen / decomprimeren

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 96250 - Laatst bijgewerkt: 01/11/2015 00:49:37 - Revisie: 5.0

Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB96250 KbMtnl
Feedback