Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

MSDE 2000-beveiligingsupdates worden niet volgens verwachting geïnstalleerd als u UDDI-services op Windows Server 2003 installeert

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Als u UDDI-services (Universal Description, Discovery and Integration) op Windows Server 2003 installeert, worden de beveiligingsupdates van Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) mogelijk niet automatisch volgens verwachting geïnstalleerd als u Windows Update bezoekt. Dit probleem kan zelfs optreden als u ervoor kiest om MSDE 2000-updates automatisch te installeren. Als dit probleem optreedt, worden de updates voor UDDI-services en MSDE 2000 de volgende keer dat u Windows Update bezoekt als beschikbare updates vermeld.
Workaround
Installeer de update handmatig om dit probleem te omzeilen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Opmerking Om deze stappen te kunnen volgen, moet er een map met de naam ServicePackFiles op de vaste schijf aanwezig zijn. Als de map ServicePackFiles niet bestaat, moet u het medium voor het servicepack hebben dat op de computer is geïnstalleerd.
 1. Download de UDDI-update die u wilt installeren. Download bijvoorbeeld de update die wordt beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  960082 MS09-004: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor SQL Server 2000 GDR en voor MSDE 2000 van 10 februari 2009
 2. Pak de bestanden in de UDDI-update uit. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ bij de opdrachtprompt map1\naam_update_bestand /x map2.

   Opmerking In deze opdracht is map1 het pad van de map waar u de update hebt gedownload en map2 het pad van de map waarin u de bestanden wilt uitpakken. Typ bijvoorbeeld c:\SQLWMSDE-KB960082-x86-ENU.exe /x c:\SQLWMSDE-KB960082 om de bestanden in de update die wordt beschreven in Microsoft Knowledge Base-artikel 960082 uit te pakken naar een map met de naam SQLWMSDE-KB960082.
 3. Typ cd %windir%\ServicePackFiles bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 4. Klik in de map ServicePackFiles met de rechtermuisknop op de Sqlrun.dat en klik op Kopiëren.
 5. Gebruik de opdracht cd om een andere map te kiezen waarin u de UDDI-updatebestanden wilt uitpakken. Typ bijvoorbeeld cd c:\SQLWMSDE-KB960082 en druk op Enter.
 6. Typ Setup.exe /quiet /upgradesp sqlrun BLANKSAPWD=1 INSTANCENAME=UDDI /l*v %windir%\UddiFix.log /norestart bij de opdrachtprompt om de UDDI-update te installeren.
Eigenschappen

Artikel-id: 967236 - Laatst bijgewerkt: 01/16/2015 03:43:43 - Revisie: 1.0

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

 • kbnosurvey kbarchive kbvirus kbuddi kbsurveynew kbhowto KB967236
Feedback