Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Geen toegang mogelijk tot bepaalde websites via Internet Explorer

Samenvatting
Wanneer u probeert websites te bekijken, wordt Internet Explorer onverwacht beëindigd of loopt het programma vast.
Oplossing
Probeer het probleem eerst op te lossen door de Probleemoplossing voor netwerken en internet uit te voeren. Dit doet u door met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram ( of ) in het systeemvak te klikken, op Problemen oplossen te klikken en vervolgens op Internetverbindingen te klikken. In de probleemoplossing kunnen bepaalde vragen worden gesteld of algemene instellingen worden hersteld als het probleem daarmee kan worden opgelost. Als het probleem niet is opgelost nadat u de Probleemoplossing voor netwerken en internet hebt uitgevoerd, zoekt u in de volgende lijst naar uw specifieke probleem:
Ik kan bepaalde websites openen, maar niet alle
 
Het probleem voor mij oplossen
 Windows XP, Windows Vista en Windows 7
U kunt bepaalde websites mogelijk niet weergeven doordat uw Internet Explorer-opties zijn gewijzigd. Als u de oorspronkelijke waarden van Internet Explorer herstelt, worden alle wijzigingen in Internet Explorer ongedaan gemaakt, maar worden uw favorieten en feeds niet verwijderd. Als u de Internet Explorer-instellingen automatisch wilt herstellen, voert u de Fix it-oplossing Internet Explorer-instellingen herstellen uit. Wanneer u wordt gevraagd of u het bestand wilt uitvoeren op opslaan, klikt u op Uitvoeren en volgt u de stappen in de wizard.Dit probleem zelf oplossen
Windows 8
 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm (of druk op Windows + C als u een muis gebruikt), en tik of klik vervolgens op Zoeken. Typ Internetopties in het zoekvak en tik op klik op Instellingen.
 2. Tik of klik in de zoekresultaten op Internetopties. Tik of klik op het tabblad Geavanceerd en tik of klik vervolgens op Opnieuw instellen...

  Opmerking:
  Schakel het selectievakje Persoonlijke instellingen verwijderen in als u ook uw browsegeschiedenis, zoekproviders, webversnellers, startpagina's, traceerbeveiliging en gegevens voor ActiveX-filtering wilt verwijderen.
 3. Tik of klik in het venster Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen op Opnieuw instellen

  Opmerking:
  Als u alle persoonlijke instellingen wilt verwijderen, tikt of klikt u op het selectievakje Persoonlijke instellingen verwijderen.
 4. Sluit Internet Explorer en start het programma opnieuw om de wijzigingen door te voeren.
Windows XP, Windows Vista en Windows 7


Video: De instellingen van Internet Explorer 9 herstellen 1. Sluit alle programma's, waaronder Internet Explorer.
 2. Als u gebruikmaakt van Windows XP, klikt u op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ inetcpl.cpl in het vak Openen en druk op Enter.

  Als u gebruikmaakt van Windows 7 of Windows Vista, klikt u op de knop Start . Typ inetcpl.cpl in het vak Zoeken en druk op Enter.

  Het dialoogvenster Internet-opties wordt weergegeven.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 4. Klik onder Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen op Opnieuw instellen. Klik vervolgens opnieuw op Opnieuw instellen.

  Schakel het selectievakje Persoonlijke instellingen verwijderen in als u ook uw browsegeschiedenis, zoekproviders, webversnellers, startpagina's, traceerbeveiliging en gegevens voor ActiveX-filtering wilt verwijderen.
 5. Wanneer Internet Explorer het opnieuw instellen van de instellingen heeft voltooid, klikt u op Sluiten in het dialoogvenster Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen.
 6. Start Internet Explorer opnieuw.Als u bepaalde websites nog steeds niet kunt openen, kunt u de hulp inroepen van de onlinecommunity Microsoft Community.

Ik kan de website van mijn bank of andere beveiligde websites niet openen.
Wanneer u verbinding maakt met een beveiligde website, wordt in Internet Explorer een gecodeerd kanaal met SSL-technologie (Secure Sockets Layer) gebruikt om transacties te coderen. Beschadigde informatie in de SSL kan ertoe leiden dat websites niet correct worden geladen. U kunt het probleem mogelijk oplossen door de SSL-status te wissen. Voer hiertoe de volgende stappen uit:

Windows 8
 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm (of druk op Windows + C als u een muis gebruikt), en tik of klik vervolgens op Zoeken. Typ Internetopties in het zoekvak en tik op klik op Instellingen.
 2. Tik of klik in de zoekresultaten op Internetopties. Tik of klik op het tabblad Inhoud en tik of klik vervolgens op SSL-status wissen.
Windows Vista en Windows 7

 1. Klik op de knop Start, typ Internet Explorer in het zoekvak en klik in de lijst met resultaten op Internet Explorer.
 2. Klik in Internet Explorer op Extra en klik vervolgens op Internetopties.
 3. Klik op het tabblad Inhoud en klik vervolgens op SSL-status wissen.


Als het probleem niet is opgelost nadat u de SSL-status hebt gewist, zijn de instellingen voor datum en tijd op uw computer mogelijk onjuist. Voor bepaalde beveiligde websites moeten de datum en tijd op uw computer overeenkomen met de datum en tijd van de website. Ga als volgt te werk om de datum en tijd te controleren:

Windows 8
 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm (of druk op Windows + C als u een muis gebruikt), en tik of klik vervolgens op Zoeken. Typ datum en tijd in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik of klik in de zoekresultaten op Datum en tijd en tik of klik vervolgens op Datum en tijd wijzigen.
 3. Stel in het venster Datum en tijd instellen de huidige datum en tijd in.
 4. Klik achtereenvolgens op OK, op Toepassen en nogmaals op OK.
Windows Vista en Windows 7

 1. Open Datum en tijd in het Configuratiescherm. Klik hiertoe op de knop Start, typ datum en tijd in het vak Zoekopdracht starten en klik vervolgens op Datum en tijd in de lijst Programma's.
 2. Klik op Datum en tijd wijzigen.
 3. Stel in het dialoogvenster Datum en tijd instellen de datum en tijd op de juiste waarden in.
 4. Klik tweemaal op OK.

Als u nog steeds geen beveiligde websites kunt openen, kunt u de hulp inroepen van de onlinecommunity Microsoft Community.

Ik kan mijn e-mailwebsite niet openen of gebruiken


Onjuiste instellingen voor datum en tijd op uw computer kunnen problemen veroorzaken met de toegang tot webmailservers. Controleer of de instellingen voor datum en tijd correct zijn op uw pc. Ga als volgt te werk om de datum en tijd te controleren:
Windows 8
 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm (of druk op Windows + C als u een muis gebruikt), en tik of klik vervolgens op Zoeken. Typ datum en tijd in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik of klik in de zoekresultaten op Datum en tijd en tik of klik vervolgens op Datum en tijd wijzigen.
 3. Stel in het venster Datum en tijd instellen de huidige datum en tijd in.
 4. Klik achtereenvolgens op OK, op Toepassen en nogmaals op OK.
Windows Vista en Windows 7

 1. Open Datum en tijd in het Configuratiescherm. Klik hiertoe op Start, typ datum en tijd in het vak Zoekopdracht starten en klik vervolgens op Datum en tijd in de lijst Programma's.
 2. Klik op Datum en tijd wijzigen.
 3. Stel in het dialoogvenster Datum en tijd instellen de datum en tijd op de juiste waarden in.
 4. Klik tweemaal op OK.


Als de instellingen voor datum en tijd op uw pc correct waren, kunnen incompatibele of defecte Internet Explorer-invoegtoepassingen negatieve gevolgen hebben voor de website. Als u deze invoegtoepassingen uitschakelt, kunt u de websites mogelijk weer weergeven. Als u een lijst met bekende incompatibele invoegtoepassingen automatisch wilt uitschakelen, voert u de Fix it-oplossing voor Internet Explorer-invoegtoepassingen uit. Wanneer u wordt gevraagd of u het bestand wilt uitvoeren op opslaan, klikt u op Uitvoeren en volgt u de stappen in de wizard.

Als uw probleem na het uitvoeren van de bovenstaande Fix it-oplossing niet is verholpen, kunt u uw e-mailwebsite mogelijk niet weergeven doordat uw Internet Explorer-opties zijn gewijzigd. Als u de oorspronkelijke waarden van Internet Explorer herstelt, worden alle wijzigingen in Internet Explorer ongedaan gemaakt, maar worden uw favorieten en feeds niet verwijderd. Als u de Internet Explorer-instellingen automatisch wilt herstellen, voert u de Fix it-oplossing Internet Explorer-instellingen herstellen uit. Wanneer u wordt gevraagd of u het bestand wilt uitvoeren op opslaan, klikt u op Uitvoeren en volgt u de stappen in de wizard.
Windows 8
Invoegtoepassingen uitschakelen

 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm (of druk op Windows + C als u een muis gebruikt), en tik of klik vervolgens op Zoeken. Typ Internetopties in het zoekvak en tik op klik op Instellingen.
 2. Tik of klik in de zoekresultaten op Internetopties. Tik of klik op het tabblad Programma's en tik of klik vervolgens op Invoegtoepassingen beheren.
 3. Tik of klik in het venster Invoegtoepassingen beheren op de vervolgkeuzelijst onder Weergeven en tik of klik vervolgens op Alle invoegtoepassingen.
 4. Tik of klik op elke invoegtoepassing en tik of klik vervolgens op Uitschakelen. Als u klaar bent, tikt of klikt u op OK.
De oorspronkelijke instellingen van Internet Explorer herstellen
 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm (of druk op Windows + C als u een muis gebruikt), en tik of klik vervolgens op Zoeken. Typ Internetopties in het zoekvak en tik op klik op Instellingen.
 2. Tik of klik in de zoekresultaten op Internetopties. Tik of klik op het tabblad Geavanceerd en tik of klik vervolgens op Opnieuw instellen...

  Opmerking:
  Schakel het selectievakje Persoonlijke instellingen verwijderen in als u ook uw browsegeschiedenis, zoekproviders, webversnellers, startpagina's, traceerbeveiliging en gegevens voor ActiveX-filtering wilt verwijderen.
 3. Tik of klik in het venster Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen op Opnieuw instellen

  Opmerking:
  Als u alle persoonlijke instellingen wilt verwijderen, tikt of klikt u op het selectievakje Persoonlijke instellingen verwijderen.
 4. Sluit Internet Explorer en start het programma opnieuw om de wijzigingen door te voeren.
Windows 7 en Windows VistaAls u nog steeds geen beveiligde websites kunt openen, kunt u de hulp inroepen van de onlinecommunity Microsoft Community.

Ik kan geen enkele website openen
Als u geen enkele website kunt weergeven, is de verbinding met internet waarschijnlijk verbroken. Probeer het probleem op te lossen door de Probleemoplossing voor netwerken en internet uit te voeren. Dit doet u door met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram ( of ) in het systeemvak te klikken, op Problemen oplossen te klikken en vervolgens op Internetverbindingen te klikken. In de probleemoplossing kunnen bepaalde vragen worden gesteld of algemene instellingen worden hersteld als het probleem daarmee kan worden opgelost.

Als de instellingen voor datum en tijd op uw pc correct waren, kunnen incompatibele of defecte Internet Explorer-invoegtoepassingen negatieve gevolgen hebben voor de website. Als u deze invoegtoepassingen uitschakelt, kunt u de websites mogelijk weer weergeven. Als u een lijst met bekende incompatibele invoegtoepassingen automatisch wilt uitschakelen, voert u de Fix it-oplossing voor Internet Explorer-invoegtoepassingen uit. Wanneer u wordt gevraagd of u het bestand wilt uitvoeren op opslaan, klikt u op Uitvoeren en volgt u de stappen in de wizard.
Windows 8
 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm (of druk op Windows + C als u een muis gebruikt), en tik of klik vervolgens op Zoeken. Typ Probleemoplossing in het zoekvak en tik op klik op Instellingen.
 2. Tik of klik op Probleemoplossing in het deelvenster met zoekresultaten.
 3. Tik of klik in het venster Probleemoplossing op Alles weergeven.
 4. Tik of klik op Prestaties van Internet Explorer en tik of klik in het venster Prestaties van Internet Explorer op Volgende.
 5. Volg de instructies op het scherm om de probleemoplossing uit te voeren.
Windows Vista en Windows 7

Als uw probleem na het uitvoeren van de bovenstaande Fix it-oplossing niet is verholpen, kunt u bepaalde websites mogelijk niet weergeven doordat uw Internet Explorer-opties zijn gewijzigd. U kunt de oorspronkelijke instellingen van Internet Explorer herstellen om alle wijzigingen in Internet Explorer ongedaan te maken zonder dat uw favorieten en feeds worden verwijderd door de Fix it-oplossing Internet Explorer-instellingen herstellen uit te voeren. Wanneer u wordt gevraagd of u het bestand wilt uitvoeren of opslaan, klikt u op Uitvoeren en volgt u de stappen in de wizard.

Als u nog steeds geen websites kunt openen, kunt u de hulp inroepen van de onlinecommunity Microsoft Community.


Referenties
Als u bepaalde websites na het volgen van de stappen in dit artikel nog steeds niet kunt openen, selecteert u een van de volgende opties voor extra ondersteuning:

Hulp van de onlinecommunity Microsoft Community:
Contact opnemen met de ondersteuningsservice van Microsoft:
Meer onlineartikelen van Microsoft:
Eigenschappen

Artikel-id: 967897 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2013 04:44:00 - Revisie: 7.1

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

 • kbsurveynew kbhowto kbmatsfixme kbfixme kbcip KB967897
Feedback