TrustedInstaller-service mislukt wanneer ingesteld op handmatig, om updates te installeren

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 968440
Bron: Ondersteuning van Microsoft
SNELLE PUBLICATIE
SNELLE PUBLICATIE ARTIKELEN BEVATTEN INFORMATIE RECHTSTREEKS VAN BINNEN DE ORGANISATIE VAN DE ONDERSTEUNING VAN MICROSOFT. DE INFORMATIE IS GEMAAKT NAAR AANLEIDING VAN NIEUWE OF UNIEKE ONDERWERPEN, OF ALS AANVULLING OP DE BEOOGDE ANDERE KNOWLEDGE BASE INFORMATIE.
Symptoom


Na het begin van een proces voor het bijwerken, worden de updates niet geïnstalleerd. De volgende gebeurtenis vastgelegd:

Meld u naam: systeem

Bron: Microsoft Windows WindowsUpdateClient

Datum: 01.08.2008 13:04:34

Gebeurtenis-ID: 20

Categorie: Windows Update Agent

Niveau: fout

Trefwoorden: Installatie, installatie

Gebruiker: systeem

Computer:<ComputerName>

Beschrijving:

: Installatie mislukt de volgende update met foutcode 0x8000ffff: Update voor Windows (KB943729).Wanneer u de computernaam_SoftDistReportingEvents.LOG bekijkt, kan het gebeuren dat u het volgende:2008-06-20-11:58:30:215 {64C0C2FD-AE33-41B4-B489-A1B52ECE5667} + 0200 1 182 101 {8FB23541-BD3F-4E49-A693-4FB12C81F2B3} 80242014 501 wusa inhoud installeren installatie mislukt fout: Windows is mislukt met foutcode 0x80242014 de volgende update: Update voor Windows (KB941693).</ComputerName>
Oorzaak


De service TrustedInstaller wordt standaard service opstarten van de handleiding (3) op Automatische (2), wanneer er een update die is een transactie na een herstart te verwerken. Als de waarde is ingesteld terug op handmatig voordat u het opnieuw opstarten de transactie die moet worden toegepast na het opnieuw opstarten kan niet worden toegepast. Deze transactie is behandeling. Alle andere update-installaties die zich voordoen worden geblokkeerd.
Oplossing


Wanneer de updates niet worden toegepast, controleer dan de waarde van de registersleutel:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrustedInstaller\StartDe standaardwaarde is handmatig, maar soms wordt dit gewijzigd in automatisch door de TrustedInstaller service zelf. Als de waarde is ingesteld op handmatig en u ziet de volgende vermelding in het bestand Cbs.log, dan treedt dit probleem op:In behandeling zijnde transactie inhoud moet worden opgelost, nog een andere transactie kan niet worden gestart.Wanneer u de TrustedInstaller handmatig start, ziet u dat de waarde van de registersleutel automatisch verandert. Na een onmiddellijke herstart moet de update worden toegepast. Zie de informatie in de sectie 'Meer informatie' voor correct is verwerkt.Om dit probleem op te zoeken van het beleid of het script dat u het opstarttype TrustedInstaller ingesteld op handmatig, en dit beleid uitschakelt of het script verwijderen.
Meer informatie
De service Windows Vista TrustedInstaller is verantwoordelijk voor het installeren van updates op Windows Vista. Wanneer een set van hotfixes hebt toegepast, moet ze mogelijk opnieuw op te starten. Wanneer ze opnieuw op te starten, worden ze in een wachtrij in behandeling geplaatst. Het bestand Pending.xml wijzigen wordt gegenereerd met informatie over de update moet worden toegepast. Wordt de servicewaarde Start ingesteld van handmatige naar Automatische zodat wanneer het systeem wordt gestart, wordt de service is gestart en de wachtrij wegloopt.Als de service Start waarde is ingesteld op handmatig, worden de updates nooit toegepast. De registersleutel die wordt gebruikt voor deze instelling is als volgt:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrustedInstaller\StartDe weergavenaam van de service in services.msc is 'Windows Modules Installer'.Als dit probleem optreedt geen updates kunnen worden toegepast op een Vista-systeem en controleer deze waarde. U stopt en start de service TrustedInstaller als onmiddellijk opnieuw opgestart, wordt het probleem mogelijk oplossen.Als de update vanwege dit probleem mislukt, ziet u de volgende handelingen uit in de cbs.log:2008-11-28 10:29:54 00000047@2008/11/28:09:29:54.814 info CSI CSI transactie @0x3ce7c0 geïnitialiseerd voor implementatie engine {d16d444c-56d8-11d5-882d-0080c847b195} met vlaggen 00000002 en client-id [26] "TI5.29970747:3737716769:1 /"2008-11-28 10:29:54 info CSI 00000048 in behandeling zijnde transactie inhoud moet worden opgelost, nog een andere transactie kan niet worden gestart.

2008-11-28 10:29:54 fout CSI 00000049 (F) E_UNEXPECTED #626 # van Windows::COM::CComponentStore::InternalTransact(...) [ken 0x8000ffff =]

2008-11-28 10:29:54, CSI fout 0000004a@2008/11/28:09:29:54.814 (F) d:\rtm\base\wcp\componentstore\com\store.cpp(4186): fout E_UNEXPECTED afkomstig is van de functie-expressie Windows::COM::CComponentStore::InternalTransact: (0x8000FFFFL (HRESULT))

[ken = 0x80004005]

2008-11-28 10:29:55 CSI fout 0000004b (F) E_UNEXPECTED #624 # van Windows::ServicingAPI::CCSITransaction::ICSITransaction_Analyze(Flags = 0, riid = {f4d9decb-0250-4ad4-9500-85c7f2f281ec}, ppUnk = NULL[gle=0x8000ffff]

2008-11-28 10:29:55 fout CSI 0000004c (F) E_UNEXPECTED #623 # van Windows::ServicingAPI::CCSITransaction_ICSITransaction::Analyze(flags = 0, riid = {f4d9decb-0250-4ad4-9500-85c7f2f281ec}, ppta = ppta)'In behandeling zijnde transactie inhoud moet worden opgelost, nog een andere transactie kan niet worden gestart' betekent dat er geen nieuwe transacties kunnen worden verwerkt totdat de transactie blokkeren is opgelost. De blokkeringstransactie is de transactie die moet worden verwerkt na de herstart. Dit is alleen mogelijk wanneer de service TrustedInstaller voordat het opnieuw opstarten is ingesteld op automatisch .De normale verwerking van een transactie die moet opnieuw worden toegepast ziet er als volgt uit:2008-11-28 info CBS NonStart 10:21:10: controleren zodat u processing opstarten is niet nodig.

2008-11-28 10:21:10 info CSI 00000004 IAdvancedInstallerAwareStore_ResolvePendingTransactions (call 1) (flags = 00000004, voortgang = NULL, fase = 0, pdwDisposition = @0x422fd70

2008-11-28 10:21:10 info CBS NonStart: opstarten verwerking is vereist onverwacht, geplande Trusted Installer voor start automatisch opnieuw. HR: 0x0

2008-11-28 10:26:52 info CSI 00000005 CSI winkel 3464176 (0x0034dbf0) is geïnitialiseerd

2008-11-28 10:26:52 info CBS sessie: 29970747:1918468877 geïnitialiseerd."Geregelde Trusted Installer voor start automatisch opnieuw" betekent dat de waarde voor Start van de service is ingesteld op automatisch. Wanneer u verschillende vinden op het systeem vanaf het moment van de vermelding op de huidige tijd opnieuw wordt gestart en vervolgens uw service TrustedInstaller zal zijn ingesteld terug op een beginwaarde van het handboek voor de eerste keer opnieuw opstarten. Dit is het bewijs dat u moet letten om te controleren of het probleem.Wanneer de TrustedInstaller juist is ingesteld op automatisch, ziet u de volgende verwerking in de cbs.log:2008-11-28 10:31:08 info CBS Shtd: beginnen met het afsluiten.

2008-11-28 10:31:08 info CBS Shtd: Procesvergrendeling opgegeven.

2008-11-28 10:31:08 info CBS Shtd: voortgang van de thread gestart

2008-11-28 10:31:08 info CBS Shtd: het initialiseren stuurprogramma bewerkingen wachtrij.

2008-11-28 10:31:08 info CBS Shtd: huidige ExecuteState is 1

2008-11-28 10:31:08 info CBS Shtd: voortgang thread wordt beëindigd. HR: 0x0

2008-11-28 10:31:08 info CBS Shtd: voortgang thread normaal beëindigd

2008-11-28 10:31:08 info CBS Shtd: afsluiten is voltooid.Dit is een exemplaar van een Afsluitgebeurtenis vastleggen:2008-11-28 10:31:08, info CBS hersteld systeem blok slaapstand: 0x80000000

2008-11-28 10:33:02 info CBS Servicing Stack v6.0.6001.18000 met Core geladen: C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\cbscore.dll

2008-11-28 10:33:03 CSI info 00000001@2008/11/28:09:33:03.155 WcpInitialize (wcp.dll versie 0.0.0.5) genoemd (stapelen @0x73db8504 @0x742e8439 @0x742c62a3 @0x7b1392 @0x7b1ed4 @0x7b17cb)

2008-11-28 10:33:03 CSI info 00000002@2008/11/28:09:33:03.364 WcpInitialize (wcp.dll versie 0.0.0.5) genoemd (stapelen @0x73db8504 @0x7431e615 @0x74300dec @0x7b1392 @0x7b1ed4 @0x7b17cb)

2008-11-28 10:33:03 CSI info 00000003@2008/11/28:09:33:03.479 WcpInitialize (wcp.dll versie 0.0.0.5) genoemd (stapelen @0x73db8504 @0x74661a0d @0x74661794 @0x7b360b @0x7b2be3 @0x7b17cb)

2008-11-28 10:33:03, slaapstand van het systeem info CBS geblokkeerd; vorige status: 0x80000000

2008-11-28 10:33:03 info CBS opstarten:Begin verwerking, registreren voor kennisgeving van winlogon.

2008-11-28 10:33:03 info CBS opstarten: huidige ExecuteState is 1

2008-11-28 10:33:03 info CBS opstarten: het initialiseren stuurprogramma bewerkingen wachtrij.

2008-11-28 10:33:03 info CBS opstarten: het initialiseren wachtrij voor geavanceerde bewerking.

2008-11-28 10:33:03 info CSI 00000004 CSI winkel 776752 (0x000bda30) is geïnitialiseerd

2008-11-28 10:33:03 info CBS opstarten: wachten op SC automatisch gestarte gebeurtenis

2008-11-28 10:33:37 info CBS opstarten: SC autostart gebeurtenis gesignaleerd

2008-11-28 10:33:37 info CBS opstarten: geavanceerde bewerking wachtrij voor verwerking, startupPhase: 0Na de herstart wordt het opstarten van de TrustedInstaller:2008-11-28 10:33:37 info CSI 00000005 IAdvancedInstallerAwareStore_ResolvePendingTransactions (call 1) (flags = 0000000b, voortgang = NULL, fase = 0, pdwDisposition = @0x406f890

2008-11-28 10:33:49, info CSI 00000006 IAdvancedInstallerAwareStore_ResolvePendingTransactions aanroep 1 geladen 1 Geavanceerd installatieprogramma bewerkingen nog in behandeling

2008-11-28 10:33:49 info CSI 00000007 beginnen met het uitvoeren van Geavanceerd installatieprogramma fase 38 (0x00000026) index 0 (reeks 39)U ziet dat de ResolvePendingTransactions wordt genoemd. Als dit lukt, ziet u een installatieoptie, net als in de laatste regel.De TrustedInstallerservice kan weer worden ingesteld op handmatig in aangepaste afmelden, afsluiten, opstarten of aanmeldingsscripts. Deze scripts om te zien waar de handmatige instelling plaatsvindt, moet u controleren.De waarde voor Start van de TrustedInstallercan worden ook gewijzigd door Groepsbeleid. Het pad van het beleid is als volgt:Computer\Computerconfiguratie\Windows Settings\Security Settings\System Services\Windows Modules InstallerDit beleid moet nooit geactiveerde.Opmerking Dit beleid is een domeinbeleid.http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc677002.aspx


Deze aanbeveling wordt verwijderd in de volgende versie van SCM.DISCLAIMER
MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN OF GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID OF JUISTHEID VAN DE INFORMATIE VERVAT IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN OP DEZE WEBSITE (DE "MATERIALEN") WORDEN GEPUBLICEERD VOOR ENIG DOEL. DE MATERIALEN KUNNEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF DRUKFOUTEN BEVATTEN EN KUNNEN OP ELK GEWENST MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN EN ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN UITSLUITEN OF UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN TITEL, NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN, BEVREDIGENDE TOESTAND OF KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE MATERIALEN.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 968440 - Laatst bijgewerkt: 07/25/2015 13:39:00 - Revisie: 5.0

Windows Vista Enterprise

  • kbnomt kbrapidpub kbmt KB968440 KbMtnl
Feedback