Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Updates voor Office Communications-server 2007 R2

Inleiding
Dit artikel bevat een lijst met de beschikbare updates voor Microsoft Office 2007 Communications-server (OCS) 2007 R2 en geeft aan op welke serverrol de updates betrekking hebben.
Meer informatie

Updates die worden uitgebracht voor Office Communications-server 2007 R2

 • Update voor toepassingshost
  967832 Beschrijving van het updatepakket voor de toepassingshost van Communications-server 2007 R2: April 2009
 • Update voor toepassingsserver
  2404588 Beschrijving van het cumulatieve updatepakket voor de toepassingsserver van Office Communications Server 2007 R2: november 2010
 • Update voor beheerprogramma's
  2400402 Beschrijving van de cumulatieve update voor de beheerprogramma's van Office Communications Server 2007 R2: September 2010
 • Update voor audio-/videovergadering
  2403679 Beschrijving van het cumulatieve updatepakket voor de audio-/videovergaderingsserver van Office Communications-server 2007 R2: november 2010
 • Update voor kernonderdelen
  2404575 Beschrijving van de cumulatieve update voor de kernonderdelen van Office Communications Server 2007 R2: november 2010
 • Update voor Communicator Web Access
  983469 Beschrijving van het cumulatieve updatepakket voor Communicator Web Access van Office Communications-server 2007 R2: Juli 2010
 • Update voor Conferencing Attendant
  2403680 Beschrijving van cumulatieve update voor Conferencing Attendant van Office Communications-server 2007 R2: november 2010
 • Update voor Conferencing Announcement-service
  2410679 Beschrijving van het updatepakket voor Conferencing Announcement-service van Office Communications-server 2007 R2: november 2010
 • Update voor Monitoring Server
  971298 Beschrijving van het updatepakket voor Monitoring Server van Office Communications-server 2007 R2: Juli 2009
 • Update voor Mediation Server
  2404578 Beschrijving van de cumulatieve update voor Mediation Server van Office Communications-server 2007 R2: november 2010
 • Update voor externe spraakbesturing
  980372 Beschrijving van de cumulatieve update voor externe spraakbesturing van Office Communications-server 2007 R2: April 2010
 • Update voor antwoordgroepservice
  2400367 Beschrijving van het cumulatieve updatepakket voor de antwoordgroepservice van Office Communications Server 2007 R2: September 2010
 • Update voor Standard/Enterprise Edition Server
  2549046 Beschrijving van de cumulatieve update voor Office Communications-server 2007 R2: Juni 2011
 • Update voor Standard/Enterprise Edition Server-back-end
  2512777 Beschrijving van het cumulatieve updatepakket voor Office Communications-server 2007 R2-database: Maart 2011
 • Update voor Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bits
  2501720 Beschrijving van de cumulatieve update voor Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit van Office Communications-server 2007 R2: Maart 2011
 • Update voor de webconferentieserver
  2501717 Beschrijving van de cumulatieve update voor webconferentieserver van Office Communications -server 2007 R2: Maart 2011
 • Update voor de webcomponentenserver
  2501721 Beschrijving van het updatepakket voor webcomponenten van Communications-server 2007 R2: Maart 2011
 • Update voor Adoption Reporting Tool
  2501718 Beschrijving van de cumulatieve update voor Office Communications Server 2007 R2, Adoption Reporting Tool voor Office Communications Server 2007 R2: Maart 2011
 • Update voor Unified Communications Managed API 2.0 Windows Workflow Activities Redist
  2502324 Beschrijving van de cumulatieve update voor Office Communications Server 2007 R2, Microsoft Unified Communications Managed API 2.0 Windows Workflow Activities Redist: Maart 2011

Installatiemethoden

Als u een update wilt installeren voor Office Communications-server 2007 R2, gebruikt u een van de volgende methoden:

Methode 1: Installatieprogramma voor cumulatieve serverupdates

Als u deze updates wilt installeren, past u de updates toe met het installatieprogramma voor cumulatieve serverupdates en voert u vervolgens handmatig de upgrade uit van juli 2010 voor de Office Communications Server-back-enddatabase.

Opmerking Met het Installatieprogramma voor cumulatieve server updates kunt u alle updates voor de betreffende serverrol in één klik toepassen.

Ga als volgt te werk om het Installatieprogramma voor cumulatieve server updates te gebruiken:

Opmerking Als Gebruikersaccountbeheer (UAC) is ingeschakeld, moet u het Installatieprogramma voor cumulatieve server updates starten met verhoogde machtigingen. Dit zorgt ervoor dat alle updates op de juiste wijze worden geïnstalleerd.
 1. Download het Installatieprogramma voor cumulatieve server updates. Hiertoe gaat u naar de volgende website van het Microsoft Downloadcentrum:

  Downloaden Het pakket ServerUpdateInstaller.exe nu downloaden.
 2. U kunt het Installatieprogramma voor cumulatieve server updates uitvoeren via de gebruikersinterface of via een opdrachtregel.

  Opmerking De gebruikersinterface biedt duidelijke informatie over de updates die worden geïnstalleerd als u op Updates installeren klikt.

  Als u het installatieprogramma wilt uitvoeren via een opdrachtprompt, gebruikt u de volgende opdracht met de gewenste opties:
  WScript.exe //B \\ServerName\UpdateStore\UpdateInstall.vbs /Install
  Opmerkingen

  Met de optie /silentmode/forcereboot worden alle toepasselijke updates zonder tussenkomst toegepast en wordt zonodig de server vervolgens automatisch opnieuw gestart nadat het installatieproces is voltooid.

  Met de optie /extractall worden de updates van het installatieprogramma uitgepakt en in een submap met de naam “Extracted” geplaatst in de map waarin u de opdracht hebt uitgevoerd.
 3. Pas de update voor Office Communications-server 2007 R2 back-enddatabase toe als dit nog niet is gebeurt. Deze update kunt u installeren vanaf de volgende website van Microsoft:
  2512777Beschrijving van het cumulatieve updatepakket voor Office Communications-server 2007 R2-database: Maart 2011

Methode 2: Microsoft Update

Opmerking U kunt Microsoft Update gebruiken als u al de cumulatieve update voor Office Communications-server 2007 R2 hebt toegepast: Juli 2009

U kunt Microsoft Update alleen gebruiken om updates voor Office Communications-server 2007 R2 toe te passen als u al de updates van juli 2009 voor Office Communications-server 2007 R2 en de update voor de back-enddatabase van Office Communication-server 2007 R2, die wordt beschreven in het Microsoft Knowledge Base-artikel (KB-artikel) 969834, hebt geïnstalleerd.

Als alle updates van juli 2009 al zijn toegepast, worden door Microsoft Update de meest recente updates voor Office Communication Server 2007 R2 toegepast (van juli 2010).

Methode 3: Handmatige installatie

Als u ervoor kiest om deze updates handmatig te installeren, bevat dit artikel de informatie die u nodig hebt om te bepalen welke updates moeten worden toegepast voor de verschillende serverrollen. U dient echter de volgende aanbevelingen voor handmatige installatie te overwegen:
 • Alle updates voor een rol moeten worden geïmplementeerd. Bovendien moeten alle updates voor dezelfde serverrol zich op het meest recente updateniveau bevinden.
 • Communications-server Standard Edition en Communications-server Enterprise Edition Consolidated moeten ook beschikken over alle updates voor alle rollen die op de server zijn geïmplementeerd. Verder moeten alle updates zich ook op het meest recente updateniveau bevinden.
 • Bovendien zijn de volgende aanbevelingen van toepassing op de update van Office Communication-server 2007 R2 Distributed Enterprise Edition:
  • Werk de volledige topologie tegelijkertijd bij met de meest recente updates voor elke component. In kleinere omgevingen moet dit mogelijk zijn.
  • Werk eerst de pool en de directors bij die de pool bedienen. Werk tegelijkertijd de extra pools en de directors voor deze pools bij. Als een director meer dan één pool tegelijk bedient, wordt de director bijgewerkt terwijl de eerste pool die deze bedient wordt bijgewerkt. De externe poolservers moeten worden bijgewerkt nadat de pool die ze bedienen, is bijgewerkt.
  • (Communicator Web Access en media) Als een externe server meer dan één pool bedient, wordt deze bijgewerkt nadat alle pools die erdoor worden bedient, zijn bijgewerkt.

Lijst met serverrollen en de updates die hiervoor van toepassing zijn

Communications-server 2007 R2 – Standard Edition Server

 • Update voor Communications-server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor toepassingsserver - KB 2404588
 • Update voor externespraakbesturing - KB 980372
 • Update voor Conferencing Attendant – KB 2403680
 • Update voor Conferencing Announcement-service – KB 2410679
 • Update voor de antwoordgroepservice - KB 2400367
 • Update voor toepassingshost – KB 967832
 • Update voor Standard Edition-server – KB 2549046
 • Update voor Standard Edition-database – KB 979857
 • Update voor webconferentieserver – KB 2501717
 • Update voor audio-/videovergaderingserver – KB 2403679
 • Update voor webcomponentenserver – KB 2501721

Communications-server 2007 R2 – Enterprise Edition Consolidated

 • Update voor Communications-server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor toepassingsserver - KB 2404588
 • Update voor externespraakbesturing - KB 980372
 • Update voor Conferencing Attendant – KB 2403680
 • Update voor Conferencing Announcement-service – KB 2410679
 • Update voor de antwoordgroepservice - KB 2400367
 • Update voor toepassingshost – KB 967832
 • Update voor Enterprise Edition Server – KB 2549046
 • Update voor webconferentieserver – KB 2501717
 • Update voor audio-/videovergaderingserver – KB 2403679
 • Update voor webcomponentenserver – KB 2501721

Communications-server 2007 R2 – Enterprise Edition Back End

 • Update voor Enterprise Edition Back End – KB 2512777

Communications-server 2007 R2 – Enterprise Edition Distributed Front End

 • Update voor Communications-server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor externespraakbesturing - KB 980372
 • Update voor Conferencing Attendant – KB 2403680
 • Update voor Conferencing Announcement-service – KB 2410679
 • Update voor de antwoordgroepservice - KB 2400367
 • Update voor toepassingshost – KB 967832
 • Update voor Enterprise Edition Server – KB 2549046

Communications-server 2007 R2 – Enterprise Edition Distributed – toepassingsserver MCU

 • Update voor Communications-server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor toepassingsserver - KB 2404588

Communications-server 2007 R2 – Enterprise Edition Distributed – webconferentie MCU

 • Update voor Communications-server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor webconferentieserver – KB 2501717

Communications-server 2007 R2 – Enterprise Edition Distributed – audio-/videovergadering MCU

 • Update voor Communications-server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor audio-/videovergaderingserver – KB 2403679

Communications-server 2007 R2 – Enterprise Edition Distributed – webcomponentenserver

 • Update voor Communications-server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor webcomponentenserver – KB 2501721
  Opmerking De update voor de webcomponentenserver zal niet slagen als u de http-binding voor de standaardwebsite verwijdert. Daarom moet u een poort opgeven voor de binding via het http-protocol voordat u het hotfixpakket op alle webcomponentenservers installeert.

Communications-server 2007 R2 – Monitoring Server

 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor Monitoring Server – KB 971298

Communications-server 2007 R2 – randserver

 • Update voor Communications-server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor randserver – KB 2549046

Communications-server 2007 R2 – Communicator Web Access

 • Update voor Communications-server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor Communicator Web Access – KB 983469

Communications-server 2007 R2 – Mediation Server

 • Update voor Communications-server 2007 R2, Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit KB 2501720
 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor Monitoring Server – KB 2404578

Communications-server 2007 R2 – beheerprogramma's

 • Update voor kernonderdelen - KB 2404575
 • Update voor beheerpogramma's – KB 2400402
Eigenschappen

Artikel-id: 968802 - Laatst bijgewerkt: 10/09/2011 16:16:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition

 • kbsurveynew kbinfo KB968802
Feedback